Bitcoin is geen geld maar veel méér: een protocol

0

‘Bitcoin isn’t money, it’s a protocol’ verschijnt op Cryptodaily.uk. Wie de digitale munt alléén maar ziet als ‘geld’ is kortzichtig, aldus de auteur. Hij verwijst naar een eerder gemaakte, intelligente en doordachte vergelijking van een andere crypto expert, Hackernoon. De komst van bitcoin (BTC) in 2009 was zoals de pioniers die email uitvonden. Ook zij wisten niet wat ze toen wel in handen hadden. Email zou ook niet alléén de papieren uitwisseling van brieven zo goed als vervangen. Maar een revolutie ontketenen omdat ‘email’ een killerapp was. Het leidde tot de acceptatie van een heel nieuwe wereld: het internet. Zo is het net met bitcoin. De wereld van ‘geld’, het hele monetaire systeem ondergaat net zo’n revolutie. Maar er is méér, veel meer…

‘Protocol, not money’

Het gaat ‘m om wat erop gebouwd kan worden, en reeds gebouwd is. Nog gebouwd zàl worden. De komst van bitcoin leidde tot Ethereum (ETH). De bekendste blockchain waarop d’apps (gedecentraliseerde applicaties) gebouwd worden, constant, meer en meer. Waarop weer ‘verbeteringen’, aanpassingen kwamen, concurrentie zeg maar. ‘Bitcoin has a lot of good ideas behind it and most of them will be here to stay.’ Duizenden nieuwe munten (2150 op moment van schrijven, april 2019) onstonden en ontstaan nog. Zonder bitcoin bestond de blockchain niet, die vandaag al haast niet meer weg te denken is. Zelfs centrale banken (44 reeds) overwegen, studeren op, onderzoeken de mogelijkheid van een nationale digitale munt. Daarbij is het nog een heel jonge munt (2009), een die nog in volle ontwikkeling is, met al haar mogelijkheden en toepassingen vandien.

Efficiëntie

Vragen we ons trouwens eens af waarom plots ‘alles’ gedecentraliseerd wordt of moet worden? En: kàn worden? Ook al een mondiaal gegeven dat voorheen niet bestond, toch? Hadden we ons deze en zoveel andere vragen ook gesteld zonder de komst van bitcoin, als eerste toepassing van de blokketen? Bitcoin maar vooral wat het gevolg ervan is, wat de munt teweeg bracht, heeft ook de economie in het hart geraakt. Waarmee we bedoelen: ‘het’ kan plots sneller, en goedkoper. En minstens even veilig of zelfs veiliger. Efficiënter dus! Nou, zoiets, zo’n ‘uitvinding’ is vanzelf altijd welkom, toch. En met ‘het’ bedoelen we niet alleen geld verzenden, betalen. De techniek van de blockchain is daarmee een eigen leven gaan leiden. Dringt langzaam (maar steeds sneller) door in zowat alle gelederen van het economische én maatschappelijke leven. Dankzij bitcoin dus. Bitcoin niet als munt, geld, maar als protocol.

Profetische woorden

Hier komt de kern van het verhaal, waarom bitcoin veel méér is dan ‘een munt,’ zij het dan een digitale. In bovengenoemd stuk, dat we aanhalen met bron, wordt nogmaals verwezen naar Hackernoon. Die website moet u beslist eens bezoeken, er gaan lezen, hem volgen trouwens. Die woorden, wat we gerust profetische woorden mogen noemen zijn:

“In the future, I imagine that very few people will speculate on the value of Bitcoin, because even though that might be possible, and even profitable, there will be more money to be made in providing easy-to-use Bitcoin services that take full advantages of what Bitcoin is.