Brengt belastingverlaging 2016 ons nieuwe werkgelegenheid?

88

Werkgelegenheid: Beetje meer, of beetje minder

De economie in ons polderlandschap draait redelijk, althans zo wordt ons voorgespiegeld door onze overheid en MSM. De werkenden gaan er dit jaar flink op vooruit door verlaging van het belastingtarief en verhoging van de heffingskortingen ingevolge het belastingplan 2016. Een belastingplan dat tot stand is gekomen d.m.v. koehandel tussen staatssecretaris Kwiebes en de verschillende (oppositie)partijen. Deze belastingmaatregel van tariefsverlaging voor werkenden mocht wel 5 miljard kosten. Een grote diversiteit aan maatregelen, een beetje van dit en een beetje van dat, waardoor een onoverzichtelijk ontwerp met heel veel soorten heffingskortingen ons polderlandschap is in geslingerd. Diverse media hebben getracht hieruit een berekening te maken voor wie er op vooruit gaan en wie er juist minder van worden. Pas zo dadelijk na het ontvangen van het loon, de uitkering of het pensioen zal blijken dat in feite alleen de werkenden, en daarvan vooral de tweeverdieners, er flink op vooruit gaan. De gepensioneerden en de uitkeringstrekkers dus niet of nauwelijks. “Verschil moet er wezen, nietwaar?”

Van uitkering naar werk

De opzet van het belastingplan was dat het verschil tussen werkenden en niet-werkenden groter moest worden. Hierdoor zou de prikkel bij de uitkeringsgenieters groter worden om aan het werk te gaan. Daar is wel wat voor te zeggen, want het verschil tussen de minimumloners en de uitkeringsgenieters met toeslagen was vaak minimaal, vooral bij gezinnen met kinderen. Echter lijkt de redenering van ons parlement iets te simpel om te denken dat nu ineens vanwege de inkomensverschillen zomaar veel mensen met een uitkering aan het werk gaan. Er moet namelijk wel meer werkgelegenheid worden geboden dan er momenteel is. Niet voor niks zijn er 600.000 geregistreerde werklozen en wellicht nog een paar honderdduizend niet-geregistreerde werklozen die graag aan het werk willen. Veel mensen zijn best bereid om voor 100 euro meer inkomen in de maand aan het werk te gaan. Al is het maar om uit een sociaal isolement te geraken. Het gevoel om uit de uitkering en uit de afzondering te geraken staat voor de rechtgeaarde Hollander vaak voorop. De eerste verdienste is meestal bijzaak. Eerst aan het werk en dan maar via de eigen inzet en bijdrage aan de productie zorgen voor een goed bedrijfsresultaat waardoor een hogere beloning voor de noeste werker automatisch volgt.

Multinationals de grote winnaars

Maaaaaaar, een heel lange maar dus, waar blijft de investering van ons kabinet in meer werkgelegenheid. Ook daarvoor moet je minimaal 5 miljard of meer uittrekken om al die honderdduizenden aan een baan te helpen. Het zal aan mij kunnen liggen, maar ik heb weinig gelezen over het binnenhalen van nieuwe productielijnen in groeiende maakindustrieën. Niet meer dan de doorgaans normale uitbreidingen van goedlopende bedrijven die door met de tijd mee te gaan innoveren in nieuwe technieken. Hiermee is er een doorgaans normale vraag aan arbeidskrachten op onze arbeidsmarkt, maar wel in een tijdperk waarin een transitie plaatsvindt van machinale, door werknemers aangestuurde productie, naar een productie die geheel wordt afgestemd op robotisering.

werkgelegenheid

Een fabriekshal met één arbeidskracht in de vorm van een beveiliger bijvoorbeeld. Wie kan mij uitleggen waar de banen moeten worden gecreëerd die onze werklozen aan het werk helpen. Ik lees momenteel teveel berichten over de belastingvoordelen die de grote multinationals genieten ingeval men domicilie kiest in NL. Alleen de grote multinationale bedrijven met enorme balansen en teveel aan contanten die niet worden geïnvesteerd in innovatie, maar worden gebruikt om een plekje te veroveren in landen waar voor hen geld valt te verdienen door het verkrijgen van (zeer) gunstige belastingvoordelen. Dat is wat er momenteel speelt.

Robotisering kost arbeidsplaatsen

De grote vernieuwing naar een nieuw baanbrekend tijdperk blijft voorlopig uit. Analisten hebben voorspeld dat door de intrede van de robotisering alleen in de EU de komende 5 jaar miljoenen banen zullen gaan verdwijnen. In het verleden zijn bij elke industriële revolutie wel nieuwe banen ontstaan maar wie kan mij wijs maken dat bij de huidige robotisering, waarbij niet alleen fabriekspersoneel maar ook veel administratief personeel plus het daarboven hangend middenkader zal verdwijnen, er voldoende nieuwe banen ontstaan? Zo meteen neemt 1 robot het werk uit handen van 100 werknemers door een volledig robot-gestuurd werk- en automatiseringsproces. Let wel, we spreken over meerdere sectoren in alle lagen van de beroepsbevolking.

Minder middenklasse, meer onderklasse

Hoe gaan we dit opvangen beste minister Ascher? Het belastingplan van uw collega Wiebes met alleen een belastingverlaging voor werkenden helpt ons absoluut niet aan meer werkgelegenheid. Juist het tegengestelde zal het geval zijn. De te verwachten ontslaggolf door robotisering zal nog meer werkenden uit de middenklasse wegvagen naar de onderklasse. Niet alleen de robotisering maar ook de wegzakkende wereldhandel vernietigt arbeidsplaatsen. Het aantal mensen met lagere inkomens zal nog verder toenemen en daardoor zullen de bestedingen dalen. Klaas Knot(DNB) heeft al voorspeld dat we straks als straf voor dat cadeautje van 5 miljard weer extra moeten beknotten. De euforie van hogere netto lonen zal best wel eens van korte duur kunnen zijn. Ik ben benieuwd, we gaan het meemaken.
Piet Pineut

Over de auteur

Gerrit heeft het unieke vermogen om helder en zorgvuldig een uiteenzetting te geven over de economische ontwikkelingen in voornamelijk het Hollandse polderlandschap. Hij doet dat vanuit een burgerlijke nuchterheid en maatschappelijke betrokkenheid.