Dat hebben die Noren toch een stuk slimmer gedaan…

7

Welk fonds heeft meer dan 650 miljard Euro onder beheer en heeft naar zeggen ongeveer 1.3% van alle aandelen ter wereld in handen? Het is het Government Pension Fund Global, wat het sovereign wealth fund is van de Noorse overheid. In dit fonds worden elk jaar de Noorse inkomsten van de olie exploitatie gestort, zodat deze ook in de toekomst, als de olie winning daalt, inkomsten genereert voor de Noorse overheid. Dit klinkt een heel stuk beter dan wat wij in Nederland doen…

nbim fund size


Enorme inkomsten pot voor de Noorse Overheid

Het fonds, wat de afgelopen jaren enorm is gegroeid (zie de grafiek) heeft sinds 1998 een gemiddeld rendement gemaakt van 5.8% per jaar. Het fonds zit voor ongeveer 62% in aandelen, 37% in fixed income en een ongeveer 1% zit in vastgoed. Er van uitgaande dat de waarde van het fonds rond de 650 miljard blijft en er ook dit jaar 5.8% rendement wordt gemaakt, betekent dat de Noorse overheid dit jaar een dividend van 37.7 miljard Euro mag ontvangen. Elk jaar wordt er ook rond de 12 tot 35 miljard euro in het fonds gestort, afhankelijk van de olieprijs.

nbim return
Waar zijn de Nederlandse gasinkomsten?

Sinds 1960 schijnt de Nederlandse overheid meer dan 220 miljard euro aan gasinkomsten te hebben ontvangen. Een kwart hiervan ging naar de sociale zekerheid en daarnaast werd nog eens 15% van de inkomsten aan infrastructuur gespendeerd. De gasinkomsten bedragen dus een groot gedeelte van de begroting. En hier is dus het probleem; de komende jaren zal de gaswinning dalen (het gas raakt op), waardoor de inkomsten van de overheid ook zullen dalen, wat tot een begrotingsgat gaat leiden. De Noren hebben dit veel slimmer gedaan en hebben ook voor de toekomst inkomsten veilig gesteld. O en dan vergeet ik nog bijna te vermelden dat de kosten van de Nederlandse verzorgingsstaat alleen maar zullen toenemen door de toenemende vergrijzing…