‘Breng pensioen jongeren niet in gevaar door zekerheid ouderen’

25
Het pensioendebat is allerminst gestreden. Aan de ene kant staan jongeren die bang zijn dat er in de toekomst te weinig geld in de pensioenfondsen zal overblijven voor hun pensioen. Daartegenover staan ouderen die vinden dat ze meer dan genoeg hebben bijgedragen en stellen dat zij allerminst potverteren. Joop Hartog heeft op deze plaats dat standpunt vertolkt. Martin Pikaart en Roland van Gaalen hebben de handschoen opgepakt en reageren op zijn stelling. Zij stellen dat jongeren wel degelijk onder de pensioenzekerheid van ouderen lijden. Het ABP heeft momenteel een tekort van 126 miljard euro, tenminste als vastgehouden wordt aan het in het vooruitzicht gestelde pensioen inclusief indexatie. Een tekort dat voortkomt uit de toegenomen levensverwachting, een negatief overrendement en te lage premies.

Ergernis

“Eet ik het pensioen van mijn kinderen op?”, vroeg Joop Hartog zich af in een recente publicatie in Me Judice (Hartog, 2013). Die vraag zal wel retorisch bedoeld zijn, want hij ergerde zich op voorhand al aan de bewering dat de pensioenpremies in het verleden te laag zijn geweest. Om die vraag te weerleggen is Hartog “maar eens gaan rekenen” aan zijn eigen pensioen dat hij bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) heeft opgebouwd. Met behulp van een gestileerd rekenmodel raamt hij het premieniveau dat tijdens zijn dienstverband jaarlijks benodigd was. Dit blijkt veel lager dan zijn schatting van de gemiddelde premie die feitelijk is afgedragen. “Wat een onzin!”, luidt dus Hartogs antwoord op zijn eigen vraag: hij eet het pensioen van zijn kinderen echt niet op, dat is duidelijk. Lees meer op Mejudice.nl