De correlatie tussen arbeidsmarkt en woningmarkt

Het zal de lezers op deze website niet zijn ontgaan dat mijn reacties op de artikelen die hier geplaatst worden doorgaans negatief zijn. Ik zal vast en zeker worden weggezet als een doemdenker. Een pessimist die de toekomst nogal zwart inziet. Gelukkig ben ik van nature een optimist en daarmee lijkt het alsof ik een gespleten persoonlijkheid bezit. Misschien is dat wel zo, maar gelukkig lijd ik er niet onder en sta ik niet onder behandeling. Integendeel, ik behandel het zelf wel.

crisis woningmarkt arbeidsmarkt

Ik doe dit namelijk door gevoelens van onvrede van mij af te schrijven/ Ik blijf niet rondlopen met een gevoel van opgekropte woede wat uiteindelijk een negatieve uitwerking heeft op de geestelijke gezondheid van de persoon. En dat weer met alle gevolgen van dien. We zien het toch vaak om ons heen in de maalstroom van de dagelijkse beroering. Koele blikken om ons heen in het openbaar vervoer en soms vernietigende blikken in drukke winkelstraten waar opgeschoten mensen zich een weg banen door een krioelende massa. Wanneer wij ons zo bewegen in die drukke mensenmenigte lijkt er ogenschijnlijk niets aan de hand te zijn in ons ‘vredige polderlandje.’ Althans zo is de algemene indruk. Echter gaat achter onze schijnvertoning vaak een heel ander beeld schuil. Het beeld van de bittere werkelijkheid is de psycho-analyse van uw columnist die de ontleding van onze maatschappij hiermee te lijf gaat.

Van paard en wagen naar robotisering

Omdat wij Nederlanders in de 20ste en 21ste eeuw zijn opgegroeid in een werelddeel waar economische groei gepaard ging met snel elkaar opvolgende technologische ontwikkelingen, zijn we één van de meest verwende volkjes op deze aardkloot. We zagen in korte tijd de paard en wagen verdwijnen en zijn in een halve eeuw omgeschakeld naar gemotoriseerd verkeer met de meest geavanceerde voertuigtechnieken om ons heel luxueus te vervoeren van hier tot ginder. De industriële ontwikkeling heeft ons zwaar werk uit handen genomen en gezorgd voor een omslag naar compleet geautomatiseerde en gerobotiseerde fabrieken, die momenteel volop in ontwikkeling zijn. Daarna kwam het computertijdperk met de digitale revolutie. Daar zitten we nu middenin en langzaam gaan we de gevolgen daarvan ondervinden. Internetbankieren en online winkelen veroorzaken leegstand in kantoorpanden en winkelpanden. We beginnen geleidelijk aan te begrijpen waar dit naar toe gaat. De leegstand geeft een kaalslag in de ooit zo gezellige centra van onze oude binnensteden. De grote verpaupering lijkt te zijn begonnen. Hoe gaat onze maatschappij dit oppakken met de woningbouw in een achterblijvende stedelijke inrichting? Studies en onderzoek naar onze vastgoedeconomie zullen een andere inrichting noodzakelijk maken.

Woningmarkt

Onze woningmarkt is momenteel van slag. De utiliteitsbouw o.a. weet hier nog niet goed op in te spelen maar er wordt wel flink minder gebouwd. Veel aannemers zijn daardoor failliet gegaan. In grote steden, vooral in Amsterdam, zijn vanwege de ontstane schaarste de vastgoedprijzen omhoog geschoten. Ook in de sociale huursector zijn deze ontwikkelingen gaande. Vanaf 2009 ongeveer worden in een lager tempo huurwoningen gebouwd en in een dichtbevolkt land als Nederland waar ook nog eens kleinschalig wordt gebouwd heerst altijd wel enige vorm van woningnood. Reden voor grote zorg. Door de compactere bouw van onze woningen zijn we klein behuisd en is er geen plaats voor grote gezinnen in onze huurhuizen. Dit remt de zo broodnodige bevolkingsaanwas. Er slapen in deze moderne tijd geen 2 kindertjes meer op stapelbedden in slaapkamertjes van 3 x 3 vierkante meter. De bedstee van vroeger en het slapen in ploegen hebben we achter ons gelaten.

Bevolkingskrimp?

Maar hebben wij überhaupt nog wel tijd om kinderen te verwekken? Ook dat is zeer de vraag. Met onze hoge en nog altijd stijgende huren is het vrijwel niet meer op te brengen om als alleenverdiener de kost te verdienen. De partner moet er ook op uit om bij te dragen in de hoge kosten van levensonderhoud. Daarbij doet zich een tweestrijd voor in de keuze tussen meer werken en dan te betalen voor dure kinderopvang of juist minder werken en thuis blijven om te zorgen voor de kleintjes, want die hebben we zo bitterhard nodig om later als ze groot zijn bij te dragen aan de hoge kosten van onze verzorgingsstaat. Hoe we het ook wenden of keren de tijd van voldoende bevolkingsaanwas, om daarmee economische groei op gang te houden, ligt achter ons. Onlangs is het onderwerp ‘overbevolking’ hier voorbij gekomen waarin de conclusie werd getrokken dat economische groei niet oneindig is. Bij afnemende groei gaan we dat merken op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Dit fenomeen stelt ons voor grote vraagstukken waarbij we ons goed moeten realiseren welke kant we op willen.

Arbeidsmarkt

Helaas blijft de spoeling dun op de (Europese) arbeidsmarkt en zullen de jonge gezinnen in onze samenleving niet altijd in staat zijn om voor 2 partners een baan te verkrijgen. De deelname aan betaalde arbeid wordt lastig voor diegenen die zoeken naar een voltijdbaan van 40 of 36 uur. Het zijn momenteel de uitzendbureaus die floreren door het aanbieden van uitzendbaantjes van vaak 20 uur of minder in de week. Vaste contracten zijn beloftes naar de toekomst. Gezien de ontslaggolf die volgt in de komende jaren door verdere inkrimping bij banken en grote verzekeraars en bezuinigingen op overheidspersoneel en niet te vergeten de verdergaande digitalisering in de administratieve sector, zullen voltijdbanen steeds minder voor het oprapen zijn. Het beroep wat er de komende jaren wordt gedaan op de sociale uitkeringen zal toenemen met als uitkomst dat ook onze sociale zekerheid onbetaalbaar wordt of door vergaande bezuinigingen wordt getroffen.

De correlatie tussen arbeidsmarkt en woningmarkt

De arbeidsmarkt en de woningmarkt zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden in een dicht bevolkt land als Nederland dat stagnatie in economische groei een forse uitwerking heeft op de twee belangrijkste elementen van ons welzijn. Het bezitten of huren van een woning en het hebben of begeren van een baan hoort nu eenmaal bij de woon- en leefgewoonten van de inwoners van een welvarend land als NL. De gemiddelde Nederlander die zich als doel stelt om ooit een gezin te stichten zal de beide geneugten des levens niet willen ontberen. Echter is de tendens van dit decennium dat het begeren van én een baan én een woning steeds moeilijker wordt. U mag zich tegenwoordig gelukkig prijzen dat u behalve een keurig ingerichte en verwarmde woning daarnaast ook nog eens een vaste baan hebt waarmee u het benodigde inkomen genereert om uw woon- en leefgenot op peil te houden. Teveel medelanders zijn nu in de problemen geraakt en hebben moeten inleveren op hun levensstandaard. Kijken we naar de grote werkloosheid en naar de 1,4 miljoen huiseigenaren waarvan de hypotheek op de woning onder water staat, dan bekruipt mij het gevoel dat er iets stevig uit balans is geraakt in ons kleine kikkerlandje. Ik vrees zelfs dat deze onbalans nog erger wordt. Dat is eenvoudig te verklaren.

Huizenprijzen omhoog tegen wil en dank

In een periode van stagnatie met grote werkloosheid is het een weerspannig verschijnsel dat koopwoningen duurder worden. Dat zou de gedachte kunnen oproepen dat het met onze welvaart weer beter gaat, zoals we in de jaren 80 en 90 en begin jaren 2000 volop meemaakten met de toen flink stijgende huizenprijzen met een behoorlijk hogere hypotheekrente dan momenteel. Het gevoel steekt de kop op dat er mogelijk weer overwaarde gaat ontstaan bij meer woningeigenaren bij doorzettende prijsstijgingen. Hierbij wordt makkelijk vergeten dat juist door de laagste hypotheekrente uit onze historie het nu weer heel betaalbaar wordt om een hypotheek aan te gaan. De huurprijzen gaan straks per 1 juli 2015 door het dak heen dus lijkt het goedkoper om te kopen. Als deze trend aanhoudt dan gaan koopwoningen door aantrekkende vraag vanzelf weer duurder worden waarmee de vaste woonlasten in ons land over de hele linie, huursector en koopsector, helemaal door het dak gaan. Tegelijk is de woningnood in de sociale huursector in grote steden door uitgestelde woningaankopen gegroeid en zijn er dus genoeg redenen te noemen die een opwaartse druk op de huizenprijzen veroorzaken. Naar mijn mening een onhoudbare situatie.

Hogere woonlasten tegen wil en dank

Door de bank genomen betekent dit dat we met ons allen in tijden van economische neergang en een mogelijk aanstaande deflatie desondanks meer gaan betalen aan de vaste woonlasten. Hierdoor blijft er minder geld over om uit te geven aan de leuke dingen des levens en zullen de omzetten bij het MKB de dalende trend van de laatste jaren blijven voortzetten. De consument en het MKB zijn zo ongeveer de pijlers waar een economie op draait. Alle betalingen die we met ons allen doen voor vaste woonlasten(hypotheekrente en huren) verdwijnen in de lade van banken en woningcoöperaties. Dat zijn geen instellingen die onze economie aanjagen. Integendeel, woningcoöperaties potten hun inkomsten op en weigeren vooralsnog te investeren. Hun vermogen is momenteel 45,3 miljard!

Hogere consumentenuitgaven is de oplossing

Alleen de cirkel van hogere consumentenbestedingen en daardoor hoger MKB-omzetten zorgen voor meer Rijksinkomsten door hogere omzet- en inkomstenbelastingen. Hogere indirecte belastingopbrengsten zouden op deze manier kunnen zorgen voor lagere directe belastingen op arbeid door lagere loonheffing bij ons burgers. Hierdoor ontstaat een versterkend effect binnen de cirkel van de geldomloop van ons consumenten. Helaas is dit mijn vorm van wensdenken en lijkt er binnen het huidige politieke klimaat geen korte termijnoplossing aanwezig die onze woonlasten drastisch kunnen verlagen. De hypotheekrente lager dan ooit, woningprijzen en huren in de lift, we kunnen het niet gekker bedenken in een tijd van krimpende inkomens.

Stop de neergaande spiraal

Bij mij rijst nu de grote vraag op welke manier wij burgers onze politici er van kunnen overtuigen dat de huidige politiek van bezuinigen en lastenverhogingen absoluut moet stoppen. Nederland moet de neergaande spiraal stoppen van een beetje minder van dit en een heel klein beetje minder van dat. Er zijn momenteel duidelijke signalen dat door een veelvoud van nieuwe maatregelen per 1 januari a.s. het beleid in 2015 nog meer van hetzelfde is. Ik verwacht geen verbetering van de inkomenspositie van u en mij, maar ik wil hopen dat ik het fout heb. Wellicht zijn er lezers die er andere, zo mogelijk positievere, gedachten op na houden. Reageert u maar.

– Piet Pineut –

62 reacties

 1. De staatsschuld en private schulden zijn veel te hoog. Met belastingen verhogen zal de toename van consumptie niet gaan gebeuren. Oplossing zit in minder staatsuitgaven.

  1. The “tapeworm” economy was voor mij echt zo precies gezegd, hoewel ik die uitspraak pas zag nadat ik die film voor de 2e keer bekeek.

   1. Interessant Madman. Ik heb net als Barbara Marx Hubbard ,aan het eind van de film, de hoop dat het uiteindelijk allemaal goed gaat komen, maar dat is wel een proces van jaren.

    Ze zegt: “Als we kijken naar alle crisissen van dit moment is het zo makkelijk om de liefde voor het leven te verliezen en het is zo makkelijk om pessimistisch en wanhopig te worden, maar vanuit mijn perspectief is de crisis gerijpt tot het punt dat we op de drempel staan van een massaal ontwaken.”

    Ik geloof dat vreed- en duurzame oplossingen van de huidige problemen zeer wel mogelijk zijn, maar dan hebben we minstens enkele ECHTE leiders nodig van het kaliber Nelson Mandela, die mensen kunnen mobiliseren en ook bij machte zijn om dat in goede banen te leiden.

    Nu leven we meer en meer in een ieder voor zich- en afrekencultuur puur sang, maar daar gaat ongetwijfeld een keer een eind aan komen, omdat het contraproductief is en mensen zich daar niet goed bij voelen.
    Blijven lachen dus 🙂

 2. De omzetten met Sinterklaas waren hoger dan vorig jaar en met kerst wordt ook een grotere omzet verwacht.
  De omzet bij de voedselbanken was ook weer hoger dan vorig jaar.
  Houden deze 2 elkaar nu in evenwicht?

  1. Het geld is nog ergens en de mensen die het geld hebben zullen het wel uitgeven ja.
   Dus ja, het zal elkaar in evenwicht houden.

 3. Aan de lopende band juichen CPB, DNB en IMF: “De Nederlandse economie veert op!”
  Hoe geloofwaardig is dat als tegelijk een uitzondering moet worden gemaakt voor economisch en sociaal trekpaard nummer één, de woningmarkt?
  Hoe kan de economie opveren zonder ondersteuning (vertrouwen) van de consument?

  Het verhaal is al zó vaak verteld dat het onderhand op auto-plagiaat begint te lijken:

  – € 500 miljard hangt nog goeddeels boven de markt als vermogensverlies door het instorten van de vastgoedmarkt.
  Wie zijn de pineut? Particulieren, banken, bedrijven, corporaties, overheden… Wie eigenlijk niet?
  Voor zover nu niet wordt afgeschreven/gezond gemaakt zal de post een voortdurende handicap voor de economie betekenen,

  – sinds 2010 hanteren achtereenvolgende kabinetten op een onnozele manier het schrootkanon om op alles te schieten wat beweegt.
  Resultaat? Een nog nooit vertoonde, onsamenhagende salamiworst van bezuinigingsmaatregelen, waarin zelfs de Rekenkamer het spoor bijster is. Terwijl de burger, met een al tien jaar slinkende koopkracht, knocked-down zit te wachten op de onherroepelijke volgende optater.
  En dat alles om het (overheids-) begrotingstekort per saldo met minder dan één procentpunt omlaag te brengen..

  – Moeten we het nog hebben over de andere onmetelijke sociale en economische gevolgen van de ingestorte woning koop- en huurmarkt?
  . 1/3 van de koopwoningen staat onder water, het restschuldenprobleem,
  . de vastzittende arbeidsmobiliteit,
  . de ingestorte nieuwbouwproductie,
  . de verdwenen werkgelegenheid,.
  . het gebrek aan doorstroming,
  . de onbereikbaarheid van de sociale huurmarkt,
  . de onbetaalbaarheid van een koopwoning voor
  veel instappers door verscherpte eigen kapitaal- en hypotheekeisen,
  . groter wordende leegstand,
  . de dreiging van een nieuwe, ernstige woningnood,
  . enz., enz.

  Het vertrouwen van de burger zit in de diepvries.
  Buiten wat loze kreten van de verantwoordelijken en het plakken van tijdelijke pijnpleisters, doet het kabinet niets aan een structurele oplossing van Nederlands meest systeemrelevante probleem, de huisvesting.

  Het doel, een door Brussel opgelegde grens voor het begrotingstekort, heiligt blijkbaar nog steeds alle middelen.

  Zo komen we er nooit en schuiven wij onze ellende op een zeer knullige manier door naar volgende generaties.

  1. De burger is al bezig met aflossen en sparen voor zijn pensioen. De staat en Europa geeft nog steeds meer uit dan er binnen komt. Een schuldencrisis oplossen met nog meer schulden is een heilloze weg. Eerst een begrotingsevenwicht, daarna aflossen + inflatie, dan belastingverlaging, daarna (>30+ jaar=volgende generatie) neemt consumptie weer toe.

  2. Wat Matthijs zegt. Verder: de wijze waarop onze overheid tegen ons al burger aankijkt is ook bepaald geen basis van vertrouwen. Deze week het rapport van de Nationale Ombudsman eens gelezen over het UWV: geen fraudeur, toch een boete. Zo doet de overheid dat om het vertrouwen te herstellen (sick) luidt roepend dat de participatiemaatschappij de nieuwe norm is. Persoonlijk zeg ik: ik kots van het hele systeem. Spiegel: ik waardeer je poging maar kan melden dat er een bodem is, eenmaal bereikt je niet meer kunt herstellen. Ook niet met anti-depressiva. Maar daar hebben we het hier meen ik al eens vaker over gehad. Wakker worden: ja, een goede afloop? Pas na een hele donkere periode ben ik bang.

  3. Leuke diagnose Sacha.
   Je somt voorzichtig een aantal zaken/knelpunten op,maar wat denk jij nou dat er wezenlijk moet veranderen/verbeteren om de zaak weer in het goede spoor te krijgen.
   Kom nou niet weer met zo’n quasi slimme maar weinig zeggende of verhelderende reactie.
   Het kaf moet wel van het koren gescheiden worden en vooral wat van Monsanto komt.

   1. @bertus, goeie vraag, bedankt.

    Leuk is anders als je moet constateren dat we zijn verdwaald.
    Er wordt door verantwoordelijken met beide voeten op de rem getrapt, terwijl iemand voorzichtig vraagt of het niet zinvol is om tegelijk ook een beetje gas te geven.
    Immers, remmen doe je als het goed gaat, gas geven in crisistijd.

    De nadelen van austerity kennen we intussen. “Is austerity a mistake?”
    Nee, ‘soberheid’ is geen vergissing, maar het slachten van de kip met de gouden eieren, de burger/consument, wél. Het eenzijdige afbraakbeleid moet stoppen.
    Soberheid en de financiële ruimte tot de broodnodige, stimulerende investeringen, moeten vooral worden gehaald uit DOELMATIGHEID.
    Daartoe zal de overheid behoorlijk in eigen statusvlees moeten snijden.
    Wég met de overbodige franjes, de veel te gecompliceerde wet- en regelgeving, de veel te logge en voor een deel overbodige overheids- en semi-verheidsorganen, protokollen, besluitvormingsprocedures, bestuurslagen en bureaucratie.
    Een strak, transparant en slagvaardig eigentijds overheidsmodel is een absolute voorwaarde.

    Terwijl de rendabele productie, het bestedings- en investeringspotentieel worden uitgehold, groeit het onrendabele waterhoofd nog met de dag.
    Bij een praktisch verwaarloosbare vermindering van het begrotingstekort stagneert op die manier de economie, ligt deflatie op de loer en is de ‘Teufelskreis’ of vicieuze cirkel een feit.

    Alleen stimulerende investeringen kunnen daaraan een einde maken. Dat geldt in dit land in het bijzonder voor probleem nummer één, de woningmarkt. Die mag niet, zoals nu, als stiefkindje worden behandeld. Niet tientallen jaren laten voort etteren (‘vanzelf laten uitzieken’) maar door alle marktpartijen gezamenlijk fundamenteel aanpakken.
    Dat is van levensbelang voor dit land en het vertrouwen van zijn inwoners.

    Daarbij moet worden bedacht dat niet de staatsschuld latent van invloed is op de economie, maar de huizencrisis en de daarmee samenhangende hoge gezinsschulden.

   2. Beste sickworld je schrijft: “Spiegel: ik waardeer je poging maar kan melden dat er een bodem is, eenmaal bereikt je niet meer kunt herstellen. Ook niet met anti-depressiva. Maar daar hebben we het hier meen ik al eens vaker over gehad. Wakker worden: ja, een goede afloop? Pas na een hele donkere periode ben ik bang.”

    Ik begrijp je reactie heel goed. Ik geef ook aan dat het een proces van jaren is (vreedzame oplossing, want met oorlog schieten we ons zelf in de voet) voor we weer in rustiger vaarwater gaan komen, omdat ik zo snel geen ECHTE leiders (politici en elite die het welzijn van ons mensen aan het hart gaan) voorbij zie komen die ons uit het moeras KUNNEN en WILLEN trekken.

    Ik steek mijn hoofd niet in het zand, maar ik weiger te gaan zitten somberen – ondanks alle sores die de revue passeert -, want dat snijdt geen hout.
    Daarom heb ik enkele jaren geleden, zeer bewust, de “knop” omgedraaid en dat werkt prima. Ik maak me nog slechts druk over zaken waar ik verantwoordelijkheid voor draag en niet meer over dingen waar ik toch geen invloed op heb.

    En geloof me ik zit niet stil, want ik maak zoals ik altijd gedaan heb mijn eigen afwegingen en keuzes en handel daar ook daadwerkelijk naar, maar zeker niet ten koste van mijn medemens en zeker niet met de bedoeling mezelf te verrijken.
    Ik wed echter nooit op één paard (risicospreiding, waarmee ik niet bedoel dat ik in aandelen e.d. zit) en kijk niet achterom (sippen, zeuren en zelfmedelijden heeft voor mijzelf geen zin). En als je een keer een minder goede keus gemaakt hebt je wonden likken en je verlies nemen.

    Denk nu a.u.b. niet, na de hierboven geschreven regels, dat ik de problemen waar veel mensen tegenaan lopen bagatelliseer. Ik wens iedereen een gezond, harmonieus en zorgeloos leven toe. En als in januari de blauwe enveloppe weer langs komt vul ik als één van de eerste de digitale aangifte zonder chagrijn in.

    Maar ik geloof echt dat, zoals altijd, na regen de zon weer schijnt en zo zal het te zijner tijd ook weer gaan. 🙂

 4. Allereerst een goed artikel Piet ! Ik ben het er inhoudelijk helemaal mee eens. Ik ben van mening dat niet alleen door belastingen dat de overheid zijn burgers bij de keel heeft maar ook het hebben van een huur of koopwoning is een instrument om de burger bij de keel te hebben. Er wordt veel aan opgehangen aan het blokje beton waar je je in huisvest qua arbeid of rechten/plichten maar ’t wordt ook gebruikt als een soort indirecte en directe belasting.

  Het is toch niet normaal dat er soms tot wel 14 jaar wachttijden zijn voor een sociale huurwoning. En bij een vrije sector huurwoning wordt er ook om je loonstrookje gevraagd om te kijken of je wel genoeg verdient. In mijn geval moest ik ook nog eens een borg betalen. Heeft u een vaste baan ? (Straks en nu al: Vaste baan ? Hoe bedoelt U ?) Als ik even voor mij zelf spreek: Met een goed salaris betaalde ik op een gegeven moment de helft van mijn netto salaris aan -kale- huur ! (In 6 jaar opgedreven met een paar 100 Euro) Dan heb ik het nog niet eens over servicekosten, gas, water, licht, zorgpremie en weet ik wat al niet meer aan premies en verzekeringen. En uit eigen ervaring kan ik spreken dat er dan simpelweg niet veel meer overblijft om te besteden. Het begon met: nu geen zomervakantie meer. Geen wintersport meer. Mijd een restaurant tot en met: ‘Een biertje in de kroeg ? Sodemieter op ! Veel te duur !’ Nee hoor ooit hebt ik luxe kunnen leven maar veel dingen zijn inmiddels simpelweg onbereikbaar voor mij geworden en op een bepaalde manier vind ik het niet eens zo erg meer. En die -halve-netto-maandsalaris-huurwoning- heb ik een paar jaar geleden noodgedwongen opgezegd. ’t werd mij allemaal te duur.

  Maar Piet… Een ding zou je nog kunnen toevoegen aan je artikel namelijk de individualisering in de samenleving. En dan doel even op kosten en huisvesting. Veel 1 persoons huishoudens meer dan vroeger in elk geval.

  1. Wat betreft die individualisering in de samenleving wil ik daar dit over zeggen. Dat is typisch iets van onze verwende welvaartmaatschappij. Als het ons even niet aanstond, aangebrand eten en een beetje ruzie onder het vrijen, dan waren we al gauw geneigd om dag te zeggen met het handje en een klein stulpje voor jezelf op te zoeken om zelf baas te zijn over de afstandbediening. Kinderen, geen bezwaar hoor. Jantje bij moeders en Pietje bij pa. Kon je toch lekker elk de alleenstaande ouderkorting plus aanvullende alleenstaande ouderkorting plus inkomensafhankelijke combinatiekorting plus kindgebondenbudget aanvragen. Teveel om op te noemen en het is echt geen onzin wat ik hier schrijf, maar ondubbelzinnig waar!!! Dat is dus o.a. één van de vele punten waarmee we te ver zijn doorgeschoten in ons polderlandschapje, c.q. verzorgingsstaat. Omdat we allemachtig veel sociale regelingen hebben moeten we in een tijd van correctie daar veel op inleveren. Je kunt er gif op innemen dat we daar nog behoorlijk voor gaan boeten. Wat we in tientallen jaren hebben opgebouwd kun je makkelijk in tien jaar afbreken. Echter, in een periode van afbraak gaat dat op bepaald moment wrijven omdat Pietje niet dit en Jantje niet dat wil inleveren. Ik durf te voorspellen dat zo meteen strakker worden bezuinigd op de heffingskortingen en toeslagen. Eerst zijn de romige randjes er af geschraapt. Straks komen de scherpe kantjes…

   1. Denk dat je analyse aardig in de richting komt Piet voor wat betreft de lagere en midden inkomens.
    Welke mogelijkheden hadden/hebben de groep van 3-4-5-6-8-10-12 x modaal om hun “rechten “,mogelijkheden en fiscale mazen in het net toen en nu nog steeds op te eisen?
    Als je ergens in begint te roeren of een naam wilt geven,dan moet je ook alle ingrediënten benoemen en er geen overslaan.
    Eerlijk en goed bewust duurt het langst.

 5. Piet Pineut luister

  Ik heb hier een link voor je:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=03742&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=a&HD=130225-1521&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5

  Als je kijkt naar de emigratiekolom dan zie je dat een hoop mensen Nederland definitief verlaten. Veel van de emigranten die best wel teleurgesteld zijn in de Nederlandse overheid.

  Jou vraag: op welke manier wij burgers onze politici ervan kunnen overtuigen dat de huidige politiek van bezuinigen en lastenverhogingen absoluut moet stoppen.

  Daar kan ik alleen op antwoorden: rupsje nooit genoeg
  Je hebt in die zin 2 zekerheden in het leven; de dood en lastenverzwaringen
  En de derde zekerheid is dat echt heel rijke mensen en multinationale bedrijven geen tot bijna geen belasting betalen.
  Zelfs na lehman 2008 is dit nog niet veranderd en het zal ook niet gaan veranderen.
  Geld is macht in zijn puurste vorm.

  Wat mij afgelopen week opviel in het nieuws was dat de woningbouwverenigingen van de 2e kamer gewoon weer sociale huurwoningen moeten bouwen. Dezelfde 2e kamer heeft onder grote druk gestaan van lobbyclubs om dezelfde woningbouw verenigingen toch ook maar andere investeringen te laten doen…

 6. A-HAAAAAA ! ! !

  Het CBS is het klootjesvolk dus (weer) eens MASSAAL aan het BESODEMIETERN-GN6GNNN !!!

  “Hoe doe je dat, goochelen met cijfers? Al eerder liet ik zien hoe er met de werkeloosheidscijfers gegoocheld werd (zie hier). Nu blijkt dat ook met de cijfers van de huizenmarkt gegoocheld is. Het CBS vermeldt onder dit overzichtsplaatje [citaat] De prijsinformatie vanaf verslagjaar 2008 is gereviseerd ten gevolge van een aanscherping van de gewichten. De nieuwe gewichten zijn gebaseerd op de voorraad koopwoningen in plaats van op de totale woningvoorraad. Het effect van deze revisie op de cijfers is zeer klein. Vertaald betekent dit dat ze in de rekenformule het totaal aantal woningen dat er in Nederland staat (wat eerst wel gebruikt werd in die formule) glashard vervangen hebben door het aantal koopwoningen dat in de verkoop staat. Dan zien de cijfers er ineens een stuk gunstiger uit! Volgens mij kan daarom het volgende regeltje wel beschouwd worden als ‘George Orwell-nieuwspraak’: Het effect van deze revisie op de cijfers is zeer klein. Ik denk dat het effect van deze aanpassing waarschijnlijk behoorlijk groot is en noodzakelijk was om het beeld positief te laten lijken. Dus als je voorheen je berekeningen baseert op 7,11 miljoen woningen (huurwoningen + koopwoningen) en je zegt nu ineens dat je de berekeningen baseert op 3,9 miljoen koopwoningen (zie hier voor cijfers), dan heeft dat nogal impact. Sterker nog, daling wordt dan mogelijk ineens stijging. Ach, het CBS heeft het wel keurig in de kleine lettertjes vermeld, maar geen journaal die u dat zal gaan uitleggen. Kortom: de huizenmarkt is waarschijnlijk behoorlijk ‘naar de klote‘, maar het geknoei met cijfers moet juist groei laten zien. En steeds meer mensen zullen het komende jaar hun lasten niet kunnen voldoen. Dat gaat tot executies van huizen leiden, maar als er niemand is om dat huis te kopen, is het effect dat alle andere huizen in hetzelfde segment in de regio ook in waarde zullen dalen. De verkoopbaarheid van huizen gaat dus volledig op zijn gat.”

  http://www.martinvrijland.nl/2014/12/09/is-de-crisis-nu-echt-voorbij-of-wordt-het-alleen-maar-erger/

  Die KRUPTE BENDE ! ! ! !

  1. 200% akkoord. Zou het niet beter kunnen verwoorden : we worden bedrogen waar we bij staan en de “overheden” blijven maar denken dat WIJ het niet begrepen hebben. Misschien nog niet de meesten, maar wel een steeds groeiend aandeel van de bevolking. 1789.

  2. Beste KTM, vergeet even het effect van de laagste hypotheekrente uit onze historie niet. Een hypotheek van 2 ton is nu veel beter betaalbaar bij 2,5 procent dan bij die 5 procent van tien jaar geleden. Momenteel worden mede door die lage rente toch meer woningen verkocht en daarnaast zijn er behoorlijk wat kopers die tot 1 januari nog profiteren van de extra schenkingsrechtvrijstelling. Tel hierbij op de huurverhoging straks per 1 juli 2015. Ik zie om mij heen dat huurders met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering een huur betalen van 695 per maand, pal onder de maximale huurprijs voor huurtoeslag. Huurtoeslag is dan ongeveer 300 euro. Huurverhoging over een half jaar met minimaal 31 euro voor al diegenen met deze huurprijzen. Waar gaat dit heen? In ieder geval meer vraag naar koopwoningen. Met alle risico’s van dien. De laagste rente ooit kan ook zo maar omslaan naar een flink hogere rente. Let wel, een stijging van 1 tot 2 procent kan voor nieuwkopers desastreus uitwerken door een verhoging van de rentelasten met zeker honderden euro’s per maand. Daarom denk ik dat momenteel de huizenbubbel gigantisch wordt opgeblazen. Met een paar jaar zullen we dat weten.

  3. Okay,heldere en duidelijke reactie ktm.
   We zullen een en ander nog op waarheid toetsen,haha.
   Feit is wel,dat de nieuwste opleving in de huizenmarkt grotendeels te danken is aan het fiscaal netto schenken door ouders aan kinderen.
   Een doorstroom in bestaande woningen heeft maar weinig bijgedragen aan de hogere huizen verkopen t.a.v. vorig jaar.
   Sinds 2008 zitten we nog steeds op een laag niveau.
   Maar goed,jubelen over het afgelopen half jaar kunnen we we misschien nog een flink gros minder bedeelden ook nog in het diepe trekken,terwijl ze nog maar net hun A-diploma hebben behaald voor zwemmen.

  1. Ik zag een oppeppend stukje op Xandernieuws, zonder religieus geneuzel deze keer.

   Westerse vastgoedcrisis zal nog decennia duren’ – ‘Mad Max achtige instorting mogelijk’

   Het ergste moet volgens Armstrongs model nog komen. De periode 2015-2020 kan een ongekend drama worden en de wereld in een tientallen jaren durende diepe crisis storten, zowel economisch, financieel, maatschappelijk als politiek.
   Bijna 30 jaar geleden voorspelde de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong het voor het eerst: een enorme financiële ‘big bang’ in of rond oktober 2015. Omdat hij weigerde zijn briljante computermodel, waarmee hij de afgelopen decennia de economische en financiële trends –soms tot op de dag (!) nauwkeurig- wist te voorspellen, aan de overheid te geven, werd hij 10 jaar lang in de gevangenis gegooid. Inmiddels is hij weer vrij en schrijft hij dat de crash volgend jaar dermate hevig zal zijn, dat deze in het slechtste geval tot apocalyptische ‘Mad Max’ achtige toestanden kan leiden.

   Voor degenen die de Mad Max filmserie niet kennen: hierin wordt een maatschappij getoond die na een oliecrisis en Derde Wereldoorlog totaal is ingestort, en waarin de overlevenden elkaar op leven en dood bestrijden voor de laatste resten overgebleven brandstof, voedsel en water.

   10 jaar in gevangenis om correcte voorspellingen

   Armstrong wist met zijn computermodel, dat is gebaseerd op historische economische cyclussen van eeuwen, correct de beurskrach van 1987 te voorspellen, en plaatste enkele weken van tevoren zelfs een paginagrote waarschuwing hiervoor in de krant USA Today. Ook wat betreft de langdurige bevriezing van de Japanse economie, de instorting van de Russische roebel (eind jaren ’90), het uiteenspatten van de internet zeepbel (World Online etc.) en het begin van de financiële crisis in 2008 had hij het bij het rechte eind.

   Geen wonder dus dat de Amerikaanse overheid maar wat graag achter het geheim van dit model wilde komen. Armstrong weigerde de broncode echter vrij te geven, ook niet nadat hij 10 jaar in de gevangenis had gezeten omdat hij met zijn model de beurzen zou hebben ‘gemanipuleerd’.

   Uiterst sombere toekomst

   Voor de komende jaren zijn de vooruitzichten uiterst somber. Japan kan in 2016 het dieptepunt van de in 1989 begonnen aanhoudende crisis tegemoet zien. Dat kan leiden tot een dramatische politieke omwenteling die te vergelijken is met het loslaten van de goudstandaard door Groot Brittannië in 1931. ‘Dat liet de wereld zien dat bezuinigingen goed zijn voor obligatiehouders, maar ten koste gaan van het volk.’ Exact hetzelfde gebeurt ook nu in het Westen en in Nederland.

   Rond oktober 2015 kan er net zoals in 1929 een enorme beurscrash plaatsvinden, maar ook in de overheid. ‘Zal de beurs instorten, waarna u naar de regering rent om hen 5% te betalen om uw geld met negatieve rente vast te houden?’ vraagt Armstrong zich af. Negatieve rente –u moet gaan betalen om uw geld op de bank te ‘mogen’ laten staan- werd onlangs voor het eerst serieus geopperd door de Europese Centrale Bank.

   De econoom waarschuwt dat de wereld anno 2014-2015 niet zo eendimensionaal is als in 1929, en de gevolgen dus anders kunnen zijn dan toen. Of er zoiets als hyperinflatie zal ontstaan valt daarom niet te zeggen. ‘Als de toekomst echt zo simplistisch te voorspellen was, dan kan iedereen het doen, dus waarom zou ik dan nog moeite doen met mijn analyses.’ (1)

   In het ergste geval ‘einde van de wereld’

   Tot de ‘grote klap’ kunnen de beurzen wel eens ongekend gaan stijgen, zegt Armstrong. De Dow Jones zou zomaar op 30.000 punten kunnen eindigen. Tegelijkertijd zal de vastgoedcrisis in het Westen doorzetten – niet slechts voor enkele jaren, maar voor decennia.

   In het slechtste geval kan de crash in 2015 zo hevig worden, dat er letterlijk sprake zal zijn van het ‘einde van de wereld’ zoals we die nu kennen. ‘We bevinden ons op een keerpunt,’ schreef Armstrong in oktober. ‘De boom is omgezaagd. Welke kant valt hij op: autoritair, of democratie?’

   ‘Ja, een Max Max gebeurtenis is mogelijk,’ waarschuwde hij. Dat moment kan komen zodra de overheden niet langer de uitkeringen, pensioenen en gezondheidszorg kunnen betalen. Zoals allen bekend wordt de zorg voor ouderen en chronisch zieken in Nederland nu al compleet gestript door het kabinet Rutte. De uitgespaarde miljarden worden hoofdzakelijk gebruikt om de euro, Brussel, de banken en het klimaat’beleid’ (de bouw van windmolens) overeind te houden.

   ‘Socialisme Europa en Amerika zal instorten’

   Armstrong noemt het socialisme als hoofdschuldige van de komende ineenstorting. Daarmee hebben de overheden hun onderdanen afhankelijk en daardoor controleerbaar gemaakt. ‘Maar wat gebeurt er als de overheid instort en de mensen totaal onvoorbereid zijn, omdat ze nooit konden denken dat zoiets kon gebeuren?’ (2)

   Als de Amerikaanse regering niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, komt 1 op de 3 Amerikanen op straat te leven, aldus Armstrong. ‘Zoals Margaret Thatcher het al zei: ‘socialisme werkt totdat het geld van anderen op is’. Zodra dat gebeurt –en u kunt maar beter geloven dat dit zal gebeuren- zal Amerika instorten.’

   En wat voor Amerika geldt, geldt zeker voor Europa, waar het socialisme zijn (laatste) hoogtijdagen viert. Eerder dit jaar noemde hij de invoering van de euro het ‘slechtste besluit ooit’ voor ons continent, en voorspelde hij dat de uitbuiting van de gewone man door de bankiers een klassenstrijd en mogelijk zelfs een revolutie zal ontketenen.

   ‘Mad Max’ al 10 jaar voorbereid

   De VS bereidt zich volgens de topeconoom al 10 jaar voor op een ‘Mad Max’ scenario. ‘Ze hebben grootschalige economische instorting-scenario’s gesimuleerd, compleet met voorraden wapens en uitvoerende ‘doomsday’ bevelen, die kunnen worden geactiveerd zodra de juiste crisis toeslaat. Dagelijks komen we steeds dichter bij dat moment. Bent u er klaar voor? Of denkt u nog steeds dat de overheid u dan zal redden?

   1. At cynicus

    Ik heb dit artikel ook gelezen. 1 ding is mij inmiddels wel opgevallen de laatste jaren. Mensen hebben steeds minder geld te besteden.
    Ik heb laatst, zo’n 2 weken geleden, in de telegraaf gelezen hoe de ozb en afvalstoffenheffingen zijn per gemeente. Daarbij stonden ook de verwachte huizenprijzen voor 2015 allemaal weer lager dan 2014.

    Als het leven inmiddels dusdanig duur geworden is dat je maandsalaris op het eind van de maand gewoon op is zonder dat je nog geld opzij kan leggen voor die te vervangen wasmachine of vakantie dan mag je op z’n minst concluderen dat er iets aan de hand is.
    Als je nu aan de slag gaat als magazijnmedewerker met 40 uur per week dan hou je maandelijks 1300 euro netto over. Dit is het loon van een beginnend magazijnmedewerker.
    Dat is dus je vaste lasten betalen je tank 1 x volgooien en op zaterdagavond thuis nog 1 of 2 biertjes kunnen drinken (want een biertje in de kroeg is voor deze mensen onbetaalbaar geworden).
    Als je nagaat dat iemand van 17 jaar zo’n beetje 1 uur moet werken om 1 biertje in de kroeg te kunnen kopen… dit was in mijn tijd nog 3 biertjes.

    De lonen moeten omhoog maar ja als bedrijven iets niet willen is loonsverhoging want dan zijn ze minder concurrerend.

    Echte deflatie zou best wel kunnen helpen want de prijzen gaan dan naar beneden en men gaat dan vanzelf weer het geld laten rollen.
    Maar centrale banken zijn hier allergisch voor omdat men dan de gedachte heeft dat iedereen zijn consumptie maar blijft uitstellen omdat prijzen nog meer kunnen dalen.
    Mijn inziens is deze redenering van de orde: zachte heelmeesters…..
    Het is soms zo niveauloos vanuit de politiek en het bankwezen dat je gewoon begint te twijfelen. Doen ze dit nu met opzet en zit er een vooropgezet plan achter of zijn ze (politiek en bankwezen) werkelijk zo niveauloos dat ze die hele financiële crisis van 2008 niet zagen aankomen en nu ook consequent de verkeerde medicijnen inzetten om de economische patiënt weer op te lappen.
    Vooralsnog ben ik nog steeds benieuwd waar het ingezette wereldwijde monetaire experiment van b. bernanke toe gaat lijden/leiden.
    – Winkelcentra die komen leeg te staan maar in de boeken blijven staan van vastgoedondernemers die van hun bank de te hoge waarde op hun balans moeten houden anders komt de bank ook weer in gevaar met hun tier 1 ratio’s.
    – Boeren die tegen ecb rente plus 0,5% kunnen en mogen lenen om het land over te nemen van hun buurman. Achterliggende gedachte is dat de banken de hoge landbouwprijzen op de balans kunnen houden. (wederom marktverstoring)
    – Overheden die de komende jaren nog meer belasting moeten innen in verband met de vergrijzing (in westerse landen is men zo druk met economie bedrijven dat men geen energie meer heeft voor voortplanten laat staan opvoeden…
    – Het leven wordt steeds duurder door het huidige beleid. 1 liter euro 95 van 1,53 vinden we nu al spotgoedkoop terwijl dit in 2008 nog een nieuw all time high record was….

    1. Heel veel vastgoedprojecten zijn niet doorgegaan en zo zitten de gemeenten en overheden met een verborgen strop van wellicht honderden miljarden Euri. Leegstaande kantoor-en winkelpanden zijn hierbij inbegrepen. Ik zie elke dag de uitgesproken faillissementen en daar zitten nog steeds flink wat bouw- en daaraan gerelateerde bedrijven bij. De woningmarkt wordt bewust krap gehouden om zo een verdere prijsval nog even tegen te houden. Huurders worden in feite gedwongen om te gaan kopen en zich te onderwerpen aan bankiers die in hun handen staan te wrijven om hun macht verder te versterken. Ook het effect van de vergrijzing moet niet worden onderschat want die gaat nog voor een prijsdaling zorgen. En als je wilt werken zal je naar de grote steden moeten want daarbuiten is en wordt de werkgelegenheid verder onder druk gezet. Wil je erbij horen dan moet je naar de grote stad. Ook als ondernemer.

   2. De vergelijking met de film “Mad Max” vind ik niet opgaan. De toekomst daarin was gebaseerd op fictie. Daarnaast gaat de auteur van deze column ook uit van eigen aannames. Persoonlijk denk ik dat Armstrong best serieus genomen mag worden, maar ja, een veroordeelde zal de massa nooit meer echt serieus nemen. Eens een boef altijd een boef. De overheids-gestuurde media besteedt geen aandacht aan zulke personen. Het is een keihard gegeven dat juist diegenen die het dichtst bij de naakte waarheid zitten altijd worden weggezet door de massa als de zogenaamde doemdenkers die we maar niet moeten geloven want daar komt alleen maar narigheid van. Ja natuurlijk, wij kijken met ons allen toch veel liever naar shownieuws of andere kletspraat om te horen of Onno H. nog gewoon met toyboys mag spelen, ook al ben je een bestuurder voor het volk. Iedereen mag in deze moderne doorgeslagen tijd toch lekker doen waar iedereen zelf zin in heeft? Privé is privé. Lekker individueel. Niks saamhorigheid, verbondenheid of solidariteit. Laat iedereen lekker in z’n eigen vet gaar smoren. Dat is zo ongeveer de instelling van de moderne mens van onze verwaande westerse cultuur. Uitzonderingen daargelaten.

    In deze tijd van omhoog gevallen en gevallen magistraten zien we veel gelijkenissen met de vroegere bloeiperiodes. De heersers van toen dachten zich ook alles te kunnen permitteren, net als de ijdeltuiten in Den Haag anno 2014. Het is niet zo moeilijk om nu te voorspellen dat we nog een hele slechte periode krijgen. Daar hoef je geen econoom voor te zijn en geen Armstrong voor te heten. Kijk eens met een nuchter en vooral boerenverstand om je heen. We zien toch afbraak op alle fronten? Sociale zekerheid, verzorgingsstaat, pensioenstelsel, groeiende kloof tussen arm en rijk, enorm wantrouwen burgers versus politici. En ga zo maar door.

    De echte graadmeter die ikzelf in de peiling houd is de enorme schuldenbubbel die we met ons allen hebben gecreëerd. Kijk eens naar de paniekmaatregelen van de centrale banken die de rente naar het laagste niveau hebben gemanipuleerd om daarmee die schuldenvulkaan betaalbaar te houden. Kijk eens hoe verslaafd de financiële markten zijn geraakt aan gratis geld. Kijk eens naar onze eigen samenleving waarin we nu actie voeren voor onze eigen voedselbanken die in 2015 hun deuren wagenwijd open moeten zetten voor de stroom die loskomt nadat duidelijk wordt wat de gemeentelijke bezuinigingen op de WMO etc. tot gevolg zal hebben. We praten er over, kijken er naar en halen nog steeds onze schouders op. Hoever zijn we wel niet in slaap gesukkeld. Ach ja, zelfs ikzelf betrap mij er op dat ik net 10 euro heb overgemaakt voor een kleinigheidje die de gezamenlijke kerken schenken aan de eenzame bejaarden voor de Kerst. Dat is zo makkelijk, om er dan maar weer mee klaar te zijn. Als nu veel anderen dat ook doen, dan komt het allemaal toch in orde, denken we dan weer. Zo is op dit moment de gedachtegang bij velen. We zijn er aan gewend geraakt dat het allemaal wel geregeld wordt. Wie dat nu nog steeds denkt is echt blind. Het is tijd dat wij net als de Belgen ons meer gaan verzetten tegen de stroom van afbraakmaatregelen die ons nog worden opgelegd. Ik word moedeloos van de loomheid van onze vakbeweging. En als wij dan toch met de touringcar naar het Malieveld in Den Haag rijden met vrolijke gezichten en lachwekkende petjes op en dan ook vooral heel laconiek grijnzen naar de camera, ja dan verwacht ik bibberende politici die met de staart tussen hun benen het boze volkje snel tegemoet komen met verzachtende maatregelen, zoals extra zendtijd voor shownieuws bijvoorbeeld. Beste mensen, u snapt dat ik met deze cynische woorden wil aangeven dat wij er nog lang niet zijn in ons brave polderlandje. De massa verschuilt zich en moppert alleen nog binnenskamers. Ik word moe van die grote mate van onverschilligheid om mij heen.

    1. Piet,
     Ik beleef de zaken net zo als u. Ik denk dat veel mensen er niet eens bij stil staan bij wat er daadwerkelijk aan de hand is, laat staan dat ze weten hoe de financiële wereld in elkaar zit. Het gaat vandaag of morgen echt mis met de schuldenbubbles en dan is een verandering in het handelen en denken van ook de gewone man echt nodig. Armstrong overdoemt de situatie wel maar er zijn wel raakvlakken, zoals zijn grafiek dat aantoont. Het is weleens leuk om dat soort stukjes tegen te komen.

    2. Daar komt nog eens bij dat mensen het liever niet weten dat er grote problemen zijn. Ze gaan pas veranderen als overheden etc. of gewoon natuurlijke omstandigheden hen daartoe nopen. Ik hoor overigens niemand hier over Griekenland die weer een steeds prominentere plaats op economische agenda’s ineemt. De beurzen storten daar harder in dan ooit tevoren.

 7. Van mij mag die total economic collapse zo snel mogelijk komen .
  Dan worden alle problemen vanzelf aangepakt.
  Alleen de weg terug zal zwaar zijn.
  Maar sinds 2008 hebben alle tovermiddelen van politici en banken gewoon uitstel van executie opgeleverd.
  Tis niks anders dan een mislukt experiment.
  Ze hebben gegokt en verloren.
  Eerst met z,n allen op de blaren zitten en dan komt het uiteindelijk weer goed , zelf beter!

  1. Zij hebben gegokt, wij hebben verloren. Ik ben bang harski dat de meeste “verwende mensjes” die zo spreken totaal geen beeld hebben van dat “op de blaren zitten” waarover jij spreekt. Wat dat betekent. Mensen zijn het contact met de realiteit volledig verloren. De landing zal dan ook hard zijn, keihard. Ik knalde van 3,5x modaal naar iets meer dan 1x, blanke 50-er dus voor werkgevers duur, verdacht en kansloos gemaakt. Wel een gezin en ja ook een hypotheek. Mijn eigen bedrijfje maakte op het laatst onvoldoende omzet, door oa vraaguitval en omdat de grote jongens zich ook op “mijn” markt begeven, iets waar ze vroeger de neus voor ophaalden. Als de pleuris uitbreekt verandert het hele spel, paniekvoetbal, komen de kansloze gekken, criminelen ea allooi uit de gekrochten van onze maatschappij. Enig idee hoeveel wapens er in Nederland zijn? Genoeg zeg ik je. In verkeerde handen, dat wel. Ooit eens met een psycholoog gesproken die met criminelen werkt? Nee, ik hoop niet dat de boel klapt, ik los mijn shit liever zelf op, neem mijn verlies. That’s life.

 8. De overheid snijdt zich in zijn eigen vingers met mensen voor het blok te zetten en in feite dwingen om een huis te kopen, wil je een soepele efficiënte economie hebben, dan moet het arbeidspotentiaal snel in kunnen springen op veranderingen, maw snel kunnen verhuizen om elders in het land een baan te accepteren, als zij een koophuis hebben is er een enorme drempel om mee te kunnen doen aan de flexibele arbeidsmarkt, wil je arbeidskrachten hebben voor seizoensarbeid, dan dient er wel voldoende flexibele huisvestingsmogelijkheden te zijn, lees huurwoningen, vergelijk de economie van Duitsland met die van Nederland, in Duitsland is het eenvoudig om snel een huurwoning te kunnen vinden, een stuk flexibeler.
  een ander aspect dat er minder probleemschulden kunnen ontstaan bij economische teruggang, gedwongen verkopen met restschulden kosten de samenleving enorm veel geld, kortom een groot aanbod van huurwoningen is goed voor de economie op langere termijn.

 9. Alles best j80 maar jou model is niets anders dan het werkgevers-werknemers model als in landlord-slave. Waarom moet ik mijn roots verlaten voor een paar kreupele centen van de baas? Nee, de oplossing ligt aan de top, te beginnen bij de overheidsuitgaven.

 10. Ik lees hierboven verhalen van mensen die denken dat er een totale collapse nadert waardoor de hele wereld gedwongen wordt om anders te gaan denken en het systeem te herstructureren. Ik denk zelf dat dit niet zal gebeuren. Het is eigenlijk ook arrogant om te denken dat, nu de crisis ons raakt, het ineens tijd is voor maatregelen, terwijl de laatste 100 jaar de derde wereld in een veel grotere ellende leeft dan wij ooit hebben meegemaakt. Die mensen hebben het tij ook nooit kunnen keren, waarom zouden wij dat wel kunnen ? Daarom denk ik dat het verschil tussen arm en rijk en daarmee ook de machtsverschillen steeds groter zullen worden. Degenen aan de verkeerde kant zullen langzaamaan steeds meer moeten lijden. Een grotere bevolkingsgroep zal richting armoede grens bewegen terwijl de superrijken de toutjes steviger in handen krijgen door hun invloed in politiek en daarmee dus ook in politie en leger te versterken. Kom je in opstand ? Dan kom je in 1 van de private gevangenissen terecht. Klinkt als een waanzinnig toekomstbeeld ? Kijk eens naar Amerika, waar al 1 op de 100 mensen vast zit en de gevangenissen in sneltreinvaart worden geprivatiseerd. Goede business voor sommige mensen, net zoals oorlog trouwens. Mensen zijn egoistisch en zolang ze het idee hebben de dans te kunnen ontspringen zal het hen een zorg zijn wat er met anderen gebeurt (uitzonderingen daargelaten). Dat is waarom we ook nooit hebben omgekeken naar de 3e wereld. Nu dreigt voor ons het zelfde en nu verwachten we, of liever gezegd hopen we op een totale ommezwaai. Ik zie dat zo snel nog niet gebeuren…

  1. zelf vrees ik voor het Argentinië model,
   Argentinië was tot pak en beet 1955 super welvarend en is daarna langzaam aan het verkruimelen
   er zullen diverse oorzaken zijn, een ervan is de te harde oorlog tussen extreem rechts en extreem links, waarbij extreem rechts heeft de jaren zestig/zeventig heeft gewonnen, of links of rechts wint, het maakt niet uit het geeft uiteindelijk allebei een lager gemiddeld welvaartsniveau.
   De grote immigratie van straatarme migranten uit Paraguay Uruguay en andere omringende landen heeft een enorme druk gelegd op het welvaartsniveau, ook het hoge geboortecijfer van de laag/niet opgeleide bevolking heeft het gemiddeld kennisniveau omlaag gebracht.
   mede hierdoor gebrek aan innovatie, verder te star vastliggende eigendomsverhoudingen, in Argentinië heb je een kleine groep die extreem rijk is en een enorme groep armoedzaaiers inclusief sloppenwijken en mensen wonende in een kartonnen doos
   Argentinië is al decennia in kwakkelstaat, ik denk dat dit het meest realistische toekomstbeeld is voor Europa, helaas, helaas
   van een welvaartsmodel naar een armoedemodel, (dank je wel EU/Euro/open grenzen/overdragen wetgevende bevoegdheden aan Brussel)

   1. Ik kan hier helemaal in meegaan. De parallel met de immigratie is een treffende. We zien ook hier in Europa een sterke verharding van de de kijk waarmee er naar immigranten gekeken wordt. En dat is niet zo gek wanneer ze in zulke getalen de grenzen passeren. Absoluut onrealistisch dat een continent zoveel mensen een nieuw en goed leven kan bieden in zeer korte tijd. Zeker als er sprake is van economische recessie. juist deze situatie zal ‘links’ en ‘rechts’ sterker polariseren met als gevolg dat mensen zich uiteindelijk gedwongen voelen een kant te kiezen. Ik vraag me ook af welke agenda er nu eigenlijk precies wordt uitgevoerd op de achtergrond, al klinkt dat voor sommigen als complotdenken.

   2. Niet alleen Argentinië maar Brazilië al langer.
    Brazilië heeft nog veel restanten van een rijk koloniaal verleden zoals vervallen historische binnensteden van Belem in het noorden tot São Paulo in het zuiden.
    Ook had Brazilië 40.000 KM spoor waarvan vrijwel niks over is.
    Het land functioneert al decennia houtje touwtje.
    Vliegtuigen worden in de USA gemaakt en in Brazilië in elkaar geschroeft.
    Zogenaamd eigen fabrikaat…
    Duitse en Italiaanse auto bedrijven maken ter plekke goedkope aftreksels van de bekende modellen.
    Treinen komen uit Japen.
    Nederland komt rioolzuivering aanleggen…
    De essentials zijn er en kwaliteit alleen voor de rijken.
    Waarom?
    Wat is er gebeurd?
    Jij schrijft:
    “ook het hoge geboortecijfer van de laag/niet opgeleide bevolking heeft het gemiddeld kennisniveau omlaag gebracht.”
    Vrijwel niemand noemt dit feit…
    Iets met taboe…
    Brazilië bungelt qua intellect helemaal onderaan tesamen met Afrikaanse en andere compleet mislukte landen… Slechts 1 intellectueel op 1.000 inwoners waar Nederland er 1 op de 100 heeft maar Aziatische landen als Singapore 1 op de 10.
    Dat maakt het verschil.
    Intelligente Brazilianen wonen allang buiten hun land of zitten in een soort gevangenis op een kluitje.

   3. beste 80, toch een paar kantekeningen over Argentinie. Nu de gouden tijd voor Argentinie was eigenlijk
    begin 19 eeuw tot eind jaren ’70 daarna is het land langzaam maar zeker naar de knoppen geholpen door een overheid die op communistische/socialistische wijze de maatschappij heeft georganiseerd inderdaad zelfde zo,n beetje als in west europa. Toch is de gemiddelde argentijn veel beter op de hoogte , stuk minder naief en weet om te gaan voor eigen gewin met hun maffe regering. Niet te geloven maar argentijnen (ook spanjaarden) vluchten naar de omringende landen zoals Paraguay, Peru, Equador en Chile waar de economien toch een stuk vrijer worden georganiseerd. Argentinie is echt een fantastisch land met geweldige mensen/cultuur echt Buenos Aires is maar klein gedeelte van het verhaal. Voor mij is Argentinie heel wat beter om te leven dan in veel west europese landen.
    Als de argentijnen het klaar spelen om hun satanische overheid drastisch te verkleinen dan is dit land binnen paar jaar weer een super rijk land daar kan menig europees land een puntje aan zuigen.
    Ach het kennis niveau van de gem. kaaskop is best hoog maar helaas weten ze ook vrijwel niets en hebben niet eens door hoe ze vernaggeld worden door hun eigen overheid. Je moet er niet aan denken als NL echt door de economische mangel gaat. Nee op pampa,s is het leven een stuk aangenamer, beter klimaat, betere wijn ook.

    Adios

    1. ik weet niet waar je precies zit in Argentinië, maar ik heb nooit zo veel sloppenwijken gezien als in het westerse bestempelde land Argentinië, inclusief de bijbehorende straatroof en zakkenrollers, dit verhaal geldt voor alle steden van Argentinië waar het in de winter niet vriest, daklozen en sloppenwijkbewoners gaan niet in de sneeuw van villa da angostura zitten, Ga eens lekker ’s nachts over straat lopen in Mendoza, lekker veilig daar, het land waar bij iedere bank een beveiliger staat met vuurwapen en de shoppingmals beveiligers hebben bij de voordeur om de armoedzaaiers buiten te houden zodat de rijkaards rustig kunnen shoppen. je zit daar geen mensen met merkkleding zoals Lacoste over straat lopen omdat je deze leuk kan inleveren bij straatrovers, ja de mensen drinken daar wijn omdat het goedkoop is en alcohol haalt de scherpe kantjes van het leven af. Ik zal toegeven dat je in ieder land in zuid Amerika vergelijkbare situaties zal tegenkomen maar van alle landen in zuid Amerika wordt Argentinië het meest met west Europa vergeleken, vandaar dat ik Argentinië het beste voorbeeld van verpaupering vind

     1. Kan jij wat van die houten klazen op de boot zetten?
      Ik heb volgzame slaven nodig die ondanks bruut misbruik in mij blijven geloven en blijven denken dat ze gelukkig zijn.
      Rutte heet voortaan moerstaal, verder verandert er niks, hooguit is het wat warmer en hebben ze wat meer te drinken en te neuken dus het spelen gaat er alleen maar op vooruit.
      Gewoon aan sturen aan:
      Reino (keizer) Holandes, Petropolis (mijn zomerresidentie) , Rio de Janeiro, komt 100% zeker aan! Vergeet niet wat water en brood in de container te doen, aan lijken heb ik niks…

 11. Beste mensen,

  Allereerst moet ik toegeven dat het niveau op biflatie lekker is, je ziet hier toch wat verstandigere volk dan de gemiddelde forums.

  Wat ik wel jammer vindt is dat er voortdurend geklaag is, klagen is leuk, kom met oplossingen. Alleen is er denk ik op dit moment geen oplossing mogelijk voor de wereldwijde economische problemen, waarom? Het probleem is het feit dat de teller op 7 miljard mensen staat, een te hoog aantal. 7 miljard mensen controleren, besturen, voorzien van veiligheid, voedsel, zorg, huisvesting, etc. is haast onmogelijk. Geen enkel neo-modern systeem, ook de perfectionistische Nl is daar gewoon niet in staat.

  Tevens is de Nederlander de afgelopen decennia ’s sterk veranderd. Het gezonde boerenverstand is weg, hebzucht, egoïsme, luiheid, verwendheid, oneerlijkheid, zeiken op alles terwijl jezelf niets voorstelt, etc. is de hedendaagse cultuur. Als we naar de succesfactoren van de gouden gulden periode(benaming volgens sommige historici voor de periode tussen 1972 en 1996 ongeveer) kijken: dan zien we dat mensen hardwerken, solidair zijn, eerlijker zijn, gemeenschapsgevoel hebben, minder verwend, niet zo egoïstisch, etc. zijn. Dat zag je dan ook terug aan het land zelf, er was gezond verstand en een samen hardwerkersmentaliteit.Onze generatie heeft het gewoon keihard verneukt, daar komt het plat gezegd op neer.

  Het is wachten op een knal, Rusland zit te brommen, Turkije is koppig bezig, EU is een zieke dame die op hartstilstand wacht. Midden-Oosten is veranderd in een grote bloedbad, Afrika was al uitgestorven. VS met serieuze sociaaleconomische problemen en de stille China die op achtergrond sluw bezig is om de hegemonie op de wereldtoneel te veroveren. 2015 belooft in ieder geval vuurwerk, het wordt nog eens een jaar waar geschiedenisboeken over decennia ’s veel aandacht aan zullen besteden.

  1. Kemal, ik vind ook dat t lekker gaat, maar wat je vraagt , oplossingen..das niet zo eenvoudig.

   Voor mezelf heb ik gekozen voor minimalisatie. Ik heb genoeg aan een dak boven mijn hoofd, warmte en eten en drinken. Ik heb elektriciteit, en internet maar ik kan ook verdergaan zonder. Maar dat komt omdat ik in de bevoorrechte positie zit dat dat kan.

   Alles begint in de geest en het loskomen van wat ik the matrix noem, zoals je in de film ziet is voor velen niet eenvoudig, zowel materieel niet, velen zijn in de schulden gelokt, alls geestelijk want vanaf kleinsaf aan zijn wij naar dit systeem onderwezen.

   Ieder moet zijn eigen oplossing zoeken. Maar het begint zoals hier op biflatie met je af te keren van het gecorrumpteerde systeem. In je hoofd.
   De daden komen automatisch.

 12. In de toekomst is een koophuis een blok aan je been, mensen worden steeds makkelijke en vaker ontslagen en krijgen alleen maar contracten met heel veel onzekerheden. De kans dat je ontslagen wordt is groot en dan moet je vaak je huis verkopen omdat je geen nieuw werk kan vinden betekend dat je en geen werk meer heb en geen huis, maar wel een gigant schuld wat over blijf van je koophuis. Dus huren is de toekomst.

  1. @Femke,

   Helemaal mee eens maar dat huren wordt anders ook lekker opgedreven, een willekeurige google en een oud artikel maar wel inmiddels van kracht:

   http://www.huurwoningen.nl/nieuws/185/scheefwoners-kunnen-rekenen-op-extra-huurverhoging/

   Ik weet echt niet waar ze mee bezig zijn. Je moet makkelijker ontslagen kunnen worden, kortere WW-duur, flexibilisering van de arbeidsmarkt. nul-uren contracten, wordt maar zzp-er, huren omhoog. Ze drijven je een koopwoning in voor diegene die het nog (net) kunnen betalen want dan heb je een ‘strop’ om je nek. Dan hol je harder voor je baas, ga je je ellebogen gebruiken als er weer een ontslagronde aan staat te komen. Want die hypotheek zal en moet je betalen. Met 12 uur in de week werken word je al als werkende in de beroepsbevolking gezien. Als duurste minimumloner (23+ jaar oud) verdien je 8,66 bruto per uur.
   12 * 4,5 = 54 uur per maand. 54 * 8,66 = 467 Euro per maand. BRUTO. Nou, daar ga je dan een leuke woning van kopen / huren als officieel werkende in de beroepsbevolking ? Maar ondertussen wordt er wel van alles en nog wat aan opgehangen aan het hebben van een woning qua rechten / plichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: