Coronavirus bereikt akelige mijlpaal

Dat is dan de kaap van 200 miljoen besmetten wereldwijd in augustus 2021. 201.011.421and counting – om precies te zijn en 4.270.298 overledenen. Gelukkig is het maar ´een griepje´…(?!) Even serieus: wat de VS betreft ´Flu activity “remains lower than usual” for the 2020-2021 season, according to the CDC.´ Gewoonlijk gaat het aantal griepgevallen ´in the millions´, maar dat waren er nu slechts 1500.

 • The flu has almost entirely disappeared this winter, with just over 1,500 cases reported in the U.S. since late September.

Wereldwijd volgens de World Health Organization (WHO) is het aantal getroffenen door griep eveneens te verwaarlozen. Hmm – wás het maar ´een griepje´, nietwaar?

´Het grote Corona-Vaccinatiedebat: Geen reden om door te gaan met vaccineren´ (5 juni 2021)

 

´Het grote Corona-Vaccinatiedebat (deel 2): Vaccinatie stopt transmissie coronavirus niet´ (8 juni 2021)

 

6 reacties

 1. Het wordt langzaam duidelijk dat corona de mondiale splijtzwam wordt. We worden overladen met overheidspropaganda en angstwekkende cijfers. Bij nadere analyse blijkt dat geen sprake is van een pandemie maar een epidemie. De overheden zijn in de paniekmodus geschoten vanwege de bezuinigingstrend in de zorgsector. Met name de IC-capaciteit is tijdens 10 jaar kabinetten Rutte afgeschaald i.p.v. meegegroeid met de bevolkingsaanwas. Defensie heeft de Natres(Nationale Reserve) voor geval van (onverwachte) oorlog. De Zorg heeft dat niet voor onverwachte pandemieën. Dan worden een noodwet opgetuigd en een avondklok ingevoerd. Hoe achterlijk klinkt dat? Nog steeds zijn geen signalen zichtbaar dat er structureel wordt opgeschaald.

  Inmiddels wordt de vaccinatiepropaganda van overheden agressiever met dreigingen van uitsluiting voor ongevaccineerden. Maatregelen worden strenger waarbij alle pijlen worden gericht op vaccinatie met experimentele mRNA-vaccins. Bescherming door vaccinatie daalt na verloop van tijd waardoor nieuwe vaccinatierondes worden opgedrongen. Hoop dat mijn pensioenfonds flink is belegd in Big Farma. Overdracht van het virus na vaccinatie komt steeds meer voor waardoor nieuwe lockdown voor herfst en winter wordt voorbereid door de Duitse regering.

  Kortom, corona zaait verdeeldheid en zet op tot een heuse haatcampagne jegens ongevaccineerden. Het “ondergronds” verzet via de alternatieve online media wordt opgevoerd en krijgt geleidelijk meer volgers van wakkere wappies die inzien dat er andere zaken spelen op de achtergrond. Op de website van Stichting Artsen Covid Collectief, die een ontnuchterend geluid laat horen, zie ik een groeiend aantal volgers en steeds meer geverifieerde medici sluiten zich aan. Dr. Erwin Kompanje publiceerde daar een alarmerend artikel over hoe de immorele polarisatie en discriminatie de samenleving verdeelt: https://artsencollectief.nl/essentiele-menselijke-waarden-in-de-gezondheidszorg/ Dit is een zorgelijke ontwikkeling en belooft weinig goeds. Gaat leiden tot maatschappelijke ontwrichting door groeiende protesten. Er zal meer ontnuchtering optreden als blijkt dat de vrijheden van iedereen worden ingeperkt.

 2. Kwam deze reactie ergens tegen; spot on.

  Zodra je ervan uitgaat dat vaccineren het doel is en SARS-COV2 het excuus, zijn alle getroffen maatregelen uiterst zinvol en succesvol.

  Natuurlijk: de regering en het parlement zitten vol idioten, maar je maakt mij niet wijs dat ze allemaal zo ongelooflijk stupide zijn. Narcistisch of zelfs sociopathisch is veel aannemelijker dan stupide.

  Dat blijkt overigens ook helder uit het feit dat, op de dag van de moordaanslag op Peter R. de Vries, vrijwel de voltallige kamer vóór stemde op de vraag of SARS-COV2, met een door de WHO bijgestelde IFR van slechts 0,15% (en 0,05% bij personen jonger dan 70) op de A-lijst van infectieziekten moest komen.
  Dat haalde de journaals niet, want er was iets véél belangrijkers voorgevallen, namelijk een moordaanslag op een BN’er.
  Erg toevallig allemaal.

  Want wat betekent nou die A-status?
  Welnu: er is een dode letter die wij “Grondwet” noemen. Die zou onze grondrechten moeten beschermen. De belangrijkste daarvan zijn de artikelen 9, 10 en 11 die onze persoonlijke vrijheid zouden moeten beschermen, ons recht tot vereniging en onze lichamelijke integriteit.
  Helaas hebben die artikelen een uitzonderingsclausule. Nemen wij als voorbeeld Artikel 11:

  “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

  Het voorbehoud dat de wetgever maakt kan niet lichtvaardig worden ge- c.q. misbruikt. Daar zijn eisen aan verbonden, zoals wanneer bij een ernstigen epidemie/pandemie met een ziekte van de A-lijst, het individu ondergeschikt is aan de maatschappij.

  Voelt u hem? Door SARS-COV2 op de A-lijst te plaatsen, is Artikel 11 dé facto een dode letter en is het wettelijk kader geschapen om een vaccinatiePLICHT in te voeren. Desnoods met geweld, want het is immers wettelijk en derhalve met alle middelen afdwingbaar.

  Gaat dit gebeuren? Geen idee. Ik ben een critische burger, géén waarzegger of wetenschapper of iets dergelijks. Maar ik ben, in tegenstelling tot onze regering en onze volksvertegenwoordigers, niet dom, niet narcistisch, noch een sociopaat.

  Ik heb deze hele poppenkast van alle kanten bekeken en ik kan niet anders concluderen dan waarmee ik deze rant begon: prikken is het doel, SARS-COV2 het excuus.
  Change my mind!

 3. Deze corona waanzin is niet het proefstukje van de pharma maffia, Klein detail kleine 40 medwerkers van moderna, biontech zijn miljardair geworden mbv heel veel belasting geld. Wat een mooi verdienmodel. Het probleem is natuurlijk dat de overheid nu te ver gegaan is en internet legt bliksemsnel hun
  propaganda bloot. Deze lockdowns en ik verwacht er komen er nog meer hebben enkel als doel dat de economische implosie vertraagd wordt. Covid 19 is een lang vooraf geplande operatie. De reset wordt mooi benoemd build back better voor de elite enkel uiteraard. Ze pogen een medische tyrannie in te voeren echt wat doorzichtig waanzinnig debiel plan hebben ze daar bedacht.

  Kleine geschiedenis van wat big pharma allemaal uitvreet:

  Turning flu cases into COVID through manipulation—easy as pie
  by Jon Rappoport
  (To read about Jon’s mega-collection, The Matrix Revealed, click here.)
  Since 1988, I’ve been pointing out that relabeling and repackaging disease is standard operating procedure in the field of “pandemic medicine.”

  And now we have this, from FOX News (7/25/21): “But while cases of COVID-19 soared nationwide, hospitalizations and deaths caused by influenza dropped.”

  “According to data released by the CDC earlier this month, influenza mortality rates were significantly lower throughout 2020 than previous years.”

  “There were 646 deaths relating to the flu among adults reported in 2020, whereas in 2019 the CDC estimated that between 24,000 and 62,000 people died from influenza-related illnesses.”

  You might want to read those numbers again. The drop in flu deaths was miraculous. Perhaps the Vatican has a clue.

  Rochester Regional Health has issued a flu report covering the same time periods: “As of the most recent updates from the CDC, the 2021 flu season impacted a much lower number of people than usual in all major regions of the United States.”

  “Here are a few numbers to sum up the 2020/2021 flu season, running from October 1, 2020 to April 1, 2021…646 deaths were attributed to the flu.”

  “The final data on [the prior] flu season 2019/2020 was released by the CDC in April as COVID-19 continued to spread throughout the United States. Between October 1, 2019 and April 4, 2020, the flu resulted in: 24,000 to 62,000 deaths.”

  “Hey Bob, could you do me a favor? I need a whole lot of COVID death numbers. Can you shove some of your flu-death numbers over here?”

  “Sure. No problem, Bill. We work for the same agency. We’re all in this together. But if I give you thousands of flu-death numbers, I want something back. A piece of your COVID research funding. Our flu money these days would barely bankroll a junket for a dozen of us to the Bahamas.”

  “My poor cousin. Transferring research funds is tricky. Too many eyeballs involved. Tell you what. How about a steak and lobster dinner, two nights at a local hotel, and one of the hookers who sits at the bar?”

  “Three nights, all expenses paid.”

  “Done.”

  Here are two previous articles I’ve written on the disease- relabeling/repackaging shell game:

  —The disease switcheroo; they don’t teach this in medical school—

  I’ve mentioned this shell game hundreds of times in articles and lectures over the years. Here I want to boil it down to a protocol that has earned the medical cartel trillions of dollars.

  We begin the story with an “outbreak.” Somewhere on Earth, we are told there is a cluster of unusual cases of illness.

  The key word is “unusual.” Otherwise, who would care? People would instead say, “Forty people in Wuhan have lung congestion.” And that would spark no interest.

  In Wuhan, it was “unusual pneumonia.” How so? No convincing answer. Some people have cited a “ground glass” appearance in pictures of patients’ lungs. Meaning gray areas, or opacity. Another claim: patients had extreme shortness of breath.

  But opacity and shortness of breath were mentioned and described in medical literature long before COVID.

  Something else must be offered, to justify the term “unusual cases.” And we get it almost immediately, while we’re still trying to figure out what makes these patients’ illness new and different:

  It’s a virus. A never-before-seen virus.

  Already a switcheroo is in progress. There is actually nothing unusual in the Wuhan cluster of cases. And just as we’re about to realize that, we’re hit with “new virus.” And then we forget there was no reason to look for a new virus in the first place.

  Deadly air pollution has been hanging over Wuhan for a long time. It explains all sorts of lung infections, including pneumonia, a cardinal COVID symptom. And by the way, roughly 300,000 people in China die every year from pneumonia.

  The “new virus” is trumpeted. But of course, as I’ve demonstrated many times, it hasn’t actually been found. No one isolated it. The so-called genetic sequencing of it was a fictional castle in the air based on supposition. How could it be otherwise? No one has an isolated and purified specimen of the virus that can be analyzed.

  Accepting “new virus” as fact produces this situation: a list of very familiar clinical symptoms can now be called unique, because the cause is unique.

  Suddenly, cough, chills, fever, fatigue, congestion, shortness of breath—which have been called flu, or just infection, or other names—are COVID. That’s the big switcheroo.

  Taking it even further—as I’ve reported in several articles—the three major clinical trials of RNA COVID vaccines were designed to prove nothing more than this: the vaccine could protect against cough, chills, and fever. You could call it a mild-flu vaccine.

  Next step: provide a diagnostic test for “the virus” that would automatically spit out false-positives like water from a firehouse. That’s the PCR. I’ve taken the PCR apart six ways from Sunday and exposed it as a fraud.

  With the PCR in hand, the switcheroo is deepened. That list of familiar illness symptoms—taken together with the test—paints the picture of millions of cases of a “new plague.”

  All this fabrication is on the order of—“Hey, Jim, sales of our widget number 6 are in the toilet. What can we do? Unless…let’s call it widget number 7, put it in a new box…”

  People say, “But there ARE mysterious COVID cases that can’t explained away as repackaged lung infections…”

  Of course there are. When you make the net big enough, it will sweep in groups of cases that seem to defy explanation. But when you move in close enough, you discover, for example, new poisonous vaccination campaigns and toxic pesticides and lagoons of feces in giant pig factory-farms. These and other such causes of illness and death emerge.

  I first caught on to the switcheroo in 1987, when I was doing research for my first book, AIDS INC. Scientists in Africa were investigating a “new” outbreak among people who, “incidentally,” were suffering from protein-calorie malnutrition, hunger, and starvation.

  The scientists, cheap con artists that they were, called this “wasting syndrome,” then “Slim disease,” and finally “AIDS.” They announced the cause was HIV—a virus no one had isolated.

  And lurking in the background, if you needed another cause of illness and death, there was the infamous World Health Organization mass smallpox-vaccination campaign in Africa, one of the most dangerous mass medical experiments ever carried out on a population. That campaign had wrapped up injecting millions of people several years before “the discovery of AIDS.”

  The campaign was so dangerous that, at a secret WHO meeting in Geneva, a decision was made never to use that vaccine again, because it had caused smallpox (or something that looked like it).

  In 1987, I combed through volumes of medical journals at the UCLA bio-med library, and discovered that the single most prevalent cause of T-cell depletion (“AIDS”) in the world is MALNUTRITION.

  Malnutrition, hunger, starvation, toxic vaccines, grinding poverty, war, fertile farm land stolen from the people by major agricultural corporations, toxic medical drugs…all repackaged as a new disease caused by a new virus, HIV.

  I then went on to study every so-called high-risk group for AIDS. I found that in each group, all the “AIDS symptoms” could be explained by non-viral causes.

  At that point, I realized I was looking at a classic intelligence-agency-type covert operation, applied within the medical universe. The virus was the cover story. It was being use to hide ongoing government and corporate crimes. For example—forced starvation.

  A con is a con.

  Only the disease-names are changed, to protect the guilty.

  Here is the second article on the scam:

  —Massive number of flu cases are re-labeled COVID cases—

  The number of COVID cases has been faked in various ways.

  By far, the most extensive strategy is re-labeling. Flu is called COVID.

  We don’t need charts and graphs to see this. It’s right in front of our eyes.

  The definition of a COVID case allows flu in the door. There is nothing unique about that definition. For example, a cough, or chills and fever, would constitute “a mild case of COVID.”

  A positive PCR test for SARS-CoV-2 would also be required, but as I’ve shown in my recent series on the test, obtaining a false positive is as easy as pie.

  All you have to do is run the test at more than 35 cycles. Most labs run the test at 40 cycles. A cycle is a quantum leap in magnification of the swab sample taken from the patient. When you run the test at more than 35 cycles, false-positives come pouring out like water from a fire hose.

  So…with ordinary flu symptoms plus a false-positive PCR test…voila, you have a COVID case.

  Keep in mind that, overwhelmingly, most “COVID cases” are mild. In other words, they’re indistinguishable from ordinary flu.

  But there is a rabbit hole here, and we can go down that hole much farther. The next question is: what is a flu case? What is it really?

  Researcher Peter Doshi did much to answer that question. In December of 2005, the British Medical Journal (online) published his shocking report, which created tremors through the halls of the CDC, where “the experts” used to tell the press that 36,000 people in the US die every year from the flu.

  Here is a quote from Doshi’s report, “Are US flu death figures more PR than science?” (BMJ 2005; 331:1412):

  “[According to CDC statistics], ‘influenza and pneumonia’ took 62,034 lives in 2001—61,777 of which were attributable to pneumonia and 257 to flu, and in only 18 cases was the flu virus positively identified.”

  Boom.

  You see, the CDC created one overall category that combined both flu and pneumonia deaths. Why? Because they disingenuously assumed the pneumonia deaths are complications stemming from the flu.

  This is an absurd assumption. Pneumonia has a number of causes.

  But even worse, in all the flu and pneumonia deaths, only 18 revealed the presence of an influenza virus.

  Therefore, the CDC could only say, with assurance, that 18 people died of influenza in 2001. Not 36,000 deaths. 18 deaths.

  Doshi continued his assessment of published CDC flu-death statistics: “Between 1979 and 2001, [CDC] data show an average of 1348 [flu] deaths per year (range 257 to 3006).” These figures refer to flu separated out from pneumonia.

  This death toll is far lower than the old parroted 36,000 figure.

  However, when you add the sensible condition that lab tests have to actually find the flu virus in patients, the numbers of annual flu deaths plummet even further.

  In other words, it’s all promotion and hype.

  But we’re not finished yet. Because…what test were researchers using to decide there were 18 cases of honest flu, in which a virus was found and identified? Answer: unknown.

  It’s quite probable the test didn’t really isolate a flu virus at all. It only identified some marker that was ASSUMED, without proof, to be unique to a flu virus.

  If so—ZERO cases of actual flu were found in the population.

  Instead, what we had was “flu-like illness.” Chills, cough, congestion, fever, fatigue; the ubiquitous symptoms that describe about a billion cases of illness, every year, worldwide.

  The cause of those billion cases? There is no single cause. Instead, there are many factors, ranging from sudden weather changes to air pollution, to malnutrition, to sub-standard sanitation…on and on.

  That being the case, we can now say: Many, many cases of FAKE FLU are being relabeled FAKE COVID.

  Now we’re getting real.

  The medical cartel “discovers” (markets) huge numbers of so-called unique diseases—each disease with a purported specific cause: virus A, virus B, virus C…

  For each virus, there must be at least several highly profitable drugs that supposedly kill the germ. And for each germ, there must be a vaccine that prevents the disease.

  Billions and trillions in rewards follow.

  And so does CONTROL. Control of minds.

  Because the population is tuned up by ceaseless propaganda to believe in the rigid one-disease one-germ notion.

  And when the time is right, the medical cartel can even claim a new germ is decimating the world, and they must “destroy the village in order to save it.”

  Which is the psychotic fiction we are in the middle of, right now.

  The Holy Church of Biological Mysticism needs your support. Give them your time, your money, your livelihood, your future, your loyalty, your faith, your health, your life.

  If you do, you are their most important product.

  ~~~

  Turning flu cases into COVID through manipulation—easy as pie
  by Jon Rappoport
  (To read about Jon’s mega-collection, The Matrix Revealed, click here.)
  Since 1988, I’ve been pointing out that relabeling and repackaging disease is standard operating procedure in the field of “pandemic medicine.”

  And now we have this, from FOX News (7/25/21): “But while cases of COVID-19 soared nationwide, hospitalizations and deaths caused by influenza dropped.”

  “According to data released by the CDC earlier this month, influenza mortality rates were significantly lower throughout 2020 than previous years.”

  “There were 646 deaths relating to the flu among adults reported in 2020, whereas in 2019 the CDC estimated that between 24,000 and 62,000 people died from influenza-related illnesses.”

  You might want to read those numbers again. The drop in flu deaths was miraculous. Perhaps the Vatican has a clue.

  Rochester Regional Health has issued a flu report covering the same time periods: “As of the most recent updates from the CDC, the 2021 flu season impacted a much lower number of people than usual in all major regions of the United States.”

  “Here are a few numbers to sum up the 2020/2021 flu season, running from October 1, 2020 to April 1, 2021…646 deaths were attributed to the flu.”

  “The final data on [the prior] flu season 2019/2020 was released by the CDC in April as COVID-19 continued to spread throughout the United States. Between October 1, 2019 and April 4, 2020, the flu resulted in: 24,000 to 62,000 deaths.”

  “Hey Bob, could you do me a favor? I need a whole lot of COVID death numbers. Can you shove some of your flu-death numbers over here?”

  “Sure. No problem, Bill. We work for the same agency. We’re all in this together. But if I give you thousands of flu-death numbers, I want something back. A piece of your COVID research funding. Our flu money these days would barely bankroll a junket for a dozen of us to the Bahamas.”

  “My poor cousin. Transferring research funds is tricky. Too many eyeballs involved. Tell you what. How about a steak and lobster dinner, two nights at a local hotel, and one of the hookers who sits at the bar?”

  “Three nights, all expenses paid.”

  “Done.”

  Here are two previous articles I’ve written on the disease- relabeling/repackaging shell game:

  —The disease switcheroo; they don’t teach this in medical school—

  I’ve mentioned this shell game hundreds of times in articles and lectures over the years. Here I want to boil it down to a protocol that has earned the medical cartel trillions of dollars.

  We begin the story with an “outbreak.” Somewhere on Earth, we are told there is a cluster of unusual cases of illness.

  The key word is “unusual.” Otherwise, who would care? People would instead say, “Forty people in Wuhan have lung congestion.” And that would spark no interest.

  In Wuhan, it was “unusual pneumonia.” How so? No convincing answer. Some people have cited a “ground glass” appearance in pictures of patients’ lungs. Meaning gray areas, or opacity. Another claim: patients had extreme shortness of breath.

  But opacity and shortness of breath were mentioned and described in medical literature long before COVID.

  Something else must be offered, to justify the term “unusual cases.” And we get it almost immediately, while we’re still trying to figure out what makes these patients’ illness new and different:

  It’s a virus. A never-before-seen virus.

  Already a switcheroo is in progress. There is actually nothing unusual in the Wuhan cluster of cases. And just as we’re about to realize that, we’re hit with “new virus.” And then we forget there was no reason to look for a new virus in the first place.

  Deadly air pollution has been hanging over Wuhan for a long time. It explains all sorts of lung infections, including pneumonia, a cardinal COVID symptom. And by the way, roughly 300,000 people in China die every year from pneumonia.

  The “new virus” is trumpeted. But of course, as I’ve demonstrated many times, it hasn’t actually been found. No one isolated it. The so-called genetic sequencing of it was a fictional castle in the air based on supposition. How could it be otherwise? No one has an isolated and purified specimen of the virus that can be analyzed.

  Accepting “new virus” as fact produces this situation: a list of very familiar clinical symptoms can now be called unique, because the cause is unique.

  Suddenly, cough, chills, fever, fatigue, congestion, shortness of breath—which have been called flu, or just infection, or other names—are COVID. That’s the big switcheroo.

  Taking it even further—as I’ve reported in several articles—the three major clinical trials of RNA COVID vaccines were designed to prove nothing more than this: the vaccine could protect against cough, chills, and fever. You could call it a mild-flu vaccine.

  Next step: provide a diagnostic test for “the virus” that would automatically spit out false-positives like water from a firehouse. That’s the PCR. I’ve taken the PCR apart six ways from Sunday and exposed it as a fraud.

  With the PCR in hand, the switcheroo is deepened. That list of familiar illness symptoms—taken together with the test—paints the picture of millions of cases of a “new plague.”

  All this fabrication is on the order of—“Hey, Jim, sales of our widget number 6 are in the toilet. What can we do? Unless…let’s call it widget number 7, put it in a new box…”

  People say, “But there ARE mysterious COVID cases that can’t explained away as repackaged lung infections…”

  Of course there are. When you make the net big enough, it will sweep in groups of cases that seem to defy explanation. But when you move in close enough, you discover, for example, new poisonous vaccination campaigns and toxic pesticides and lagoons of feces in giant pig factory-farms. These and other such causes of illness and death emerge.

  I first caught on to the switcheroo in 1987, when I was doing research for my first book, AIDS INC. Scientists in Africa were investigating a “new” outbreak among people who, “incidentally,” were suffering from protein-calorie malnutrition, hunger, and starvation.

  The scientists, cheap con artists that they were, called this “wasting syndrome,” then “Slim disease,” and finally “AIDS.” They announced the cause was HIV—a virus no one had isolated.

  And lurking in the background, if you needed another cause of illness and death, there was the infamous World Health Organization mass smallpox-vaccination campaign in Africa, one of the most dangerous mass medical experiments ever carried out on a population. That campaign had wrapped up injecting millions of people several years before “the discovery of AIDS.”

  The campaign was so dangerous that, at a secret WHO meeting in Geneva, a decision was made never to use that vaccine again, because it had caused smallpox (or something that looked like it).

  In 1987, I combed through volumes of medical journals at the UCLA bio-med library, and discovered that the single most prevalent cause of T-cell depletion (“AIDS”) in the world is MALNUTRITION.

  Malnutrition, hunger, starvation, toxic vaccines, grinding poverty, war, fertile farm land stolen from the people by major agricultural corporations, toxic medical drugs…all repackaged as a new disease caused by a new virus, HIV.

  I then went on to study every so-called high-risk group for AIDS. I found that in each group, all the “AIDS symptoms” could be explained by non-viral causes.

  At that point, I realized I was looking at a classic intelligence-agency-type covert operation, applied within the medical universe. The virus was the cover story. It was being use to hide ongoing government and corporate crimes. For example—forced starvation.

  A con is a con.

  Only the disease-names are changed, to protect the guilty.

  Here is the second article on the scam:

  —Massive number of flu cases are re-labeled COVID cases—

  The number of COVID cases has been faked in various ways.

  By far, the most extensive strategy is re-labeling. Flu is called COVID.

  We don’t need charts and graphs to see this. It’s right in front of our eyes.

  The definition of a COVID case allows flu in the door. There is nothing unique about that definition. For example, a cough, or chills and fever, would constitute “a mild case of COVID.”

  A positive PCR test for SARS-CoV-2 would also be required, but as I’ve shown in my recent series on the test, obtaining a false positive is as easy as pie.

  All you have to do is run the test at more than 35 cycles. Most labs run the test at 40 cycles. A cycle is a quantum leap in magnification of the swab sample taken from the patient. When you run the test at more than 35 cycles, false-positives come pouring out like water from a fire hose.

  So…with ordinary flu symptoms plus a false-positive PCR test…voila, you have a COVID case.

  Keep in mind that, overwhelmingly, most “COVID cases” are mild. In other words, they’re indistinguishable from ordinary flu.

  But there is a rabbit hole here, and we can go down that hole much farther. The next question is: what is a flu case? What is it really?

  Researcher Peter Doshi did much to answer that question. In December of 2005, the British Medical Journal (online) published his shocking report, which created tremors through the halls of the CDC, where “the experts” used to tell the press that 36,000 people in the US die every year from the flu.

  Here is a quote from Doshi’s report, “Are US flu death figures more PR than science?” (BMJ 2005; 331:1412):

  “[According to CDC statistics], ‘influenza and pneumonia’ took 62,034 lives in 2001—61,777 of which were attributable to pneumonia and 257 to flu, and in only 18 cases was the flu virus positively identified.”

  Boom.

  You see, the CDC created one overall category that combined both flu and pneumonia deaths. Why? Because they disingenuously assumed the pneumonia deaths are complications stemming from the flu.

  This is an absurd assumption. Pneumonia has a number of causes.

  But even worse, in all the flu and pneumonia deaths, only 18 revealed the presence of an influenza virus.

  Therefore, the CDC could only say, with assurance, that 18 people died of influenza in 2001. Not 36,000 deaths. 18 deaths.

  Doshi continued his assessment of published CDC flu-death statistics: “Between 1979 and 2001, [CDC] data show an average of 1348 [flu] deaths per year (range 257 to 3006).” These figures refer to flu separated out from pneumonia.

  This death toll is far lower than the old parroted 36,000 figure.

  However, when you add the sensible condition that lab tests have to actually find the flu virus in patients, the numbers of annual flu deaths plummet even further.

  In other words, it’s all promotion and hype.

  But we’re not finished yet. Because…what test were researchers using to decide there were 18 cases of honest flu, in which a virus was found and identified? Answer: unknown.

  It’s quite probable the test didn’t really isolate a flu virus at all. It only identified some marker that was ASSUMED, without proof, to be unique to a flu virus.

  If so—ZERO cases of actual flu were found in the population.

  Instead, what we had was “flu-like illness.” Chills, cough, congestion, fever, fatigue; the ubiquitous symptoms that describe about a billion cases of illness, every year, worldwide.

  The cause of those billion cases? There is no single cause. Instead, there are many factors, ranging from sudden weather changes to air pollution, to malnutrition, to sub-standard sanitation…on and on.

  That being the case, we can now say: Many, many cases of FAKE FLU are being relabeled FAKE COVID.

  Now we’re getting real.

  The medical cartel “discovers” (markets) huge numbers of so-called unique diseases—each disease with a purported specific cause: virus A, virus B, virus C…

  For each virus, there must be at least several highly profitable drugs that supposedly kill the germ. And for each germ, there must be a vaccine that prevents the disease.

  Billions and trillions in rewards follow.

  And so does CONTROL. Control of minds.

  Because the population is tuned up by ceaseless propaganda to believe in the rigid one-disease one-germ notion.

  And when the time is right, the medical cartel can even claim a new germ is decimating the world, and they must “destroy the village in order to save it.”

  Which is the psychotic fiction we are in the middle of, right now.

  The Holy Church of Biological Mysticism needs your support. Give them your time, your money, your livelihood, your future, your loyalty, your faith, your health, your life.

  If you do, you are their most important product.

  ~~~

 4. NO ONE HAS EVER ISOLATED, PURIFIED AND/OR SCIENTIFICALLY VERIFIED AND PROVEN THE EXISTENCE OF ANY AND ALL VIRUSES AT ANYTIME, AT ANY PLACE, ANYWHERE IN THE WORLD!

  Straight Forward Answers From the CDC – There is “NO Record of Any Kind” For Any Virus
  If you will read the aim of the study you will see that they had NOT isolated a virus based upon Koch’s or Rivers postulates. They state in their ‘AIM’ and ‘Methodology’ in the so-called study as follows:
  Aim
  “We aimed to develop and deploy robust diagnostic methodology for use in public health laboratory settings without having virus material available.”

  https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-isolation-for-any-virus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.