Crisis creëert wig tussen overheid en burger

35

Wanneer raakt een land in depressie? Dat is het geval wanneer een recessie langdurig aanhoudt en er op korte termijn geen uitzicht is op verbetering. Wanneer worden wij burgers door onze overheid ingelicht dat we in een economische depressie verkeren? Never, nooit, niet. We worden alleen gealarmeerd voor een stormdepressie wanneer flinke neerslag dreigt om het verkeer een halfuurtje lam te leggen. Of wanneer de dijken dreigen te bezwijken. Hiermee geef ik aan dat onze overheid alleen een fysieke bescherming kan bieden voor korte termijn onheil. Maar zijn wij als burgers ook gewaarschuwd door onze regering toen het een aantal jaren geleden al duidelijk werd dat we met z’n allen in een economische depressie zouden belanden?

depressie economie

Geen waarschuwingen

Nee dus, want paniek zaaien doet de overheid niet. Stel je voor dat onze overheid zijn burgers waarschuwt om met z’n allen de hand op de knip te houden en dat we moeten sparen voor later. Niemand die nog één euro uitgeeft, de economie stort in en we raken dus door toedoen van onze overheid in een zware recessie. Dan is Den Haag al gauw te klein voor de massale demonstraties van boze burgers die de schuld dan heel makkelijk bij de overheid kunnen neerleggen. Hadden Rutte en Samson de boel maar niet naar beneden moeten praten. Maar wat blijkt? Roepen de heren het tegenovergestelde dan gebeurt precies hetzelfde. Burgers reageren dan juist tegendraads en denken, ik zal zelf wel uitmaken wat ik uitgeef. Überhaupt heeft 5 jaar bestedingskrimp er voor gezorgd dat de meeste Nederlanders al minder uitgeven. Conclusie van dit betoog: de bemoeizucht van de overheid heeft een remmend effect op economische groei.

Misleiding

Het maakt in feite niets uit, als je als eerzame burger wel of niet gewaarschuwd wordt voor een economische depressie. De maatschappij met z’n menselijk gedrag gaat toch zijn eigen gang. En daar  wringt ‘m nou net de schoen. Waarvoor hebben we een regering? Toch om ons Nederlandje in goede banen te leiden en de burgers te beschermen voor allerlei rampspoed. Zowel economische- als natuurrampen. We gaan uiteindelijk niet voor niets naar de stembus om daarmee de beste regering te kiezen die we maar willen. Hoe voelt het dan om nu te moeten constateren dat we volledig aan ons lot worden overgelaten op een moment dat alles om ons heen in elkaar dondert. Lege winkels, lege bedrijfspanden, record faillissementen, record aantal werklozen. Er worden teveel records gebroken binnen onze maatschappij. Het ironische is dat het woord record “topprestatie” betekent.  Hier klopt dus iets niet in de manier van berichtgeving. Zo verpak je een slecht bericht in een positief lijkende boodschap. Dat lijkt op pure misleiding? Van waar dit soort vreemde nieuwsberichten?

Dieptepunt?

Geleidelijk aan komen we op het punt dat we onze regering kunnen beschuldigen van grove leugens en pure misleiding. We kiezen politici in de verwachting dat ze intelligent zijn en gewiekst in het oplossen van problemen. Hoe kan het dan bestaan dat “ze” zoals nu blijkt al jaren lang tekort schieten in het geven van juiste voorspellingen? Elk jaar horen we dat het dieptepunt is bereikt en dat het (waarschijnlijk) volgend jaar weer beter gaat. Is het niet een minister, dan wel het CPB of de DNB, of een bankeconoom. Stuk voor stuk heuse autoriteiten. Hoe kan het bestaan dat deze “ingewijden” al jaren er naast zitten? Wij burgers zien toch om ons heen dat de maatschappij al vele jaren achteruit holt. Zowel financieel gezien als ook in de persoonlijke beleving. Verruwing in het dagelijkse leven, individualisme en geen saamhorigheid meer. Genoeg signalen om daarin een causaal verband te zien.

Een niet beheersbare crisis

Het feit dat onze overheid en statistiekenbureaus er volledig naast zitten met hun voorspellingen over onze economische toekomst en het nemen van maatregelen geeft duidelijk aan dat we op een crisis aanstevenen die niet beheersbaar is. We weten allemaal dat we al jaren spreken over een crisis en de meesten halen de schouders op alsof het de waan van de dag is. We lijken er aan te wennen en mede aan het langzaam verergeren van deze crisis. We worden gehersenspoeld door onze overheid die zegt dat het allemaal vanzelf weer goed komt. Vanzelf, omdat echte maatregelen uitblijven. Met alleen een beetje van dit en een beetje van dat zoals het marionettenkabinet Rutte ons regeert zullen we echt niet uit deze crisis geraken. Het wordt tijd voor onconventionele maatregelen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in een democratie zoals die van NL? Een zakenkabinet misschien? Gaat vast een keer komen maar onder het juk van Brussel zal ook zo’n kabinet ervaren dat er veel machtige instituten zijn binnen de EU, de ECB, ESM, aanstaande bankenunie etc, die het werkelijk voor het zeggen hebben. Onze democratie is in feite naar de knoppen. Gewoon fake! Wij burgers met ons gekozen parlement doen er niet meer toe. De democratie bestaat alleen nog voor de vorm. Nou ja, af en toe eens de maximumsnelheid aanpassen en alle winkels op zondag open. Kortom, één grote voorstelling. Beste mensen, we gaan er allemaal in mee, zonder het in de gaten te hebben. Naar mijn mening betekent deze hele voorstelling dat we met z’n allen in NL en in de EU, en wereldwijd zijn vastgelopen in de beklemming van de euro en de dollar, in het systeem van het fiatgeld.

Lawinegevaar

Geldcreatie vanuit schuldvorming door de banken heeft geleid tot een schuldenberg waardoor het lawinegevaar met de dag groter wordt. Veel economen weten dat. Veel regeringsleiders weten dat. Steeds meer burgers weten dat intussen ook. Maar niemand doet wat, althans niet dat wat moet. Dat heeft te maken met macht. De machtigen der aarde gebruiken hun marionetten om het systeem vol te spuiten met allerlei drugs om nog even te kunnen genieten. De weg van de minste weerstand. Maar zeg nu zelf, wat is een geldsysteem dat alleen nog in stand kan worden gehouden door het systeem vol te pompen met fantasiegeld door de FED, ECB, etc, etc. Een fiatgeldsysteem waarin geld nauwelijks nog bij burgers terecht komt. Een systeem waarin eerlijke handel, zelfvoorziening en vakmanschap naar de achtergrond zijn gedrukt door de financiële markten. Een systeem waarin alleen nog (grof) geld kan worden verdiend door speculatie en manipulatie. Een systeem waarin de banken (noodgedwongen) samenspannen met de overheid om de boel overeind te houden. Een systeem waarin de hard en eerlijk werkende mens een steeds kleinere rol speelt. Een dergelijk systeem is naar mijn mening gedoemd te mislukken. De mallemolen van de grote financiële elite heeft de maatschappij volledig in de houtgreep. De balans slaat door. Er komt dan een moment dat burgers dat inzien en het heft in eigen hand nemen omdat onze overheid door de grote verwevenheid van een volledig failliet systeem feitelijk machteloos is. Uiteindelijk zal het respect voor onze overheid hard minder worden met alle gevolgen van dien.

Gerrit Welbergen