Beurshausse en beurscrash, oorzaak en gevolg

Dit artikel verklaart aan de hand van transitie-eigenschappen, waarom er tijdens de versnellingsfase van een transitie een beurshausse ontstaat, die uiteindelijk in de stabilisatiefase van een transitie weer gevolgd zal worden door een beurscrash.

Transities

Iedere productiefase, of iedere maatschappij of ander menselijk verschijnsel, doorloopt een zogenaamd transformatieproces. Transities zijn maatschappelijke transformatieprocessen, die tenminste één generatie beslaan.

Transities hebben de volgende eigenschappen:

 • het betreft een structurele verandering van de (wereld)-maatschappij, of een complex deelsysteem daarvan;
 • er is sprake van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende technologische, economische, ecologische, sociaal-culturele en institutionele ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus;
 • het is de resultante van langzame veranderingen (ontwikkelingen in voorraden) en snelle dynamiek (stromen).

Een transitie ligt niet bij voorbaat vast, omdat er gedurende een veranderingsproces altijd sprake is van aanpassen aan, leren van, en inspelen op nieuwe situaties. Een transitie is dus geen wetmatigheid.

Vier transitiefasen

In het algemeen beschrijven transities de S-curve en zijn vier transitiefasen te onderscheiden:

 1. een voorontwikkelingsfase van dynamisch evenwicht waarin de status-quo niet zichtbaar verandert;
 2. een ‘take-off’-fase waarin het veranderingsproces op gang komt, doordat de toestand van het systeem begint te verschuiven;
 3. een versnellingsfase waarin zichtbaar structurele veranderingen plaatsvinden door een cumulatie van op elkaar inspelende sociaal-culturele, economische, ecologische en institutionele veranderingen; in de versnellingsfase is sprake van collectieve leerprocessen, diffusie en processen van inbedding;
 4. een stabilisatiefase waarin de snelheid van maatschappelijke verandering afneemt en al lerend een nieuw dynamisch evenwicht wordt bereikt.

Ook een productlevenscyclus en een bedrijfslevenscyclus beschrijven een S-curve. In dit geval is er nog een vijfde fase: de aftakelingsfase, waarin kosten stijgen door overcapaciteit en waarin een producent zich uiteindelijk terugtrekt uit de markt. Als we terugkijken in de geschiedenis, dan hebben in de laatste twee eeuwen  drie ingrijpende transities (industriële revoluties) plaatsgevonden:

 1. De 1e industriële revolutie  (1780 tot circa 1850); de stoommachine
 2. De 2e industriële revolutie (1870 tot circa1930); electriciteit, olie en auto
 3. De 3e industriële revolutie (1950 tot ….); computer en microprocessor

Het ontstaan van een beurshausse

In de voorontwikkelingsfase en take-off-fase van een industriële revolutie ontstaan er veel nieuwe bedrijven. Al deze bedrijven doorlopen min of meer gelijktijdig dezelfde levenscyclus. Tijdens de 2e industriële revolutie waren dit de bedrijven in de staal-, olie-, auto- en elektriciteitsindustrie. Tijdens de 3e industriële revolutie waren dit de bedrijven in de hardware-, software-, consultancy- en communicatieindustrie. Tijdens de versnellingsfase van een industriële revolutie bevinden veel van deze nieuwe bedrijven zich, min of meer gelijktijdig, in de versnellingsfase van hun levenscyclus  (Figuur 1).

marktontwikkeling grafiek

Figuur 1: Verloop van een marktontwikkeling: introductie, groei, bloei en verval

De verwachte waarde van de aandelen van deze bedrijven, die in de versnellingsfase van hun bestaan komen, ​​stijgt enorm. Dit is de reden waarom aandelen in de versnellingsfase van een industriële revolutie erg duur worden. De koers-winstverhouding van aandelen is tussen 1920 – 1930, de versnellingsfase van de 2e industriële revolutie, enorm gestegen en ook tussen 1990 – 2000, de versnellingsfase van de 3e industriële revolutie. De stijging van de koers-winstverhouding wordt nog eens versterkt, doordat veel bedrijven tijdens de versnellingsfase van hun bestaan, besluiten hun aandelen te splitsen. Een aandelensplitsing is gewenst, als de beurswaarde van een aandeel te groot is geworden en daardoor de verhandelbaarheid onvoldoende is. Omdat er bij de lagere koers meer potentiële beleggers zijn, heeft een splitsing dus een positief effect op de waarde van het aandeel. Tussen 1920 – 1930 en 1990 – 2000 zijn er enorm veel aandelensplitsingen geweest, die de koers-winstverhouding positief hebben beïnvloed. Tijdens de versnellingsfase van een industriële revolutie zal er dus altijd een beurshausse ontstaan.

inflation PER

Figuur 2: Twee industriële revoluties: koers-winstverhouding

Het gevolg van een beurshausse is een beurscrash

De stabilisatiefase van een industriële revolutie kenmerkt zich, doordat de markt verzadigd raakt en de concurrentie toeneemt. Alleen de sterkste bedrijven kunnen de concurrentie aan, of nemen de concurrentie over. Hierbij komen veel van de nieuw ontstane bedrijven in de stabilisatiefase of aftakelingsfase van hun levenscyclus en zullen de groeimogelijkheden van deze bedrijven gaan afnemen en dus ook de verwachte waarde van de aandelen. De koers-winstverhouding van aandelen zal hierdoor gaan dalen. Deze trend heeft zich destijds vanaf 1930 ingezet en vanaf 2000 heeft het patroon zich weer herhaald.

De toekomst zal leren, mede afhankelijk van het gedrag van de centrale banken, of en in welk tempo, de koers-winstverhouding van aandelen nog verder zal dalen. Aristoteles’s wet van oorzaak en gevolg geldt voor een beurshausse en een beurscrash.

Wim Grommen

10 reacties

 1. Mooie tweetrapsraket.
  1- Binnen 6 maanden tijd heeft Brussel de macht in Europa verworven:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3564927/2013/12/19/Stille-revolutie-in-Brussel-morgen-is-het-Europees-economisch-bestuur-een-feit.dhtml

  2- en direct aansluitend daarop heeft Brussel zich uitgeleverd aan het Amerikaanse grootbedrijf:

  http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/04/us-trade-deal-full-frontal-assault-on-democracy

  Geheel overeenkomstig de wensen van het Nederlandse volk is de democratie afgeschaft. De roep om een ‘sterke leider’ heeft geholpen. Iedereen van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

  1. @Yoep : Verwachtte je iets anders van de huidige (de-)generatie die haar hoogtepunt vindt in bi-sexuele waaikapseltjes en ‘veegtelefoontjes’ ?

   Kom op Yoep, do yourself a favor, en schik je toch in onze nefaste eindbestemming hihi

 2. Zeer interresant artikel om telezen.
  Dus we zijn misschien in de stabilisatiefase beland of al in transitie naar de afbraakfase.
  Tenzij er een nieuwe technologische revolutie komt die ons allemaal uit het economische slop trekt.

 3. Hallo Biflaten,

  Het is meer dan duidelijk, dat we nu in de aftakelingsfase zijn beland.
  Als ik zie hoeveel winkelpanden er leeg staan en MKB bedrijven,die verkooppunten sluiten om alvast af te slanken en de kosten in de hand te houden, met opheffing uitverkopen, dan is dit geen teken van weelde en een goede besteding positie bij de consument.
  Mede gezien het feit, dat het grote gros van de bevolking kamt met steeds minder koopkracht en reserves,maar meer schulden,kan in principe iedereen die een beetje kan nadenken wel nagaan,dat we voorlopig nog van de glijbaan neerwaarts gaan.
  Doordat grote groei niet meer gefinancierd zal worden door schuld,omdat er geen geld meer voor beschikbaar is/of wordt gesteld,zal het uitdraaien op stabilisatie ( op korte termijn ) en destabilisatie op middel en langere termijn.
  Dit is vergelijkbaar met de wet van Newton en liegt nooit,net als de andere natuurwetten.

  groet, bertus

  En voor allen, prettige feestdagen gewenst.

 4. Hallo Stefan,
  Ik weet ook wel dat ik gelijk heb,alhoewel ik hiermee niet wil aangeven dat ik perse gelijk wil hebben.
  Het is bekend wat er mis is met de mensheid.
  Ik raadpleeg dagelijks mijn 3 eenheid en zie de dingen met mijn ogen dicht, die anderen niet zien met hun ogen wagenwijd open.
  Als je het voor elkaar krijgt, om je eigen karma in balans te krijgen,dan zal er een nieuwe wereld voor je worden geopend.
  Bezit nu zonder karma, is als wat je krijgt met karma bewustzijn.
  Het gaat ook om “De Wet van Handeling”.
  Lees ook eens “www.pateo.nl/”.
  groet, bertus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.