Beloningen: Bent u een waardevol mens?

24

Het is een meer dan hot onderwerp, dat elke dag in het nieuws is, dat onder veel begrippen bekend is, waarover veel oeh en aah wordt geroepen, waar veel politici verontwaardigd over zijn, maar er nooit echt wat aan doen en… dat het slechtste in de mens naar boven haalt. Het gaat om inkomen en dan bijzonder om de hoge inkomens, om het uitdragen van een impliciete mening als  “Wij zijn veel meer waard (waardevoller) dan jullie, als je dat maar weet”. Wie kent ze niet omschrijvingen als: Inkomen, loon, salaris, arbeidsvergoeding, honorarium (ereloon), remuneratie, bezoldiging, gage, soldij, traktement, verdienste, wedde en meer.

waardevol

Eerlijke verschillen?

Voor alle duidelijkheid het gaat in dit artikel niet om ondernemers, om mensen die bedrijfsrisico’s lopen, alles kunnen verliezen of als het goed gaat veel geld kunnen verdienen. Nee het gaat om medewerkers, bestuurs- en directieleden van organisaties en instellingen die gewoon in dienst zijn, zelf geen bedrijfsrisico lopen, alleen baasje spelen bij woningcoöperaties, ziekenhuizen, scholen, verzekeraars, banken, overheid, semi overheid en dergelijke.

Het minimumloon als maatstaf

Voor een volle werkweek (36 of 40 uur) geldt in ons land een bruto minimumloon van €1456 per maand. Op jaarbasis dus 17.472 euro.  Netto zal het rond de €1250 liggen als er geen bijzondere aftrekposten zijn.

eurotekenUit het jaarverslag 2011 van verzekeraar Achmea blijkt dat de vijf bestuursleden elk gemiddeld als vast jaarsalaris een bedrag van 980 duizend euro hebben ontvangen. 300.000 euro hiervan is voor de pensioenopbouw. Naast het vaste salaris kan men er variabel nog een ongeveer gelijk deel als bonus “bijverdienen”, waardoor men bruto bijna aan de twee miljoen euro kan komen. De divisiedirecteuren bij Achmea moeten het met “veel minder” doen. Hun vaste component ligt tussen de 234 en 335 duizend euro. Variabel mogen ze er nog eens op maximaal 55% extra rekenen.

Achmea is geen uitzondering. Er kan een onvoorstelbaar lange lijst wordt gemaakt van soortgelijke gevallen. Staal van woningbouwcoöperatie Vestia ging met meer dan 500.000 euro naar huis. Schoolbestuurders met bedragen tussen de twee- en driehonderdduizend. Ziekenhuisbestuurders ontvingen tussen de 200 en 500 duizend euro enzovoort en weet u nog, mevrouw Lagarde van het IMF mag ook met een half miljoen rekenen maar dan belastingvrij.

Morele afweging

Wie ziet dat er velen zijn die tien, twintig, dertig of meer keren het minimumjaarloon als beloning binnenhalen dan lijkt het mij toch een terechte vraag of dergelijke verschillen als “eerlijk en rechtvaardig” benoemd kunnen worden. Op tv en radio is er vaak te horen dat dergelijke bedragen betaald moeten worden om de “beste” krachten aan te kunnen trekken, omdat elders ook zo veel betaald wordt omdat “men” anders naar het buitenland vertrekt etc. etc.….

Wat mij betreft geloof ik niets van dergelijke argumenten. Feitelijk gaat het om simpele mechanismen als “Kijk hoe goed en bijzonder ik ben”. Dat zie je aan mijn woning, auto, jacht, man/vrouw, kleding, brilletje, beloning. Wie zo bijzonder is die moet ook bijzondere mensen om zich heen verzamelen, nee geen armoezaaiers. Het clubje van ons kent ons groeit, geeft elkaar schouderklopjes, zorgt dat soortgenoten nog mooiere baantjes krijgen in de verwachting dat ook zij op hun beurt weer een stap hoger kunnen. Als het om echte supermensen ging dan waren er geen dikke missers, geen miljoenen of miljardenverliezen.

Als je bijvoorbeeld 25.000 euro per maand als beloning krijgt, waarom zou je er dan vijftig of honderd willen? Waarom zou je als je een miljoen per jaar op je bankrekening krijgt er twee, vijf, of tien willen?

Kennis, kunde en vaardigheden

Uit de vele artikelen op het internet, uit de reacties van duizenden, ook hier op biflatie, blijkt dat er héél veel mensen zijn met een goed verstand en met voldoende vaardigheden om samen met anderen goede en afgewogen beslissingen te kunnen nemen.  De relatief kleine groep die zich zelf betiteld als bijzonder heeft echter geen enkele behoefte aan dit soort mensen. Men is meer dan druk om macht op te bouwen en te houden binnen de eigen kring. Bijzonder te laten blijven wat niet bijzonder is.

Op de overgang van 2012 naar 2013 is het een prachtig moment om dit gebeuren te doorbreken. Niet op basis van politieke ideologieën of macht, maar gewoon om simpele menselijkheid. Elke mens is even waardevol. Ieder en alles is met elkaar verbonden. Verschillen passen bij en in het leven, maar niet zoals dit nu het geval is. Laten we de idealen van de verlichting en het rationele verbinden met die van de oosterse eerbied voor de eenheid en dat wat altijd al is geweest. We kunnen nu nog kiezen om te veranderen, als we nog even wachten dan komt het als een orkaan over ons en kunnen we alleen maar toekijken en afwachten.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie