Cyclische analyse: Klaar voor de start ?

11

De goudprijs zette in september 2011 een top neer. Sindsdien is goud weggezakt. Maar daar komt wellicht verandering in. We kunnen mogelijk omhoog. Op maandag 4 juni liet ik in een weekgrafiek zien dat GLD nog niet klaar was voor een beweging naar boven. Sinds 1 juni is GLD met 0,15% gestegen tot nu toe. In de afgelopen dagen heeft goud vooral uitschieters naar beneden gehad. GLD is echter per saldo vlak blijven liggen. GLD is een goud ETF (Exchange-traded fund).

Hieronder ziet u een cyclusanalyse op GLD met het slot van donderdag 14 juni als laatste punt. Het gaat om koersdata op dagbasis sinds 2004. Op maandag 18 juni 2012 bodemt de cyclus. De cyclus is de rode lijn in de grafiek. Deze bestaat meerdere cycli. Het betreft de volgende cycli: 10, 18, 26, 30, 43, 88 dagen. De zwarte verticale lijn geeft precies de cyclusbodem weer.

Een groot gedeelte van de beleggers gebruikt technische analyse om beslissingen te maken. Zelf vind ik dat de dalende lijn precies overeen komt met de cyclusbodem. Hieronder ziet u een grafiek van GLD van de afgelopen maanden. Naar mijn mening kan GLD bij een slot boven de 158,3 USD vanaf maandag verder omhoog. Uiteraard zal dan ook de HUI-index gaan stijgen.

H. Borghuis

Disclaimer: Bovenstaand artikel is puur informatief en is is niet bedoeld als beleggingsadvies of een aanbeveling tot het kopen of verkopen van aandelen, grondstoffen en of andere financiële producten. Auteur heeft geen positie in GLD of de HUI op het moment van publiceren.