Daar gaat ons pensioen, wat kunnen we doen(2)

8

(door Gerrit Welbergen) Mijn boosheid verwoord in een soort van open brief. Gericht aan de bestuurders van pensioenfondsen. Weer een artikel in de Telegraaf dat de gepensioneerden voorzichtig voorbereid. Nou ja, voorzichtig?  Het is het verhaal van de kikkers in de pan die langzaam worden dood gekookt. Stop je een kikker in een pan kokend water dan springt ie er direct uit. Met andere woorden als je de mensen langzaam klaar stoomt voor naderend onheil dan zal de onrust wel meevallen.

We worden klaar gestoomd

Als het noodlot plotseling toeslaat breekt vaak paniek uit. Voor de zoveelste keer moeten we via de media vernemen dat pensioenen echt wel omlaag moeten. Gewoon ‘moeten’ dus. De angst heerst bij pensioenfondsbestuurders dat de reserves slinken maar er liggen nog honderden miljarden gewoon stil op de plank. Terwijl de pensioenreserves voor de jongeren best wat omlaag kunnen.

Van babyboom naar geboortekrimp

Het is nu dat veel baby-boomers van hun opgebouwde pensioen (gaan) genieten waarvoor deze generatie altijd zelf hun premies hebben ingelegd. En is het niet zo dat er straks wat minder baby’s gaan genieten van hun pensioen waarvoor zij nu hun premies betalen? Er zijn toch minder baby’s geboren toen de generatie die nu met pensioen gaat zo nodig met z’n tweeën moesten gaan werken om het hoofd boven water te houden? Het tweeverdienersschap deed zijn intrede.

Nageslacht

Eenmaal thuis gekomen na een dag noeste arbeid was er bij velen maar weinig puf over om nog eens een woeste arbeid te verrichten ten gunste van het nageslacht. Er zijn dus de laatste decennia veel minder baby’s geboren. Het aantal senioren van nu neemt nog wat jaren in aantal toe en neemt daarna weer af. Niet alleen door overlijden maar vooral door het verzaken in hun jonge jaren om te zorgen voor voldoende nageslacht.

Langer werken, minder pensioen

Maar ja, wat wil je, in de flowerpowertijd werden de voorbehoedsmiddelen gepromoot en daarna was het hard werken geblazen om huisje, boompje, beestje te betalen. De tijd van grote gezinnen was achter de rug, het was bikkelen geblazen. Wat? Niet bikkelen alleen, maar ook langer door bikkelen door de ophoging van de pensioenleeftijd. Nou ja, dat betekende in ieder geval dat je wat langer kon door sparen voor je pensioen. Kreeg je wat meer pensioen toch? Zo had ik ook gedacht. Maar wat nu gebeurt slaat alles.

Dit klopt niet

Moet je langer doorwerken en gaat juist je pensioen naar beneden. Hier klopt iets niet. Meer jaren om pensioen op te bouwen en dan over minder jaren minder pensioen ontvangen? Ben ik nou zo slim of ben jij zo dom, zie Louis van Gaal ooit tegen zijn interviewer. Jammer dat zo weinig mensen snappen wat hier gebeurt met onze pensioenen. Het lijkt of we met ons allen gelaten onze schouders ophalen en denken: “het zal wel, het zal mijn tijd wel duren.”

Onder druk van buitenaf

Mijn pensioenfonds heeft zich aan mij verplicht om mijn opgebouwde oudedagsreservering uit te betalen op basis van de door mij ingelegde en door het fonds beheerde en belegde premies tot een gegarandeerd bedrag vanaf pensioenleeftijd. Nu ben ik geen jurist maar ik heb gerede twijfel of de aangekondigde pensioenkortingen kunnen gelden voor al diegenen voor wie het pensioen reeds is ingegaan. Deze kortingen worden doorgevoerd onder druk van buitenaf. Eerdere verhogingen van het pensioen, ooit 10 jaar geleden, waren puur gebaseerd op de eigen resultaten van de fondsen. Volkomen terecht want die resultaten zijn behaald met ingelegde premiegelden.

Ga interen!

Echter worden de kortingen van nu bedacht op basis van invloeden van buiten de fondsen. Dat zijn de centrale banken met hun repressieve rentebeleid. Wanneer beleidsmakers die buiten de pensioenfondsen staan nu verplichte rekenregels gaan opleggen aan fondsen die werken met het kapitaal van burgers die sparen voor hun oude dag dan is hier toch sprake van diefstal? Pensioenfondsen zijn zelfstandige collectieve fondsen en geen eigendom van overheden of centrale banken. Daarom zeg ik, afblijven! Haal de pensioenkortingen van tafel. Ga interen op die honderden miljarden die op de plank liggen. We zijn nu met meer en straks met minder. Laat ik het niet meemaken dat ik moet minderen en dat later minder gepensioneerden juist meer pensioen gaan ontvangen omdat de pot dreigt over te lopen.

Geslachtofferd

Hoe krom kunnen beleidsmakers en bestuurders wel niet redeneren om de lage rentetarieven van nu als rekenregels los te laten op het gespaarde vermogen van vroeger. En weer zeg ik, hier klopt iets niet. Er worden gepensioneerden geslachtofferd voor het kromme beleid van negatieve rentetarieven van centrale banken. Mijn ingelegde pensioenpremies zijn al vanaf het jaar 1969 ingehouden op mijn loon ten tijde van juist veel hogere rentetarieven. Ik kon daar niet meer aankomen want mijn pensioenfonds beheerde mijn kapitaaltje en liet het renderen conform de toenmalige rentetarieven en beleggingsresultaten.

Blijf af van mijn pensioen

Nu gaat dus mijn pensioenfonds een deel van mijn kapitaaltje van toen afnemen door mij te korten omdat we nu toevallig negatieve rentetarieven kennen? Ho, ho, wacht even, afblijven beste bestuurders van het ABP. Mijn pensioen is al ingegaan en opgebouwd en gerendeerd tijdens mijn arbeidzame leven waarvoor ik 48 jaar lang premies heb betaald. Een pensioenfonds is geen bank die geld inleent en uitleent en als zodanig onder toezicht staat van centrale banken. Mijn pensioenfonds beheert mijn gereserveerde premies en is de verplichting aangegaan om deze met de rendementen en beleggingsresultaten uit het verleden aan mij uit te betalen. Dat het verdienmodel van banken nu onder druk is komen te staan door hun onverantwoord uitleengedrag mag niet worden afgewenteld op mijn pensioen. En daarmee basta!

GW