Brengt belastingverlaging 2016 ons nieuwe werkgelegenheid?

Werkgelegenheid: Beetje meer, of beetje minder

De economie in ons polderlandschap draait redelijk, althans zo wordt ons voorgespiegeld door onze overheid en MSM. De werkenden gaan er dit jaar flink op vooruit door verlaging van het belastingtarief en verhoging van de heffingskortingen ingevolge het belastingplan 2016. Een belastingplan dat tot stand is gekomen d.m.v. koehandel tussen staatssecretaris Kwiebes en de verschillende (oppositie)partijen. Deze belastingmaatregel van tariefsverlaging voor werkenden mocht wel 5 miljard kosten. Een grote diversiteit aan maatregelen, een beetje van dit en een beetje van dat, waardoor een onoverzichtelijk ontwerp met heel veel soorten heffingskortingen ons polderlandschap is in geslingerd. Diverse media hebben getracht hieruit een berekening te maken voor wie er op vooruit gaan en wie er juist minder van worden. Pas zo dadelijk na het ontvangen van het loon, de uitkering of het pensioen zal blijken dat in feite alleen de werkenden, en daarvan vooral de tweeverdieners, er flink op vooruit gaan. De gepensioneerden en de uitkeringstrekkers dus niet of nauwelijks. “Verschil moet er wezen, nietwaar?”

Van uitkering naar werk

De opzet van het belastingplan was dat het verschil tussen werkenden en niet-werkenden groter moest worden. Hierdoor zou de prikkel bij de uitkeringsgenieters groter worden om aan het werk te gaan. Daar is wel wat voor te zeggen, want het verschil tussen de minimumloners en de uitkeringsgenieters met toeslagen was vaak minimaal, vooral bij gezinnen met kinderen. Echter lijkt de redenering van ons parlement iets te simpel om te denken dat nu ineens vanwege de inkomensverschillen zomaar veel mensen met een uitkering aan het werk gaan. Er moet namelijk wel meer werkgelegenheid worden geboden dan er momenteel is. Niet voor niks zijn er 600.000 geregistreerde werklozen en wellicht nog een paar honderdduizend niet-geregistreerde werklozen die graag aan het werk willen. Veel mensen zijn best bereid om voor 100 euro meer inkomen in de maand aan het werk te gaan. Al is het maar om uit een sociaal isolement te geraken. Het gevoel om uit de uitkering en uit de afzondering te geraken staat voor de rechtgeaarde Hollander vaak voorop. De eerste verdienste is meestal bijzaak. Eerst aan het werk en dan maar via de eigen inzet en bijdrage aan de productie zorgen voor een goed bedrijfsresultaat waardoor een hogere beloning voor de noeste werker automatisch volgt.

Multinationals de grote winnaars

Maaaaaaar, een heel lange maar dus, waar blijft de investering van ons kabinet in meer werkgelegenheid. Ook daarvoor moet je minimaal 5 miljard of meer uittrekken om al die honderdduizenden aan een baan te helpen. Het zal aan mij kunnen liggen, maar ik heb weinig gelezen over het binnenhalen van nieuwe productielijnen in groeiende maakindustrieën. Niet meer dan de doorgaans normale uitbreidingen van goedlopende bedrijven die door met de tijd mee te gaan innoveren in nieuwe technieken. Hiermee is er een doorgaans normale vraag aan arbeidskrachten op onze arbeidsmarkt, maar wel in een tijdperk waarin een transitie plaatsvindt van machinale, door werknemers aangestuurde productie, naar een productie die geheel wordt afgestemd op robotisering.

werkgelegenheid

Een fabriekshal met één arbeidskracht in de vorm van een beveiliger bijvoorbeeld. Wie kan mij uitleggen waar de banen moeten worden gecreëerd die onze werklozen aan het werk helpen. Ik lees momenteel teveel berichten over de belastingvoordelen die de grote multinationals genieten ingeval men domicilie kiest in NL. Alleen de grote multinationale bedrijven met enorme balansen en teveel aan contanten die niet worden geïnvesteerd in innovatie, maar worden gebruikt om een plekje te veroveren in landen waar voor hen geld valt te verdienen door het verkrijgen van (zeer) gunstige belastingvoordelen. Dat is wat er momenteel speelt.

Robotisering kost arbeidsplaatsen

De grote vernieuwing naar een nieuw baanbrekend tijdperk blijft voorlopig uit. Analisten hebben voorspeld dat door de intrede van de robotisering alleen in de EU de komende 5 jaar miljoenen banen zullen gaan verdwijnen. In het verleden zijn bij elke industriële revolutie wel nieuwe banen ontstaan maar wie kan mij wijs maken dat bij de huidige robotisering, waarbij niet alleen fabriekspersoneel maar ook veel administratief personeel plus het daarboven hangend middenkader zal verdwijnen, er voldoende nieuwe banen ontstaan? Zo meteen neemt 1 robot het werk uit handen van 100 werknemers door een volledig robot-gestuurd werk- en automatiseringsproces. Let wel, we spreken over meerdere sectoren in alle lagen van de beroepsbevolking.

Minder middenklasse, meer onderklasse

Hoe gaan we dit opvangen beste minister Ascher? Het belastingplan van uw collega Wiebes met alleen een belastingverlaging voor werkenden helpt ons absoluut niet aan meer werkgelegenheid. Juist het tegengestelde zal het geval zijn. De te verwachten ontslaggolf door robotisering zal nog meer werkenden uit de middenklasse wegvagen naar de onderklasse. Niet alleen de robotisering maar ook de wegzakkende wereldhandel vernietigt arbeidsplaatsen. Het aantal mensen met lagere inkomens zal nog verder toenemen en daardoor zullen de bestedingen dalen. Klaas Knot(DNB) heeft al voorspeld dat we straks als straf voor dat cadeautje van 5 miljard weer extra moeten beknotten. De euforie van hogere netto lonen zal best wel eens van korte duur kunnen zijn. Ik ben benieuwd, we gaan het meemaken.
Piet Pineut

88 reacties

 1. De oplossing is nochtans eenvoudig, met z’n allen minder werken, niet meer. Maar misschien gaat het in deze wereld helemaal niet over economie? Het lukt blijkbaar wel om het op die manier te verkopen, er heerst grote schaarste.

  Als interludium herinneren we aan het verloren paradijs van Keynes, hij had destijds (1936) geen computer zoals de onze maar toch bedacht hij dat een werkweek van (+/-) 15 uur in de nabije toekomst haalbaar moest zijn. Keynes z’n gedachtegoed was nochtans eenvoudig en logisch te
  begrijpen, de technische revolutie zorgt er immers voor dat we veel meer kunnen produceren met minder mensenarbeid. Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld kunnen we deze dynamiek in kaart brengen.

  https://biflatie.nl/artikelen/crisis/verloren-paradijs-keynes/

  http://i.imgur.com/4D2cItB.png

  1. Werner, jouw gedachtegang is erg theoretisch. Het feit dat Keynes dacht dat we door de technologische revolutie meer kunnen produceren met minder mensen betekent volgens mij dat juist meer mensen zonder werk raken en worden onderhouden door de gemeenschap met een uitkering. Ik heb geen economie gestudeerd maar ik vrees dat Keynes niet heeft voorzien dat juist door die technologische revolutie de grootschaligheid van o.a. de maakindustrie is ontstaan.

   Multinationals maken nu de dienst uit. Ze misbruiken hun macht door onze overheden onder druk te zetten, waarbij via internationale wetgeving(TTIP) inmiddels de economische grootheden aan de internationale touwtjes trekken. Neem bijvoorbeeld Google, Apple, Amazon en Facebook (G.A.A.F.). Deze grootmachten hebben door hun manier van netwerken en met hun databases meer invloed dan menigeen denkt. Dat is dus helemaal niet GAAF, maar desastreus. M.a.w. de multinationals hebben ons in de
   tang. Het gezamenlijk balanstotaal van deze machtige multinationals is meer dan het BBP van menig middelgroot land.

   Hiermee wil ik duidelijk maken dat door de technologische revolutie en de daarmee gepaard gaande grootschaligheid de economische wereldheerschappij in handen ligt van het grootkapitaal. Ik zie op geen enkele manier dat deze grootmachten en alle andere grote werkgevers ons arbeiders een dermate grote beloning aanbieden waarmee het mogelijk is om maar 15 uur te werken en daarvan dan rond te komen. We zien juist een hele andere beweging. Door constante bezuinigingen zijn de lonen laag gehouden. Mede door grote verliezen van vakbondsleden wordt te weinig tegenwicht gegeven in CAO-onderhandelingen en blijven de beloningen magertjes in verhouding met de enorme kapitale bedragen die via beleggersland toevloeien aan beurs genoteerde multinationals. De grote weeffout in de huidige maatschappij is dat het grote geld wat wordt rond gepompt door onze centrale banken voornamelijk terecht komt bij het grootkapitaal, de multinationale ondernemingen dus die verzuimen om hun enorme kastegoeden te investeren in menselijke arbeid.

   Facebook zou ons bijvoorbeeld kunnen belonen voor het uitbreiden van het aantal vrienden in de eigen kring. Hoe meer vrienden wij maken op FB hoe groter het netwerk en het bereik en des te beter het verdienmodel voor deze multinational. Zo maar een
   voorbeeld waarmee ik wil aangeven dat we met ons allen in feite worden afgezet door deze grote jongens. Het is maar hoe je het bekijkt. Nogmaals, het ideaalbeeld van weinig uren werken om daarmee een voldoende inkomen te verwerven zie ik niet gebeuren. Net als het zogenaamde basisinkomen waarover ook op deze site al vaker is gediscussieerd denk ik niet dat het geld wat daarvoor nodig is zomaar ter beschikking komt. Zo lang het grootkapitaal in staat is om onze westerse democratieën te beïnvloeden door wetgeving naar hun hand te zetten, zo lang kunnen wij dromen van luilekkerland met een vast basisinkomen en een paar uurtjes daarnaast werken om wat extra luxe te permitteren. Het wordt tijd dat een econoom van de nieuwe orde een moderne (theoretische) beschouwing maakt van hoe de samenleving er in de toekomst uitziet waarbij de economische macht geheel in handen is van het grootkapitaal. Met een beetje Hollandse nuchterheid kan ik alvast voorspellen dat na een beurscrash en de daarop volgende kapitaalvernietiging het snel afgelopen is met alle economische grootmachten. De mensheid leert nu eenmaal nooit uit de geschiedenis.

   1. Er zijn meer werelden;

    Kapitalisme
    Socialisme
    Utopia
    Hebzucht
    Belangen
    “wetenschap”
    Intellectueel
    Barbaars
    Tribaal

    Etc. etc.

    Het is vrij simpel; there’s no free lunch.

    Slechts na de ‘culling of the herd’ ontstaat een nieuw equilibrium. Met keuzevrijheid uit 1 van bovenstaande opties.

    Choose wise.

    1. Zeer interessant die 9 werelden.

     Vertel er van elk eens wat meer over.
     Altijd mooi, als iemand breed ontwikkeld is en met anderen graag z’n ruime kennis wil delen.

     Hoop niet, dat je nu acuut in de stress schiet, je hakken in de wal zet en weer met je staart tussen je benen het hazenpad kiest omdat je je niet op begrijpelijke wijze kan verwoorden.

     Ook als het bluf was, dan vergeef ik je dit wel.

     1. Hallo Houtskool,

      Waar zit zit je op dit moment?
      In Australië, of Zuid Amerika?
      Wens je een behouden thuiskomst en stuur ons een kaartje.

      Je hebt ons vast veel reisverhalen te vertellen, ik verheug me er al op.

     2. Waarschijnlijk heb de film ‘in tachtig dagen de wereld rond’ 2 keer gezien.

   2. Het gaat hier over ‘arbeidsdeling’ Piet, het is een economie die produceert in functie van onze behoeften en welzijn. Dit is onvergelijkbaar anders dan het hedendaagse monopolyspel waar – dan hier, dan daar – schaarste aan geld tot maatregelen leidt die verzaken aan gezond economisch verstand. En dit is geen verwerping van wat geweest is maar de voortzetting van de evolutie, met inbegrip van nog veel meer technologische innovatie. Vandaag lijkt het alsof we gevangen zitten in een spinnenweb dat we zelf gesponnen hebben, toch blijft men dat aanhouden alsof de bevrijdende aternatieven niet zouden bestaan. Op deze manier is het niet moeilijk om te begrijpen waarom velen – zij het jammer genoeg nog steeds een minderheid – spreken over kortzichtigheid en psychische blindheid. En erger, de alternatieven beschouwt men doorgaans als ‘niet-realistisch’, het blijven cultiveren van perverse effecten ‘realistisch’. De geschiedenis leert, blijkbaar geldt deze regel niet voor beleidsmakers.

     1. Het voordeel is dat we achteraf kunnen zeggen dat we het op voorhand wisten. We bepalen zelf wat het wordt, kwestie van menselijke keuze en bewustwording:

      Evolutie (‘devolutie’) naar een totale ineenstorting of ‘breakdown’.

      De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

      Evolutie naar een doorbraak of ‘breakthrough’

      In de loop van de tijd verandert de geesteshouding van een kritische volksmassa in de wereld, waardoor de ontwikkeling van de samenleving wordt afgebogen naar een meer aangepaste modus. Naarmate deze veranderingen houvast vinden, ontstaat er een betere ordening van de maatschappij, die nu wordt gestuurd door aangepaste wereldbeelden, waarden en ethica. De economische, politieke en ecologische dimensies van de samenleving stabiliseren zich hierdoor tot een meer harmonieuze en duurzame modus.

      https://eilandmodel.wordpress.com/scenario-i/

    1. Heb moeite gehad met de verbinding van productieve arbeid aan jouw persoon.

     Het blijkt, dat er geen enkele correlatie bestaat.
     Het kan best zijn, dat jij dit heel anders beleeft.

     Voor mijn gevoel, heb je de gemeenschap exorbitant veel geld gekost.
     Maar goed, wat is de betekenis van geld!

  2. De elite van de NWO wil ons graag als schuldslaaf houden. Een lagere werkweek kunnen we dus wel vergeten. De elite ziet liever dat je óf werkloos bent óf totale schuldslaaf. In beide gevallen zit je dan in een zwakke positie en ben je dus makkelijk door de overheid te chanteren.

    1. Zeker weten. Vanwege de angst die er heerst over bijvoorbeeld de massa-immigratie wordt er niks nuttigs gedaan, want van een beetje rellen blijven die 80% asieleisers/20% echte vluchtelingen niet weg.

     En vanwege de onterechte angst voor terrorisme worden er stapje voor stapje steeds meer vrijheden ingeleverd. Privacy is geen mallemoer meer waard. Zodra dag X voor de NWO is aangebroken, zal je ook niet meer contant kunnen betalen, want met contant geld wordt terrorisme gefinancierd dus moet dat helemaal worden afgeschaft, want vanaf dan zijn de aanslagen voorbij en dan kan de eeuwige vrede ingaan! *kuch*

     Doordat we niet massaal uit de comfortzone durven/willen komen (“want we hebben het toch nog goed”) betalen we via de belastingen onze eigen ondergang.

     En dat terwijl de overheid afhankelijk is van ons, wij niet van hen. Als we massaal vanaf morgen kappen met belasting betalen totdat de overheid naar het volk luistert, reken er dan maar op dat de overheid meteen 180 graden draait.

     Helaas is het Nederlandse volk te pussy om op die manier of een soortgelijke manier in opstand te komen.

     Volgens mij woont er een biflaat in Polen, waar er gelukkig grote weerstand bestaat tegen islamisering en mede daardoor heeft Polen zo ongeveer de meest homogene bevolking van de EU. Dus mocht hier de pleuris uitbreken, dan kun je met je paspoort zo de grens over. Misschien heeft die ene naar Polen geëmigreerde biflaat nog wel een plekje vrij 🙂

     1. De NWO zal door de antichrist geleid worden. Hij zal met mooie praatjes over vrede, veiligheid en welvaart voor iedereen aan de macht komen. En velen zullen er intrappen. Maar zodra hij regeert, wordt het hier op aarde een ware hel. Dit is dan de Grote Verdrukking. Sowieso voor Joden en christenen die zwaar vervolgd zullen worden, arbeidsgehandicapten en zorgbehoevende ouderen zullen voor hun levens moeten vrezen, omdat de antichrist euthanasie verplicht zal stellen. Net als wat Hitler met zijn Aktion T4 deed. Diegenen die wel kunnen werken, zullen door de antichrist opgepakt en opgesloten worden in werkkampen.

     2. Wie moeten we ons voorstellen als de antichrist?
      Heb de naam vaker voorbij zien komen, maar het wordt nooit duidelijk benoemd.

     3. Ga je nu zeggen dat je het Kalergi-plan niet kent?

      Er is geen geschiedenisboek ter wereld waarin Kalergi wordt genoemd,
      maar toch is zijn idee het leidende principe achter wat wij nu meemaken.
      Het geloof van de elite in een plan waarbij onze identiteit in alle opzichten volledig moet verdwijnen en het creëren van een nieuw gemengd nietszeggend ras zonder enige identiteit.

      Dat is het doel van alle politieke acties die zich bezighouden met het
      beschermen van minderheden. Niet vanwege humanitaire redenen, maar vanwege de richtlijnen zoals die door het regime in de achtergrond worden gegeven. Een regime dat zich nu bezighoudt met de grootste genocide ooit in de menselijke geschiedenis. Dit bleek ook al eerder uit handleidingen die werden uitgedeeld aan vluchtelingen in opdracht van de rijke Hongaars Joodse criminele zakenman Soros.

      Het is dan ook niet voor niets dat er iedere twee jaar een Coudenhove-Kalergi Europese prijs wordt toegekend aan hen die zich heel verdienstelijk hebben gemaakt in de promotie van dit criminele plan. Deze prijs is onder andere toegekend aan Angela Merkel en Herman van Rompuy. Wanneer we om ons heen kijken dan zien we dat we op dit moment midden in de uitvoering van het Kalergiplan zitten.

      http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9998:europa-moet-bevolkt-worden-door-sub-ras-het-bewijs&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

     4. Je hebt het een keer bij toeval ontdekt en was er helemaal lyrisch over, ging het kopiëren ( zoals je niet anders doet ) en wilde het de hele wereld kenbaar maken als jouw grote ontdekking.

      Je wordt langzaam aan een Dinosauriër, oude achtergebleven schoolmeester.

     5. Zekers. De antichrist zal door vele naamchristenen en ongelovigen als de messias worden gezien, maar hij is de valse messias. Alleen de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, is de echte Messias.

     6. Interessant, ik lees dat er ook een oplossing komt voor de werkgelegenheid, en derhalve ook voor de inkomstenbelasting. Plots zullen er veel minder mensen zijn, hun spaargelden komen dan vrij voor de rest.

      Welnu, Jezus keert op een ogenblik dus terug op de wolken, wekt alle
      doden die in geloof in Jezus gestorven zijn tot leven. De tweede gebeurtenis zal de ten-hemel-stijging zijn van de levende mens op dezelfde wijze als Elia opgenomen werd naar de hemel. Zij, die in leven zijn bij de wederkomst van Christus, zullen nooit sterven, maar zij zullen opgenomen worden om de Here tegemoet te gaan in de lucht. Zij zullen eensklaps verdwijnen van de aarde.

      http://www.rpmnet.nl/opname.htm

     7. U liet zich wel heel makkelijk door werner uit de schaapskooi trekken.
      U moet het zelf bepalen, maar ik zou eerst maar eens 3 x nadenken, voor ik me zou laten verneuken.

     8. Ok DrM, ben het met je eens dat er nog 1 of meer figuren met een roeping naar voren zullen treden.

      Maar het blijven maar gewoon simpele mensen, veelal met een psychische stoornis, die overwicht op de massa kunnen/willen uitoefenen door middel van overwicht en intimidatie.

      Ze hebben in feite zoveel macht, als dat ze aan sympathie en ondersteuning krijgen.

      De mens bepaald in hoge mate z’n eigen toekomst.

      Het zal zeker gebeuren, omdat de massa nog altijd zich aan iets sterkers wil vastklampen en identificeren dan dat ze zelf ontdekt hebben.
      In deze perioden, worden vele mensen hier door opgeslokt, omdat ze te lui waren de + elementen te ontdekken en te bestuderen.

      Op termijn zijn de zaken al vastgelegd en laten zich langzaam afbuigen.

      .

     9. Woon ook in Polen en inderdaad hier geen “vluchtelingen”, tevens een prima land om te wonen en waar de zlotych nog een zlotych is.

     10. Klopt ja, ik was in Gdansk in de Biedronka. Een behoorlijk stokbrood kostte me 0,49 zl. 12 eurocent dus. Ik kreeg met moeite die 2 stokboordjes op, was gewoon m’n hele ontbijt. 25 eurocent…
      Woont u al lang in Polen? In de jaren ’90 was Polen nog het lachertje en nu is het eerder een voorbeeld te noemen. Alles waar West-Europa in faalt houdt Oost-Europa tegen, dus daar blijven de goeie ouwe tijden rustig doorgaan en zitten ze in de opbouwfase in plaats van de afbraakfase.
      Maar onderling in Polen verschilt het dan wel weer. Toen ik in 2013 de trein van Brest (Wit-Rusland) naar Berlijn nam zag ik duidelijk dat Oost-Polen een stuk rommeliger en versnipperder (qua landbouwgrond) was dan rond Poznan bijvoorbeeld.
      Is het eigenlijk makkelijjk om in Polen te wonen als je geen Pools spreekt?

     11. Woon sinds 2011 definitief in Polen, kwam er al vanaf 1991 door mijn werk regelmatig. In 1999 er een langdurig project gehad waardoor ik daar eigenlijk 1,5 jaar heb gewoond. In 2011, dankzij mijn ontevredenheid over de B.V. Nederland, de knoop doorgehakt. Tot nu toe zonder spijt.

      Het klopt dat het oosten minder ontwikkeld is maar tegenwoordig zijn er meerdere ontwikkelingsprogramma`s die hun vruchten wel zullen afwerpen. (met dank aan de EU) Als je een bedrijf opstart in deze regio`s krijg je tot 90% van de investering terug, ook voor Nederlanders die hier willen investeren! Logisch dat er hier nog economische groei is, het EU regionaal investeringsfonds pompt tussen 2014-2018 Euro 87 miljard in Polen terwijl er tussen 2007-2013 ook al 65 miljard Euro is gesubsidieerd.

      Het geluk voor de Polen is dat in 2012, zoals de bedoeling was, de Euro niet is geintroduceerd. Op dit moment zijn de prijzen voor levensmiddelen, huur ,en water voor westerse begrippen laag. Voor een 4 persoons huishouden betaal ik ongeveer 10 Euro per maand voor kraanwater. Levensmiddelen zijn minimaal 30% goedkoper, behalve bier, wijn en sterke drank. Brandstofprijzen op dit moment,diesel 0,80 euro cent en loodvrij 0,95. Wegenbelasting kennen ze hier niet.

      De taal is lastig, maar jongeren onder de 25/30 spreken tegenwoordig bijna allemaal vloeiend Engels zodat dat geen probleem mag zijn.

     12. ik denk dat heeel veel Nederlanders t zat zijn, maar t probleem is dat we niet ALLEMAAL in een x de straat opgaan!!! In elk land is t volk de baas, maar we moeten allemaal tegelijk opstaan. Dan kan je de zaken veranderen

     13. Zolang bijna iedereen nog zijn dak boven zijn hoofd heeft, zijn iPhone, te eten, jaarlijks op vakantie kan en naar de kroeg kan gaan zal er niks gebeuren. Het Nederlandse volk zal pas in opstand komen als het te laat is.

     14. Klopt Karl,

      We worden de afgelopen 15 jaar al zwaar bestolen en de jaren daarvoor ook al.

      Het gaat in dit decennia een climax bereiken.
      Wat er daarna gebeurd, is voor de ziende blinden een vraag.

  3. Met deze gekke redenatie is niemand gebaat.
   Probeer het eens opnieuw, zonder die quasi intellectuele kolommetjes en getalletjes.

   Want deze kloppen na herziening toch van geen kant.

   1. Normaal gezien zou je dan ook aangeven wat er niet aan klopt, dit laat desgevallend herziening toe. Mogen we nog rekenen op een volwassen reactie van je? Voel je niet verplicht, het is maar een vraag.

 2. Zoals Karl reeds aangeeft zal de Eussr altijd de mens als slaaf nastreven en de robots als instrument daarvoor gebruiken,het ultieme verdienmodel sinds de “oprichting” van de Eussr. De nazi’s bedachten het en de Eussr voert het uit. Hoge werkeloosheid is een leuke manier om stemmers te trekken, (pvda, sp,) en import van onrendabelen een welkome ondersteuning daarvan.De miljarden aan afdrachten zijn een welkome kas voor nieuwe economische afpersingmodellen en gestroomlijnde consumptie patronen. Het enige doel is onderwerping en afhankelijk maken, iets wat geen econoom openlijk bespreekt,alleen maar uitvoert in opdracht van hun broodheren. Onafhankelijkheid nastreven door het Eussr model volstrekt te negeren is heel moeilijk maar wel mogelijk.Eenvoudigweg niet alles consumeren wat op je bord wordt gelegd en inderdaad zoals werner ook zegt, minder, minder, minder werken.

 3. Het gaat niet langer over “werkgelegenheid”; belastingverlagingen zoals deze zijn slechts de voorloper van helicopter valuta’s voor het volk. Accumulatie van schuld door overheden boven 80% debt/gdp zijn wanhopige maatregelen om schulden weg te inflatteren. De boventallige overheidsschuld komt uiteindelijk terecht op de balans van de ECB, where nobody cares….

  Bad banks & inflation, it’s what’s for dinner.

 4. Het wordt hoog tijd dat er weer gesubsidieerd werk (Melkertbanen, WIW, WSW) zal komen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dan kunnen Wajong’ers en mensen in de Bijstand ook veel gemakkelijker een passende werkplek krijgen dan nu met de participatiewet (WajoBijstand) het geval is. Als beloning geldt maximaal 120% van het Wettelijk Minimumloon. Gesubsidieerd werk kost geld en dat moet dan bekostigd worden door een participatiebelasting voor de hoogste inkomens/grootste vermogens te vragen en door alle uitkeringen (WAO, WIA, WajoBijstand en AOW) 2 à 3 jaar lang te bevriezen. Dat laatste is niet leuk voor mensen met een uitkering, maar als daarmee veel meer passende werkgelegenheid mee gecreëerd kan worden, dan moet het maar.

  Dit kan ook een goed alternatief zijn voor allerlei commerciële re-integratiebedrijven die vaak zakkenvullers zijn op kosten an de belastingbetaler.

  1. Dan breekt de pleuris uit. De Hollanders houden het bij een beetje roepen, de Marokkanen gaan net zo lang rellen totdat ze hun baistans-autkiering terugkrijgen.

   1. Ik heb het hier niet over het afschaffen van de Bijstand en andere uitkeringen, maar dat de hoogte van alle uitkeringen tijdelijk bevroren moet worden om geld voor gesubsidieerd werk vrij te maken. Wanneer de hoogte van uitkeringen tijdelijk bevroren wordt, stijgen die niet langer mee met de loonontwikkeling/inflatie, maar worden die vastgezet. Het niet langer laten meestijgen van uitkeringen met de loonontwikkeling/inflatie heet ook wel de ontkoppeling. Omdat de prijzen wel stijgen, ga je dan wel in koopkracht op achteruit. De kabinetten van Lubbers en Balkenende hebben deze maatregel toegepast om op uitkeringen te bezuinigen.

    Beter op de hoogte van uitkeringen te bezuinigen dan op begeleiding van arbeidsgehandicapten!

    1. Kunnen de uitkeringen nog wel veel omlaag? Niet veel meer denk ik, hooguit een beetje, maar als het systeem instort dan wordt toch het hele uitkeringen- en toeslagensysteem afgeschaft en wordt het ieder voor zich?

     Precies hoe “onze” nepkoning en premier van het nepparlement het noemde:

     “Nederland zal veranderen in een participatiemaatschappij”

     Wat een leuk klinkende uitleg is voor: bij de volgende crisis gaat het hele systeem plat en is iedere belastingbetaler dubbel de zak, want wel belasting blijven betalen maar niks meer terugkrijgen.

     “De overheid kan geen uitgaven meer verrichten omdat het belastinggeld naar de banken moet. Er is helaas geen andere optie. Jullie zullen het helaas zelf moeten redden. Het is een zeer spijtige situatie. We hadden het niet zien aankomen en konden er dus onmogelijk iets aan doen. Want we waren met z’n allen ontzettend hard bezig om de economie weer op gang te krijgen. Deze klap komt dus ook bij mij heel hard aan. Veel sterkte allemaal en zet door in deze zware tijd.”

     – Mark Rutte, 2017

     1. Kunnen de uitkeringen nog wel veel omlaag? Niet veel meer denk ik, hooguit een beetje, maar als het systeem instort dan wordt toch het hele uitkeringen- en toeslagensysteem afgeschaft en wordt het ieder voor zich?

      Wanneer het financiële systeem instort dan wel plat gaat en banken massaal omvallen, dan worden er toch ook geen lonen en pensioenen meer uitbetaald? Want het gehele betalingsverkeer valt dan weg wanneer het systeem instort!

      “De overheid kan geen uitgaven meer verrichten omdat het belastinggeld naar de banken moet. Er is helaas geen andere optie. Jullie zullen het helaas zelf moeten redden.”

      In dat geval zullen er ook geen lonen uitbetaald worden aan ambtenaren, onderwijspersoneel, politie, brandweer, militairen, enz.! Dan breekt ook echt de pleuris uit wanneer werknemers in dienst van de overheid geen salaris meer krijgen.

      Banken redden met belastinggeld heet een bail-out. Nu hebben we te maken dat wanneer een bank dreigt om te vallen, aandeelhouders, obligatiehouders en spaarders worden aangesproken om de bank te redden, dit heet een bail-in. Voordeel daarvan is dat de belastingbetaler gespaard wordt.

      Is er al enig zicht op per wanneer de NWO met de antichrist als leider zal worden ingevoerd, of duurt dat nog enkele jaren?

     2. Eerst komt de chaos, maar de vraag is inderdaad hoe lang het dan nog duurt voordat de AC komt. Kan al direct naar voren worden geschoven, maar het kan ook nog enkele jaren duren, dus dat er eerst een flinke burgeroorlog met bijbehorende anarchie komt en dat er vanuit de totale wanhoop in de samenleving vervolgens de roep om die ene sterker leider komt, en dat hij dán pas naar voren komt.

      Hoe dan ook, blijf waakzaam.

     3. Hallo zeg, zo desastreus zal een systeemcrisis niet gaan verlopen hoor. Op één of andere wijze zal onze overheid orde en gezag proberen te handhaven. Onze westerse samenleving is niet gebaat bij anarchie. Er zullen zeker diverse scenario’s bestaan om volk en vaderland te behoeden voor een algehele ondergang. Uiteraard zal er paniek en chaos ontstaan bij al diegenen die niet voorbereid zijn op welke systeemcrisis dan ook. We kunnen met ons allen wel veel kritiek uiten op ons marionettenkabinet maar in tijden van een echte systeemcrisis zal de samenleving zeker behoefte hebben aan enige vorm van autoriteit. We hoeven m.i. niet bang te zijn voor een machtsvacuüm of
      staatsgreep maar mogelijkerwijs zal een zakenkabinet het heft in handen nemen.

      Als het tot een bankholiday komt en niemand bij z’n centen kan, of wel heel beperkt, dan zal de overheid m.b.v. leger en politie verplicht zijn te zorgen voor onze voedselketen. Tegelijk zullen goedwillende burgers, die de ernst van de situatie inzien, ook de helpende hand gaan bieden. Relletjes en plunderingen zijn wellicht niet te voorkomen maar het is een feit dat niemand zit te wachten op anarchie, en een overgroot deel van onze bevolking verlangt in tijden van nood naar leiderschap. Juist dan zal de echte leider, nee geen Rutte, Wilders of Timmermans opstaan. Simpelweg omdat er dan geen tijd is voor oeverloze debatten over hoe het kabinet onder druk van een Tweede en Eerste Kamer de crisis denkt te gaan oplossen. Bij een algehele instorting van het monetaire
      systeem, inclusief de euro, beurscrash en immense kapitaalvernietiging is er een rampscenario aanwezig waarmee een nieuwe start kan worden gemaakt met bijvoorbeeld een nieuwe goud-gedekte wereldmunt. Van nature ben ik een optimist ondanks dat ik vaak in doemscenario’s beschrijf over de huidige economische wantoestanden.
      Misschien zie ik daarom wel uit naar het scenario dat een enorme beurscrash alle kapitaal vernietigt van de rijken der aarde. Dat betekent uiteraard wel dat tegelijk veel pensioenfondsen en banken naar de haaien zijn. Alles van waarde is afgewaardeerd en de schuldenberg is geïmplodeerd simpelweg omdat zo ongeveer alle crediteuren failliet zijn. Het monopolyspel is ten einde en we beginnen weer bij ‘start’. Allemaal een schone lei en een nieuwe start. Onze “welvaart-gebouwd-op-schuld-maatschappij” is ten einde en van schade en schande zijn we wijs geworden. Uithuilen en opnieuw beginnen, zo is althans mijn credo. Maar ja, wie ben ik? Zou het bijna vergeten, een passend gekozen schuilnaam, Piet Pineut.

     4. Een realistisch scenario Piet, maar inmiddels zijn zoveel Bijbelprofetieën uitgekomen (kijk maar naar de wereldwijde ontwikkelingen de laatste +/- 70 jaar) dat er nooit meer een schone lei en nieuwe opbouw zal komen.

      Zodra juist het kapitaal van de rijken is vernietigd is iedereen even arm en kan de communistische NWO worden gesticht.

      De antichrist van de eindtijd is de laatste wereldleider (“het Beest”) van de natuurlijke geschiedenis van de mensheid; hij zal oorlog voeren tegen God (Openb.17:14, 19:19) door het volk Israël en de Jezusvolgers te vervolgen en proberen uit te roeien. Maar eerst zal hij een schijnvredes-verdag tekenen tussen Israël en Palestina en breekt er een periode van 3,5 jaar ongekende vrede aan.

      Ook zal hij het Teken van het Beest (implantatiechip) invoeren, als je die accepteert heb je dus de duivel geaccepteerd en dus is redding dan nooit meer mogelijk en ben je dus echt voor eeuwig verloren. Er zal veel propaganda tegenaan gegooid worden om die chip in te voeren, maar accepteer het niet, ten koste van wat dan ook, ook al wordt het je dood, want het is de allergrootste en allervuilste val ooit.

      Kenmerken van die leider:

      Een militair genie – Dan.8:24-25, 11:38-39, Openb.6:2, 13:2+16

      Een retorisch genie – Dan. 8:23, 11:32+36

      Een politiek genie – Dan.7:23, 2 Thess.2:4, Openb.13:8+12, 17:11-12

      Een economisch genie – Dan. 8:9+24, 11:36+ 43, Openb.13:16-17

      Een religieus genie – 2 Thess.2:4, Openb.13:4+8+12
      (hij gaat proberen de religies te verenigen – tot het aanbidden van Satan)

      Een intellectueel genie – Dan.7:25, 8:23

      Een occult genie – Dan.8:24, 11:39, Openb.13

      De wereld heeft nog nooit zo’n grootse leider gehad, daarom zullen de mensen die de Bijbel niet serieus nemen ook naar hem luisteren en hem bewonderen en dus de implantatiechip accepteren. Hiermee ben je dus voor de volle 100 % eigenaar van de duivel want alles wat je doet, waar je bent enz. is door het duivelse systeem te volgen.

      Genocide plegen is daarmee ook makkelijk te doen, want die chip is zo intelligent dat daarmee je lichaam vergiftigd kan worden door een fractie dodelijk gif in je bloedbaan te brengen. Kwestie van op het knopje duwen.

      “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals
      er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.
      En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter
      wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort” (Matt. 24:21,22).

      M.a.w.: Jezus komt dan eindelijk terug om te voorkomen dat de mensheid zichzelf uitroeit (op het punt dat er een totale wereldwijde atoomoorlog uitbreekt bijvoorbeeld).

      De totale verdrukking zal 7 jaar duren, waarvan de laatste 3,5 jaar zo heftig zijn dat de wereld het nog nooit heeft meegemaakt en ook nooit meer zal meemaken. Alle oorlogen en natuurrampen tezamen en alle leed tezamen die er ooit op de wereld zijn geweest zullen dan bij
      elkaar komen. Nu is het nog relatief rustig op aarde, dus is redding nog mogelijk.

      Van nature ben ik net als jou een optimist, maar tegelijkertijd ook een realist dus helaas zit uithuilen en opnieuw beginnen er de volgende keer
      niet in. Uithuilen moet juist zeer letterlijk worden genomen.

      Maar vergeet niet; wordt je vlak voor de Verdrukking opgenomen (het kleine groepje echte christenen) of je accepteert het teken niet omdat je niet bij het duivelse systeem wilt horen en daarmee zelfs je leven moet verkopen, dan breekt daarna de periode van ongekende, dit keer écht definitieve vrede aan want dan is Jezus na bijna 2000 jaar eindelijk terug en zijn alle goddelozen en duivelsen van de aarde weg.

      Peace.

     5. Amen! Zullen wij christenen nog voor de Opname al te maken krijgen met massa-armoede t.g.v. zware dalingen van lonen en uitkeringen?

      Zodra juist het kapitaal van de rijken is vernietigd is iedereen even arm en kan de communistische NWO worden gesticht.

      De totale ineenstorting van het systeem kan zich ook voordoen wanneer de antichrist al regeert en hij het vredesverbond met Israël en haar omringende landen heeft gesloten.

      Openbaringen 6:5-6:
      En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.

      6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

      Dit is het gevolg van een wereldwijde oorlog (Ruiter op het rode paard, Openbaringen 6:4) waarbij de wereldhandel stil komt te vallen, in combinatie met misoogsten t.g.v. klimaatproblemen en instorting van het financiële systeem. Waarna rond het midden van de 7 jaar durende Grote Verdrukking het merkteken zal worden ingevoerd, tegelijkertijd met de onthulling van het beeld van het beest in de herbouwde tempel te Jeruzalem. De Joden in Israël zullen dan naar de woestijn moeten vluchten waar zij door de Heere God zelf onderhouden zullen worden.

      Ik betwijfel of de NWO communistisch zal zijn, afgaande wat ik in Openbaringen 17 en 18 over Babylon en haar kooplieden lees, lijkt mij dat de NWO veel meer een tot op het uiterste gedreven vorm van het neoliberalisme zal zijn met daarbij de totale controle van de gewone burger. De Bilderberggroep en de vrijmetselarij zijn liberaal en zeker niet communistisch. Babylon zal het wereldhandelscentrum van de NWO zijn.

     6. Beste meneer Pineut, dat lijkt mij nou ook heerlijk. Gewoon iedereen op nul, Koningshuis in een appartement, het is een leuk stel. Die redden zich wel.
      Ik ben 3 jaar geleden mijn baan kwijt geraakt. Ik red mij gewoon heel goed. Ik eet plantaardig en toevallig hou ik deze maand mijn voedingsgeld bij: ik heb 150 eutjes per maand nodig. Daarnaast ben ik onnodig druk met een simpele financiële administratie. Ik heb alleen maar eten nodig en warmte, een huis en wat kleine prutsdingetjes af en toe. Deze aarde is groot genoeg. Er is plek voor 6,5 miljard mensen en er is ook genoeg om deze mensen te voeden. En toch moeten we er voor betalen. We komen op aarde als pasgeborene en we moeten dokken. Dat is van de zotte. En om dat geld te verdienen moeten we werken. In stomme banen als consultant of maatschappelijk werker. Terwijl er thuis genoeg te doen is.
      Iedereen weet het wel. De vrienden waar ik mee praat weten dat we in een nepwereld leven. Maar het is inderdaad een systeem en iedereen zit er in. Er gaat ook niks veranderen. Dat hoop je misschien, maar je weet dat het altijd zo zal blijven.
      Zo’n Wiebes probeert natuurlijk ook maar wat. Als ergens een potje open gaat, gaat er ergens anders wel een potje dicht. Het is lood om oud ijzer, het zijn communicerende vaten.
      Ik ben een tevreden vrouw. Ik kon wel eens een hele dure worden voor meneer Wiebes. Je weet het natuurlijk niet, maar ik kon wel eens heel oud worden. Ik heb de wil daarvoor. En verder lees ik helemaal geen kranten meer. Mijn tv abonnement ook opgezegd. Ik naai, brei en haak voor de hele familie. Ik voel mij gewaardeerd.
      Ik dacht, laat ik eens weer op biflatie kijken. In de weekenden verscheen er vroeger nog wel eens een stukje van dhr. Pineut. En ja hoor. Het is fijn om slecht nieuws te lezen. Een eerlijke mening van een economische doemdenker. Het is allemaal nep.
      Morgen ga ik gewoon weer lekker boodschappen doen, geen nieuws volgen. Ze maken mij de pis niet meer lauw.

     7. Wat je voorstelt kan in principe morgen gerealiseerd worden, het systeem bestaat al in de vorm van een ‘Special Purpose Vehicle’.

      Een Special Purpose Vehicle (SPV) of buitenbalansvehikel is een
      vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht en
      gebruikt. Men spreekt ook wel van SPC (Special Purpose Company) of SPE (Special Purpose Entity). Er kunnen verschillende redenen zijn waarom men een bepaalde transactie of project in een aparte vennootschap wil onderbengen. De reden kan zijn dat men het risico op deze transactie wil isoleren van de andere activa en passiva van het bedrijf. Ook kunnen er competitieve redenen achter zitten. Een nieuwe vennootschap zal namelijk niet gebonden zijn aan bepaalde licencing-agreements die het bestaande bedrijf heeft, dus kan het bedrijf bepaalde intellectuele eigendommen hierin onderbrengen. Tevens kunnen er belastingtechnische redenen bestaan voor het gebruik van een SPV.

      https://panarchisme.wordpress.com/special-purpose-vehicle/

     8. IS al gerealiseerd. ESF, ESM, ECB, FED, BoJ. De ‘special purpose vehicles’ parasiteren inmiddels de host, zo immens zijn de trucages inmiddels. $555 biljoen aan rente derivaten.

      Als dit faalt blijven de supply lines vanzelfsprekend gewoon in takt en kan iedereen gewoon selfies blijven maken. Met roze bril. Elke middag om 12:15 belt de ambtenaar aan met een mandje lekkere verse broodjes; “alstublieft, uw gratis lunch!”

     9. Ja, de wereld lijkt dommer dan ooit, er zijn steeds meer technische middelen om tal van problemen op te lossen maar we gebruiken ze niet of op een andere manier. Een aantal komen nu op het idee om onderwijs maar gewoon af te schaffen, en ook dat voorstel zal wellicht anders geïnterpreteerd worden door de bezoedelde breinen.

     10. En zal de Opname van alle christenen gebeuren voordat de grote chaos komt? Hoe dan ook zal de Opname de chaos heel veel doen verergeren, omdat veel mensen op belangrijke posities weg zullen zijn.

      De grote chaos met burgeroorlogen, aanslagen door IS en anarchie kan door een grote oorlog in het Midden-Oosten getriggerd worden, met daarbij ook nog een systeemcrisis en een uit de hand lopende vluchtelingencrisis Deze chaos kan ook maar enkele maanden duren voordat de antichrist naar voren wordt geschoven en er een vredesverdrag voor het Midden-Oosten wordt getekend.

 5. De belastingverlaging in 2016, is een gegeven wortel, die we we weer dubbel mogen inleveren in 2017 en daarna.
  Het volk laat zich keer op keer verlakken door de politiek.
  Rutte heeft zich al bijna klem gezwommen in het fuik, met z’n beloften en mooie Brussel praatjes.
  Ik heb medelijden met de man en z’n volgers.

   1. Haat,woede, en wraakgevoelens maken een mens kapot in de ziel.
    Ik wil me hiermee niet conformeren en met me meedragen.
    Het is zonde van de tijd en de broodnodige energie, besteed ik liever aan belangrijker zaken.

     1. Je mening, geeft je gevoelens en gedachten ( verstand ),afkeer weer over iemand persoonlijk, een groep of een maatschappelijke situatie.

      Waarom vind je deze man gemotiveerd een landverrader t.o.v. van jouw geïnterpreteerde gedachtegang en gevoelens.

      Je reactie spreekt wanhoop, woede, geen vertrouwen en geen oplossend vermogen uit.

      Ik weet zeker, dat jij wel de ware antwoorden gaat krijgen, als jij je gevoel gaat volgen.

     2. Aan de daden van de heer Rutte is te zien dat hij het landsbelang duidelijk niet voorop stelt, maar er juist alles aan doet om de EU te behagen. En ik wacht trouwens nog steeds op die 1000 euro, minder macht naar Brussel en de onderste steen die boven komt, daar wachten ook heel wat nabestaanden op, maar die kans werd al snel kleiner toen Rutte vrij kort na de ramp een geheimhoudingsverdrag met het nieuwe regime in Oekraïne heeft getekend.

      Alles wat Rutte heeft laten zien in zowel woorden als daden stelt mij diep teleur, zeker omdat hij opzettelijk liegt om de waarheid te verdoezelen. In zo’n premier kan ik inderdaad geen vertrouwen hebben. Net alsof hij hoopt op die manier na zijn premierschap een baantje in Brussel te krijgen.

      Woede? Nee, ik leg me bij de feiten neer.

      Wanhoop? Nee, want de wereld draait door.

      Geen vertrouwen in Rutte? Inderdaad.

      Geen oplossing?

      Jawel, een premier die de landsbelangen behartigd. Kijk eens naar Slowakije, Polen of in nóg betere mate Hongarije.

      Toen Hongarije het grenshek neerzette schreeuwde iedereen moord en brand. Ook zei Orbán dat de meesten helemaal geen vluchtelingen zijn en dat het hek daarom nodig was het land te beveiligen. “Wat een racist!” aldus nagenoeg iedereen, zoals de EU. En een paar dagen geleden zegt “onze” Timmermans dat 60% geen vluchtelingen zijn (is nog aan de lage kant, maar oké…)
      Waarom hoor ik nu niemand zeggen dat Timmermans een racist is, hoewel hij eerst Orbán ook zat af te zeiken?

      Mijn conclusie: Orbán is een geweldige premier, want hij behartigt het landsbelang, heeft een vooruitziende blik en gebruikt zijn gezonde verstand en laat zich door niemand manipuleren. Hij blijft staan waar hij voor staat. Net als de premiers van Tsjechië, Slowakije en Polen. Misschien komt het omdat de feministische golf niet over Oost-Europa heeft gewaaid, dat daardoor de mannelijke mannen niet zijn verwijfd.

      Van groepen aanrandiërs zoals met nieuwjaar hebben ze daar dan ook “toevallig” geen last. Ook niet van stijgende criminaliteitscijfers.

      Bertus, vind je dan dat Rutte wel voor zijn land opkomt? Waaruit blijkt dat?

     3. Algemeen : geen carriere politici , die strijden enkel voor zichzelf en dus voor de broodheer die hen nu of in de toekomst betaald.
      Dus naar mijn mening max. 4-8 jaar in de politiek en nadien enkel een baan mogen aanvaarden die niet politiek of met lobby werkzaamheden te maken heeft.

      2) Proberen een oplossing te vinden voor de partij-politiek, elke volksvertegenwoordiger zou onbelast van partijstandpunten moeten kunnen stemmen aangezien hij of zij door het volk is gekozen om hen te vertegenwoordigen en niet de partij. Anders had er wel enkel CDA / PVDA/PVV/D66?SP/VVD op het stembiljet gestaan.

      3) Geen EU , wel handelsovereenkomsten met rest van Europa, dus proberen de souvereiniteit terug te halen. Is duur en pijnlijk maar wel de moeite waard. Kijk naar Zwitserland en Noorwegen, deze hebben wel de lusten ( vrije handel, Schengen ) maar niet de lasten van de EU. Gevolg > zij staan in bijna elk rijtje qua , gezondheid, geluk, vrijheid, infrastructuur, minste schulden, etc. bovenaan! Kijk nu naar Ijsland nadat zij afscheid van de EU, bankiers, speculatie etc. hebben genomen…. GROEI.

      4) Nu het moeilijkste en gevaarlijkste, het heeft al meerdere presidenten letterlijk de kop gekost, geldcreatie enkel door de souvereine staat Nederland gedekt door een “asset”. Heel kort door de bocht maar DE oplossing.

      Zo simpel op papier maar misschien uitvoerbaar na de crash die er onvoorwaardelijk komt en waarbij denk ik 90% van de Nederlanders letterlijk in hun hemd zullen staan.

     4. Juist ja, de geldcreatie terug bij de staat. IJsland is een betekenisloos land met het aantal inwoners van Utrecht, maar helaas gaat het in de rest van de wereld niet lukken omdat de tegenstand van het establishment veel te groot is. Bij de volgende crash zal eerder 99% in hun hemd staan, aangezien er maar enkelingen zijn die buiten het systeem leven. Kijk alleen al naar het gebruik van contant geld. Het blijft maar dalen en dalen, want “is onhandig, ouderwets, en er wordt terrorisme mee gefinancierd”.
      Zoals Hitler het al zei:
      “Bedenk een leugen, houdt hem kort en simpel, herhaal hem vaak en uiteindelijk zullen ze het geloven.”

     5. Ja op dit moment zal het niet lukken maar misschien een uitgangspunt op moment dat de rookwolken een klein beetje zijn opgetrokken na de aanstaande ellende.
      Ik begrijp echt niet waarom er in Nederland nu geen politieke beweging opstaat die, zonder dat ze populistisch zijn, al deze tekortkomingen van onze rechtstaat, het finiancieele systeem en de EU / wereldpolitiek eens duidelijk aan de kiezer laat zien. Er is denk ik meer draagkracht voor dan men denkt en zou wel eens hoge ogen kunnen gooien tijdens de aanstaande verkiezingen.

     6. Ik moest even inzoomen op je gevoel en waarheidsgehalte.

      Er is veel kaf onder het koren tegenwoordig.

      Wat de intenties van Rutte en de handlangers betreft, komt eerst de EU en dan pas Nederland aan bod.

      Precies, Hitler werd gesteund en gefinancierd door het kapitalisme, elite in Duitsland en de USA.

      Met de Rothschild en Rockefeller familie werd de WW2 een feit met nog andere hulptroepen.

      Vele mensen hebben genoeg verstand van alle hedendaagse tech rommel, maar weinig bewuste ontwikkeling.

     7. Jouw weg van inzichten en redenatie, worden heden gekruist door de feiten op de weg van nu.

      Je beschikte wel over het juiste gevoel en de progressie/depressie hierin op termijn.

      De eenlingen beschikken/beschikten meestal over meer waarheid gehalte dan de kudde gedreven groep.

      Kan ook niet anders, met al dat geblèr aan je kop de hele dag.

 6. Vandaag in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/25063442/__De_loonkloof_neemt_toe__.html
  Kennelijk hebben de heren Vermeend en van der Ploeg eerst mijn column gelezen. Inhoudelijk een beetje van dezelfde strekking. Prima hoor. Het feit dat deze economen ook inzien dat de boel behoorlijk uit balans raakt geeft wel aan dat er wel degelijk wat mis is. Al vaker heb ik het feit beschreven dat de rijken rijker worden en de armen armer. Deze ontwikkeling zorgt voor een grote onbalans. De onvrede die hieruit voort vloeit te samen met diverse dwingend opgelegde EU-maatregelen zal ongetwijfeld leiden tot een vertrouwenscrisis binnen de EU-landen. We zien dat al duidelijk in het stemgedrag in NL. Bij verkiezingen de PVV veruit de grootste. Als het vertrouwen wegebt bij de kiezers zal dat zich vertalen in een radicale ruk naar rechts bij de vorming van een nieuw kabinet. Net als in Polen betekent dat veel nieuwe wetgeving en dat geeft nog veel meer onrust onder burgers. Mede om de reden dat een volgend kabinet, hoe dan ook samengesteld, voor een voldongen feit staat. Een (ongekend) deflatietijdperk waarbij de schuldenberg enorm drukt op het BBP. Dat zal verdergaande bezuinigingsmaatregelen opleveren om te voorkomen dat een ‘schuldenstaat’ failliet gaat. Ik wil hopen dat mijn verwachtingen geen bewaarheid worden.

  1. De enige partij die wel met de PVV wil regeren, is de VVD. Als de PVV gaat regeren, dan zullen armoede en dakloosheid enorm toenemen. Veel nieuwe wetgeving vanuit de PVV zal vooral de zwakkeren in de samenleving veel harder raken dan sociaaleconomische wetgeving van Lubbers, Balkenende en Rutte samen! Zeker wanneer er opnieuw bezuinigd moet worden. Onder de PVV zullen uitkeringen en toeslagen fors verlaagd dan wel afgeschaft worden, vooral om (Moslim)allochtonen die veel van deze voorzieningen gebruik maken, het land uit te pesten. Verder nog minder vergoedingen vanuit de zorgverzekeringen en nog hogere eigen bijdrages, torenhoge huren, enz. In feite rechts VVD-beleid, maar dan nog vele malen erger, Wilders komt immers uit de VVD. En het zal mij niet verbazen dat voedselbanken en andere particuliere hulp aan de armen wordt verboden wanneer de PVV het voor het zeggen krijgt.

   Verder zullen door de PVV diverse bevolkings- en inkomensgroepen nog veel meer tegen elkaar opgezet worden, waardoor er zelfs een complete burgeroorlog kan ontstaan.

   Om dakloosheid te voorkomen en te bestrijden, is het heel goed mogelijk dat de PVV concentratiekampen gaat oprichten voor mensen in de Bijstand en Wajong’ers met arbeidsvermogen.

 7. belastingverlaging bestaat niet! Indien in nederland de belasting wordt verlaagd dan moet iets anders de verlaging compenseren, dus belasting op inkomen omlaag betekend zoiets als energieheffingen omhoog, btw omhoog, accijnzen omhoog, toeslagen omlaag, Wat er aan de ene kant bijkomt gaat er aan de andere kant weer vanaf, daarom zal ‘belastingverlaging’ niets doen voor de koopkracht omdat deze door lastenverzwaringen teniet gaat.
  Waarom houden we nog van dit soort zinloze discussies, we weten toch hoe de overheid werkt en rekent.
  aanvullend onderwerp Flattax: De lage en midden inkomens gaan er vandaag en morgen niets op vooruit, de enige die van de binnenkort te verwachten ‘flattax’ erop vooruit gaan zijn de inkomens van 60.000 en veel hoger. 90 procent van de bevolking levert weer iets in zodat 10% van de bevolking wat meer kan gaan feesten.
  een aantal jaren terug werd nog geroepen ‘willen we naar de dam!, dan gaan we naar de Dam!’ vandaag de dag blijft het stil. de stakingsleiders hebben zich aangesloten bij het grootkapitaal.(betaalt beter)

 8. Als de Nederiglanders zich massaal laten wijs maken dat de komst van die “vluchtelingen” goed is voor de werkgelegenheid en de economie, dan kan je ze natuurlijk ALLES wijs maken.

  Dus natuurlijk brengt die ENORME hoop meer te besteden euro’s werkgelegenheid!
  Maar geen nieuwe, de werkgelegeheid neemt alleen maar af!

  1. het is nog veel erger, je moet deze mensen opvangen, opleiden, voeden, huis geven. Het kost heel veel geld wat geen echte economische vooruitgang oplevert.
   Het geld wat de nieuwkomers gaan krijgen of hopelijk verdienen, wordt doorgesluisd naar het land van herkomst, zodat er een economisch lekkage ontstaat in de Nederlandse economie. Daarom vrees ik dat veel economen bij onze overheden het contact met de dagelijkse realiteit zijn verloren en niet meer kijken hoe de echte wereld in elkaar zit.

   Investeren in innovatie, glasvezel, hoogtechnologische opleidingen, verlaging van belastingen en heffingen voor bedrijven die in Nederland zijn of worden gevestigd, zou wel een goed toekomstig rendement op kunnen leveren. Het blijft altijd mogelijk voor mensen van buiten Nederland om te solliciteren om functies bij Nederlandse bedrijven, zolang er maar op kwaliteit wordt geselecteerd en de werknemers een tijdelijke werkvergunning krijgen.

   Het is helaas mijn persoonlijke ervaring dat migranten uit oost Europa veel harder werken en minder vaak ziek zijn en minder zeuren op de werkvloer dan ‘hoogopgeleide’ nieuwkomers uit het midden oosten en Afrika, dus de fantasie dat de nieuwkomers allerlei (niet eens bestaande) vacatures gaan opvullen is totale onzin. werkgevers zitten te wachten op goed opgeleide en zeer gemotiveerde werknemers (inclusief fysiek gezond) het is helaas mijn persoonlijke ervaring dat een groot deel van asielzoekers niet voldoen aan dat profiel, (tot mijn spijt heeft levenservaring mij wel onderscheid leren maken, ook al hoop ik op een betere wereld en blijf ik, vaak beter weten in, toch steeds opnieuw kansen geven aan alle mensen.

   1. Toch wel een groot verschil “Hoewel het echte cijfer niet bekend wordt gemaakt – het zou te schokkend zijn – kunnen we er gerust vanuit gaan dat er rond de twee miljoen personen werk zoeken. Voorwaar, een heel ander cijfer dan de ruim
    588.000 werklozen die het CBS ons voorspiegelt.” Sowieso is 588.000 ook niet op 1-2-3 opgelost, wat gaan ze allemaal ‘moeten’ produceren?

   2. ik zag de internetlink jou over het hoofd en voegde hem ook al toe,

    hoe je het went of keert er is na al onvoldoende werk, laat staan als er weer 10 of 100-duizenden nieuwkomers bijkomen,

     1. In hoeverre heb je ooit productieve arbeid geleverd, afgezien van de klusjes die in en om het huis hebt verricht.

 9. Op http://raptureready.com/soap2/cahn2.html lees ik het volgende over de Joodse Shemitah en dalende beurskoersen:

  THE SWORD OF THE SHEMITAH

  And How It Just Changed Your World

  PART 1: The Decimation Of Markets

  By Jonathan Cahn

  Could an ancient mystery over 3000 years old be affecting the world today? Did it skip a cycle in 2015? Or did it show up? And if it did, how great was its impact? And is still affecting the world and our lives to this day?

  For those who haven’t read The Mystery of the Shemitah, the biblical Shemitah was the year of rest, Sabbath, cessation, that came every seven years to Israel. The Shemitah brought cessation to production, trade, and economic activity, and ultimately, a nullification to the nation’s financial realm, the wiping away of credit and debt.

  Could this ancient pattern, established by God, manifest even in the modern world and affect modern economies, financial systems, and stock markets?

  The amazing answer, is yes.

  Does the pattern have to manifest in every cycle? No. God doesn’t have to do anything at any particular time. For as long as I’ve spoken of the Shemitah and the future, I’ve issued that warning and caution: God is sovereign and nothing had to happen on any date, month, season, Shemitah, or year.

  But having said that – What about the Shemitah of 2015? Did the ancient mystery manifest or not?

  Many observers were focused exclusively on dates, and months (as in September), and blood moons, that they missed this overwhelming fact: The ancient mystery of the Shemitah did indeed manifest in 2015 – dramatically and powerfully – and its ramifications are still affecting our lives as I write.

  In the Shemitah of 2001 and 2008 an amazingly precise phenomenon occurred in which the greatest two crashes in Wall Street history each took place on the same exact biblical day, the last day of the biblical Shemitah, Elul 29, the Day of Nullification, appointed from ancient times for the wiping away of financial accounts – a day that only comes around once in seven years.

  The Shemitah’s Central Pattern

  But this was a unique pattern. The most central and predominant pattern or manifestation of the Shemitah, as revealed in the book is this: During the year of the Shemitah, the ancient phenomenon manifests in the form of a long-term financial or economic collapse.

  This pattern has manifested in every Shemitah of the past half-century, every seven years:

  In the Shemitah of 2008, it manifested as the Global Financial Collapse and the Great Recession.
  In the Shemitah of 2001, it manifested as a long-term stock market collapse and an economic recession.
  In the Shemitah of 1994, it manifested it in the Great Bond Market Massacre, the greatest bond market collapse in history up to that time.
  In the Shemitah of 1987, it manifested in a summer to autumn stock market collapse and Black Monday, the worst one day stock market percentage collapse in history.
  In the Shemitah of 1980, it manifested as an economic recession leading to a stock market collapse.
  In the Shemitah of 1973, it manifested in a stock market collapse and a long-term global recession.
  And in the Shemitah of 1966, it manifested in a stock market collapse.

  The Shemitah of 2015: Year of Collapse

  So what about the Shemitah of 2015? In 2015, the most predominant dynamic of the Shemitah manifested yet again. The stock market that had been ascending for years underwent a change. In May, it reversed its momentum and began to descend. It descent would extend for months.

  The Mystery of the Shemitah specifically focuses on the month of Elul as the peak month concerning the Shemitah and its dynamic of financial nullification. So it was in the Shemitah of 2015. With the approach of Elul 2015, all major markets were in collapse. The Dow Jones Industrial and the S&P 500 had been in collapse since May. The Russell 2000 index began collapsing in June. China’s Shanghai Composite index also began collapsing in June. Then in late July the Nasdaq also began collapsing.

  The month of Elul began in August. And with its coming, the collapse of the stock market would reach its crescendo with massive stock market crashes taking place on Wall Street and throughout the world.

  How severe was the impact of this most recent Shemitah? The Shemitah of 2015 …

  Wiped out an estimated 16% of the British markets
  Wiped out 18% of the French markets
  Wiped out one-fourth of the German markets
  Wiped out 4000 points from the Indian markets.
  Wiped out 12,000 points from the Brazilian markets.
  Wiped out 2 trillion dollars of the U.S. markets
  Wiped out a colossal 11 trillion dollars from the world’s financial realm.

  1. kijk eens hoe laag de olieprijzen zijn geworden in 2015, de olieprijzen zijn de afgelopen paar jaar tegen de 80% in waarde gedaald tov hun hoogste prijs, olieproducerende landen staan op omvallen, dus ja de crash heeft plaatsgevonden, maar niet in monetaire zin, die volgt nog, want een lagere olieprijs betekend dat er minder oliedollars nodig zijn in de wereld, dit slaat nog een groter gat in de oliedollar-begroting van de VS ( ‘He who controls the spice controls the universe.’ … Frank Herbert, Dune)

   1. 2015 is echt een keerpunt in de westerse beschaving, die bloedmanen uit 2015 vallen samen met een aantal gebeurtenissen die de loop van de geschiedenis gaan veranderen.

    Het instorten van de olieprijs; de belangrijkste grondstof op deze planeet. Het feit dat olie zijn financiele waarde heeft ingeleverd is ongekend in de geschiedenis van olie. Het eventueel omvallen van de schalieolie producenten in de VS kan alle banken met hun derivaten meetrekken.

    Migratiestromingen als deze hebben we niet meer meegemaakt sinds de tweede wereldoorlog. Het hanteren van deze stromen is economisch niet te doen voor de al met schulden overladen EU, laat staan dat het cultureel te handhaven zal zijn. (de pigslanden zijn echt niet gezond, ze hangen aan het nul % rente infuus)

    Sinds de koude oorlog is het niet voorgekomen dat Rusland militaire middelen inzet buiten zijn eigen grondgebied/grenzen. Laat ik het zo zeggen, het is een ongelofelijk iets dat een ander land, anders dan de NATO-landen, militairen inzet tav het handhaven van internationaal recht en dan ook nog eens conform het handvest van de verenigde naties, dit terwijl het inzetten van militaire middelen als een door god gegeven recht wordt beschouwd door de VS/NATO/Israël. andere landen mogen dit natuurlijk niet, laat staan Rusland of China, (Turkije mag alles zij zijn tenslotte wel lid van de NATO)
    Het is in de geschiedenis van de VN nog niet voorgekomen dat een niet westers(nato) land militairen inzet in het midden oosten conform de VN-regels

    2015 is echt een keerpunt

    1. Interessant om weten JT, enige projectie tot wat deze situatie uiteindelijk gaat leiden? Is dit nog omkeerbaar opdat waarachtig herstel z’n intrede kan doen?

     1. waar dit toe gaat leiden? ik kan een lang verhaal houden, maar het kan ook in één woord: wereldoorlog. omkeerbaar? enkel als er een democratische revolutie komt waarbij de te grote spelers op de niet meer functionerende kapitalistisch markten kleiner worden gemaakt en de bevolking zich directer met het bestuur gaat bemoeien: Gaat dus niet gebeuren.

     2. In dynamisch opzicht zijn er dus weinig problemen, alle middelen zijn beschikbaar om die democratische revolutie op gang te trekken. Het verhaal stopt doorgaans bij de stelling ‘gaat dus niet gebeuren’, op deze manier wordt duidelijker wat er bedoeld wordt met die ‘tragische absurditeit’. Uiteindelijk past het op een bierviltje, het doemscenario in de vorm van WOIII is slechts één van de mogelijkheden:

      http://i.imgur.com/dIBmpun.png

     3. Halloooo , het is ook niet niks he… Niet naar je werk gaan en wel gaan protesteren door de straten tegen de algehele elite , orde , politiek…
      Ben met je eens , met een houding van , ” lukt ons toch niet ” en ” gaat toch niet gebeuren ” kom je zoiezo NERGENS. Laten we stellen dat het best wel een Gebeurtenis opzich zou zijn als er daadwerkelijk zoveel mensen de straat op zouden gaan . Zo’n tekening van jou legt het mooi uit maar komen we ook niet verder mee… Charismatische figuren met de woorden om mensen juist te motiveren om iets te gaan doen ! hebben we nodig.. ! Als je wil dat er iets veranderd , begint dan in die richting te bewegen ! Verenig en bedenk plannen ,als je wil dat er mensen bij elkaar komen in de straat , zal je daar toch moeten gaan staan met medemensen. Kom eerst eens bij elkaar..
      We hebben het over een mega protest en een wake up call van formaat.. Waar energie in gestoken word , komt vanzelf beweging ! Eerst bij elkaar komen en mondeling orde op zaken stellen met een plan van aanpak . Zoooo simpel om te organiseren ( 20 a 30 jaar geleden… ) ! maar nu zo moeilijk omdat we al zombies aan het worden zijn die elkaar niet meer vertrouwen…
      Doe je mee ? Elke zaterdag en zondag gaan wij met een actie ( nader te bepalen ) op een HOTSPOT in Belgie… ( weet jij vast wel… ) met een bepaalde energie duidelijk maken aan alle mensen die ons voorbij komen dat we het zat zijn en dat het anders moet en KAN !!! ( Natuurlijk de juiste info verstrekking aanwezig..) en dat blijven we vier maanden volhouden.. is kijken wat er gebeurt..
      ( als je denkt dat iets niet gaat lukken , krijg je meestal gelijk… )

     4. Doet denken aan de Occupy beweging, die hebben hier een tijdje gestaan maar zijn plots verdwenen. Idee is natuurlijk super, via internet moet er mi ook wat mogelijk zijn. Even een lukraak voorbeeld, als je gaat kijken naar alle ‘lidorganisaties’ (zie link) dan zou je kunnen verwachten dat die kritische massa onderhand toch al gigantisch moet zijn, niet? En zo zijn er tal van organisaties die pretenderen met hetzelfde bezig te zijn. Wie zou je als charismatische figuur willen voorstellen?

      https://www.newb.coop/nl/lidorganisaties/A

     5. Heb even die ‘hotspots’ in kaart gebracht:

      (1) iemand vertelt ‘iets’ tegen twee anderen, zo weten drie mensen over dat ‘iets’.

      (2) drie mensen vertellen ‘iets’ tegen twee anderen, zo weten negen mensen over dat ‘iets’
      (3) …
      (4) na 21 stappen weten 10 miljard mensen over dat ‘iets’

      Dat ‘iets’ zou kunnen zijn ‘geld ten behoeve van de samenleving’ en een ‘tabula rasa voor alle schulden zonder verlies aan koopkracht of kapitaal’. Technisch is er geen probleem om zoiets te realiseren, dit is geweten door een minderheid die dat vakkundig kan toelichten.

      http://i.imgur.com/qTjKtx5.png

 10. “Veel mensen zijn best bereid om voor 100 euro meer inkomen in de maand
  aan het werk te gaan. Al is het maar om uit een sociaal isolement te
  geraken. Het gevoel om uit de uitkering en uit de afzondering te geraken
  staat voor de rechtgeaarde Hollander vaak voorop. De eerste verdienste
  is meestal bijzaak. Eerst aan het werk en dan maar via de eigen inzet en
  bijdrage aan de productie zorgen voor een goed bedrijfsresultaat
  waardoor een hogere beloning voor de noeste werker automatisch volgt.”

  Deze redenatie, wordt door de meeste werkloze mensen gedeeld.

  “De grote vernieuwing naar een nieuw baanbrekend tijdperk blijft
  voorlopig uit. Analisten hebben voorspeld dat door de intrede van de
  robotisering alleen in de EU de komende 5 jaar miljoenen banen zullen
  gaan verdwijnen.”

  En mede daarom, zal de huidige werkloosheid op termijn niet minder worden.

  Economen en politici weten dit ook, maar gaannu al en tegen verkiezing tijd verkondigen dat er ………. minder werklozen zijn, ‘omdat de WW periode verlaagd is en de aanspraak criteria verscherpt zijn’.

  En zo klopt alles weer, volgens het rekenwerk van Bartjens.

  En zal Rutte en handlangers roepen, ‘zie het zelf, we kunnen en doen het’.

 11. Wat zijn we er ruim een half jaar later met elkaar mee opgeschoten?
  Eigenlijk niks.

  Waarom niet?
  Omdat 2x modaal een kluif werd voorgehouden, die ze vervolgens weer dubbel wordt afgenomen.

  Klaas Knot heeft onlangs geadviseerd om de HRA niet 0,5%, maar 1% per jaar te verminderen.

  Het volgende kabinet gaat dit gewoon volgen.

  Het zal net zo gaan als met de invoering van de BTW door kabinet den Uyl.
  Dit zou tijdelijk zijn, begon met 3% voor max 3 jaar.

  Het is nooit meer verdwenen, maar gegroeid naar 20%,

  Zo zal het ook met de HRA vergaan, maar dan in omgekeerde volgorde.

  Natuurlijk gaat deze maatregel geen extra banen opleveren, die is nog net zo hoog.

  Alleen tijdelijk meer inkomen.
  De lasten, prijzen, belastingen en accijnzen zijn al en blijven door stijgen.

  Hoe naïef kunnen burgers zijn.
  Maakt niet uit, wie dom is, moet maar voelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.