Over de waarheid en natuurlijke selectie

2

Als we het gaan hebben over ‘natuurlijke selectie’ dan voelen we de bui al hangen. Toch niet weer een oeverloos debat tussen evolutionisten en creationisten? Heb geen angst, we zullen spreken over een conflictoplossing en welke bijdrage we daartoe kunnen leveren. Iedereen is welkom om mee te denken over onze toekomst. De menselijke keuze, kennis en verbeeldingskracht staan hierin centraal. Uit welke opties kunnen we kiezen en wat brengt het ons op? Een overkoepelende waarheid.

Overkoepelende waarheid

Vooreerst, het begrip ‘overkoepelende waarheid‘ laat (te) vaak een vermoeden van ‘elitarisme‘ opwellen. Om misverstanden uit te sluiten: In dit geval spreken we over ‘conflictoplossing’ op een duurzame wijze. Eenvoudige voorbeelden kunnen helpen om deze dynamiek te duiden. Stel twee mensen achter een computer, ze piekeren over een probleem in een rekenblad. Een expert komt ter hulp en lost het probleem op. Hij doet dit op een manier die de strijdende partijen niet kenden.

Out of the box

De oplossing komt voor de strijdende partijen over als een ‘out of the box’ idee, nog nooit van gehoord maar ze was er wel. Op deze manier komen ze tot verzoening in een zogeheten overkoepelende waarheid. Hetzelfde probleem kan zich niet meer voordoen aangezien de oplossing van kracht blijft, dit is duurzaam en tijdloos. De expert kent iets van rekenbladen en is leek op andere domeinen. Het bundelen van competenties is dan ook raadzaam voor andere problemen. Geen leerling, geen meester, het motto.

Het redelijke evenwicht

Ook systeemwetenschappers geven aan dat een ruimere (overkoepelende) visie goed is om tot meer stabiliteit te komen. Een en ander wordt – sterk vereenvoudigd – weerspiegeld in onderstaande afbeelding. Als egocentrisme (rood) zegeviert dan zullen we geconfronteerd worden met een samenleving die vrijwel continu in crisis is – een trek- en duwspelletje zonder ophouden. Een volgende fase is etnocentrisme (geel), op dat moment gaan grootmachten het tegen elkaar opnemen. Dit lijkt stabieler maar een wereldconflict is niet uitgesloten, WOI en WOII kennen we als precedent. Driemaal is scheepsrecht, het geeft te denken.

Vreemde eend

Duurzame remedies kunnen leiden tot een overkoepelend wereldcentrisme (groen) waarin strijdende partijen tot verzoening komen. Deflatie helpt bij dit proces, het systeem wordt ‘opgeblazen‘ waardoor een aangepast monetair beleid zich kan doorzetten. En dit gaat uiteindelijk niet over een ‘crash’ maar over een ‘upgrade’, een kwestie van financiële ethiek en bewustwording. Om al deze redenen is deflatie zo een vreemde eend, het verrast vriend en vijand en maakt het mogelijk om ‘sociaal duurzaam’ waarachtig te laten doorstromen.

Natuurlijke selectie

Finaal is het als een vorm van ‘natuurlijke selectie‘. Geen wetten van bovenaf die een dictaat opleggen maar een kwestie van menselijke keuzes en consensus. Een kwestie van evolutie, mondialisering en zelfredzaamheid. De wellicht indringende vraag stelt zich: kiezen we voor een doemscenario zoals WOIII of een ander scenario? Tot besluit, een overkoepelende waarheid heeft dus niets te maken met een of andere elitaire complottheorie, maar met de keuze die we hebben uit verschillende oplossingen voor problemen. Naargelang welke keuze kan een conflict overstegen worden, om deze reden benoemd als ‘overkoepelende waarheid’, punt. It’s a matter of choice, nothing more, nothing less.