Biflatie Bulletin : Werkbaar werk

2

Onder druk van de vergrijzing woedt al jarenlang discussie rond langer werken. Her en der werd de pensioenleeftijd al opgetrokken. Echter, door de stress, toenemende werkdruk en fysiek zwaar belastende arbeid is zelfs werken tot 65 al behoorlijk zwaar. Daarbij komt: zijn de werkgevers wel bereid je de kans te geven? Want veelal wordt aan jonger personeel de voorkeur gegeven omdat ze gezonder en flexibeler zouden zijn en vooral minder duur.  Probeer maar eens als 50-plusser een nieuwe baan te vinden…

water tapTe duur drinkwater

In 2012 nog werd bij 5000 Vlaamse gezinnen het drinkwater afgesloten.  Hoe is het zo gekomen of ook: hoe diep in de financiële put moet je zitten opdat zo’n maatregel wordt genomen? Het heeft natuurlijk alles te maken met de Crisis, die waarschijnlijk nog lang niet voorbij is.

Financiële destructie en failliete landen

Het grootste gevaar dat ons bedreigt zijn de overheden, aldus het Zwitserse beleggingsfenomeen Marc Faber, hun bemoeienissen in het bijzonder met de vrije markten.  Je kan de problemen oplossen met geld printen maar dan komen ze toch terug – en groter dan tevoren.  Dit gaat eindigen in een ramp.  Deel 1 en deel 2 van het interview zijn zeer lezenswaardig.

UNASUR eist excuses

Op woensdag 3 juli sloten verschillende Europese lidstaten hun luchtruim opdat de Boliviaanse president Morales niet naar zijn land zou terugkeren.  Het presidentiële vliegtuig werd uren vastgehouden op de luchthaven van Wenen.  De VS vermoedden namelijk dat de gezochte klokkenluider Snowden aan boord was.  Niet dus.  De Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) eist excuses van de betrokken Europese landen.  Zoals de Argentijnse president het verwoordt : “Het is vreemd dat deze nooit geziene kaakslag aan het adres van Morales juist komt van landen die steeds het belang benadrukken van rechtszekerheid, de rechten van de mens en naleving van het internationaal recht“.

De onmachtige ECB

De Europese Centrale Bank kan de economische crisis in de eurozone niet oplossen. Woorden van de Duitse centrale bank president Jens Weidmann.  En nog : “De crisis heeft structurele tekortkomingen aangetoond, daarom zijn er structurele oplossingen nodig“.  Faillissementen moeten mogelijk zijn zonder dat ze het ganse financiële bestel in gevaar brengen.  De garantie dat landen altijd uit de brand geholpen worden zou moeten stoppen en economische hervormingen en strengere controle op begrotingen zijn een noodzaak.  Overheden moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen en minder leunen op de centrale bank.