Bezig blijven maar de therapie werkt niet?

7

Het is beslist al opgevallen, er is geen gebrek aan oplossingen maar toch houden we ons alsmaar bezig met dezelfde – bijna meelijwekkende – dialogen. Het is alsof we blind zijn voor wat er op de tafel ligt en toch maar liever conformeren aan dat waar we zo tegen zijn. Althans, dat zeggen we. Een kritische massa staat elke dag verontwaardigd te kijken hoe deze economische malaise zichzelf blijft voeden. Het is als bezigheidstherapie, we blijven bezig maar de therapie slaat niet aan. Omdat we bij Biflatie.nl van pragmatisme en eenvoud houden?

Probleemstelling

De Belgische overheidsschuld klokte eind 2010 af op 96% van het bruto binnenlands product (bbp). Houd je rekening met de toekomstige uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg die met het huidige belastingsregime niet gedekt zijn door inkomsten, dan schiet de Belgische overheidsschuld gezwind de hoogte in, namelijk tot zo maar eventjes 426% van het bbp. Onze reële overheidsschuld is dus bijna 4,5 keer groter dan wat in de officiële tabellen staat … lees meer

Oplossing

In dit artikel meer informatie omtrent de ontkoppeling van de ‘schuldrelatie’.  We gaan hiermee naar de bron van het hedendaagse systeem dat modulair werd opgebouwd. Het ‘Reverse Debt System’ kent een systeemwetenschappelijke onderbouw en kan heel onze samenleving in een andere richting stuwen.

reverse debt system schulden

Het RDS betekent dat schulden worden afgeboekt naar het ‘eigen vermogen’ uit hoofde van de schuldenaar, de schuldeiser boekt z’n vorderingen naar de kas/bank. Deze boekingen kunnen volledig los van elkaar gezien worden waardoor de schuldrelatie ontbonden wordt. Op deze manier kan elke economische agent afzonderlijk benaderd worden volgens nader te bepalen criteria. Door deze ontkoppeling wordt vermeden dat het failliet van de ene ook de andere in problemen brengt … lees meer.

Sociale impact

Wat we zien is dat er technisch geen probleem is om ons te ontdoen van het gestelde probleem. En sterker, niet enkel Europese schulden kunnen opgelost worden, dezelfde methodiek is mondiaal toepasbaar. Hierbovenop, nobel studiewerk geeft allerhande verklaringen om deze toestand te beschrijven. Niet in het minst werken stereotiepe rationaliseringen als een blokkade om tot een doorbraak te komen. De sociale impact is werkelijk catastrofaal, niet omwille van een gebrek aan kennis en/of oplossingen dan wel door deze niet maatschappelijk te valoriseren. Wat bedoelen we dan met ethiek? Mag de burger zich geen vragen meer stellen over de toekomst? Of kunnen we maar beter onderwijs afschaffen? To think about?