Confiscatie goud door nieuwe Nixon Shock ?

7

Het zijn onrustige tijden rondom goud. Steeds meer landen halen het fysieke goud terug dat ze ooit als onderpand of onder het mom van risicospreiding naar het buitenland hebben gebracht. Het meeste goud in de wereld ligt in de kluizen van de FED in New York. Ook een groot deel van het Nederlandse goud ligt daar. In totaal ligt er 17.000 ton fysiek goud in Amerika opgeslagen. Is dit wellicht het begin van een nieuwe Nixon Shock?

Het einde van Bretton Woods

De Nixon Shock begon op 15 augustus 1971 en omvatte een serie van besluiten van president Nixon. Één van de besluiten was dat de koppeling tussen geld en goud werd verbroken. Sinds dit besluit, Executive Order 11615, is het voor landen en centrale banken mogelijk om ongelimiteerd geld uit het niets te creëren. Zonder enige vorm van onderpand.

Lees verder op Goudvergelijken.nl