De Dagobert Duck-Taks van de SP

19

Dit weekend heeft de SP bekend gemaakt dat deze socialistische partij een voorstel wil indienen bij het debat over de belastingplannen 2015 om een “Dagobert Duck-Taks” in te voeren. Een belastingmaatregel die er toe moet leiden dat de superrijken flink meer belasting gaan betalen voor de vermogensrendementsheffing in box 3.

dagobert duck

Dagobert Duck-Taks

Het idee is om aan de onderkant de vrijstelling van € 21.000 per persoon te verhogen naar € 31.000 en aan de bovenkant, het belastbare bedrag dus, het belastingpercentage te verhogen van 1,2 naar 1,9 procent voor vermogens boven de 1 miljoen. ‘Gelukkig heb ik geen 1 miljoen op mijn spaarrekening staan en hoef ik mij daar geen zorgen over te maken’. Overigens ben ik wel van mening dat het in deze tijd van de laagste rente een krankzinnige gedachte is om bij de heffing in box 3 nog altijd uit te gaan van een wettelijk vastgesteld rendement van 4 procent, ongeacht het werkelijke rendement. Op spaarrekeningen krijg je momenteel ongeveer 1 procent en soms zelfs minder. Alleen op depositorekeningen krijg je nog een rente van 2 tot 3 procent bij looptijden van 2 tot 10 jaar. Bij verhuur van vastgoed zou het nettoresultaat na aftrek van belasting hoger kunnen zijn, maar daarbij moet rekening worden gehouden met reserveringen voor onderhoud wat in de nieuwe wetgeving vanaf 2001 niet meer aftrekbaar is.

Belastingdruk in box 3 per saldo niet hoog

De vraag of de belastingdruk in box 3 op dit moment (extreem) hoog is door vast te blijven houden aan 4 procent rendement lijkt mij aan de hand van de volgende berekening wel duidelijk. Stel: je bezit 1 miljoen aan diverse bezittingen. Spaargeld, tweede woning en een beleggingsportefeuille. Op deze 1.000.000,00 gaat een vrijstelling in mindering van bijvoorbeeld 2 x 21.000 wanneer je gehuwd(fiscaal partnerschap) bent. Blijft over 958.000. Fictief rendement 4 % is 38.320. De belasting hierover is 30 procent en dat is 11.496. U en ik die ik geen 1 miljoen bezitten zouden al graag willen zeggen dat we dit bedrag aan belasting best willen betalen. Het bezit is er dan ook naar. Het rendement is via spreiding van je vermogen makkelijk te verhogen indien je bereidt bent enig risico te lopen. Van interen is nog geen sprake.

Wat te doen bij hoger tarief

Wat gaat iemand nu doen als de belastingheffing in box 3 wordt verhoogd met 63 procent(van 1,2 naar 1,9)? Exact, beleggingsadviseur in dienst nemen die gespecialiseerd is in beleggen in buitenland. Door de belastingverdragen (ter voorkoming van dubbele belastingheffing) die wereldwijd zijn afgesloten is het interessant om meer vermogen daar te beleggen waar de bronheffingen lager zijn dan in je woonland. Als ik over 958.000 een bedrag van 18.202 euro(1,9 %) moet betalen dan loont het de moeite om een paar duizend te betalen aan een betrouwbare adviseur. Maar wat te denken bij vermogens van 100 miljoen en meer. Het is algemeen bekend dat de echte kapitalisten door allerlei belastingconstructies nauwelijks belasting betalen in het eigen woonland. Ik vraag mij dan ook af wat voor zin het heeft om de belasting in box 3 te verhogen. Het idee om de kleine spaarders tegemoet te komen door de huidige vrijstelling met 10.000 te verhogen is een goed idee. Maar om de lagere belastingopbrengst hiermee te compenseren door boven de 1 miljoen het heffingspercentage te verhogen veroorzaakt naar mijn mening alleen maar een kapitaalvlucht naar het buitenland. In de politieke discussie in de Tweede Kamer zal het SP-plan door de VVD uiteraard worden getorpedeerd. Het plan zal wel in de prullenbak verdwijnen.

Kapitaalvlucht

De belastingdruk in Nederland is al van dien aard dat een verhoging bij welke doelgroep dan ook tot stevige protesten zal leiden. Wanneer je een deel van de samenleving wil tegemoet komen met een belastingverlaging zal het tekort moeten worden opgevangen door een ander deel zwaarder te gaan belasten. De gedachten zullen dan al gauw uitgaan naar de superrijken. Een logisch gevolg wat is ontstaan uit het feit dat de rijken veel en veel rijker zijn geworden en de armen behoorlijk armer. Dit gaat natuurlijk botsen. De SP is een partij die het wil proberen om wat meer geld bij de superrijken weg te halen. Dat is een loffelijk streven, maar volgens mij met hun belastingplan niet haalbaar. Simpelweg om reden dat de uitdrukking “geld maakt macht” in deze tijd volop van toepassing is. Het is goed dat de SP de strijd wil aanbinden tegen de superrijken, maar in ons politiek fiscaal klimaat zal het nooit lukken om de belastingdruk bij de allerrijksten te verhogen. De plannen zullen worden bestreden en mocht de hogere box 3-heffing alsnog worden ingevoerd dan zal achteraf blijken dat de meeropbrengst in belasting tegenvalt door kapitaalvlucht. Zie hier het politieke dilemma. Het is bekend dat de balans zoek is in onze samenleving wat betreft de verdeling van rijkdom. Het zal m.i. nooit lukken om met fiscale maatregelen hier verandering in aan te brengen.

Echte belastingvereenvoudiging

Laat onze staatssecretaris Wiebes nu eerst maar eens zijn voorstellen tot vereenvoudiging van ons belastingstelsel zien door te voeren. Dat is zondermeer dringend nodig. Veel te veel complexe belastingwetgeving met veel jurisprudentie en door de Belastingdienst nauwelijks nog uit te voeren. Tel daarbij op de uitvoering van de inkomensafhankelijke toeslagen bij dezelfde overheidsinstelling en je krijgt een enorme in- en uitgaande geldstroom bij een dienst die met z’n automatisering door de toepassing van zoveel complexe regelgeving blijft achterlopen in de uitvoering daarvan. Bijna dagelijks wordt de Belastingdienst in de media achtervolgd door gemaakte fouten, mede veroorzaakt door een verouderde automatisering die is achtergebleven door de overheidsbezuinigingen. Ik durf te stellen dat het veel meer geld oplevert wanneer je de wetgeving echt vereenvoudigt en Toeslagen afschaft. Dat zorgt voor een veel soepelere belastingheffing met een besparing van duizenden ambtenaren. Deze ambtenaren niet ontslaan. We hebben al zoveel werklozen. Deze ambtenaren kunnen heel nuttig worden ingezet om de ondernemers in het MKB te begeleiden bij het verwerken van hun administratieve verplichtingen t.o.v. de overheid. Een vorm van preventief toezicht. Minder rompslomp bij het MKB draagt bij tot een meer winstgevende bedrijfsvoering. Op deze manier worden er 2 partijen gelukkig. Het MKB en de overheid. Nu nog de politieke partij die met een dergelijk plan wil gaan scoren. Het achterkamertjes-overleg wat Wiebes nu voert zal, zoals ik vrees, op den duur gaan vastlopen doordat alle partijen teveel noten op hun zang hebben met ieder een eigen achterban die weer een andere doelgroep vormen in onze complexe samenleving. Mede hierdoor zal het vereenvoudigings-overleg en uiteindelijke invoering van een halfslachtig belastingplan te lang duren in deze tijd dat er snel moet worden ingegrepen om uit de economische impasse te geraken.

Piet Pineut