Centralisatie van de macht

12

Ingezonden artikel | Zou het zo kunnen zijn dat de politici en economen, oftewel de beleidsmakers die aan de basis van ons systeem staan, ons naar een onvermijdelijk situatie leiden? Als we de huidige tendens van onze geschiedenis voortzetten naar de toekomst kunnen we tot de conclusie komen dat we naar een climax toegaan waar centralisatie van de macht centraal staat.

Om te beginnen een kleine sprong naar het verleden, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Na deze oorlog is de EEG opgericht om te voorkomen dat zoiets verschrikkelijks nooit meer zou gebeuren. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een basis gelegd waarin de landen van het Europese continent afgesproken hebben om op economisch en politiek vlak samen te gaan werken. Dit is langzaam, over een periode van enkele decennia, uitgebreid tot het punt waar we nu zijn aanbeland. Namelijk de eenwording van Europa als één geheel, op zowel politiek als economisch vlak.

De soevereiniteit van alle betrokken landen komt steeds meer in het geding en zal uiteindelijk opgegeven moeten worden om een oplossing te bieden voor de aanhoudende (schulden)problemen. Er wordt openlijk over euro-obligaties gesproken, alsof dit dé oplossing van de crisis is. Dit zijn tekenen dat de macht centraliseert, dat alles vanuit één geheel wordt bewerkstelligd.

Jarenlang is de Europese Unie uitgebreid met landen, met regels en met besluiten. Als je goed naar het verleden van onze Unie kijkt, kan je tot de  conclusie komen dat is toegewerkt naar de centralisatie van macht. Zonder dat nagedacht wordt over de totstandkoming van deze Unie wordt er naar gekeken alsof dit een onontkoombaar en natuurlijk proces is geweest met alleen maar een positieve gedachte erachter. Want het is al die tijd gebracht alsof het niet anders kon en dat het ons meer voorspoed en welvaart zou brengen. Hoe de totstandkoming gebracht wordt is goed te zien aan de periode voorafgaand aan de komst van de euro. De burger is in die intense berichtgeving toen altijd verteld dat de euro tot betere marktwerking zou leiden, tot meer werk en zelfs tot een verlaging van je studieschuld. Eén groot feest!

Nu weten we inmiddels beter. De economie van de eurozone is een groot drama en staat aan de rand van de afgrond zonder enig zicht op herstel. In  slechts tien jaar tijd zijn fenomenen als compleet failliete landen en genationaliseerde banken een begrip geworden waar we destijds nog nooit van hadden gehoord. Hadden onze politici en welbekende economen dit niet zien aankomen? Ik denk van wel, maar met de gedachte dat de uitvoering van de agenda van centralisatie van macht en het opgeven van de soevereiniteit van landen in het achterhoofd, is dat niet belangrijk. Er was namelijk maar één doel; één bestuur en één entiteit voor het Europese continent.

Hoe Europa er tegenwoordig uit had gezien wanneer dit plan niet was uitgevoerd doet niet ter zake. Momenteel praten de gezagvoerders over een fiscaal Europa, met een European Stability Mechanism als vals instrument. Zo ziet u maar weer, in het licht van de realisatie van deze agenda komt dit steeds  meer naar voren. Denk er maar eens over na, het draaide onze politici toch maar om één ding? Die alles omvattende unie zal er komen!

U zult zien, de crisis zal aanleiding zijn voor één Europa, met één bestuur. Dit om beslissingen snel en makkelijk te kunnen nemen. Het credo was en is nog steeds: ‘Als we dit niet doen zal de boel in elkaar storten’. De crisis is de aanleiding en de politieke en fiscale economische eenwording van Europa de oplossing. Dit onderwerp wordt al jaren ingewikkeld en moeilijk gebracht. En nog altijd op zo’n manier dat de burger er niets van begrijpt. Het  vertrouwen in het politieke systeem houdt hierdoor keurig stand en de kritische vragen vanuit het volk blijven uit. De tendens is jaren geleden begonnen en met deze invalshoek zult u begrijpen hoe het spel wordt gespeeld. Niemand die er verantwoordelijk voor  gehouden kan worden, want het is een natuurlijk proces geweest. Of toch niet..?

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie