Biflatie Bulletin: BRIC’s dumpen Treasuries

14

De rente op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties (ofwel de T-bill) is de afgelopen vijf jaar enorm gedaald. Van 5% in 2007 naar minder dan 2%. Woensdag werden er cijfers gepubliceerd over de buitenlandse bezittingen van de Amerikaanse Treasury Bills. De trend die opvalt, is dat opkomende economieën zoals Rusland en China hun Amerikaanse staatsobligaties al enige tijd aan het dumpen zijn. De cijfers van november laten zien dat Rusland de positie in Amerikaanse staatsobligaties heeft gehalveerd van 176 miljard dollar naar zo’n 90 miljard en dat China op het laagste punt van het jaar is aanbeland. China bezit nu nog ruim 1,1 biljoen dollar aan Amerikaanse staats obligaties. Het land blijft hiermee de grootste buitenlandse investeerder in Amerikaans staatspapier.

Portugese rente stijgt
Sinds de afwaardering van S&P, die zoals verwacht weinig effect heeft gehad op de beurs, is de rente van Portugal flink gestegen. Het land dat vrijdagavond werd afgewaardeerd naar “junk”, zag maandag de rente stijgen van 12,5% naar ruim 14%. Het lijkt erop dat Portugal, na Griekenland, het tweede land dat door de Europese centrale bank is opgegeven. Nieuwe verlagingen van andere kredietbeoordelaars zou een verdere stijging van de rente kunnen betekenen voor het in zwaar weer verkerende land. Voor de korte termijn heeft Portugal vooralsnog minder problemen om aan geld te komen.

De Britten gaan meer dokken
De Britten gaan waarschijnlijk meer geld betalen aan het noodfonds van het IMF. Dit bedrag kan oplopen tot boven de 40 miljard dollar. Hoger dan het vooraf vasstgestelde limiet. Het Internationaal Monetair Fonds wil de leenfaciliteiten verhogen van $385 miljard naar $885 miljard. Hierdoor zullen landen meer geld in het potje moeten doen. Dat is althans het idee van het IMF. Lagarde is dan ook flink aan lobbyen.

De afwaardering van het ESFS
Maandagavond kregen niet alleen verschillende Europese landen een downgrade, ook het noodfonds werd afgewaardeerd. De rating van het fonds werd door Standard & Poors verlaagd naar AA+. Met het verlies van Frankrijk en Oostenrijk als Triple A landen is een hogere garantie van de andere kredietwaardige landen nodig om het fonds de AAA status te laten behouden. De belangrijkste reden voor de afwaardering is het gebrek aan garanties van de overige vier landen om de leencapaciteit van het fonds te waarborgen. De ministers van Financiën van Nederland en Finland hebben al gezegd geen extra garanties beschikbaar te willen stellen. Om dit probleem te tackelen proberen beleidsmakers het nieuwe permanent noodfonds, het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), al in juli 2012 te lanceren.

Wereldbank verwacht Europese krimp in 2012
De Wereldbank heeft woensdag de nieuwe economische voorspellingen voor 2012 aangekondigd. Voor het eerst denkt het instituut dat de eurozone zal krimpen (met 0,3%). Een half jaar geleden ging de Wereldbank er nog vanuit dat de eurozone in 2012 met 1,8% zou groeien. Volgens de Wereldbank is het zelfs mogelijk dat de cijfers nog verder naar beneden dienen te worden aangepast, mochten de problemen nog verder uit de hand lopen: “On balance, global conditions are fragile and there remains great uncertainty as to how markets will evolve over the medium term”. Tenslotte ziet de Wereldbank ook zwakheden bij de opkomende landen waar men extra kwetsbaar is ten opzichte van 2008, omdat de kapitaalstromen opdrogen en er waarschijnlijk minder handel wordt bedreven.

Quote of the Day: ‘Ik moet eerlijk gezegd niets hebben van politici. Ze ontberen het beoordelingsvermogen van centrale bankiers.’ -Fritz Leutwiler-, president BIS (1983)