Concurrentiekracht, een wilde suggestie?

7

Voor dit denkexperiment doen we graag beroep op uw inlevingsvermogen, onze opdracht is de Europese concurrentiekracht verhogen. We maken ons geen zorgen over milieu of zinvolheid, we willen onze export verhogen opdat er terug geld in het Europese laatje komt. Dit geld is broodnodig opdat we onze sociale verworvenheden kunnen vrijwaren. We richten onze aandacht op de 26.000.000 werklozen in Europa, dit zijn niet rendabele actoren die veel geld kosten. Tegelijkertijd willen we nagaan hoe biflatie hierin een rol kan spelen.

Wilde suggestie

Deze oefening houden we eenvoudig, we hebben 26.000.000 mensen die kunnen helpen aan de productie van exportgoederen en we hebben twee sferen waarin ze tewerkgesteld kunnen worden. Enerzijds in de privé sector, anderzijds in staatsbedrijven. Het loon dat ze verdienen is gelijk aan de werkloosheidsuitkering, hierdoor ontstaat er geen meerkost. De staatsbedrijven worden nieuw opgericht en gefinancierd door een QEFW-programma, dit als spontane steunmaatregel vanwege de ECB. Een rudimentair beeld geeft richting aan dit denkexperiment.

WERK

Brainstorm

Het idee wordt gelanceerd en politieke overheden vinden een consensus, het is alle hens aan dek om onze economie terug op het spoor te krijgen. Door het inschakelen van werklozen kunnen producten tegen een lagere prijs geëxporteerd worden, de kost voor arbeid is immers veel lager. De werklozen kunnen op deze manier ervaring opdoen waardoor hun marktwaarde vergroot. De suggestie leidt dan ook tot een WIN-WIN met nog veel meer neveneffecten die hieruit kunnen volgen. Uw bedenkingen, reacties en/of aanvullingen lezen we graag, het is brainstormen avant la lettre. Last but not least, hoe verhoudt biflatie zich tot dit voorstel? Het is een meer dan interessante vraag maar of het antwoord dat ook is, zal moeten blijken. Ter info, deze denkoefening kadert binnen een voortgaand onderzoek waarin biflatie centraal staat.