“Bitcoin is een gift die de mensheid zal veranderen”

0

Grote, hoogdravende, bombastische woorden maar zijn ze ook gratuit uitgesproken? Ze komen van een voormalige Google topverantwoordelijke voor Afrika. ‘Computer scientist and general manager of WeWork South Africa, Stafford Masie, has said that Bitcoin (BTC) will change the future of humanity more than any other technological innovation.’ De ex CEO van Google Africa weet en meent wat hij zegt…

Revolutie voor de wereldhandel

Masie gaf de verklaring af tijdens de SingularityU South Africa Summit op 16 oktober 2019. Als middel om waarde door te geven is bitcoin de grootste technologische uitvinding ooit, volgens hem. De grootste gift van de technologische wereld aan de mensheid, die waarde uitwisseling zonder tussenpersonen. Een wallet benoemt hij als “misunderstood, misused, misrepresented and viewed as complicated”. Het zijn ook beurzen die kunnen gehacked worden, niet bitcoin. Maar de munt zelf zal alvast de wereldhandel transformeren. Niet zozeer voor de reeds min of meer gedigitaliseerde, hoog ontwikkelde landen, maar voor de niet- of nog niet ontwikkelde:

“The third economy is an economy where people don’t have access to electronic forms of distributing value or cash […] Think of the people who live two hours outside Shanghai, China’s central coast. They will use Bitcoin to trade and unlock international transactions outside of the existing frameworks in a manner that you and I cannot imagine.”

Cointelegraph.com