Belgische pensioenen tussen hamer en aambeeld

5

jobIn een interview met Le Soir zet Luc Coene, de Gouverneur van de Nationale Bank van België, de aanval in op de pensioenrechten die door werklozen opgebouwd worden zonder aan het systeem bij te dragen.  Het is altijd de heilige koe van de vakbonden geweest : de zogenaamde gelijkgestelde periodes.  Wie niet werkt, in loopbaanonderbreking of met tijdskrediet is, bouwt toch mee aan zijn pensioen voor de verloren tijd, zonder effectief te hebben afgedragen.

Verworven rechten niet meer veilig

In België moet 45 jaar gewerkt worden om een volledig pensioen te krijgen maar in de praktijk blijken dat er slechts gemiddeld 28.  In Nederland is dat 37 jaar en in Duitsland bijvoorbeeld 34 jaar.  De Gouverneur wil dat deze rechten – decennia lang reeds verworven door de vakbonden die opkomen voor de rechten van de werkende (of niet-werkende) mens – ingeperkt worden.  De regering Di-Rupo verminderde 2 jaar geleden reeds een aantal gelijkstellingen maar experts waarschuwen dat dit niet voldoende was.  Volgens Coene moeten pensioenrechten uitsluitend nog gebaseerd zijn op daadwerkelijk gewerkte jaren.  Vindt u dit fair, lezer, of is het eerder mensen die al “neerliggen” nog een natrap geven? Wij vernemen het graag…