Cryptomunten en belastingen

1

Wie dacht dat hij/zij lekker kon traden of hodlen en misschien wel rijk worden met crypto? Waarom niet, maar de belastingdienst wil wel haar deel van de koek. U het werk en zij de opbrengst, de vruchten plukken? Nou ja, zolang er redelijkheid heerst aan beide kanten hoeft dit geen probleem te zijn. We bekijken de situatie wereldwijd en specifiek wat Nederland betreft. Cryptomunten bestaan reeds (maximaal) tien jaar, maar het is pas sinds 2017 dat ze zich in de kijker hebben gewerkt. Van het grotere publiek, en van de onderscheiden belastingdiensten uiteraard.

Nederland

Belastingdienst.nl: ‘Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) centrale tegenpartij zoals een bank aan te pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. Daar kunt u tegen betaling van regulier geld cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Ook via mining kunt u cryptovaluta verwerven. Hoe u aangifte moet doen van cryptovaluta hangt af van uw situatie. Kies uw situatie:…’ Die kan heel verschillend zijn en wordt op een andere manier bekeken in verband met taxatie.

De particulier

De hoogstwaarschijnlijk twee meest voorkomende gevallen zijn dan: als particulier cryptovaluta bezitten. Dan meldt de dienst het volgende: ‘Cryptovaluta horen tot uw bezittingen in box 3. Van uw cryptovaluta geeft u de waarde in het economische verkeer aan op 1 januari (peildatum). U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform.’ En: als particulier in cryptovaluta handelen. U koopt en verkoopt vast wel, dus. Dan zegt de belastingdienst: ‘De handel in cryptovaluta kunt u vergelijken met de handel in gewone valuta zoals de Japanse Yen of de Amerikaanse dollar. U bent aan het beleggen en u speculeert op koerswinst. U hoeft dan de opbrengst van de handel niet aan te geven. Dat is anders als u met extra arbeid, dus bovenop uw beleggingsactiviteiten, vaak extra inkomsten verdient. In dat geval moet u de inkomsten wél aangeven. Geeft u deze inkomsten aan als inkomsten uit overig werk of als winst uit onderneming.’

Oppassen geblazen

Financieel.infonu.nl geeft nog enkele nadere aanwijzigen en details. Zoals: wie zijn cryptobezit niet aangeeft, raakt in het bezit van zwart geld. Wat strafbaar is uiteraard. Het is net omdat de munten zo in waarde gestegen zijn de laatste jaren, dat ze de aandacht van o.m. de belastingdienst, van overheden nationaal en internationaal trekken. Stel u voor dat uw cryptobezit maal tien gaat in de jaren 2020/2025. De belastingdienst kan altijd bij vermoedens uw rekeningstand opvragen bij de diverse cryptobeurzen en platformen. Die zullen moeten meewerken. Ze heeft ook de mogelijkheid om een vordering tot vijf jaar terug in de tijd in te stellen. ‘Het vermoeden bestaat dat erg weinig mensen bitcoins ook echt opgeven aan de fiscus en dat, zeker als de bitcoin op enig moment veel geld vertegenwoordigt, de Belastingdienst de belastingregels verder gaat aanscherpen, wellicht in Europees verband. Het ligt voor de hand dat de handelsplatformen die nu vaak als enige over uw gegevens beschikken, op enig moment verplicht zullen worden om de gegevens ook jaarlijks aan de Belastingdienst door te geven. Vergeet ook niet dat de Belastingdienst u, als u betrapt wordt op een opzettelijk verkeerd ingevulde belastingaangifte, een forse vergrijpboete mag geven.’

Terug in de tijd

‘In 2018 en 2019 trekken virtuele munten en vooral de stijging en daling van de waarde van de bitcoin veel aandacht, niet alleen in de media maar ook van de Belastingdienst, de EU en de politiek. Sommigen hebben al heel veel geld verdiend met de bitcoin, maar de bitcoin is traceerbaar en gegevens kunnen worden opgevraagd. Zoals bij zwart geld op een buitenlandse rekening het geval was, zullen velen denken buiten schot te kunnen blijven bij de belastingheffing, de vraag is of dat verstandig is. De Belastingdienst kan immers in actie komen en hoge boetes opleggen. Of dat al in 2019 en 2020 het geval zal zijn, is overigens nog de vraag, maar de techniek gaat snel en wat in 2019 misschien nog niet op grote schaal mogelijk is, kan dat in 2020 of 2021 wel zijn en dan is het goed om te weten dat de Belastingdienst tot vijf jaren terug een navordering mag sturen en een hoge boete mag opleggen.’ (Financieel.infonu.nl)

De verdiener betaalt

Cryptodaily.co.uk: ‘Crypto taxes are a reality for investors around the world. While crypto will now play a prominent part in the future of finance, it is still connected to today’s institutions. These taxes and governmental expectations vary by region, country, or even state, but a broad look at the crypto tax landscape has one thing in common – everyone will pay what they owe.‘ We bekijken vervolgens de situatie voor de VS, Europa en Azië.

Verenigde Staten

De  Internal Revenue Service (IRS) behandelt virtuele munten als eigendom en belast die ook zo. Het zijn geen currencies, munten, dus die uitzonderingsstatus krijgen ze niet. Door kopen, ontvangen of mijnen komt de Amerikaanse burger in eigendom van digitale munten. Telkens moet hij de waarde omrekenen naar de koers van de dollar van dat moment. ‘This complicated process is a considerable burden to crypto users, and many have vowed not to report or pay taxes on their digital assets. Meanwhile, the more legally-minded users are turning to cryptocurrency accounting software to automatically generate these records with price conversions in an auditable, tax-friendly report.’ Jaarlijks wordt gekeken of het bezit is vermeerderd in waarde of verminderd. Aldus wordt de aanslag berekend.

Europa

De (belasting)wetten in Europa verschillen nog van land tot land. In Duitsland bijvoorbeeld: ‘(…) isn’t subject to a capital gains tax, which protects investors from paying significant sums when their tokens appreciate. While German citizens are required to pay income tax on cryptocurrencies purchased within one year, they are exempt from this tax after one year.’ (Cryptodaily.co.uk). Terwijl een land als Zwitserland net de meest stringente wetten aanhoudt: ‘policies for crypto investors that require them to pay income tax, profit tax, and wealth tax.’ We vermoeden wel dat te zijner tijd een uniforme, Europese wetgeving hieromtrent het licht zal zien.

Azië

Hier zijn digitale munten wel het populairst. Verstandige overheden belasten nooit té veel (maar dat zijn wel de witte raven.) Ook hier is de wetgeving heel divers maar één zekerheid bestaat wel. ‘Central governments don’t want to miss out on the tax revenues made possible by the crypto ecosystem that includes digital token appreciation, crypto payments, crypto mining, and other ancillary features.’ In Japan bijvoorbeeld: ‘where cryptocurrency is legal for making payments, digital tokens are taxed as commodities that are subject to income tax, capital gains tax, and company tax. While the country has made it easier for crypto users to file taxes, which can range from 15% to 55%, users still endure a complicated process since they are required to pay taxes on asset and conversion gains.’ (Cryptodaily.co.uk). Andere naties zoals ‘South Korea, are looking at the entire crypto ecosystem as an opportunity to derive financial benefit by taxing both digital currencies and ICOs.’