‘ Burger wordt gezien als productiemiddel ‘

26

plsujeSommige reacties hier op Biflatie.nl worden onder de plusjes bedolven. Die reacties zijn het dan ook waard om nog eens in het groot te herhalen. Hieronder een reactie van onze bezoeker Berg die hij achterliet onder het artikel Economische krimp en een nieuwe recessie in 2013. Een steeds groter deel van de Nederlandse samenleving begint in te zien dat het huidige systeem op zijn laatste benen loopt: ‘Nederland is afgegleden naar een ‘kosten/baten staat‘ waarin burgers uitsluitend worden gezien als productiemiddel.

Samenleving en economie

Ter glorie van het grote geld (de tegenwoordige afgod) en het gebrek aan rendement zijn sociale rechten en waarden verdwenen of verkocht. Nederland als bedrijf, de burgers als productiekrachten, de omgeving en natuur als middelen. Een land waarin geen materieel gebrek heerst maar wel geestelijke armoede. De gevolgen zien we nu, hufterigheid, onverschilligheid, rommel, asociaal gedrag, oppervlakkigheid, ontspoorde gebekte jeugd, armoede, hardheid, individualisering, stress, lelijkheid. Wat dit met economie te maken heeft? Heel veel! De basis van een gezonde solide economie vormen de sociale fundamenten van een samenleving. Niet alleen voorzieningen die de werkelijke basisbehoeften van mensen dienen, maar ook sociale waarden als medemenselijkheid, empathie, actief burgerschap, de zorg voor elkaar, inlevingsvermogen en hoop. Ze vormen het hart van de beschaving en het zijn de peilers waarop een solide reële economie zich kan ontwikkelen.

Alles draait om winst en groei

Niets van bovenstaande helaas. Tegenwoordig draait het om winst, aandeelhouderswaarde, rendement en groei. Politici, de media en zelfs de gemiddelde mens op straat lijkt zich niet meer te bekommeren over wat mensen werkelijk nodig hebben. Burgerschap? Idealisme! Sociale nutsvoorzieningen? Leuke melkoe, Sociale zekerheden? Mensen moeten, ook de zieken, zwakkeren, ouderen, hun broek maar ophouden! Welzijn? Levert niet direct geld op!

Frustratie groeit

In de ‘kosten/baten’ staat voelen mensen zich steeds minder begrepen, de excessen in de vorm van diverse akeligheden openbaren zich nu met grote snelheid in ons dagelijks leven. In de Randstad wellicht meer dan op het platteland, maar een algemene onvrede en onbegrip vanuit de burger richting de politiek en de manier waarop ons land wordt bestuurd wordt steeds merkbaarder. Het broeit, het jeukt, de boosheid en frustratie borrelt.

Systeem vernietigt zichzelf

Een systeem wat slechts een handvol personen bevoordeeld en vijandig staat tegenover de massa, niet alleen in materiële tekorten maar ook in de vorm van het ondermijnen en minachten van de natuurlijke biologische behoeften van mensen heeft, op lange termijn, geen kans van slagen. Een dergelijk systeem zal zichzelf uiteindelijk vernietigen, waar we nu ondertussen getuige van lijken te zijn.

Berg

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie