Beursindexen zijn fata morgana’s

Heeft u zich wel eens afgevraagd welke informatie een beursindex nu eigenlijk geeft? Een index-punt is geen vaste eenheid in de tijd en u mag er dan ook, historisch gezien, geen enkele betekenis aan hechten. In feite is elke beursindex een fata morgana.

beurs crash

Twee metingen tijdens een marathon

Stelt u zich eens de volgende twee metingen voor:

 • In de eerste meting wordt de gemiddelde tijd gemeten, die 30 hardlopers nodig hebben voor het lopen van een marathon.
 • In de tweede meting starten dezelfde lopers een marathon. Na 10 kilometer worden echter de 10 langzaamste lopers vervangen door 10 frisse. Na 20 kilometer worden weer de 10 langzaamste lopers door 10 frisse vervangen en na 30 kilometer gebeurt dit nogmaals. Ook in deze tweede meting wordt de gemiddelde tijd bepaald.

Bij welke meting zal het gemiddelde tijd over de 30 lopers het kleinst zijn?  En wat zal er met de gemiddelde tijd gebeuren, als de stopwatch tijdens de tweede meting steeds langzamer gaat lopen? In het begin van de tweede meting gaan er 60 seconden in een minuut en op het einde van deze meting loopt dit op tot 380 seconden.
Heeft het nog zin om de beide metingen met elkaar te vergelijken? Als u deze laatste vraag met nee beantwoordt, dan zult u er waarschijnlijk geen moeite mee hebben, beursindexen zoals de Dow Jones voortaan als fata morgana’s te betitelen.

Beursindexen zijn fata morgana’s

De parallel met beursindexen is eenvoudig te trekken. Een beursindex wordt namelijk berekend aan de hand van een mandje aandelen. Bij elke index gebeurt dat volgens een bepaalde formule en als uitkomst krijg je dan een aantal punten. Dat mandje van aandelen wordt bij elke index echter regelmatig veranderd. Voor de nieuwe periode wordt dus de waarde van een ander mandje aandelen gemeten. Het is natuurlijk vreemd dat je de verschillende mandjes als zelfde eenheid projecteert.

In minder dan 10 jaar tijd zijn 12 van de 30 bedrijven, dus 40%, van de bedrijven in de Dow Jones vervangen. Over een periode van 16 jaar werden 20 bedrijven vervangen, dus 67%. Na 16 jaar wordt dus de waarde van een mandje appels vergeleken met de waarde van een mandje peren.

Het wordt nog vreemder als bij elke overgang van mandjes ook nog eens de formule waarmee de index wordt berekend, verandert. Dit gebeurt omdat de index, de uitkomst van de twee formules van beide mandjes, op het moment van verandering, dezelfde uitkomst moet opleveren. De index-grafiek van de twee tijdsperioden moet per slot van rekening wel op elkaar aansluiten. Bij de Dow Jones bijvoorbeeld, worden alle koersen van de dertig Dow-aandelen bij elkaar opgeteld en vervolgens door een getal gedeeld. Door wijzigingen in het mandje wordt de deler telkens veranderd. De deler bedraagt momenteel 0.15571590501117, maar in 1985 was de deler nog meer dan 1. Een indexpunt in de ene periode wordt dus op een hele andere manier berekend dan in een andere periode.

Dow1985 = (a1 + a2 + ……..+a30) / 1

Dow2014 = (b1 + b2 + …….. + b30) / 0.15571590501117

In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn er veel aandelensplitsingen geweest. Om de breuk gelijk te houden is zowel de teller als de noemer van de breuk veranderd. Een koersstijging van 1 dollar van het mandje in 2014 levert dus de facto 6.4 indexpunten meer op dan in 1985. Dat er in de jaren 90 nogal wat aandelensplitsingen zijn geweest, verklaart waarom de Dow Jones in deze periode bijna exponentieel is gestegen. Momenteel staat de Dow op 16437. Bij het hanteren van de formule uit 1985 zou de index nu op 2559 staan.

Het meest vreemde is natuurlijk de steeds wijzigende samenstelling van het mandje. Over het algemeen is het zo, dat bij het wijzigen van het mandje, de zwak presterende bedrijven uit het mandje gehaald worden. Bedrijven die in de groeifase zitten en goed presteren worden toegevoegd. De kans dat de index na de wijziging van het mandje en de formule stijgt, is dan natuurlijk vele malen groter dan dat de index gaat dalen. Daar hoef je geen kansberekening op los te laten.

Moet de EU de beurzen laten herindexeren?

Het heeft geen enkele zin om het aantal punten van een beursindex te vergelijken met het aantal punten van 30 jaar geleden. De tijd is dan ook rijp dat de EU, na de invoering van de euro, de Europese beurzen laat herindexeren naar 100 punten. Een fata morgana of luchtspiegeling is een optisch fenomeen, zo ook de grafiek van een beursindex.

Wim Grommen

31 reacties

   1. Goede voorspellingen zorgen voor een marktconforme koers? Of juist niet? Hoe groot worden de belangen en de invloed als men op grote schaal speculeert en het lijkt een slechte voorspelling te worden? Krijg je dan manipulatie of een eerlijk koersverloop? Is voorspellingen en speculatie natuurlijk? Is speculatie een mooi woord voor gokken? Is gokken een gemakkelijke manier om geld te verdienen of te verliezen? Is gokken verslavend? Gaan verslaafde steeds gekker doen om verlies goed te maken of om winsten te vergroten? Zijn gokkers te vertrouwen? En krijg je met gokverslaafden (of geld verslaafden) een marktconforme koers? Krijg je een marktconforme koers, of zijn speculaties interessant als al tig keer is bewezen dat alle markten zwaar onderhevig zijn aan marktmanipulatie?
    Wat is goed voor de economie? Wat is de economie?

    1. Je moet dingen gescheiden houden. Met speculeren is niets mis. Wel banken redden met belastinggeld en banken die onverantwoorde risico’s nemen. Speculeren is een belangrijk onderdeel van de markt. Hoe je het nu went of keert.

     1. En als speculatie tot prijsstijgingen leidt? Schepen met graan buiten gaats laten liggen tot de juiste “winstmarge” gepakt kan worden bv?

     2. Volgens mij is nog altijd het monetaire beleid voornamelijk schuldig aan de hoge voedselprijzen.

     3. Met alle respect Liberty, maar wat je hier zegt over de voedselprijzen is absolute onzin. De voedselprijzen in Nederland zijn bijzonder laag. Ik zal hier geen lang verhaal van maken, doe eens wat onderzoek naar de voedselprijzen van de afgelopen eeuw, hoe de voedselindustrie in elkaar zit, en hoeveel een huishouden in percentage van inkomen uitgeeft aan voedsel.

     4. Met alle respect Liberty, maar wat je hier zegt over de voedselprijzen is absolute onzin. De voedselprijzen in Nederland zijn bijzonder laag. Ik zal hier geen lang verhaal van maken, doe eens wat onderzoek naar de voedselprijzen van de afgelopen eeuw, hoe de voedselindustrie in elkaar zit, en hoeveel een huishouden in percentage van inkomen uitgeeft aan voedsel.

     5. ‘Speculatie’ doet de burger vrezen; termen als gokpaleizen doemen op uit de mist van ‘big finance’.

      Correcte investeringen, inderdaad liberty, doen de samenleving groeien. Punt is, de mensen, ja, de mensen, kennen het verschil niet tussen gezond investeren en ‘crony capitalism’

      En dus krijgt de speculant de schuld.

      De speculant is hier: overheden, big finance en multinationals

      De investeerder, en zeker de kleine, is, net als u en ik, het slachtoffer.

      Men begrijpt het systeem niet, de speculant is niet de investeerder, maar ‘datgene’ waar u op stemt, telkens weer….

     6. Speculatie is en blijft gokken op een (nog) hogere winstmarge. Niet erg als het jou prive opel-kadett betreft waarvan jij zeker bent dat het die all-time classic is, wel erg als het om levensbehoeften gaat. Het drijft de prijs aan de kassa omhoog en dit kun je toch echt geen groei noemen tenzij we het verpakken als inflatie. Een ivesteerder is geen speculant idd, de speculant is wel de marktkoopman van de beurs.

 1. Dat de aandelen in het mandje vervangen wordt in de loop van de tijd vind ik nog niet zo erg vreemd, gezien in die tijd ook de bedrijven veranderen, die belangrijk zijn. 30 jaar bestond een bedrijf als Google (Zelfs hadden we 30 jaar geleden geen internet en geen mobiele telefoon of het was alleen voor de happy-few.) nog niet en nu is het een van de grote bekende bedrijven. Maar aan welke criteria gebeurt dit. Neemt men consequent de 30 sterkste of zit hier ook nog meer achter?

  Ik vraag me wel af waarom die deler. Waarom moet, ineens dat mandje door een vreemde kleiner dan 0 gedeeld worden? (Wat uiteindelijk neerkomt op een vermenigvuldiging van 6,42…..) Waarom probeert men een vermenigvuldiging op zdeze manier te verhullen? Dit lijkt me echt een typisch schoolvoorbeeld van het geknoei met cijfertjes.

  By the way. Als ik dat getal 0.15571590501117 zo zag vroeg ik me af of iemand weet hoe men aan het getal komt.

  De conclusie is zeker duidelijk. Het is onmogelijk de beurs van nu met die van 30 jaar geleden te vergelijken. Niet alleen de beurs, maar ook de economie, tijdgeest, … zijn anders. Verders wordt er steeds vaker met getallen geknoeid om de zaak er mooier te laten uitzien dan dat het werkelijk is.

 2. Mooi stuk Wim. Een goede vergelijking maken is vaak erg moeilijk, maar deze vind ik erg goed gevonden. Je eerdere publicatie van dit stuk heeft hierdoor wat mij betreft veel aan glans gewonnen.

  @ Koen, helaas was ik te vroeg met mijn reactie dat alles weer tadeloos wekt. Hetzelfde probleem doet zich, in ieder geval bij mij, weer voor.

 3. Wat houd ons economisch systeem draaiend? Het antwoord is; cyclische consumptie.

  Als je de klassieke markteconomie analyseert houdt je een patroon van gelduitwisseling over. Dit mag nooit stoppen ,of zelfs afremmen, als de maatschappij zoals wij deze kennen moet blijven draaien.
  Het wereld markt systeem is gebaseerd op de aanname dat er altijd genoeg vraag naar een product in een maatschappij is om voldoende geld te laten circuleren en daarmee het consumptie proces gaande te houden. Hoe sneller de consumptie, hoe meer zogenaamde economische groei er zal worden gerealiseerd. Krediet verstrekken/nemen versneld dit proces aanzienlijk.

  Hoort een economie niet economisch te zijn? En betekent dit niet dat we efficiënt moeten zijn? Hoe kan een systeem, dat consumptie vereist in steeds grotere mate, efficiëntie bewaren, of zelfs economisch zijn?
  De bedoeling van ons economisch systeem is in feite het tegenovergestelde van wat een echte economie zou moeten doen. Namelijk spaarzaam en efficiënt omgaan met de middelen voor productie en distributie van levens ondersteunende goederen.

  We leven op een begrensde planeet met begrensde voorraden. Het huidige systeem, dat opzettelijk een versnelde consumptie promoot ten gunste van de zogenaamde groei, is in feite ecologische en economische zelfmoord. Om dit te zien hoef je geen econoom of wiskundige te zijn. Je kunt dit iedereen (zelfs kinderen) laten begrijpen. Al het economisch jargon, en discussies over de economie zijn slechts zand in de ogen.

  1. Je haalt twee dingen door elkaar. Klassieke markteconomie ≠ het huidige systeem.

   Er zijn grote manipulaties gaande, welke goed te beschrijven zijn met de termen centraal bankieren en socialisme.

   In een echte vrije markteconomie kan de economie zich erg goed aanpassen aan veranderende omstandigheden.

   Een economie zou inderdaad efficiënt moeten zijn, maar die efficiëntie is er niet, omdat er door kredietexpansie vanuit banken slechte investeringen worden gedaan in projecten die niet rendabel zijn. Dit levert veel onnodige milieuvervuiling op.

   Verder zou er nagedacht moeten worden over wat hoe vervuilers op een efficiënte manier meebetalen (en aan wie) voor de schade die zij veroorzaken aan het milieu. Er moet een economische rem zijn op vervuilende producten en diensten. Zo éénvoudig is het economisch gezien eigenlijk. Om dit politiek gezien voor elkaar te krijgen is een ander verhaal.

   1. @Liberty

    Ik denk dat je hetgeen Che in zijn reactie zegt niet helemaal begrijpt, hoewel een deel van jouw reactie overeen komt.
    Het is niet zo dat het systeem niet efficiënt is vanwege slechte investeringen. Wat Che zegt klopt als een bus, als je in ons systeem groei wil realiseren moet je steeds meer consumeren en produceren, daar zit een grote kern van het probleem. En dit is het klassieke model.
    Ik concludeer dat jij een groot voorstander bent van een vrije markt economie. Dat is al heel lang het model wat we hanteren (klassiek), dus alles wat je om je heen ziet is het gevolg hiervan. Alle statistieken wijzen erop dat het huidige systeem gigantisch heeft gefaald. En dus is een vrije markt economie gedoemd is te mislukken, zoals al honderden jaren door economen, filosofen e.d. wordt gezegd, een vrije markt economie gaat ALTIJD over in oligarchie. En dat is nu eenmaal negatief voor 99,99% van de wereldbevolking. En ik acht de kans erg groot dat jij niet bij de happy 0,01% hoort.
    Regulering is vaak veroorzaakt, door lobbyen, vanuit bedrijven zelf. Om positieversterking, echter denkt de massa dat het altijd vanuit de overheid komt.

    Ik vind het altijd een interessant als iemand beweert dat er betaald moet worden voor milieuvervuiling. In eerste instantie is dit raar omdat met geld het milieu niet verbeterd kan worden, deze “belastingen” slaan in feite nergens op. Ten tweede omdat deze heffingen voor de grote bedrijven vaak gemakkelijk te betalen zijn en juist voor het MKB niet, waardoor dus sneller wederom de macht bij de grote jongens terecht komt. Een klein bedrijf in Nederland moet rekening houden met het milieu, dit kost geld en daardoor dus moeilijker overleven. Een groot containerschip verbruikt 10.000 liter diesel per uur een schip doet vier weken over de reis van china naar europa, reken maar uit wat de milieubelasting is. Het lijkt allemaal leuk en aardig, goedkope producten, maar het is verre van efficiënt hoewel het wel goede investeringen zijn in ons systeem. De vrije markt economie zorgt ervoor dat een iPhone 600 euro kost, maar als je dezelfde telefoon op een eerlijke manier wil produceren kost deze 2000 tot 3000 euro. Wij laten omwille van vrijheid de grote corporations hun gang gaan met uitbuiting, belastingontduiking, milieubelasting etc. als gevolg. Een klein startend bedrijf kan hier onmogelijk tegenop. Daarnaast levert de vrije markt economie ook een grote invloed van het bedrijfsleven op de politiek op, als gevolg onze enorme lobbycultuur. Een vrije markt economie levert vele malen meer negatieve gevolgen dan positieve. Helaas blijven veel libertariërs hier wel bij zweren, terwijl ze zelf dagelijks slachtoffer zijn van dit systeem.

    Mijn excuses voor de kritiek op je reactie, maar alle oplossingen die je aandraagt, of de problemen die je schetst zijn gericht op het huidige economische systeem en dus allemaal gedoemd te mislukken. Er is geen enkele statistiek te vinden die bevestigt dat het huidige systeem werkt. Ook milieuheffingen, andere manieren voor kredieten en investeringen etc. etc., allemaal totaal nutteloos.

    Het is nu eenmaal zo dat het huidige systeem compleet gefaald heeft, om er dan wat aan te vervormen heeft enkel een uitstellend effect. Wat iedereen ook mag denken of vinden over eventuele oplossingen, die zijn er niet binnen de huidige kaders.

    1. Ik ben niet voor het huidige systeem. Ik ben voor een vrije markt met een kleine overheid. Deze zullen we echter nooit bereiken omdat in een democratie de overheid door middel van gunsten zieltjes wint.

     Milieuvervuiling is zeker wel te remmen met belastingen. De vervuiler dient een schadevergoeding te betalen aan degene die geschaad worden. Door zo’n economische impuls zal de vervuiling teruggedrongen worden.

    2. De overheid moet kaders creëren waarin het recht kan zegevieren. Alleen daar ligt het probleem. In een democratie zegeviert niet het recht, maar gunsten aan de meerderheid van de bevolking.

     Recht zou zijn als mensen die in de omgeving van de industrie wonen gecompenseerd worden voor de vervuiling van hun eigendommen en de lucht in hun omgeving. Dat zou industrieën dwingen om geschikte locaties te vinden en vervuiling terug te dringen. De vervuiler moet betalen. De overheid moet zich er verder niet mee bemoeien maar de juiste wetten creëren die het mogelijk maken het juiste recht te doen laten spreken.

     Uiteindelijk gaat het om welke regeringsvorm is het meest geschikt om mensen in vrede en harmonie te laten leven. Dat is het libertarische gedachtegoed. Als jij producten of diensten wilt gebruiken die schadelijk zijn voor anderen zul je daar anderen voor moeten compenseren. In het huidige systeem bepaalt de overheid in hoeverre er vervuild mag worden maar waakt niet streng genoeg. Wanneer de vervuilde industrie in de portemonnee wordt gepakt omdat er een eerlijk rechtssysteem is waarin benadeelden worden gecompenseerd werkt dat veel beter en het is eerlijker.

     1. Een groot verschil in zienswijze…

      Het systeem wat we nu kennen heeft hetgeen jij nu voorstelt al meegemaakt, daar is het mee begonnen, maar dat werkt slechts tijdelijk. Daarnaast is het niet zo dat het merendeel van de bevolking gunsten krijgt, het beste voorbeeld is het steeds groter verschil tussen arm en rijk.

      In jouw systeem komt de macht bij een steeds kleiner wordend deel van het volk. Onvermijdelijk.

      Het probleem op economisch vlak (en dat is uiteindelijk deel van het politieke spel) kun je in je omgeving duidelijk zien. De economie draait, zoals Che al aangaf, om steeds meer productie en consumptie. Wat wij consumeren is steeds minder noodzakelijk, steeds meer troep, materie die we niet nodig hebben. Ik ben zelf inmiddels a-materialistisch, en ik vind het geen enkel probleem dat op mijn inkomsten ook medeburgers, waar ook ter wereld, meeliften. Ik heb genoeg aan basisbehoeftes en een beetje voor later.

      Dat een bedrijf als Ikea het zo goed doet is heel goed voor de economie. We vergeten alleen in de statistieken te vermelden dat door de komst van Ikea in NL 2000 kleine meubelzaken zijn verdwenen. Door de groei van Ikea kunnen ze steeds goedkoper inkopen, wat zorgt voor een nog groter marktaandeel vanwege de lage prijzen die ze kunnen aanbieden, hierdoor vallen de kleine concurrenten, onder andere mensen in jouw directe omgeving die een winkeltje hadden of er werkte. Maar jij vind de lage prijs belangrijker. Ingvar Kamprad, meneer Ikea, is miljardair, hij zal deze miljarden nooit allemaal uitgeven, dit geld is dus uit de economie, of blijft in de schijneconomie van het beleggen hangen. Daarnaast hadden vele ondernemers aan de miljarden een mooi inkomen kunnen hebben, maar wij, het vrije markt systeem, willen dat 1 man miljardair wordt, en de rest een minimum inkomen als loonslaaf. Wat in dit voorbeeld niet onbelangrijk is, is dat kleine concurrenten van Ikea in het verleden gebruik maakten van kleine plaatselijke toeleveranciers. Ook dit is weggevallen door de productie van Ikea in Verweggistan. En…door het productieproces, benodigde transport e.d. is de ecologische voetafdruk van Ikea vele malen groter, om over slechte arbeidsomstandigheden nog maar te zwijgen. Dit alles geld ook voor Mediamarkt, Action, Lidl, AH, Aldi etc. etc. Slecht voor het milieu, zorgt voor meer lasten bij het volk, zorgt voor werkloosheid enz….

      Door een vrije markt zijn er giga-bedrijven ontstaan welke meer inkomsten genereren en minder belasting betalen. Het percentage van belastinginkomsten betaald door bedrijven aan de overheid is de laatste 20 jaar enorm gedaald. Dit kost ons veel meer dan uitkeringen en andere gunsten aan het volk. Het is erg ironisch dat Libertariërs het de rijken, vaak buitenlandse bedrijven, het meer gunnen dan hun eigen buurman.
      In de U.S., waar het vrije markt systeem heerst, hebben de grootste bedrijven enorme hoeveelheden geld geparkeerd in belastingparadijzen. Er zijn bedrijven die miljarden winst maken, en in plaats van belasting te betalen krijgen ze geld van de overheid terug. Wie draaien voor deze inkomstenverliezen op? Inderdaad, burgers en de kleine ondernemers. En zo gaat het ook steeds meer in Nederland. Het beschermen van het bedrijfsleven heeft een veel grotere impact dan het zogenaamde socialistische systeem (wat er dus in feite niet is).

      Omdat wij steeds meer geld uitgeven aan zaken die we in feite niet nodig hebben wordt de economie vanzelf fragiel. Op al deze luxe is, als het ff wat minder gaat, eenvoudig te bezuinigen. Dit heeft direct grote gevolgen voor de economie. Over het debiele systeem van geprivatiseerde zorg, energie, openbaar vervoer e.d. hoeven we niets te zeggen, iedereen weet dat dit enkel negatieve gevolgen heeft voor het volk. Je zou bijna zeggen dat veel zaken die we echt nodig hebben in handen moeten zijn van een goede overheid, en dat daarnaast voor luxegoederen goede regelgeving is wat betreft milieu, werkomstandigheden etc., maar dit is een utopie.

      De (goedkope) producten die jij in bijna iedere winkel ziet liggen, veelal geproduceerd in het buitenland, zouden in een goede economie vele malen duurder zijn. Vraag jij je nooit af hoe het mogelijk is dat iets heel goedkoop is? Dat kan alleen door oneerlijke productie, en dat lijkt goed voor ons, maar in werkelijkheid is dat het tegenovergestelde. Ik ben niet blij met een Iphone als ik weet dat deze op een niet eerlijke manier gemaakt is. Dat mensen, en de natuur, worden uitgebuit voor onze luxegoederen is schandalig. En kijk naar de vleesindustrie, vlees kost geen reet, maar eigenlijk kan dit niet. Is enkel haalbaar als je niets om het leven van dieren geeft, en de kwaliteit manipuleert etc. Maar dit MOET in ons systeem in stand worden gehouden. Het vrije markt systeem.

      Dus helaas had Che gelijk, we plegen ecologische en economische zelfmoord. En zolang we bezig blijven met BBP, inflatie, deflatie, investeren, QE, kredieten en alle andere loze kreten zal het niet beter worden, alleen uitstel van executie. Een totale reset, en valuta zoals wij het kennen afschaffen is nodig.

     2. Oh wat vreemd dat je tot die conclusie komt want het blijkt juist dat in een vrije markt kleine ondernemingen veel meer concurrentievoordeel hebben vanwege lage overhead en handelbaarheid.

      Ik ben zelf ook kleine ondernemer en ik kan mijn klanten veel meer aandacht geven, een lagere prijs en ik ben flexibeler.

      Het is juist de concentratie van macht in overheden dat het mogelijk maakt dat er wordt gelobbied om wetten op te stellen om het de kleine ondernemer onmogelijk te maken. Het beste voorbeeld is de zwaar gereguleerde financiële sector. Niemand kan een bank beginnen en het is geen toeval dat het juist daar zo slecht gaat. De concurrentie is vermoord en de spelers hebben allerlei priveleges.

      Zo’n miljardair waar jij het over hebt kan in een vrije markt overigens alleen maar zijn geld beleggen in bedrijven die de welvaart vergroten. Dat jij een held van de vrije markt als voorbeeld gebruikt om aan te geven hoe slecht het systeem is vind een erg eng idee. Ik vind je zelfs potentieel gevaarlijk. Wil je zeggen dat jij vind dat je zijn vrijheden mag inperken om vrij te ondernemen? Wil je kleine ondernemers priveleges geven met belastinggeld? Wil je consumenten dwingen om de keuzes te maken die jij wilt?

      Faillissementen horen bij een vrij markt. Dit zorgt juist voor welvaart. Die kleine ondernemers die erg inefficiënt hun meubelwinkel opereerden doen nu iets waar meer vraag naar is en voorzien in de behoefte van mensen op een andere manier. En als ze werkloos zijn komt dat door de overheid. De overheid heeft deze crisis gecreëerd met het monetaire beleid. In een gezonde economie kunnen mensen veel makkelijk weer ergens anders aan de slag.

 4. Goed om te weten en wat een flauwekul dus allemaal ! Ik hoor ‘m’n baas’ al zeggen ” Zeg… programmeer even in het computersysteem een ‘correctie factor’ voor onze balansen.” Want zoiets is het toch eigenlijk ?

  Een paar artikelen terug kreeg ik een reactie onder ogen van een vrouwelijk iemand die een reactie plaatste. Iets in de trend van “Als vrouwen meer aan de macht zouden zijn zou het dan niet veel beter gaan ? Mannen kunnen maar 1 ding en zelfs dat kunnen ze vaak niet” …zoiets dergelijks…
  Nou heb ik er zeker niets op tegen dat vrouwen meer aan de macht mogen komen, sterker nog: Mijn beste baas ooit… Was een vrouw ! Maar toen zij deze reactie had geplaatst moest ik wel gelijk aan Nina Brink denken.

  Na het lezen van dit artikel… moest ik weer gelijk aan Nina Brink denken.
  Hoe zat dat ook alweer ? Nina Brink… World Online…

  http://nl.wikipedia.org/wiki/World_Online

  Lees het… Een en al manipulatie van de beurs volgens mij !

 5. Beste R, het verhaal lag wel in een iets andere context hoor. Misschien ligt mijn rancune wel meer bij een aardrijkskunde leraar die ik ooit had. Je weet wel zo’n macho met een uitgestreken smoel en die had een motto:
  Er zijn 2 soorten vrouwen, slechte en hele slechte. Blijkbaar kende hij het bestaan van bitches toen nog niet.

 6. Als tegenhanger van beursindexen kunnen we een index oprichten met info over de stijgende uitkeringen en dalende arbeidsparticipatie van onze bevolking. Deze armoede-indicator zal beslist geen fata morgana zijn.

  1. Met dank dan zeker van Rutte II , sloper bij uitstek van al onze sociale opgespaarde voorzieningen .
   En i.d.d. dit zal geen fatamorgana zijn .

 7. Hoe de Russen weer de verschroeide-aardetacktiek opvatten. Ditmaal via Oekraine:

  http://www.ftm.nl/column/bankrun-oekraine/

  De geschiedenis leert dat iedere keer dat eoa Europees leiderschap naar het oosten wil uitbreiden, ze vastloopt op deze tactiek. Of het nou Napoleon, Hitler of Barroso is.

  De EU gaat leeglopen op de Baltische staten en Oekraine. Daarna komt de tegenbeweging. Naar het westen. Dit keer geen soldaten, maar … bankiers… (en gasmaffia…)

 8. Enerzijds een fata morgana als betekenis voor het causale verband met de reële economie (zeepbeleffect).
  Anderzijds echter zeer reëel als bron van snel en veel geld voor beleggers en multinationals (gokeffect).
  Kortom: een touwbrug over een ravijn in de rimboe.

  1. Haal dan maar, vergeleken met de gulden uit 2000, de helft van de koopkracht van een eventuele nieuwe gulden af, gewone sterveling …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.