Brexit wordt uitgesteld of afgeblazen

5

Eindelijk is het Britse Lagerhuis tot een bindende overeenkomst geraakt. Met één stem verschil, nipter is niet mogelijk. 313 Stemmen voor en 312 tegen, maar toch. Een no-deal kan niét, dat is nu beslist. Daar moet premier May voor zorgen en wel tegen 12 april 2019. Het wordt opnieuw onderhandelen dus met Europa voor wéér een uitstel. Of de Brexit afblazen. De bal of hete aardappel ligt nu in het kamp van de Britse regering. Maar er heerst vast al opluchting bij talloos veel miljoenen betrokkenen. Uit het bedrijfsleven vooreerst, in binnen- en buitenland. Alles behalve een zo gevreesde no-deal Brexit dus.

Uitstel…

Het lijkt héél onwaarschijnlijk dat de EU opnieuw uitstel verleent aan de Britten. Daarmee zou de gemeenschap gezichtsverlies lijden. Plus alles zou weer naar de toekomst verschoven worden. (En welke dan, wanneer?) Denken we vooreerst aan het bedrijfsleven. In Groot-Brittannië en in alle Europese landen die er zaken mee doen. Het zaken- en handelsleven kan met slecht nieuws leven, het verteren op de duur. Maar kan niet tegen onzekerheid. Dat is heel nefast. Het Hogerhuis (wat officieel het House of Lords heet) moet wel nog haar fiat geven aan de bereikte beslissing in het Lagerhuis. Zo’n overeenkomst tot géén no-deal Brexit was vorige maand, maart 2019, reeds bereikt. Maar toen was de stemming adviserend. De stemming met hetzelfde resutaat van woensdagavond 3 april is bindend.

…of afstel

Aan de andere kant lijkt premier May gedecideerd om het land dat ze bestuurt, beslist uit de Europese Unie te krijgen. Dat zal dan mét een deal moeten worden. Maar daar raakte het Lagerhuis al meerdere malen het niet over eens. May’s voorstel voor een onderhandelde Brexit, mét deal dus, werd telkens opnieuw verworpen. Ook: ze zullen haar zien komen, daar aan de Europese onderhandelingstafel?! Waarschijnlijk verstoppen de Europese gesprekspartners zich nu al onder die tafel! Maar in de politiek weet je het nooit. We vragen ons af wie May denkt nog te vertegenwoordigen, met haar strenge houding. De media tonen ons, Europeanen, in ieder geval meest Britten die alles liever zouden zien afgeblazen worden. Ziek worden ze ondertussen van het woord ‘Brexit’ alleen al. Maar die Brexit maar zo-zo laten, afblazen dus, zou hààr dan weer gezichtsverlies bezorgen. Misschien dan toch maar snel-snel een nieuw referendum houden?