Burger is boos – over polarisatie en unificatie

Het was correct voorspeld aan het begin van 2020. ‘De boosheid zal ook in 2020 de toon van het publieke debat blijven domineren’. Doctor Jan

De staat van de democratie

Burgers uit zoveel landen zijn in meer of mindere mate ´ontevreden ´ over hun overheid. Velen revolteren op een of andere manier, veelal met demonstreren.

De wereld is een enge plaats geworden. Engere.

We hebben de indruk dat heel wat mensen extreem nerveus zijn. In binnen- en buitenland. Agressief, agressiever dan tevoren. In pre-Coronatijden. Dat de tegenstellingen in

Over censuur en zelfcensuur/De gedachtenpolitie

Zelfcensuur is misschien nog wel nefaster dan offficiële censuur. Bij dit laatste, niet ongewoon helaas in nog tal van landen, verbiedt een overheid het vrije

Demonstreren verwordt tot haat en anarchie

Opkomen voor je rechten en dit vredig en sereen ook tonen. Demonstreren, betogen, allemaal oké en goed en wel. Maar de redeloze haart jegens autoriteiten

Pijn over planeet en politiek/Sturm und Drang

Café Weltschmerz (‘wereldpijn’) dus over twee brandende kwesties. Het klimaat en de Nieuwe Wereldorde. Planeet en politiek zeg maar. Misschien een wat simplistische constatering maar

‘Ruw ontwaken uit een neoliberale droom’

Dat is de veelbelovende titel van het nieuwste boek van Gabriël van den Brink. Van den Brink was hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van

De Franse revolutie: nieuws of nepnieuws

Op 21 november 2019 schreef collega Joost van Buuren dit artikel: ‘Wereld in brand: alle protesten, demonstraties en opstanden in kaart.’ Joost gaf een opsomming