Coronavirus niet door mensen gemaakt…of toch…of toch niet?/ Winnen met Machiavelli

17

Tja, dat hangt er van af wie je moet geloven dezer dagen. In tijden waarin het voorheen zo goed als onbestaande begrip ‘fake news’ zowat overal heerst. Zaai verdeeldheid, verdeel en heers. Die oeroude uitdrukking kent iedereen. Ze werkte ook altijd, al sinds de Romeinse tijd, en nog. Anno de 21ste eeuw is daar nog een nieuwe dimensie aan gegeven. Zaai twijfel. Breng de burgers aan het twijfelen…aan àlles! Aan bewezen feiten, aan wetenschappelijke zekerheden. Zelfs aan axioma’s waaraan niet getornd kan worden. Zo maak je ze onzeker, houd je ze continu in twijfel. En zijn ze eveneens als was in de handen van degene die het hardst kan roepen. Het meest ‘geloofwaardig’ kan liegen. Degene met de grootste mond.

Zoek de schuldige

De menselijke en economische schade die het Coronavirus aanrichtte en nog, kan nauwelijks berekend worden. Maar het hardst getroffen land ter wereld maakt toch al de voorlopige rekening op en presenteert die. Aan? Iémand of iets of ‘een’ land of regime moet als schuldige aangewezen worden. God kan niet verantwoordelijk worden gehouden. Want God is met Amerika. De natuur dan? Die kan je ook moeilijk voor het gerecht sleuren, wettelijk vervolgen. Zolang de Trump administratie maar niets verweten kan worden. Want 2020 is een verkiezingsjaar. De aandelenbeurzen moéten hoog staan, koste wat kost. En wanneer je het aantal slachtoffers, besmetten en doden, niet kan verhullen, moet je de aandacht afleiden. Een schuldige vinden. Alles, opdat de zittende regering maar niets te verwijten is. Zelfs niet dat ze het virus minimaliseerde tot ‘een lichte griep’. Dat ze veel te laat reageerde en daardoor bloed aan de handen heeft. Dat ze tevoren danig op de gezondheidsdiensten had bespaard en de Amerikaanse burgers daarvoor de ultieme prijs moeten betalen.

Vind de schuldige

‘The Office of the Director of National Intelligence, the clearinghouse for the web of U.S. spy agencies’ komt tot de conclusie dat het Coronavirus niet door mensen gemaakt is. Maar zal toch verder onderzoeken waar het dan wel vandaan komt. Uit een laboratorium in Wuhan City, China misschien? Wie weet. Of niet. Dit is waarschijnlijk een manier van de waarheid presenteren, maar toch de president uit de wind houden. Zo lang er geen duidelijkheid is over de oorsprong, kan twijfel blijven heersen. Kun je eender wat blijven volhouden als regering. Dat de 3.308.678 besmetten en 234.123 doden in de wereld de schuld zijn van één natie bijvoorbeeld. China dus. Toevallig net een land dat door de VS als nieuwe vijand werd bestempeld. Want vijanden heb je nodig. Vijanden zijn broodnodig. Om excessieve bedragen te blijven toekennen aan wapenfabrieken, aan defence, aan het leger, the military. Aan ‘verdediging’ dus. Want verdedigen moet je het land doen. De veiligheid van de burgers voor alles. En wil je als president verkozen of herverkozen worden, moet je de miljoenen stemmen van ’s lands vechtersbazen krijgen en houden.

Ten oorlog!

Oscarwinnaar en maker van schitterende docufilms Michael Moore merkte het al heel vroeg op. Op een of andere manier zijn de Verenigde Staten immer, in permanente staat van oorlog. Zowel echte oorlogen als koude oorlogen, als verzonnen oorlogen. Tegen het communisme. Tegen drugs. Tegen het terrorisme. Tegen oneerlijke concurrentie en handelspraktijken. Tegen virussen. Steeds wordt ook de term ‘in oorlog’ letterlijk gebruikt. Als om de burgers er constant aan te herinneren dat het land in oorlog is. War on drugs, de war on terrorism, en vandaag is het de war on Corona. Omdat er aan oorlogen fors verdiend wordt. Omdat je de burger ermee angstig en klein houdt. Omdat je er dan tijdelijk (of voor alijd?) de burgerrechten mee kunt inperken. Omdat je er de elite mee aan de macht houdt. Het is alles Machiavellaans, en het werkt altijd.

https://www.youtube.com/watch?v=xrOaOd_5CKo

Jawel, maar toch…

Zelfs de wetenschappelijke wereld (de eerste en belangrijkste zegsbron in principe!) stelt unaniem dat het Coronavirus niet door mensen gemaakt is. Maar hoogstwaarschijnlijk van dier op mens is overgegaan. Wat meestal het geval is. Toch is de wetenschap anno 2020 niet meer wat ze altijd geweest is. Want dankzij een ander virus, dat van het fake news, is het nu vrijelijk toegestaan ook aan wetenschap te twijfelen. “Jawel, het is misschien wel ‘bewezen’, maar toch…” Omdat het respect weg is, voor hooggeleerde dames en heren die hun leven wijden aan de wetenschap. Omdat wetenschappers ook te koop zijn (sommigen toch). Wanneer ze een dikbetaalde functie krijgen in een fors gesubsidieerd instituut bijvoorbeeld. Betaald en gekocht door de olie en gasindustrie, om de klimaatverandering door vervuiling met fossiele brandstoffen te ontkennen. Maar deze uitzondering ter zijde: aan wetenschap mag getwijfeld worden.

Shout, shout, let it all out

Dus wanneer dat bijvoorbeeld de Amerikaanse administratie in deze goed uitkomt, wordt dat ook gedaan. Marketwatch.com: ‘Though scientists suggest the likeliest origin of the pandemic remains natural, that it spread from an infected animal to a human, Trump claimed to have seen evidence to support the theory that the origin was an infectious disease lab in Wuhan, the epicenter of the Chinese outbreak.’ Claimed. To claim, beweren. De era waarin wij leven vandaag volstaat het te ‘beweren’. Te twijfelen. Publiek. Ook en zelfs en zeker als gezaghebber. Bewijzen, zoals wel in de wetenschappelijke wereld noodzakelijk, hoeft niet meer. Je beweert, en je zet aan het twijfelen. Je roept, luid en hard, om de andere stemmen, die van de rede vooral, de kennis, de ervaring en de wetenschap, te overschreeuwen. En dan win je.