De cryptomunt die wel eens maal 4000 kan gaan

2

De titel van dit artikel is géén grap of verzinsel. Ik ga u precies en in detail het hoe en waarom uitleggen. Wat het immense potentieel is van de cryptomunt die ik straks zal onthullen. Het is géén pumpanddump situatie. Ik bezit deze munt wel zelf. (Zou maar gek zijn om hier zelf niet in te investeren.) Maar noch u noch ik kunnen de koers op welke wijze dan ook beïnvloeden. Of mischien een béétje, wanneer u een miljardje teveel zou hebben. De TIP bied ik u gratis aan omdat u een trouwe bezoeker bent van de CRYPTO pagina van Biflatie.nl. Nu, wat eerst mijn aandacht trok was een artikel dat belicht werd in een YouTube video.

Gratis maar toch zeer waardevol

Op ‘gratis’ wordt nogal eens neergekeken. “Het kost niks dus zal het wel niet veel waard zijn.” In die zin. En meestal klopt dat ook. Of iemand tracht u iets aan te bevelen (‘verkopen’). Om dan later, als ‘iedereen’ gekocht heeft, zelf als eerste te verkopen. Het genoemde pumpanddump dus. Werd gedaan, wordt nog steeds gedaan en is in principe strafbaar. Daar laat ik mij niet mee in. Een andere manier om aan informatie te komen die wèl potentieel van grote waarde is, is lezen. Kijken. Luisteren. Leren. Studeren. Research verrichten. En: op het internet willen in deze bijvoorbeeld techneuten en hackers wel eens opscheppen over wat zij weten. Tonen hoe slim ze wel zijn.

Research

Research. Onderzoek. Meticuleus speuren en controleren. Overdenken. Extrapoleren. Berekenen. Véél werk. Vandaar dat nogal wat mensen, beleggers waar we het nu over hebben, liever klakkeloos overnemen. Blindelings geloven. “Het staat (neer)geschreven, dus zal het wel zo zijn.” Laat dat u niet overkomen, doe uw eigen research. Controleer. Alles wat ik en anderen hier ‘beweren’. We moeten ook om wettelijk in regel te zijn stellen dat dit géén beleggingsadvies betreft. Dat ik noch Biflatie.nl op geen enkele manier verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor eventuele verliezen die u kunt lijden. En nu: ter zake!

Het befaamde Artikel

Dat luidt als volgt. ‘Facilitate global payments on Corda. XRP the first settlement mechanism.’ In feite waren het twéé artikels/video’s waarop ik stuitte vlak na mekaar. U merkt al wel dat YouTube telkens u een video bekijkt, u andere suggereert. Soortelijke, dus vandaar. Die video was dan weer getiteld: Ripple/SWIFT/Corda/R3 Discussion, Sanctions, CBCDs And Bitcoin Price Movement.’ Geen paniek, ik ga dit allemaal voor u vertalen, ontcijferen. Global payments, Corda en XRP. Settlement mechanism. Ripple, SWIFT en R3. Dat is wat me intrigeerde, dat is waar het om draait.

Global payments…

…zijn internationale grote betalingen, transfers van geldmiddelen. Verricht door grote spelers in het financiële veld. Institutionelen dus meest. Banken, andere financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen. Landen zelfs en megabedrijven. Beleggingsfondsen en pensioenfondsen.

Corda…

…is een blockchain platform voor institutionele transacties via smart contracts. Dit laatste zal ik nog even uitleggen. Uitlegblockchain.nl: ‘Smart contracts zijn slimme contracten die een innovatief alternatief bieden voor de alledaagse reguliere contracten die wij gebruiken om zaken te regelen zoals hypotheken, verzekeringen, kadastrale gegevens, huurovereenkomsten, geregistreerde partnerschappen, erfenissen en auteurs en muziekrechten. Ook voor de vastgoedsector bieden deze digitale overeenkomsten nieuwe mogelijkheden. Het bijzondere van smart contracts is dat de regels en voorwaarden die een dergelijk contract wettigen, zijn geprogrammeerd in het contract zelf. De coderingen van smart contracts zorgen ervoor dat deze slimme contracten zichzelf kunnen handhaven.’

XRP…

…is het symbool waaronder het bedrijf Ripple genoteerd staat op alle cryptobeurzen.

Settlement mechanism…

…is een mechanisme of manier of wijze om iets te regelen. Af te handelen. In dit geval genoemde smart contracts.

Ripple…

…is zowel de naam van het bedrijf Ripple als de munt, de ripple. Symbool op de cryptobeurzen: XRP. Dit is de afkorting in feite van XRapid, hun paradepaardje. Dat waarmee het bedrijf Ripple geld verdient. Véél geld. En u en ik hopelijk, denkelijk, waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk ook!

SWIFT…

…staat voor Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. De organisatie, internationaal en coöperatief, voor wereldwijd bankverkeer.

R3…

…is een besloten en exclusief consortium. Meer dan 300 banken, financiële instellingen, fintechbedrijven en handelsorganisaties zijn erbij aangesloten. Zij ontwikkelden het genoemde CORDA. R3 heeft een distributed ledger of logboek dat open en over talloze computers verpreid, bevestigd en geverifieerd wordt. Bedoeld voor complexe transacties en met besloten, beveiligde toegang. Het is geen traditionele blokketen. R3 krijgt meer en meer partners. Het wordt reeds vervoegd door niet de minste: Crédit Suisse en ING. Er is ook grote belangstelling van de verzekeringssector, de gezondheidszorgsector (‘healthcare’) en diverse overheden.

De Tip: Ripple (XRP)

Mijn oog (allebei in feite want ik heb er gelukkig twee) was al verschillende keren gevallen op de naam ‘Ripple.’ Ook op de munt met dezelfde naam en noterend onder symbool XRP. Zozeer zelfs dat ik er een artikel over publiceerde op deze zelfde site, de Crypto pagina van Biflatie. U zou er goed aan doen dat nog eens door te nemen. Toen ik een maand of wat later de website nog eens bezocht, waren ze plots van 100 naar 200 klanten gegaan. Ik las en zocht verder. Want Ripple is slim, zeer slim in zijn bedrijfsopzet. Een technologie die iets sneller en/of goedkoper maakt is haast zo goed als zeker een blijver. Waar de meerderheid van de talloze ICO’s (crypto beursgangen) in de afgelopen paar jaar éérst hun munt voorop stelden, deed Ripple net het omgekeerde. Het bedrijf bood éérst zijn technologie en platform aan. Om internationale betalingen sneller én goedkoper te maken. Wie dan ook nog eens de ripple, de cryptomunt XRP daarvoor gebruikt, is nog goedkoper af. Slim, zeer slim, ik zei het al…

Verder zoeken en speuren

Vaak zijn de bronnen en plaatsen wanneer je naar iets zoekt, erg verspreid en divers. Zelfs en zeker op het world wide web, met al zijn vertakkingen en afgeleide media. Wat ik ook tegenkom, vind, over Ripple en zijn XRapid, het blijkt allemaal positief. En veelbelovend voor nu en de toekomst. Sterker nog: wie er op gaat letten kan in feite niet meer rond Ripple heen.

De belangrijkste vondsten.

30 januari 2019. Een joint venture met de grootste Japanse financiële speler, SBI Holdings. Plus haar gloednieuwe cryptobeurs SBI Virtual Currencies ‘will use XRP as the only digital asset supported at launch.’ 7 februari 2019. De CEO van Binance, de belangrijkste cryptobeurs ter wereld, verklaart beslist een samenwerking te willen. CKJ Crypto News stelt 12 maanden “day and night” ermee te zijn geweest. XRP is dé munt van de toekomst, is hun conclusie. In volgende video worden offciële documenten getoond die president Trump persoonlijk onder ogen heeft gehad. De naam XRP wordt meer dan 30 keer vernoemd.

De top dog. De spin in het web. De hoofdvogel. De hoofdprijs

R3. R3.com. Het immer groeiende hoewel besloten consortium van institutionelen. En haar blockchain platform voor instititutionelen Corda. Dààr zo dicht mogelijk bijkomen. Een vinger in die pap krijgen. Want ik zocht nog verder en vond het volgende. 4 Februari 2019. ‘Swift announces PoC Gateway with R3′. 5 Februari 2019. ‘Wall Street Blockchain Alliance joins enterprise blockchain concortium R3.’

Connecting the dots…

Tot slot hoefde ik nog slechts al deze verspreide maar nauw gelieerde informatie en feiten met mekaar te verbinden. De puzzelstukken aan elkaar te voegen. Om de puzzel te vervolledigen moest ik echter nog één maar cruciaal stukje vinden. En dat vond ik ook. SBI Holdings is als machtigste financiële instelling van Japan een innige partner van Ripple. Via een joint venture. Zal slechts en alleen XRP, de Ripple munt gebruiken voor haar nieuwe cryptobeurs. Wel, laat nu net deze SBI Holdings een joint venture aangaan met de ‘top dog’, de ‘spin in het web’ R3! Deze ‘new SBI R3 Japan venture‘ wordt voor 60 procent eigendom van SBI Holdings. Deze zal buiten Japan ook naar andere Aziatische landen uitbreiden…

De cirkel is dus rond en daaruit volgt uw TIP

Ripple here, Ripple there, Ripple everywhere? Meer en meer richten nieuwe ICO’s, blockchain, technologieën zich op de ‘fin’ in de fintech. Dat is niet voor niets Ripple’s domein. Waarin ze in no time zelf een grote speler zijn geworden. Als tweede belangrijkste cryptomunt van een slordige 2000 en vlak na mastodont bitcoin (BTC.) Tenslotte vond ik nog een directe link tussen Ripple en C3. Namelijk deze, op Ethereumworldnews.com:

Ripple is ‘binnen’

Ripple is indirect, via via, binnen het besloten consortium C3 geraakt! Temidden van deze institutionelen! Het immense belang hiervan voor het bedrijf en haar munt, XRP, kan niet overschat worden… ”The deployment of the Corda Settler and its support for XRP as the first settlement mechanism is an important step in showing how the powerful ecosystems cultivated by two of the of the world’s most influential crypto and blockchain communities can work together.

While the Settler will be open to all forms of crypto and traditional assets, this demonstration with XRP is the next logical step in showing how widespread acceptance and use of digital assets to transfer value and make payments can be achieved.’

Een medestander

‘Why XRP wil Xplode’ meent ook een techneut die drie, vier uur per dag op louter deze materie gestudeerd heeft. Hij zegt terecht: “Be sure to stick around until the end to hear about the importance of SMART CONTRACTS with all of this. R3 will use it’s open-sourced Platform, Corda, and integrate SWIFT GPI for settlements…with XRP as the first Settlement Mechanism!Hier hoort u het de man, Kevin Cage, zelf zeggen. Er gaat iets groots met XRP gebeuren. XRP heeft de potentie om “at least” $1000 te bereiken. (Op moment van schrijven, zondag 10 februari 2019, staat XRP aan $0,27 genoteerd; vermenigvuldig dit met 4000 en je komt aan dit bedrag!)

XRP aan $1000

Wanneer of indien de ripple munt in koers maal 4000 gaat, staat die op ruwweg 1000 in dollar tegenwaarde. Wat betekent dat ook de marktwaarde maal 4000 gaat. Op moment van schrijven bedraagt die 12 miljard in dollar tegenwaarde. 12 miljard maal 4000 komt uit op 48.000 miljard. Oftewel $48 trillion. Klopt nietwaar? Zetten we dit reusachtige bedrag even in perspectief. Keren we terug naar ‘Ripple 2019: wat te verwachten?’ van 14 januari 2019. Dan weten we dat de jaarlijkse kost van het internationale geldverkeer 1,6 trillion dollars bedraagt. Dus 1600 miljard. Wanneer of indien dit volledig vervangen wordt door XRP, dan moet de beurswaarde van 12 miljard maal 133. De huidige koers zou dan bijna $36 worden. $1600 miljard voorstellen is vergelijken met de beurskapitalisatie van enkele aandelen. Amazon en Apple zijn elk ongeveer, wat meer of wat minder, $1000 miljard waard.

$48 trillion in perspectief

De totale schuld van de VS bedraagt 22 trillion (and counting). Al het geld in de wereld in omloop is ongeveer 80 trillion. Dat is buiten alle overheidsobligaties gerekend (58 trillon.) Want dat is schuld. Ook buiten alle aandelen en bedrijfsobligaties ter wereld (116 trillion). Buiten de derivatenwereld zeker want dat is speculatie (1000 trillion.) 48 trillion marktwaarde voor XRP zou beteken dat iets meer dan de helft van alle geld in omloop in de wereld, vervangen zou worden. Door de ripple munt. Wanneer XRP op afgerond 1000 tegenwaarde in dollar noteert. Niets is onmogelijk en zeker niet in de financiële wereld. Het blijft een reuzensprong, toegegeven. Maar laat ons stap voor stap zetten. Het van jaar tot jaar bekijken. In ieder geval lijkt ripple, XRP, een cryptomunt met een schitterende toekomst.


Disclaimer: Dit artikel is informatief en is niet bedoeld als beleggingsadvies of een aanbeveling tot het kopen of verkopen van crypto of andere financiële producten. Doe altijd zelf onderzoek naar hetgeen je in wil gaan beleggen en informeer jezelf.  Dit artikel is de visie van de auteur en niet van Biflatie.nl zelf.