Chart of the day: European unemployment 2011

3

Er zijn meerdere manieren om te kijken naar hoe sterk of zwak een land er voor staat. Het werkloosheidspercentage is één van de indicatoren. Keynes zei ooit al: “Look after unemployment and the debt will look after itself”. Het is duidelijk dat grote delen van Europa met een toename van de werkloosheid kampen. Onderstaande grafiek van Flute Thoughts Blog laat dit duidelijk zien.

Volgens sommige kan zelfs Frankrijk worden meegerekend tot de periferie. Overdreven of niet, het land heeft op dit gebied meer gemeen met Italië dan met Duitsland. Ook maakt de grafiek duidelijk dat op sommige momenten nationale grenzen niet gelden op het gebied van werkloosheid. Zo heeft Noord-Italië meer gemeen met Duitsland dan met Zuid-Italië, mede vanwege zijn grote industrie en toerisme in de Alpen. Echter zijn er ook momenten waarin nationale grenzen wel degelijk van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn Spanje en Portugal. Oost-Europa heeft ook te maken met hevige verschillen tussen landen, waarbij sommige regio’s problemen ondervinden om aan te klampen bij het Westen.