Beter laat dan nooit: Happy Bitcoin Independence Day!

0

Op 1 augustus 2019 vierde de bitcoin gemeenschap (u toch ook?) de Independence Day. De Dag der Onafhankelijkheid. Voor de tweede maal reeds. Want het is eigenlijk het vieren van 1 augustus 2017. Een heel belangrijke dag in het tienjarige bestaan van de belangrijkste cryptomunt. Het was een dag, het moment, dat er vrede werd gesloten tussen twee kampen die tegenover mekaar stonden. De discussie over een hard fork of een soft fork kwam ten einde op die dag. En dat wordt elk jaar terecht dus gevierd.

‘A peaceful Revolution’

Zo kan het inderdaad genoemd worden. Een revolutie en overwinning van de ‘little man’ dan. Genoemde kampen konden het voor 1 augustus 2017 maar niet eens worden hoe de schaalbaarheid van bitcoin te vergroten. Over dat principe waren ze het wel eens, maar niet over de manier waarop. De meerderheid overwon in deze. Dat was dan een meerderheid binnen de gemeenschap die tegenover een minderheid stond. Maar deze laatste betrof wel een groep verzameld rond invloedrijke personaliteiten. Zoals Roger Ver en Jihan Wu. Deze wilden de blok omvang verhogen tot 2MB. Een hard fork van bitcoin werd ei zo na verhinderd. De meerderheid koos voor Segregation Witness (SegWit) in plaats van SegWit2x. Deze eerste zou evengoed voor schaalbaarheid en snelheid zorgen. Wat ook inderdaad gebleken is en de juiste oplossing was.

UASF

Een User Activated Soft Fork, daarvoor werd uiteindelijk gekozen. Een soft fork of ‘zachte afsplitsing’ betekent in feite niet echt een afsplising. Want na de update, die er zowiezo is gekomen, blijft er maar één munt bestaan. De Bitcoin dus. (Niet zo bij een hard fork, waar er wel degelijk twee verschillende digitale munten naast of beter: volledig apart van mekaar komen te staan. Het zogenaamde New York Agreement werd afgeblazen, waarbij gepoogd zou worden de twee partijen of kampen met mekaar te verzoenen. Het werden dus de gebruikers die wonnen, en de mijners moesten bakzeil halen. Zoals een commentator het op Twitter uitdrukte:

‘Miners are Bitcoin’s slaves. Not their masters.’

Criptomoneidaseico.com