Af en toe is het nodig om te zien wat er zich achter onze dijken afspeelt. Wat gebeurt er binnen en over onze grenzen en welke invloed heeft dat op de samenleving in ons beschermde polderlandschap.

Er zijn 2 weken verstreken na het verschijnen van mijn column “Laat de exodus onze economie wankelen.” Ik schreef het artikel op mijn vakantieadres terwijl ik in die vakantieperiode helemaal niet van plan was te gaan schrijven. Maar ja, af en toe wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en schakel je de TV in en zocht ik wat online nieuws op mijn laptop. Ik raakte net zo als veel andere polderbewoners onder de indruk van al die heftige beelden die o.a. het journaal ons presenteerde. Bij veel mensen gaan die beelden niet in de koude kleren zitten en velen vragen zich dan ook af wat de economische gevolgen zijn van al die duizenden ontheemden die een zich een weg banen door Europa naar het beloofde land en daar een menselijk onthaal verwachten. We weten nu inmiddels hoe de paniek heeft toegeslagen bij onze EU-regeringsleiders en we zien hoe langzaam aan de grenzen tussen de diverse Zuid- en Oost-Europese landen worden gesloten.

Hoezo verdrag van Schengen?

Zelfs de legers worden in parate toestand gebracht. De verschrikkelijke beelden van al wat zich bij die grenzen afspeelt blijven ons nieuws overheersen. Na verloop van tijd zijn we er weer zat van en zullen de beelden langzaam wegebben onder het mom van de “ver-van-mijn-bed-show. Zolang in mijn straatje of buurtje nog geen woonruimte wordt ingenomen door immigranten zal het velen een zorg zijn. We wennen er eerst wel weer aan; mijn leventje gaat gewoon verder. Zo kennen wij bij de doorsnee Nederlanders het zogenaamde wegkijken van vaak grootse problemen waarvan de gemiddelde shownieuws-kijker denkt dat onze (democratisch) gekozen regering deze problemen wel even weer oplost. Eenmaal ’s avonds voor onze platte schermen met alleen maar platvloerse programma’s denken de meesten: het zal mijn tijd wel duren, morgen weer een dag. Juist dit soort kortzichtigheid is vaak de oorzaak dat een complete natie in slaap is gesust en zich totaal geen zorgen maakt over de toekomst in een land waar toch alles zo goed is geregeld? In een sociale welvaartstaat is toch alles goed geregeld?

Mooie beloftes op Prinsjesdag

Door sommige commentatoren is de Miljoenennota al aangekondigd als een feestbegroting. Mooie beloftes met leuke koopkrachtplaatjes die vooral de wig moeten vergroten tussen de werkenden en de niet-werkenden, de uitkeringsgenieters en gepensioneerden. Alsof daarmee het probleem van de werkloosheid wordt opgelost. Het is een feit dat het verschil in inkomen tussen werkenden en uitkeringsgenieters in veel situaties te gering is. Ik heb dat al eens aangehaald in mijn column: “Hoe onvoorstelbaar scheef is ons toeslagensysteem”. Daar zal best wat aan gedaan kunnen worden. Echter, door de simpele maatregel om de arbeidskorting in de inkomstenbelastingen te verhogen voor de werkenden en het tarief van de tweede schijf met 2 procent te verlagen zal het grote probleem van onze werkloosheid niet worden opgelost. Een kabinet in de huidige samenstelling met 2 totaal anders denkende partijen zal nooit genoeg slagkracht hebben om een echt sociaal probleem aan te pakken. Daarvoor moet je met rigoureuze maatregelen nemen en dat lukt nooit en te nimmer met links en rechts samen aan het roer.

Met inkomenspolitiek creëer je geen werkgelegenheid

Als je werkgelegenheid wil scheppen moet je concurrerender kunnen produceren t.o.v. het buitenland. Daarvoor is wat meer nodig dan inkomenspolitiek. Een algehele belastingverlaging over een breed front gekoppeld aan een verlaging van de brutolonen zal ons goedkoper kunnen maken en wellicht flink meer export genereren. Ook niet alleen de werkenden compenseren met een belastingverlaging maar tegelijk de miljoenen gepensioneerden en uitkeringsgenieters. Tevens een paar procentjes minder omzetbelasting en voila… een echte inkomensverbetering voor de hele natie waardoor meer geld wordt uitgegeven met als direct gevolg een veel hogere opbrengst aan omzetbelasting. En niet te vergeten: een beter draaiend MKB met als resultaat meer banen binnen onze belangrijkste banengenerator.

Miljoenennota straks weer achterhaald

De feestelijk gepresenteerde miljoenennota zal best wel eens binnen de kortste keren kunnen worden ingehaald door een miljardentekort. Kom ik terug op mijn inleiding van dit artikel over de enorme immigratiestroom. Een land als NL met open grenzen waarvan wereldwijd bekend is dat daar een goed sociaal leefklimaat heerst met een open democratisch bestuur zal de massale intocht van vluchtelingen niet zomaar een halt weten toe te roepen. Tenzij er een drastische ommekeer komt in de besluitvorming van nerveus wordende politici wanneer de protesten in het land van voor en tegenstanders uit de hand gaan lopen. Bepaald niet ondenkbeeldig gezien de huidige ontwikkelingen waarbij de rijksoverheid de lokale overheden bijna panisch onder druk zet om ruimte beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers. Net zoals buurland Duitsland gaat het onze natie bakken met geld kosten en net zoals bij onze buren zou ook onze minister van Financiën met voorstellen kunnen komen om in de begroting meer ruimte te maken voor de enorme kosten van de opvang. Iedereen begrijpt dat zulks ten koste gaat van andere geplande uitgaven. Die angst leeft volop wat je kunt opmaken uit de immigratiediscussie. Zowel de rijksoverheid als de gemeenten worden geconfronteerd met een enorme kostenpost die afhankelijk van de toenemende toestroom bijna niet valt te begroten. Vooral de gemeenten waar asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning neerstrijken worden extra belast en zullen het aantal bijstandsgenieters flink zien stijgen. Ondanks de mooie woorden van uitzendbureaus die roepen dat ze denken werk aan te kunnen bieden. Zou best kunnen voor een klein aantal maar zeker niet massaal. En wat te denken over verdrukking op de arbeidsmarkt van andere werkzoekenden? Er komen dermate complexe geldverslindende problemen op onze samenleving af dat ik denk dat de mooie feestbegroting snel achterhaald zal zijn. De vraag die ons burgers op Prinsjesdag niet is gesteld is de vraag: “wat mag het kosten?”

Nog meer beren op de weg?

Behalve het feit van de onvoorstelbare kostenpost ‘asielbeleid’ vrees ik dat er behalve vluchtelingen nog meer beren op de weg zijn. Dat de werkenden mooie vooruitzichten worden beloofd met een hoger nettoloon in januari neemt niet weg dat er zeker onvoorziene lastenstijgingen in het verschiet liggen. Eentje daarvan is in de Miljoenennota wel benoemd, namelijk de zorgverzekering die met 7 euro per persoon omhoog zal gaan. Staat wel een hogere zorgtoeslag tegenover voor alleen de allerlaagste inkomens, zoals studenten en AOW’ers met een klein pensioentje. Wat echter niet benoemd wordt is dat de pensioenpremies voor werkenden wel eens flink zouden kunnen gaan stijgen. De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen zit weer ruim beneden het vereiste niveau. Met de beloofde nettoloonstijging ligt het voor de hand dat de pensioenuitkeringen worden ontzien van een verlaging maar dat de pensioenpremies wel eens flink zouden kunnen worden verhoogd om niet alleen de flink lagere beleggingsresultaten te compenseren maar ook de idioot lage rente waarmee de centrale banken onze pensioenen erg onder druk zetten. Twee redenen om de premies flink te verhogen. Voor veel mensen in loondienst een bittere pil om uiteindelijk te constateren dat de beloofde loonstijging veel magerder uitvalt dan ons is beloofd.

Regeren is vooruitzien

Een andere beer op de weg is misschien wel de berenmarkt waarin de aandelenkoersen verzeild zijn geraakt. Op virjdag 18 september zijn de beurzen weer flink gekelderd n.a.v. de beslissing van de FED om de rente niet te verhogen. De economische vooruitzichten van vooral de opkomende landen gaven daar geen aanleiding toe. Waarachtig een realistisch standpunt van de centrale bank in Amerika. In het ergste geval de aanzet voor verder wegzakkende koersen wanneer beleggers zouden gaan denken dat de centrale banken zijn uitgepoept met hun geld verruimende maatregelen. Economische tegenslag vraagt altijd om lagere rente en dat instrument is uitgewerkt. Niemand wacht op negatieve rente. Steeds meer niet-gebonden economen zien overigens een wereldwijde inzakkende economie met mogelijk desastreuse gevolgen voor aandelen en hun eigenaren, de beleggers en onze pensioenfondsen die stevig in de aandelen zitten vanwege de hogere rendementen uit het voorbije verleden.

Beurscrash aanstaande?

Zoals op deze site genoegzaam bekend is heerst er onder behoorlijk wat insiders de angst dat er zelfs sprake is van een min of meer verwachte beurscrash in deze of volgende maand oktober. Met alle angstwekkende mondiale spanningen op de achtergrond, de wankelende Chinese beurs, de Griekse tragedie die bijna vergeten wordt, de vluchtelingencrisis binnen de EU te samen met de eurocrisis en noem maar op. Allemaal slechte signalen die zorgen voor politieke onrust. En aangezien onrustige politici meestal belabberde beslissingen nemen en anno 2015 niet meer weten dat regeren ook een behoorlijk eind vooruitzien betekent, lijkt het er op dat we ons nog altijd in een spannend tijdperk bevinden. Het feit dat momenteel erg veel mensen beseffen dat de financiële wereld zich in een sprookjeswereld bevind met bijna gratis geld van de centrale banken geeft wel aan dat er een grote verwijdering is tussen de reële economie en de financiële markten. Zulks duidt op een bubbel van mogelijk grote omvang. Er is geen enkele minister van Financiën die in zijn Miljoenennota gaat wijzen op gecreëerde financiële bubbels en dat wij burgers daarmee rekening moeten houden. De oplettende en nuchtere beschouwende burgers zijn momenteel heel alert en hebben groot wantrouwen in de beslissingen van onze beleidsmakers. Hoe zou dat komen? Het wordt tijd om onze dijken te versterken!

Piet Pineut

71 Responses

 1. Dat het verschil tussen uitkering en de lagere lonen groter wordt gemaakt, zónder de uitkeringen te bevriezen/verlagen, vind ik een goede zaak. Maar waar ik mij wel kwaad om maak, is dat chronisch zieken en gehandicapten nergens een koopkrachtverbetering krijgen! Lees maar op https://iederin.nl/nieuws/17661/prinsjesdag-2015—mensen-met-een-beperking-over-het-hoofd-gezien/ “Prinsjesdag 2015: Mensen met een beperking over het hoofd gezien”. En als je de pech hebt om in een verkeerde gemeente te wonen als zorgbehoevende, kun je veel meer betalen voor je zorg en ondersteuning, lees ik op https://iederin.nl/nieuws/17660/zorgvrager-verliest-koopkracht-in-de-gemeenteloterij/ “Zorgvrager verliest koopkracht in de gemeenteloterij”. En dat je naar de rechter moet om je noodzakelijke zorg te krijgen, lees ik op https://iederin.nl/nieuws/17663/dan-maar-een-brief-aan-de-koning/ “Dan maar een brief aan de koning”.

  Hebben dit kabinet en de gemeentes een hekel aan mensen met een beperking en hebben de PvdA, VVD en D66 in het geheim al plannen klaarliggen om chronisch zieken en gehandicapten verplicht te euthanaseren? En zijn er al ministers, staatssecretarissen en leden van de Tweede Kamer die zich openlijk minachtend hebben uitgelaten over mensen met een beperking?

  1. Je constatering is juist.
   Als je het geheel goed aanschouwd en dit alles vanuit je bewustzijn een plek geeft,kom je steeds weer tot de conclusie dat je voortdurend genaaid wordt en een kluif voor gehouden wordt.

   Aangezien de meeste mensen graag op die kluif happen om hem te pakken te krijgen en anderen voor te zijn,zal het een groot drama worden en blijven zolang mensen deze leugenaars nog blijft geloven.

   Wanneer mensen gemeenschappelijk leren en gaan handelen,kan deze misleiding doorbroken gaan worden.

  2. de regering is keihard. ze denken gewoon “ieder mens die niet bijdraagt aan onze economie en alleen maar geld kost is oneconomische “ballast” en die zijn we liever kwijt dan rijk.

   1. En hebben dit kabinet en leden van de Tweede Kamer dat ook gezegd dan? Uitkeringsgerechtigden die zich naar vermogen inzetten in de samenleving d.m.v. de tegenprestatie, zijn geen ballast, want die dragen wel bij aan de economie.

    1. Laat staan dat ik het verschrikkelijk vind dat, mensen die door pech (of wat voor een manier dan ook) maar wel positief en welwillend zijn, in die situatie belanden. Ze zeggen het niet maar dat is mn personal thinking. Verder heeft de Haagse kliek een patent op het binnenharken van easy money. Boetes-vergunninkjes, pensioenen kaal maken etc. Niet easy money daar houden ze niet van (parkeer boetes van mensen die niet in Nederland wonen.

 2. Stuk leest prettig en is erg actueel.
  Wanneer we het hebben over de migrantenstromingen moeten we denk ik de hand in eigen boezem steken. Want waarom hebben we daar dictators verjaagd als Saddam, Khadafi, Mubarak en min of meer ook Assad? Problemen zoals wij die vandaag de dag met migranten kennen waren er dan niet geweest.
  Qua economie en beurs? T is wachten op een crash idd.

  1. “Want waarom hebben we daar dictators verjaagd als Saddam, Khadafi, Mubarak en min of meer ook Assad?”.

   Wie bedoel je met we?
   De moraal van je verhaal klopt denk ik wel.

   Ik, jij en 99% van de Nederlanders hebben daar geen aandeel in gehad, behalve dat ze misschien op de verkeerde partij hebben gestemd.
   Maar al die georganiseerde rotzooi gaat uiteindelijk wel heel zwaar op ons bordje vallen en zal een lijkenlucht hebben.

    1. Dat bedoel ik maar Matthijs,Geen generaliserende uitspraak van “We”,maar de dingen duidelijk benoemen.
     Ik heb me er zelf ook wel eens schuldig aan gemaakt,heeft waarschijnlijk toch te maken met maatschappelijke blootstelling, blokkades en wantrouwen naar de omgeving.

 3. Een beurscrash is wel het minste waar we ons zorgen om zouden kunnen maken. De groei uit goedkope energie is voorbij. Het financiele stelsel loopt op haar tandvlees, wereldmachten roeren wanhopig in de olie-soep van het midden oosten. In welbespraakte kringen wordt nagedacht over het bannen van cash geld en het doorvoeren van negatieve rentes.

  Besef goed biflaten dat de end game van groei uit schuld en goedkope energie is ingezet en dat dit verregaande implicaties heeft m.b.t. uw toekomstige welzijn.

  U onderschat het punt in de tijdlijn waar wij ons nu bevinden. Wat exponentieel groeit, gaat exponentieel onderuit.

  You ain’t seen nothing yet. Enige voorbereiding op wat gaat komen is noodzakelijk.

  En dat is een waarschuwing.

  1. Klopt Houts en we gaan slaapwandelend weer een nieuwe kredietcrisis in, voor zover we daar nu al niet in zitten. We zitten al jaren in een systeemcrisis en die is met de huidige mogelijkheden en kennis niet meer op te lossen. Schulden kwijtschelden en/of wegstrepen is een mogelijkheid maar zal onherroepelijk leiden tot oorlogen. De ontwikkelingen zijn wereldwijd al duidelijk zichtbaar en dat is geen zwak onderbouwd pessimisme maar pure realiteit. Ik heb een paar weken terug al gezegd dat miljoenennota zo de papierversnipperaar in kan en ik ben blij dat andere biflaten, waaronder ook Piet, er precies zo over denken.

 4. Zelden zo’n zwak onderbouwde pessimisme gezien. Deze paniekzaaierij is helemaal opgetuigd rondom de vluchtelingencrisis, zogenaamde insiders en de Chinese beurs die louter een gezonde correctie liet zien.
  De vluchtelingencrisis is feitelijk het enige punt van bezorgdheid echter deze biedt ook kansen. Grote groepen jongeren uit het Midden Oosten kunnen de economische banden met Afrika en het Midden Oosten ook sterker en gezonder maken, afzetmarkten vergroten en de welvaart beter verdelen.
  Het enige wat moet verdwijnen in deze wereld is de extreme zelfverrijking van magnaten, lobbyisten en dictatoren. De hoogste inkomens moeten inderdaad meer belasting betalen, de lage en midden inkomens minder. Daarnaast moet de politiek efficienter. Het kollosale politieke apparaat in Europa kost te veel en werkt alles behalve efficient.
  Los van dit alles, is de mensheid wel op de goede weg. We moeten een gezonde balans vinden tussen solidariteit en zelf verantwoordelijkheid. Ik denk dat met de toegenomen verspreiding van kennis en wetenschap dit alsmaar meer kans op slagen heeft.

  1. Grote groepen jongeren uit het MO?

   Zodra het fiat gordijn de ware status van de wereldeconomie niet langer kan verhullen gaan deze groepen terug naar hun zandbak. Dan is de ruif namelijk leeg en kunnen ze hun geloof weer opdringen binnen de eigen gelederen.

   Een louter gezonde correctie op de Chinese beurzen?

   Nu het ‘wealth effect’ van de tomeloze infra- en woningbouw niet is opgevolgd door een opgepompte beurs kunnen ze terug naar de reistvelden.

   BAU is passe, babbeloo. Ieder voor zich. En kebab tenten zijn er al genoeg.

   1. “Zodra het fiat gordijn de ware status van de wereldeconomie niet langer
    kan verhullen gaan deze groepen terug naar hun zandbak. Dan is de ruif
    namelijk leeg en kunnen ze hun geloof weer opdringen binnen de eigen
    gelederen”.

    lijkt me een nogal ondoordachte naive redenatie.
    Deze mensen komen uit gebieden waar chaos,burgeroorlog,etnische zuiveringen,alles kapot en armoede is.
    Deze mensen hebben er ALLES voor over om niet terug te keren voordat de boel weer stabiel en veilig is in hun land en ik kan deze echte vluchtgezinnen daar geen ongelijk in geven.

   2. Kijk hier eens naar. Ezra Levant fileert de antwoorden die een bezorgde burger van Angela Merkel krijgt:

    https://www.youtube.com/watch?t=34&v=j_8kc19DL70

    Wat moet je hier nog van zeggen? De belangrijkste politica van het machtigste land van de EU zegt tegen een bezorgde inwoner van dat land dat ze geen vinger voor haar zal uitsteken. Ze staat er alleen voor. We staan er alleen voor.

    1. Maar dit weten we toch allang ? Ook vanwege de economische oplossingen tegen de crisis ( ESM , EUROBONDS ) was al af te leiden dat de bevolking er niet meer toe doet..
     Daarbij als men tegen het Systeem is ben je al een Terrorist… zijn we dan als biflaten ook geen T…….? . Tenenkrommend kwaad kan je worden als je ziet en begrijpt wat er allemaal gebeurt en wat de aanleiding daarvoor is.. Nu word terrorisme aan geloof gelinkt maar als een ongelovige de ABN opblaast vanwege het smerige spel en de onderdrukking van gewone mensen door de STAATSBANK is het dan een economische terrorist ?
     Als er al zoveel van die moslim terroristen hier rondlopen waarom dan geen complete invasie van aanslagen toen het in Parijs zo’n heksenketel was ? Berlijn , Madrid , Londen , met drie xtra kogels had je de chaos compleet gehad.. NEE het bleef rustig.. Ik geloof gewoon niet in die theorie dat er zoveel moslims op scherp staan.. We kunnen wel met die ( dreiging ? ) de regels aanpassen om in de toekomst lastige kritische inwoners als terroristen bestempelen en zonder proces wegstoppen.
     We worden op deze manier van regeren allemaal een potentieel terrorist..

    2. Yep. Gestoord mokkel. Blijkbaar moet de eeuwenoude cultuur van Europa worden uitgeroeid.

     Wacht maar tot de economische downturn echt inzet, kijken of die knuffelaars er nog steeds blij mee zijn.

     Ongeschoolde geloofsfanaten en de WW naar 40% voor 3 maanden. Pensioenen gekort met 70%, zorg alleen betaalbaar voor hoge inkomens, huursubsidie weg, hypo-aftrek naar 10% max

     Etc etc.

     Yoehoeoe! Allahu akhbar!

     1. WW….40%…? Leuk vooruitzicht Haha,… Zeker niet toevallig dat Amerika Volkswagen op dit moment even een nek klem toedient ?

     2. WW in Ierland is 40% van laatst verdiende loon voor een periode van 3 maanden. Altijd leuk om een andere regio/munt op te blazen zodat je eigen beerput minder diep lijkt, zijn die Amerikanen goed in….

     3. Juist ja. Door General Motors zijn er 169 mensen omgekomen doordat de motor tijdens het rijden uitviel en ze krijgen een boete van $ 900 miljoen, bij VW is er nooit iemand omgekomen en ze kunnen een rekening verwachten van $ 16 miljard… meten met 2 maten kunnen de Amerikanen als de beste.

  2. @babbeloo,

   “Zelden zo’n zwak onderbouwde pessimisme gezien.”

   “Het enige wat moet verdwijnen in deze wereld is de extreme zelfverrijking van magnaten, lobbyisten en dictatoren. De hoogste inkomens moeten inderdaad meer belasting betalen, de lage en midden inkomens minder. Daarnaast moet de politiek efficienter. Het kollosale politieke apparaat in Europa kost te veel en werkt alles behalve efficient.Los van dit alles, is de mensheid wel op de goede weg. We moeten een gezonde balans vinden tussen solidariteit en zelf verantwoordelijkheid. ”

   Het enige wat moet verdwijnen…

   Nou, nou… Blijkbaar ben jij een positivo babbeloo want met jouw tweede quote die ik in mijn reactie plaats daar zeg je nogal wat. Dat gaan we ‘gewoon eventjes’ doen wereldwijd ? Ik denk dat die hebzucht echt niet zomaar ‘eventjes’ en op een zachtaardige manier wordt weggewerkt hoor.

   1. Volgens mij is babbeloo een linkse clown.
    Die denken ook dat ze natuurlijke menselijke eigenschappen die er al kunnen uitbannen.

    Kijk bijvoorbeeld eens naar het extreemlinkse Zweden, waar jongens voortaan met barbies moeten spelen en meisjes met auto’s, waar geprobeerd wordt de woorden “hij” en “zij” te veranderen voor “hen”, waar iedere dag 5 Zwedinnen verkracht worden door moslims maar dat haalt de media niet, waar een moskee in de fik wordt gezet en heel Zweden, zowel allochtoon als autochtoon, staat op z’n kop.

    Zó links en dus zo politiek correct is Nederland gelukkig (nog) niet, maar ver zitten we er niet meer vandaan. Zeker nu er in Gilze, waar net een AZC staat, al een jonge vrouw 2 keer is aangevallen door dezelfde “vluchteling” en dat niet eens de MSM haalt.

    Zorgwekkende ontwikkeling.

   2. De beste remedie is,de invoering van het onvoorwaardelijke basisinkomen.
    Het wordt nog van alle kanten tegengewerkt,maar zal op termijn het meest praktische en groeimiddel blijken te zijn.

    Het komt nu nog over als een tegenpool van het egoïsme, maar zal uiteindelijk een zegen voor iedereen blijken te zijn.

    Degene die nu nog de macht hebben,zijn ziende blind,zien het als een gevaar voor hun welstand en macht.

    Universele welstand is alleen collectief.

  3. “De vluchtelingencrisis is feitelijk het enige punt van bezorgdheid
   echter deze biedt ook kansen. Grote groepen jongeren uit het Midden
   Oosten kunnen de economische banden met Afrika en het Midden Oosten ook
   sterker en gezonder maken.”

   Een belangrijke bijdrage kan zijn,het grotendeels zieke,verdegenereerde,geestzieke, krachteloze,meningsloze,angstige obesie bevolking van nieuw vers gezond bloed en genen voorzien om terug te gaan naar natuurlijke waarden.

   Je kan zelf je eerlijke bijdrage leveren aan het % van slagen op deze weg.

 5. Politiek is als snooker. Kijk niet alleen naar de gepopte bal, kijk ook naar de witte bal en vooral naar wie de cue in handen heeft.
  De vluchtelingen komen uit gemaakte chaos:
  http://mario828282.wordpress.com/2015/08/18/de-vluchtelingen-komen-uit-gemaakte-chaos/

  De regie over de overheidsfinanciën is ontworpen rond een schuldenmodel.
  De notie van 3% budgetoverschrijding:
  http://mario828282.wordpress.com/2013/12/26/de-notie-van-3-budget-overschrijding/

  De beursstand is al lang de band kwijt met de fysieke economie.
  De beurs is door de Fed ingeblazen hete luchtbel:
  http://mario828282.wordpress.com/2015/08/28/de-beurs-is-door-de-fed-ingeblazen-hete-luchtbel/

  De monetaire verruiming heeft niets te maken met een vermeende “steun” aan de economie. Maar we krijgen wel “groei” door de 400 miljard TLTRO (weer een Draghi aap-uit-de mouw act).
  Nou komt weer “groei”:
  http://mario828282.wordpress.com/2015/08/15/nou-komt-weer-groei/

  U raadt het al: de Miljoenennota is een farce.

   1. hahah als je bedenkt dat de begroting voor volgend jaar van nederland al in juni binnen moet zijn in brussel… weet je wel genoeg denk ik

    1. Als ze met een eerlijke begroting aankomen zullen ze voor een bail-out moeten aankloppen in Brussel want met een labiele woningmarkt kunnen de Banken ineens in grote problemen komen en kan Dijsselbloem wellicht voor honderden miljarden moeten bijspringen. Oh nee. Ik ben weer veel te pessimistisch. Nog een prettige zondag, Madman en de andere biflaten.

  1. * De vluchtelingen komen uit gemaakte chaos *

   Bullseye (100 x)

   Onze eigen leiders zorgen er voor dat grote delen van het Midden Oosten in een hel van geweld en anarchie veranderen en nu is een geregiseerde vluchtelingenstroom op gang gekomen die Europa in de richting van culturele zelfmoord en burgeroorlog voeren.

   En ook bij dit thema weer dat gapende gat tussen de realiteit op de grond en de spin, framing en beeldvorming die politiek en MSM in eendrachtige samenwerking produceren.

   Alle meer economische issues verbleken bij wat er momenteel gebeurd. Ik ben zo verbijsterd. Kan er verder geen woorden voor vinden.

 6. Mooi stuk weer thx

  Zolang onze overheid goed optreedt tegen buitensporig gedrag v.w.b. hoeft er niks verkeerd te gaan en kunnen we met gemak 25000 man huisvesten in ons kikkerlandje.
  50% van de dag inzetten voor arbeid en de andere 50% van de dag inzetten voor studie, taal enz

  1. Van mij mogen er ook een stuk of tien naar ons dorp toe komen hoor… maar dan wel echt opnemen in de gemeente en laten integreren.. In december een baard en een mijter op en als Sinterklaas het dorp rond.. Ik bedoel al worden er kleine groepen in dorpen echt opgenomen dan kan het ook een verrijking zijn hoor. Zet je ze met honderden in een keet aan de rand van het dorp met een giga hek erom heen is het vragen om problemen..

   1. jij snapt het thanks.
    Qatar mooi voorbeeld van controle (iets te trouwens) maar iedereen wordt gecontroleerd, afgeven van vingerafdrukken, long scans enz enz.
    Wordt een een misdaad geconstateerd volgt per direct deportatie ongeacht.. Daarnaast zullen ze nooit een Qatari worden. Er zijn wel 3 generaties die zijn opgegroeid maar ze blijven expats. In NL zouden we iets soortgelijks kunnen doen, dwingen van aanpassing.

 7. Er staat ;

  ” Als je werkgelegenheid wil scheppen moet je concurrerender kunnen produceren t.o.v. het buitenland. Daarvoor is wat meer nodig dan inkomenspolitiek. Een algehele belastingverlaging over een breed front gekoppeld aan een verlaging van de brutolonen zal ons goedkoper kunnen maken en wellicht flink meer export genereren. Ook niet alleen de werkenden compenseren met een belastingverlaging maar tegelijk de miljoenen gepensioneerden en uitkeringsgenieters. Tevens een paar procentjes minder omzetbelasting en voila… een echte inkomensverbetering voor de hele natie waardoor meer geld wordt uitgegeven met als direct gevolg een veel hogere opbrengst aan omzetbelasting. En niet te vergeten: een beter draaiend MKB met als resultaat meer banen binnen onze belangrijkste banengenerator.”
  Concurrentie is winstgevend voor de een en dodelijk voor de ander.. Concurreren haalt het slechtste in mensen naar boven en de goedkoopste wint is een slechte stimulans om kwaliteit en duurzaamheid te genereren..
  Als je werkgelegenheid wilt scheppen moet je de regelgeving overboord gooien dat het makkelijker wordt om te ondernemen ! Makkelijker word om te beginnen en of personeel aan te nemen. Laat de markt zichzelf bepalen met vraag en aanbod .
  Ook merk ik nu zelf dat je uitkering binnen no time naar een diepte punt is gedaald omdat je onderbetaalde banen MOET aannemen en die 70 % van een minimum salaris nooit een vetpot zal worden. UWV betaald dus UWV bepaald en niet anders…

 8. “Als je werkgelegenheid wil scheppen moet je concurrerender kunnen produceren t.o.v. het buitenland. Daarvoor is wat meer nodig dan inkomenspolitiek. Een algehele belastingverlaging over een breed front gekoppeld aan een verlaging van de brutolonen zal ons goedkoper kunnen maken en wellicht flink meer export genereren.”

  En zitten we dan soms op nog meer export en nog minder binnenlandse vraag te wachten?

  http://www.tradingeconomics.com/china/current-account-to-gdp
  http://www.tradingeconomics.com/germany/current-account-to-gdp
  http://www.tradingeconomics.com/netherlands/current-account-to-gdp

  Nederland is al wereldkampioen export. Gerekend naar de omvang van de Nederlandse economie laten we gekende exportkanonnen als Duitsland en China zelfs achter ons.

  En nu wil je “een algehele belastingverlaging over een breed front gekoppeld aan een verlaging van de brutolonen wellicht flink meer export genereren”. En dan? Lagere lasten compenseren de gezinnen voor de lagere brutolonen, maar wie compenseert de staat voor de lagere belasting-en premieopbrengsten. Als je het overheidstekort liever niet ziet oplopen moeten de uitkeringen en de salarissen van het volk bij politie, onderwijs, zorg e.d omlaag. Nog afgezien van de praktische haalbaarheid daarvan bereik je daarmee alleen maar dat gezinnen per saldo nog minder te besteden hebben waardoor je de wegvallende vraag moet terugdringen met…….nog meer export.

  Export is geen doel op zich. Ja wel voor de multinationale achterban van het NCW, maar niet voor de doorsnee loonslaaf. Die betaalt al dertig jaar met loonmatiging voor het feestje van de NCW. Geen wonder dat menig gezin met twee inkomens toch nog een heel toeslagen- en subsidiecicrcus nodig heeft om de kosten van huisvesting, zorg, kinderopvang en onderwijs betaalbaar te houden.

  Laten we in Nederland (en Duitsland) eens kappen met dat verdomde mercantilistische beleid dat alleen de belangen van een exporterende pressiegroep dient, maar van de binnenlandse economie een dor wasteland maakt. Het wordt tijd dat de lonen voor brede lagen van de bevolking weer eens meegaan met de stijging van de arbeidsproductiviteit, want wat je maakt moet je ook nog eens een keer kunnen verkopen.

  1. Precies , met zoveel export zijn we voor andere mensen aan het werk ? als we dan allemaal loon inleveren word Europa het nieuwe China.. Mogen wij alle spulletjes maken voor de rest van de wereld..
   Lokaal de boel stimuleren…, In ons dorp gaan stratenmakers falliet maar de gehele riolering wordt vernieuwd en dus ook het straatwerk maar dat komt een GROOT bedrijf uit het noorden van het land doen ? en zo is het ook met verbouwingen of andere projecten.. Heijmans , Ballast Nedam noem maar op , die zitten al te sjoemelen met de boekhouding maar ondertussen pakken ze al het werk van de kleinere ondernemers af…

   1. En voorlopig zit ik , een werknemer met gouden handjes… diverse ambacht- diploma’s op zak…thuis zonder werk..
    Ik bedoel de mensen die vanaf een tekening iets kunnen maken die maken een economie… niet de mensen die handig zijn met turbootjes en hefboompjes op de beurs..
    Ook dat mensen nu trots zijn als ze voor een tientje een complete inboedel bij de Action hebben gekocht is geen goede ontwikkeling. Hoe goedkoop moet alles worden ? Moet een vakman alles maar gratis weg gaan geven dan ? Als men liever drie stoelen in een jaar koopt voor een tientje dan een keer een goede stoel voor hoger bedrag..
    Prijzen zijn niet belangrijk als het product de hoogst haalbare kwaliteit bezit..
    Concurreren met prijzen is idioot , concurreren met kwaliteit is beter voor alles..
    Kijk naar de Nederlandse melkpoeder , niet de goedkoopste maar wel de beste.. en niet aan te slepen.. Maar alles gaat @#$%%$#@# hand in hand.. met mijn betaalde baan kocht ik liever die duurdere en betere stoel… straks met een uitkering van niks moet ik ook naar de Action ??

    1. Het lelijke gezicht van globalisering: permanente loondruk en als gevolg daarvan de opeenhoping van inkomen en vermogen bij de bekende 1%. Afzetproblemen, prijsdruk, krimpende winstmarges en nog meer druk op de lonen. Nu de problemen niet meer vooruit geschoven kunnen worden met nog meer schuld begint de wal het schip te keren.

     1. Hey R , scherp hoor… Ga je zaterdag nog naar Rotterdam ?
      Mailadres wat ik gekregen hebt werkt niet anders had je er al een binnen gehad.

     2. @Money,

      Ik zie vooralsnog geen reden om niet te gaan. Ik heb inderdaad geen mail van je ontvangen. Sterker nog… Mocht je nog een paar centjes weten te reserveren voor een kaartje om wel te gaan dan kan ik ook nog wel toezeggen om je ergens op te pikken om af te reizen richting Rotterdam. Voorwaarde is dan wel dat ik niet (heel erg veel) verder wil uitwijken dan de Randstad, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Verwacht geen limousine maar het kippenhok(*) doet waar het voor gemaakt is. Het aanbod geldt ook voor andere biflaten die nog in twijfel zitten over de ‘de grote oversteek’.

      (*) Kippenhok op vier wielen.

     3. Hey R , Ik heb kaartje gekocht dus ik ga wel. Luisteren en praten met mensen die ook op de hoogte zijn en verandering willen is volgens mij zoiezo een win-win situatie.. Ik hoop bijvoorbeeld dat Dick S of Houtskool ook van de partij zijn.. Thanx voor je aanbod om te carpoolen maar volgens mij woon je richting Spijkenisse en dat moet je een eind om rijden. Ik kom met eigen auto en zie en spreek je daar ? Anders afspreken op zo’n carpoolstrook in de buurt en rijden we met een auto richting Erasmus.. tis mij om het even.. Ik begreep dat je ook contact heb met Manuel dus ik vraag even aan hem of die mijn 06nr even naar je mailt , kunnen we even bellen of smsn om wat af te spreken..

     4. Ik heb inderdaad contact met Manuel. Einddoel met 1 auto kan misschien wel handig zijn, maakt verder niet uit we zien wel.

 9. Probeerde een reactie te plaatsen op: http://www.nujij.nl/economie/shell-topman-ziet-bodem-onder-olieprijs-van-70.33458548.lynkx.
  Maar mijn reactie werd steeds geblokt
  Volgens mij alleen maar opbouwend,corrigerend en/of bewustmakend.
  Het elimineren en negeren van kritiek, zal op termijn alleen maar meer afbraak doen aan de beleidsmakers en het geheel, zodat een minder aantal mensen hun juiste gevoel gaan volgen.
  RD, tussen de de € 10 en 15 lijkt me koopwaardig op termijn.
  Tussen nu en 2020.
  Laat u niet in onbalans brengen door die olie boeren en andere clowns.
  Volg uw juiste gevoel!!

 10. Iedere dag kijk ik o.a. even op de KWN-site. Vaak kan ik er eigenlijk alleen maar om glimlachen om alle rampen verhalen die voorbij komen. Iedere dag komen er een vast aantal experts voorbij. Soms hebben ze een goed verhaal in mijn ogen, maar veelal niet. Toch wil ik voor vandaag een uitzondering maken voor de volgende link. Het is wel weer een redelijk lang verhaal, maar het zit goed in elkaar en gaat over China en geeft gelijkertijd gewone basisinformatie, die iedere belegger zich zou moeten realiseren. http://kingworldnews.com/china-syndrome-the-liquidity-crisis-that-erupted-from-massive-negative-shocks-and-what-to-expect-next/
  En vertel me nou maar eens wie die naïeve beleggers zijn.
  @ MaD, ik zal er op 26 september niet bij zijn. Wel ben ik uiteraard geïnteresseerd in wat ze daar te vertellen hebben en hoe de reacties daarop zijn.

 11. Op http://theeconomiccollapseblog.com/archives/there-are-indications-that-a-major-financial-event-in-germany-could-be-imminent lees ik het volgende:

  There Are Indications That A Major Financial Event In Germany Could Be Imminent
  By Michael Snyder, on September 21st, 2015

  Is something about to happen in Germany that will shake the entire world? According to disturbing new intel that I have received, a major financial event in Germany could be imminent. Now when I say imminent, I do not mean to suggest that it will happen tomorrow. But I do believe that we have entered a season of time when another “Lehman Brothers moment” may occur. Most observers tend to regard Germany as the strong hub that is holding the rest of Europe together economically, but the truth is that serious trouble is brewing under the surface. As I write this, the German DAX stock index is down close to 20 percent from the all-time high that was set back in April, and there are lots of signs of turmoil at Germany’s largest bank. There are very few banks in the world that are more prestigious or more influential than Deutsche Bank, and it has been making headlines for all of the wrong reasons recently.

  If Deutsche Bank were to totally collapse, it would be a financial disaster far worse than Lehman Brothers. It would literally take down the entire European financial system and cause global financial panic on a scale that none of us have ever seen before.If Deutsche Bank were to totally collapse, it would be a financial disaster far worse than Lehman Brothers. It would literally take down the entire European financial system and cause global financial panic on a scale that none of us have ever seen before.

  Zouden de perikelen rondom Volkswagen de trigger zijn voor de val van een grote systeembank in Duitsland?

  1. Er staan voor honderden miljarden aan derivaten op de balansen van de DB en dan zou er weleens iets helemaal fout kunnen gaan als het flinterdunne vertrouwen om wat voor reden dan ook wordt aangetast. Als de derivatenzeepbel wereldwijd uiteenspat is over en uit met het kapitalistische systeem zoals we die nu kunnen. Overigens las ik vorige week dat de wereld tussen nu en 29 september zal vergaan dus vaarwel en het gaat jullie goed, Biflaten!

    1. Het blijft inderdaad maar afwachten. Opvallend feit is wel dat de beurskoersen zich deze keer niet meer herstellen en dat er steeds meer beren op de weg verschijnen, met name in Duitsland. Kan ook niet anders want je kan problemen nou eenmaal niet met nieuwe problemen oplossen en dan krijg je derivaten en daarvan staan er 75.000 miljard op de DB las ik net. Geniet dus maar met volle teugen van de prachtige herfstkleuren in de Zweedse bossen want dat heeft meer emotionele waarde dan alle economische besodemietermodelletjes bij elkaar.

     1. Dat is zeker waar Cynicus, en ondertussen zijn obamba , de paus en de un ook weeral nwo plannetjes aan het smeden..je hoort er niet veel van want volkert zijn fotos en rembrandt schilderijtjes zijn natuurlijk veel interessanter.

      Nep Nepper Nepst.

      En het is waar wat je zegt, die bossen zijn echt.
      Rijmt nog ook 🙂

     2. We denken vaak hetzelfde. Ik maak me druk om de snel smeltende ijskap van Groenland en al het zoete, koude water dat hierdoor in de Atlantische Oceaan terecht komt en de Gulfstream verstoort met alle rampzalige gevolgen voor het West-Europese klimaat van dien.

     3. Ik weet niet wat er van waar is , Cynicus, van die opwarming. En ook de oorzaak mocht het zo zijn niet. Ik geloof alleen nog wat ik met mijn eigen ogen zie als ik er bij sta en helemaal niks meer van alle verhaaltjes die ik lees waar meestal een onderzoeker achter zit die betaalt word voor een gewenst resultaat van zijn onderzoek.

 12. “Op virjdag 18 september zijn de beurzen weer flink gekelderd n.a.v. de beslissing van de FED om de rente niet te verhogen.”

  Dat is toch wel heel opmerkelijk en wonderlijk, de afgelopen jaren reageerden de beurzen altijd euforisch als de rente werd verlaagd of gelijk bleef.

  Wat zou nu de werkelijke reden zijn van de recente dalingen op de beurzen de afgelopen 2 maanden.

  1. Vertrouwen in de centrale banken (en dan vooral FED) daalt denk ik omdat ze het niet aandurven de rente ook maar één basispunt te verhogen, terwijl het economisch toch zoveel beter gaat *ahum*. Daarmee maakt de FED zich dus niet bepaald geloofwaardig.

   Mocht je nog aandelen hebben, Bertus, dan zou ik ze maar per direct verkopen en die euro’s meteen omzetten in zloty’s!

   Maar ja, iedereen die een beetje onderzoek had gedaan had dit kunnen zien aankomen. We zitten nu tussen Eloel 29 (waarop ook nog eens een zonsverduistering plaatsvond) en de laatste rode maan van de tetrad, die op 28 september te zien is, dat was vorig jaar, toen het hoogtepunt van 2015 nog ver weg, al bekend. Voor degenen die het wilde horen.

   Typ maar eens “Jonathan Cahn” in op youtube., hij heeft hier het onderzoek naar gedaan. Genoeg filmpjes over te vinden. Engelse taalkennis is wel een vereiste uiteraard.

   1. Ok Karl, ik loop liever niet vooruit op voorspellingen en verwachtingen.
    Vaak veel negatieve berichten die alleen maar belastend en verwarrend werken, je kan je er elke dag mee overladen als je wilt.
    Nee, dat ga ik liever een stuk lopen of fietsen in de natuur, strandwandeling maken.
    Maar iedereen heeft een vrije keus en dat moet ook.

  1. Overal waar Amerikaanse legers verschijnen laten ze een spoor van dood, verderf en vernieling achter en lossen ze nooit iets op. Het gaat om olie, geld en macht en niet op de laatste plaats het transport van olie en gas.

 13. “stuk leest prettig en is erg actueel”…waarschijnlijk omdat het niveau niet bepaald hoogstaand is. Platvloerse analyse en dito oplossingen.

  1. Hahaha FranskeWiel, de hoogstaande gesofisticeerde commentator , hihi.

   Ook een manier om even in de aandacht te komen.
   Leg het eens uit Franske, wat moet er anders en wat heb jij voor oplossingen?

  1. Je lijkt een echte simpele ziel,van alles en iedereen verlaten.
   Drink je je eigen pis ook nog op, om vers drinkwater te besparen?
   Zo arrogant en zo dom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: