Contrasten worden groter, evenwicht is weg

31

De geopolitieke spanningen lopen op. Tussen Japan en China; Rusland en Europa; de voortdurende aanslagen en het bloedvergieten in Irak, Afghanistan en Pakistan; de never ending burgeroorlog in Syrië. Maar daar zullen we niet verder over schrijven, want daar hebben we het in een ander artikel al over gehad. We gaan het ook niet hebben over de dreigende nucleaire ramp in het Japanse Fukushima. We bekijken de wereld in dit artikel even vanuit economisch en sociaal-maatschappelijk standpunt. Wanneer we dat doen, moeten we constateren dat het een zootje is geworden. Veel vooruitzichten voor de economie en maatschappij zijn, ook al willen banken, makelaars en politici ons anders doen laten geloven, nog altijd slecht. Het evenwicht is en blijft weg.

wip

Werkgelegenheid of eerder het gebrek aan

De werkloosheid in Europa blijft een gigantisch probleem: inmiddels gemiddeld 12,1%.  Voor jongeren tot 25 is het gemiddelde zelfs 24,1%. In de grootste probleemlanden zoals Griekenland en Spanje ligt de jeugdwerkloosheid zelfs tussen de 50 en 60%. In Italië is de werkloosheid onder jongeren opgelopen naar 41,6%.  Werknemers ontslaan in België wordt tot 40% goedkoper. Dat zal de werkgever, de competitiviteit van de ondernemingen ten goede komen, luidt het. Goed voor het werkloosheidspercentage is het natuurlijk allerminst.

Er worden minder kinderen geboren

Vorig jaar zijn er in België voorn het 3e jaar minder kinderen ter wereld gekomen. Ook in Nederland stellen mensen het hebben van kinderen uit. De trend breidt zich uit, zelfs tot in Japan. Er worden vooral minder kinderen geboren in de ontwikkelde economieën. Dat de wereldbevolking nog groeit, komt vooral door de opkomende landen. Dat minder mensen kiezen om kinderen te krijgen, komt natuurlijk door de economische crisis. Er moet wel geld zijn om alle monden te voeden natuurlijk.

vergrijzing

Meer demografie: Vergrijzing

In het jaar 2025 is meer dan 1 op de 5 (21,7%) van de Nederlanders ouder dan 65 jaar. Het grootste gedeelte van de 3,73 miljoen gepensioneerden zijn tegen die tijd tussen de 70 en 80 jaar oud (49,9%). In de bevolkingspiramide van Nederland is duidelijk te zien dat Nederland snel aan het vergrijzen is. Hierboven de opbouw van de Nederlandse bevolking voor het jaar 2025.

Bubbels & schulden

Britse huizenprijzen gaan door het dak. Ook in Amerika stijgen de huizenprijzen. In Nederland verwachten de specialisten, voor de 5e keer sinds de crisis, dat het dieptepunt op de huizenmarkt nu toch echt wel achter de rug is. Het NOS Journaal wordt bij uitstek gebruikt om de Nederlander te laten weten dat de huizenmarkt weer ‘gezond’ is. Deze tactiek bestaat al sinds 2008, maar desondanks bleven de Nederlandse huizenprijzen dalen. De hypotheeksteun van overheden zorgt nog altijd voor een gigantische zeepbel, al zien steeds meer Nederlanders in dat de hypotheekschulden ook een groot last kunnen zijn en lossen extra af. Stukje deleveraging. Op Wall Street tikte de Dow Jones het oudejaar af op het zoveelste record van 2013 en het beste beursjaar sinds 1995. De Nederlandse beurs, de AEX-index, is begin 2014 gestegen naar het hoogste punt sinds 2008.

Economisch

China

De industriële motor van China sputtert: de index van de inkoopmanagers zakte tot het laagste peil in 4 maanden. Er wordt afgelopen tijd sowieso veel gesproken over China, want de tweede economie ter wereld moet de kar trekken. Een kredietcrisis ligt echter op de loer. Als de economische groei in China terugvalt, dan zal iedereen de effecten voelen.

Amerika

2014 wordt dan wellicht een jaar van groei maar nog niet van bloei. De hoop is op echter herstel in 2015. Het belangrijkste is beterschap op het gebied van de werkgelegenheid. We kunnen echter de Amerikaanse cijfers hierover niet meer serieus nemen. Of het economisch herstel duurzaam zal zijn, hangt vooral af van de Federal Reserve. Zal Yellen, de opvolgster van Bernanke, erin slagen om op ordelijke wijze tapering door te zetten en de stimuleringen te stoppen? De balans van de FED is sinds de crisis gestegen van 900 miljard dollar naar 4000 miljard anno 2014.

Europa

Naar verwachting zal de eurozone in 2014 uiteindelijk ​​uit de recessie komen. De verwachtingen voor de economische groei liggen voor 2014 tussen de 0,25% en 0,75%, maar wat zijn verwachtingen tegenwoordig nog waard?De bankenunie wordt er doorgedrukt, samen met alle IBAN, SEPA en BIC bankrekeningnummers. De Europese Centrale Bank heeft de rente afgelopen week gehandhaafd op het historisch lage niveau van 0,25%. Desinflatie is een trend die nu al lang in de eurozone zichtbaar is, de inflatie blijft namelijk dalen. Volgens de laatste cijfers van Eurostat is de inflatie in de eurozone gedaald naar 0,8%.(PDF alert).

bezittingen schulden

Rijk & Arm

Het is eigenlijk heel simpel. De rijken hebben bezittingen, de armen hebben schulden. Zie ook bovenstaande grafiek via Zero Hedge.  De 300 rijkste mensen van de wereld zijn nog een beetje rijker geworden, terwijl de iets minder bedeelden de crisis elke dan voelen en ervaren. De bank met de meeste nieuwe klanten in de voedselbank. En deze klanten van de voedselbank lezen dan dat het gemiddelde loon voor topkaderleden van de Amerikaanse bank JP Morgan (VS) 2,7 miljoen dollar per jaar bedraagd. Iets dichterbij huis is het niet anders bij de banken. Als we kijken naar The City zien we dat 2714 bankiers in het Verenigd Koninkrijk MINSTENS 830.000 pond sterling ontvangen. Crisis bij de banken? Doesn’t exist, want als het fout gaat staat de overheid (c.q. burger) garant.

Ontwikkelingen

In de jaren zestig was de wereld beter in balans. Bedrijven floreerden, werknemers kregen het steeds beter, de opkomst van allerlei nieuwigheden en de mensen konden het allemaal ook betalen.  En dat van één loon, dat van de man. In de jaren zeventig/tachtig moesten dat al twee lonen worden. Inflatie, geldontwaarding, stijgende prijzen, oliecrisis kwamen om de hoek kijken. Dan anno 2014: Ondanks de steeds groter wordende groep daklozen, zwervers en bedelaars blijkt het werkloosheidspercentage in de VS opeens flink te zijn gedaald. Uit de laatste stats van de Amerikaanse overheid blijkt dat de werkloosheid is gedaald van 7,0% naar 6,7%. Natuurlijk een nonsens cijfer, want de honderdduizenden Amerikanen die zich lieten uitschrijven als werkzoekende, worden niet meegerekend. Lekker objectief. In december kwamen er volgens diezelfde statistieken overigens 74.000 banen bij in de VS, waar uit werd gegaan van zo’n +200.000 banen.

Evenwicht is kwijt

De contrasten worden steeds groter.; het “sociaal-maatschappelijk weefsel”, is aan het ontbinden. De rijken worden steeds rijker van hun bezittingen in bubbels en voor het andere grootste deel van de bevolking in westerse landen gaat het één richting uit en die is nogal nefast.