Cryptocurrencies en de Wet: cryptobeurzen worden proactief

2

Vier prominente cryptobeurzen doen aan zelfregulering met de oprichting van de Virtual Commodity Association (VCA). ‘Fostering consumer protection and market integrity for virtual commodity marketplaces‘ is hun adagio. Gemini, Bittrex, Bitstamp en bitFlyer zullen d.m.v. deze werkgroep als één kracht met de SEC (Amerikaanse toezichthoudende beurscommissie) aan tafel gaan zitten. Bedoeling is de handel in crypto’s veiliger en eerlijker te maken, meer vertrouwen te geven dus door zichzelf nu reeds regels op te leggen. En vooral om sneller tot een wettelijk kader te komen om zo cryptocurrencies tot algemeen aanvaard geld te valoriseren. Noem het een Fair Trade voor digitale munten.

Het wachten beu

De krachten en drijvers achter het hele crypto ngebeuren met alles wat eraan en errond hangt (denk aan de blockchain-technologie) tonen zich opnieuw uiterst sterk. De wetgevers (SEC, AFM,…) dralen, aarzelen, schuiven van zich af dus neemt de digitale munten-markt alvast zelf initiatieven. De eventuele goedkeuring van tal van ETF’s (indextrackers oftewel passief beheerde beleggingsfondsen) is door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission opnieuw uitgesteld, tot september 2018. De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten wacht op Europese actie in deze. De meeste officiëlen schuiven de hete aardappel verder door, overduidelijk niet goed wetend wat wettelijk aan te vangen cryptomunten. Verdoemen heeft niet gewerkt. Negeren is niet meer mogelijk, met honderden miljarden dollars en euro’s die reeds in het digitale wereldje omgaan. Met cryptobeurzen, ICO’s, digitale wallets en straks misschien nog ETF’s. Ze staan erbij en kijken ernaar, eerst met de handen in de zakken maar nu in het haar en wellicht open mond. De SEC maakte de situatie in juni 2018 in ieder geval niet duidelijker door te verklaren dat Bitcoin en Ethereum alvast geen ‘securities’ (effecten) zijn en zij dus niet bevoegd is. Maar dat ‘many, but not all’ (?!) ICO’s (beursintroducties in digitale munten) dat wel zijn. De verantwoordelijkheid werd dan maar doorgeschoven naar de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die nu voor nieuwe wetten en regulering dienaangaande moet zorgen.

Contradictio in terminis

Het heeft absoluut iets duaal, tweeslachtig, amfibisch – noem het een contradictio in terminis. Iets dat zichzelf tegenspreekt. Bear with me, beste lezer, blijft u vooral nog even volgen. Enerzijds is de eerste digitale munt in 2009 gecreëerd – de Bitcoin – om net wars van alles wat officieel is te werken. Boven alle andere munten en wetgeving en officiële regulering uit, gedecentraliseerd – digitaal, het woord zegt het zelf. Het heeft iets etherisch en ja, zelfs magisch. Tevens zie je in de ogen van miljoenen participanten geen dollartekens maar eerder bit- en andere tekens (tokens) schitteren. In de trant van: ‘we zijn bezig met iets groots, we staan misschien wel aan de vooravond van een nieuwe financiële revolutie, dit kàn ons wel eens rijk maken’.

Erkenning

Anderzijds zoekt de business met man en macht erkenning. Een officieel stempel van goedkeuring. Van: Ja, cryptomunten zijn échte munten, zijn echt géld/grondstof.  Willen cryptocurrencies ooit inderdaad wereldwijd geaccepteerd, gebruikt en verhandeld worden, dan is zo’n officiële bekrachtiging ook noodzakelijk. Een wettelijk kader, reglementering, maximale veiligheid en, ja, controle dus ook. Willen we ooit bijvoorbeeld bij Albert Hein gaan winkelen en betalen met pakweg Litecoins (waarde op moment van schrijven 50 euro per stuk), dan moet die digitale munt tevens een vaste(re) waarde verkrijgen. Wat stabiliteit en vertrouwen en algemene acceptatie behelst. Dàt zijn twee heikele punten waaraan nog veel en hard gewerkt zal moeten worden. Laat daarmee duidelijk zijn dat de oprichting van de VCA een heel belangrijke stap in die richting betekent. Waarmee niet gezegd is dat e.e.a. nog heel wat voeten in de aarde zal vergen.

Dollar of bitcoin?

Werk voor de Amerikaanse wetgever bijvoorbeeld, zeg  het Amerikaanse establishment, zou een officiële erkenning van crypto’s zelfs kunnen betekenen de Amerikaanse suprematie van de nationale munt – de dollar – te ondergraven, laat staan op te geven. Wat nooit of te nimmer mag gebeuren! Mag gebeuren, kan gebeuren, zal gebeuren? Het lijkt op het onmogelijke vragen. Komt die officiële stempel van goedkeuring er uiteindelijk toch niét, dan zal de cryptomarkt m.i. wel blijven groeien en bloeien, met forse ups en downs. Maar nooit tot volwassenheid komen in de vorm van een ‘echte’ munt, echt ‘geld’, en slechts een (digitale) investering, belegging blijven; een speculatie op waardevermeerdering. Komt die goedkeuring er wèl dan zou wel eens the sky the limit kunnen worden, een waardetoename die zijn weerga niet kent.

Glazen bol

Wanneer ondergetekende een prognose mag afgeven omtrent de toekomstige ontwikkelingen van cryptocurrencies is het de volgende. Zich engageren in cryptomunten, zoals reeds miljoenen mensen vandaag op aarde, van Stockholm tot Johannesburg en van Vladivostok tot Santiago, is zoals aan het prille begin staan van het internet, en zeker de internetaandelen. Van 1997 tot 2000 de hype, de enorme beurs- en waardehausse meegemaakt hebben met bijvoorbeeld een bitcoin van 20.000 dollar en nu 6500 dollar. Of hebben we die hausse alsnog tegoed, wie het weet mag het zeggen? In ieder geval wordt nu (of later) het kaf van het koren gescheiden. De survivors van de munten (hoogstzeker al de grote crypto’s, die niet meer weg te denken vallen te denken) worden dan wellicht ooit de Amazons, de Googles, de Ebays van nu.

loading…