Crisis 2.0 in 2020: na Italië de eurocrisis, bankencrisis en EU-crisis

Na de vluchtelingencrisis nu de coronacrisis. En daarna de eurocrisis, EU-bankencrisis en EU-crisis, 3 tegelijk. Dat is wat ons staat te wachten omdat we zijn blijven doormodderen met failliete lidstaten in één en dezelfde muntunie. Het mag duidelijk zijn dat de corona-schade gigantisch groot zal worden. Nooit eerder zijn er binnen de EU biljoenen euro’s toegezegd om de noodlijdende economieën in de afzonderlijke EU-lidstaten te ondersteunen. Wat ons nu staat te wachten is dat de sterke landen ook de arme landen te hulp moeten schieten via de uitgifte van eurobonds.

Drie crises tegelijk

Maar let op, wat niemand hier in de gaten heeft is dit. Als “rijke” landen hun economie moeten redden dan gaat dat om veel geld. Heel veel geld als je een sterke economie had en die op hetzelfde peil wilt, of eigenlijk moet terug brengen. De staatssteun zal dan ook onnoemelijk groot zijn om de omvangrijke (Duitse) industrie en (NL) dienstverlenende sector overeind te houden. Wat hoog staat kan diep vallen. Economisch sterke landen moeten dus veel meer geld reserveren om hun eigen hachje te redden.

Lege winkelpanden en werkloosheid

Als je daarnaast nog gedwongen bent om mee doet in een verenigde unie dan blijft er weinig over voor hulpverlening over de grens. Slechts een eenmalige bijdrage in het noodfonds van het ESM is de enige optie om solidariteit te tonen. Als de noord Europese lidstaten het laten afweten om “onze” ontspoorde broeder Italië te helpen dan zal dat kwaad bloed zetten onder de zuidelijke (arme) lidstaten. Dat is dus het gevolg van een unie met verschillende lidstaten die stuk voor stuk een autonome regering hebben met een eigen parlement. De volksvertegenwoordigers in het parlement zullen het nu willen opnemen voor hun eigen achterban. De stemgerechtigde massa in de samenleving zal zwaar tegen een redding van Italië zijn. Mensen kijken om zich heen en zien de verloedering in hun eigen steden met lege winkelpanden. De ongerustheid over de naderende (massa) werkloosheid zal zijn uitwerking hebben richting de politiek.

Solidariteit werkt niet op afstand

Hoezo doneren voor landen die de waarschuwingen in het verleden vanuit Brussel en van de eurogroep, met toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem, naast zich neerlegden. Als zo meteen de financiële ellende in de eigen sociale omgeving om zich heen slaat dan gaan boze burgers wijzen op het Europese beleid van de eigen regering, die teveel over de grens dacht i.p.v. aan de eigen bevolking. Solidariteit werkt alleen onder mensen in de eigen omgeving. De zogenaamde “noaberplicht” die we in Drenthe kennen werkt alleen als je de naaste familie of buren, die dicht bij je zijn, ondersteunt. De zogenaamde solidariteitsgedachte van een stelletje ongeregelde landen die dure Europese instituten hebben opgericht om een (verdeeld) Europa te vertegenwoordigen op het wereldtoneel zal nooit werken in tijden van nood. Het trouw blijven aan elkaar werkt alleen in een sterke verbondenheid met je naasten.

Goed geld naar kwaad geld

Ik heb geen binding met Giovanni of Tommasso de Pizzabakker in Milaan of Venetië. Het is leuk dat we open grenzen hebben in Europa en die prachtige landen aan de Middellandse Zee kunnen bezoeken. Maar staatssteun in de vorm van obligaties gaat mij echt te ver. We zijn geen VS maar hebben een EU opgericht om onbelemmerd handel te kunnen drijven. De open grenzen met vrij goederen- en personenverkeer was een prima actie van de EU, of eigenlijk de EEG als voorganger. Maar een EU als fiscale unie met een bankenunie en op termijn zelfs een politieke unie is een slecht idee. Net zoals de euro waarvan we met ons allen wel profijt hebben gehad, ondanks de nadelen. Maar de echte schade gaan we straks voelen als blijkt dat (failliete) landen zich niet aan de afspraken hebben gehouden. Wanneer voor de zoveelste keer goed geld naar kwaad geld wordt gestuurd. Ooit waarschuwden een handjevol economen voor de Griekse tragedie en nu zien we ineens dat een vijftigtal economen in een gezamenlijke verklaring oproepen om Italië tegemoet te komen met eurobonds. Ze zijn blind van angst dat het nu gaat mislopen met het hele europroject en daarmee de EU.

De machteloze burger

Kennelijk hebben deze economen een vorm van grootheidswaanzin en vergeten ze de machteloze burger in de eigen lidstaat die straks het water aan de lippen staat. Zijn het eurocratische denkers die nog ouderwets denken en geloven dat we nog in het tijdperk van globalisering vertoeven. Economen zijn vaak theoretische denkers die vasthouden aan bestaande economische (reken)modellen. Ze zien kennelijk niet dat er nu anno 2020 geschiedenis wordt geschreven en de hele globalisering op zijn kop wordt gezet. En dat de wereld er over 1 of 2 jaar totaal anders uitziet. En dat solidariteit niet werkt over de grens maar alleen binnen de korte afstand van de naaste buur tot aan het familielid in de grote stad die straks gemis heeft aan zijn moestuintje. Het worden spannende tijden.

GW

20 reacties

  1. Er is nog een crisis op komst en dat is de medicijnencrisis. We zijn veel te afhankelijk van China en India en daar ligt de productie nog stil en in China gedeeltelijk stil. Je hoeft geen fantasie te hebben om te kunnen raden wat we over een paar ook weer te wachten staan.

    1. Ook dit is heel slecht nieuws. Je zal maar medicijnen slikken. En zo zal er nog veel meer van dergelijk nieuws op ons afkomen.

     1. Worden chronisch zieken en gehandicapten de komende jaren geconfronteerd met onvrijwillige euthanasie wanneer de overheid drastisch zal moeten bezuinigen om de staatsschuld en het begrotingstekort weer onder controle te krijgen?

     2. Hier blijkt dus, als je tussen de regels doorleest, dat onze verzorgingsstaat al behoorlijk is afgetakeld door al die geniepige bezuinigingen. Nu we ze dringend nodig hebben blijkt dat we tekort hebben aan deskundig personeel: https://www.telegraaf.nl/nieuws/132414064/meer-dan-2400-ic-bedden-is-een-illusie

      Dat krijg je dus als je meedoet met de grote jongens in Europa om een machtige (politieke) unie te vormen. Het grootschalig denken gaat ten koste van kleinschaligheid en de eigen publieke middelen.

     3. Nee. Dat zou bijna nazistisch zijn. Maar inderdaad Nederland is onder een aantal VVD-kabinetten veranderd in een snoeihard neo-liberaal land. Ik vrees ook dat wij met onze veel te hoge en op schuld gebaseerde levensstijl het heel hard om onze oren gaan krijgen. Uit de crisis zal weer iets nieuws gaan ontstaan en dat gaat ook weer nieuwe kansen opleveren. Laten we maar even positief wezen.

     4. Bepaalde (extreem)rechtse partijen zie ik wel toe in staat om chronisch zieken en gehandicapten te doden d.m.v. onvrijwillige euthanasie.

 1. Op https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/coronavirus-legt-een-nieuwe-bom-onder-de-euro~b6ae729d/ het volgende:

  Coronavirus legt een nieuwe bom onder de euro

  De ontwerpfout bij de euro bleek bij de vorige crisis en toont zich nu weer: er ontbreekt een schokdemper, betogen hoogleraren economie Steven Brakman en Harry Garretsen.

  Op https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wie-betaalt-de-rekening-van-de-crisis~b8994bf6/ “Wie betaalt de rekening van de crisis?”

 2. Gedegen onderzoek heeft aangetoond wat wakkere lieden allang vermoedden: exportkampioen Duitsland heeft, samen met zijn satellietstaten, het meest geprofiteerd van EU en euro. Geen twijfel mogelijk.
  Bij ‘stront aan de knikker’ wordt de ‘erfenis’ betwist en kan het Zwarte Pietenspel beginnen.
  De politieke en financieel-economische belangen zijn groot, evenals de druk van de financiële markten. Daarom zal het gekissebis zeer waarschijnlijk niet resulteren in een uiteenvallen van de Unie, maar juist in een ‘gedwongen’ verdere integratie binnen het muntgebied.
  Wie EU, euro en crisis betalen is geen geheim. Wie ervan profiteert ook niet.

  1. Toch zal het aanhoudende gekissebis meer onvrede brengen onder de noordelijke volkeren. De afkeer t.o.v. de dictaten vanuit Brussel en het opspelen van de temperamentvolle zuidelijke landen maken dat de massa zich keert tegen de EU. Vooral als we een economische crisis in gaan. Dan is de solidariteit met een verre “naaste” ver te zoeken.

  2. De aanstaande Eurocrisis wordt 50 keer erger dan die van 2011-2012. Daar komt nog bij dat de lockdowns wellicht tot in juli zullen duren volgens de virologen en daarmee kunnen de zuidelijke landen ook het zomerseizoen op hun buik schrijven evenals de Nederlanders dat met hun zomervakanties kunnen doen. Mensen die nu thuiszitten in de deeltijd WW zullen vakantiedagen moeten offeren. Veel meer mensen vrees ik.

   1. Het is de bekende optelsom van “iets” teveel ellende. Het geeft een versterkend effect van de neergaande lijn. Een pandemie in deze snelle supersonische tijd waarin de luchtvaart een belangrijke rol speelt zal veel meer economische schade aanrichten dan de Spaanse griep van een eeuw geleden. Ik vrees dat beleggers langzaam aan dat idee gaan wennen en straks al hun stukken in de uitverkoop doen. De kapitaalvernietiging op de beurzen zal nog meer schade aanrichten dan Corona momenteel doet. Tegelijk met deze gezondheidscrisis ontwikkelt zich een financiële crisis die de euro, Europese banken, en uiteindelijk de EU doet wankelen. Door de enorme krimp in de VS, de grootste westerse economie, krijgt Europa een nog grotere dreun door de financiële verwevenheid van het (westerse) financiële systeem. Dat zit ‘m in de derivatenhandel tussen de grote banken in de VS met de grote banken in Europa. En daarin speelt de Deutsche Bank een hele grote rol. Terwijl de ogen zijn gericht op de pandemie gaan bijna ongemerkt de banken wankelen.

   2. Het is de bekende optelsom van “iets” teveel ellende. Het geeft een versterkend effect van de neergaande lijn. Een pandemie in deze snelle supersonische tijd waarin de luchtvaart een belangrijke rol speelt zal veel meer economische schade aanrichten dan de Spaanse griep van een eeuw geleden. Ik vrees dat beleggers langzaam aan dat idee gaan wennen en straks al hun stukken in de uitverkoop doen. De kapitaalvernietiging op de beurzen zal nog meer schade aanrichten dan Corona momenteel doet. Tegelijk met deze gezondheidscrisis ontwikkelt zich een financiële crisis die de euro, Europese banken, en uiteindelijk de EU doet wankelen. Door de enorme krimp in de VS, de grootste westerse economie, krijgt Europa een nog grotere dreun door de financiële verwevenheid van het (westerse) financiële systeem. Dat zit ‘m in de derivatenhandel tussen de grote banken in de VS met de grote banken in Europa. En daarin speelt de Deutsche Bank een hele grote rol. Terwijl de ogen zijn gericht op de pandemie gaan bijna ongemerkt de banken wankelen.

    1. Het derivatenverhaal daar is ie weer! We hebben het er al zo vaak gehad. De bedragen die daar in omgaan zijn duizelingwekkend en als dit item doorsijpelt naar de gewone burgers zullen velen in een diepe depressie geraken. We zitten nu al in een diepe algehele systeemcrisis en opstanden overal ter wereld liggen op de loer en zouden weleens in de derde wereldoorlog kunnen uitmonden want fatsoenlijke oplossingen zijn er niet meer. Alles onderbrengen in staatobligaties met een looptijd van 100 jaar of zo maar er blijven altijd schuldeisers jengelen.

     1. Het is bijna ‘wat je niet ziet, dat is er niet’. Als die subprime mortgage in 2007/2008 waren er ook niet. Totdat ze er opeens waren. Allemaal derivatentroep. En er zijn er nog veel meer. Er moet ergens weer een onontkoombaar probleem zijn en iets goed misgaan, hoewel er nu heel veel mis gaat. Ze proberen altijd weer met een nieuwe derivaat, CDS, of wat dan ook de boel weer te sussen en anders kopen de centrale banken het wel op.

     1. Als dat ook nog gaat gebeuren dan heb je wereldwijd echt alle poppen aan het dansen. Wordt 2020 wel echt een crisisjaar. Is het nu al, dus waarom niet alle shit in een keer.

 3. Op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/spaanse-minister-van-buitenlandse-zaken-eu-zonder-solidariteit-wordt-bijwagen-van-vs-rusland-of-china~b6e94590/ “Spaanse minister van Buitenlandse Zaken: EU zonder solidariteit wordt bijwagen van VS, Rusland of China”:

  De coronacrisis treft zuidelijke lidstaten van de Europese Unie zwaar. Nederland heeft zich aanvankelijk weinig bereid getoond financieel te hulp te komen in Europees verband. Dat steekt. De minister: ‘Een Nederlander profiteert gemiddeld voor 5.000 en een Spanjaard voor minder dan 2.000 euro van de EU.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: