De Crypto Hoofdstad van de wereld (deel 2)

0

We zijn nog steeds in Portsmouth, New Hampshire aan de oostkust van de VS, waar de Atlantische Oceaan begint. De stad die zowat de meest cryptovriendelijke ter wereld kan genoemd worden relatief naar het aantal inwoners. Als je Japanner bent of Indiër of Nederlander en je eigen munt aan de kant schuift, tot daar nog toe. Maar als Amerikaan (in se chauvinist tot in de kist) hetzelfde doen terwijl jouw munt toch (voorlopig nog) de reservemunt van de wereld is? Het vergt een heel bijzondere mindset, manier van denken. Een nog veel dieper inzicht in en kennis van economie en geschiedenis, in het bijzonder die van ‘geld’. Dat inzicht en die kennis heeft trouwens een officiële naam en die luidt: monetarisme.

Monetarisme

Monetarisme is een verzameling denkbeelden over het nationaal inkomen en de economie van het geld. Het monetarisme concentreert zich op de vraag en aanbod van geld, als een primaire manier waarop economische activiteit kan worden geregeld. Inflatie wordt bijvoorbeeld gezien als een verschijnsel dat optreedt als het aanbod aan geld groter is dan de vraag. Monetaristen kennen dan ook een grote rol toe aan het geld in het economisch verkeer. Zij zijn bang dat door de vergroting van de de geldhoeveelheid de inflatie wordt aangewakkerd.’

Oostenrijkse School

Herinner u uit deel 1 van dit artikel Steven Zeiler, mede eigenaar van de Free State Bitcoin Shoppe in Portsmouth. Tezamen met Derrick J. Freeman worden ze plaatselijk ook wel de Bitcoin Boys genoemd. Zeiler heeft onder meer de Austrian School of economics bezocht. De Oostenrijkse School waarvan econoom en filosoof Doctor Ludwig von Mises (Oostenrijk 1881 – Verenigde Staten 1973) dé proponent of predikant was. In zo’n 25 landen, ook in Nederland, zijn zogenaamde Mines Instituten opgericht. Het zou voor dit artikel te ver voeren om al hun denkbeelden volledig uiteen te zetten. De geïnteresseerde lezer vindt beslist zijn of haar weg naar veel meer interessants op dit gebied. Laat ons het hier houden op dat de Oostenrijkse School voor (de herinvoering van) de goudstandaard is om tomeloze geldcreatie, het letterlijk drukken van geld zonder tegenwaarde tegen te gaan.

Inflatie

In tegenstelling tot wat veel mensen denken betekent inflatie niet de prijzen die stijgen, goederen en diensten die duurder worden. Ook het merendeel der economen interpreteert het begrip zo of eerder: besteedt er weinig of tenminste op een verkeerde manier aandacht aan. De Oostenrijkse School weet dat prijsstijgingen het gevolg zijn van inflatie. Waarbij die inflatie het échte probleem is van een slecht functionerende economie gebaseerd op fiatgeld. Nergens ben ik zo’n eenvoudige, plastische omschrijving van inflatie tegengekomen als in het volgende artikel. Niet toevallig van de Amerikaanse site van het Mises Institute, Alabama. Eenvoudig in de zin dat iedereen het volgende kan begrijpen. Geen moeilijke woorden, geen honderden pagina’s te doorworstelen maar louter de essentie, zoals het hoort ook.

Onherstelbare economische schade

De titel van het artikel in kwestie is al veelzeggend: ‘Is the Fed an Inflation Fighter or Creator?’ Die vraag durven stellen alleen al betekent veel, maar lees goed wat nu volgt (in vertaling van Wikipedia.org). Het stuk dateert van 2015, dus wel 13 jaar geleden maar is nog brandend actueel. Meer dan ooit zelfs, als je ziet welke onherstelbare schade economisch aangericht wordt vandaag nog. De machthebbers, presidenten, geïnstitutionaliseerde internationale organisaties et al., nog steeds hebben ze niet door dat we met zijn allen economisch een weg zijn ingeslagen die doodloopt. Wij, de burgers, zijn dan voor het overgrote deel de onwetende, slecht voorgelichte volgers. Mijn kop eraf als Satoshi Nakamoto, wie hij of zij dan wel mag zijn, géén aanhanger is van de Oostenrijkse School!

De bakker en zijn brood

‘Inflatie en haar gevolgen zijn te demonstreren met een eenvoudig voorbeeld. Een bakker bakt tien broden en verkoopt ze voor vijf euro. Voor deze vijf euro koopt hij levensmiddelen in de supermarkt. De aanschaf van die levensmiddelen is dus gedekt door de eerlijke broodproductie van de bakker, oftewel: het ene nuttige product is uitgewisseld tegen het andere, via geld.

Stel nu dat een valsemunter opduikt, die geen bruikbare producten maakt, maar alleen vijf euro print. De kosten van geld maken zijn verwaarloosbaar, vergeleken met de erop gedrukte waarde, die bovendien oneindig kan worden verhoogd. Met dit nieuwe geld koopt hij de levensmiddelen voordat de bakker ze kan kopen. Zijn valsemunterij bestaat uit het “ruilen” van niets (hij heeft niks geproduceerd) tegen producten ter waarde van vijf euro bij de oude geldhoeveelheid. Er zijn nu twee vragers voor dezelfde levensmiddelen, hetgeen de prijs opdrijft. Mogelijk moet de bakker nu meer geld bieden dan voorheen en houdt hij minder over voor andere zaken, zoals investeringen. In elk geval betaalt hij gedwongen een hogere prijs. De valsemunter consumeert, zonder eigen productie van goederen of diensten. Hij heeft slechts de geldhoeveelheid vergroot, waardoor hij producten kon kopen ten koste van een ander, die wel bijdroeg aan de welvaart. Hij heeft koopkracht verkregen op kosten van de andere geldbezitters. Hieruit volgt dat inflatie een welvaartsverplaatsing teweegbrengt van productieve mensen naar niet-productieve.’ De grootste valsemunter ter wereld, beste lezers, is dan de Fed, de Federal Reserve, centrale bank van de Verenigde Staten…

Het probleem en de oplossing

Het probleem is het ongebreidelde gebruik, misbruik van de geldpers door (voornamelijk) de Fed. Sinds het definitief verlaten van de Gouden Standaard in 1971. Deze centrale bank als belangrijkste omdat de Amerikaanse dollar nog altijd de wereldreservemunt is. De onrealistische oplossing is dat de VS plots, vanuit het niets, een politiek van gezond geld gaat voeren. Waarvoor het met 25.000 miljard dollar and counting schulden definitief te laat is. En de wil of zelfs kennis (?) zeker onder Donald Trump volledig ontbreekt. De realistische oplossing is een nieuw soort geld. U raadt het al. Het is digitaal geld en het heet: bitcoin (en enkele altcoins). Laat ons voorlopig besluiten met één veelzeggende zin. Hij is van (weer niet toevallig) een adept van de Oostenrijkse School. Het stuk in kwestie is getiteld: Legal Tender Laws and Fractional-Reserve Banking.

Die zin luidt in vertaling: ‘Papiergeld in combinatie met wetgeving is de directe en veel snellere opvolger van de vroegere muntvervalsingen.’

En nergens beseffen alvast de burgers dat beter dan de inwoners van Portsmouth, New Hampshire…