Consumentenvertrouwen daalt, investeringen nemen af

0

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vanochtend met nieuwe cijfers over het Nederlandse consumentenvertrouwen en de bedrijfsinvesteringen van Nederlandse ondernemingen. Beide cijfers waren negatief. De bedrijfsinvesteringen namen in juli met 3,4% af in vergelijking met vorig jaar. In de afgelopen 2 jaar daalden de investeringen op jaarbasis elke maand. De daling is echter niet zo groot als vorig jaar. Vorig jaar rond deze tijd daalden de investeringen nog met ruim 20% op jaarbasis.

Het vertrouwen van de consumenten in Nederland daalde in september. De indicator die het vertrouwen meet kwam uit op -14. In augustus stond de index nog op -11. Momenteel zijn er onder de consumenten meer pessimisten dan optimisten als het gaat om de toekomstverwachting van de economie. In augustus 2007 daalde de index van het consumentenvertrouwen voor het eerst onder de nulgrens en is tot de dag van vandaag niet meer in de positieve regiones teruggekeerd.

Zorgen over de eigen portemonnee drukten de koopbereidheid. Consumenten werden pessimistischer over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden. Deze indicator verslechterde met 5 punten en kwam uit op -9. Ook vonden de consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen duidelijk ongunstiger dan een maand eerder. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen verslechterde van -5 naar -13. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen maanden bleef onveranderd.

De kijk van consumenten op het economisch klimaat in de komende 12 maanden veranderde niet en bleef licht negatief. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verslechterde. De deelindicator economisch klimaat nam per saldo met 3 punten af en kwam uit op -17.

De krimp van de bedrijfsinvesteringen ging samen met een lage bezettingsgraad in de industrie. Deze bedroeg in juli 80,2%. Hoewel dit iets hoger is dan in april, was de bezettingsgraad daarmee nog steeds laag. Van 1989 tot en met 2008 benutte de Nederlandse industrie steeds tussen de 80% en 87% van haar productiecapaciteit. Het aantal ondernemers in de industrie dat hun productiecapaciteit te groot vond was in juli weliswaar iets groter dan het aantal dat hun capaciteit als te klein beoordeelde, maar het verschil was minder groot dan een kwartaal eerder.

De beurs lijkt zich niets aan te trekken van de negatieve cijfers. De AEX-index noteert momenteel ruim een 1% hoger op 338 punten. De grootste stijger op het damrak is Pharming (biotechbedrijf), die bijna 10% in de plus staat. De grootste daler is European Development Capital Corporation (participatiemaatschappij, Value 8 is met 78,5% de grootste aandeelhouder), met een min van ruim 20%.