De Eurocrisis is nog niet over

52

eurocrisisAls we kijken naar de obligatiemarkten in de Eurozone, lijkt het er op dat de Eurocrisis over is. De 10-jaars rente op obligaties van Italië is gezakt van 7% naar 4.15%, die van Spanje van 7.5% naar 5% en zelfs die  van Griekenland is van boven de 35% gedaald naar 11.35%. Dit mede dankzij de creaties van de Outright Monetary Transactions (OMT) en het European Stability Mechanism (ESM). Ook de uitspraak van Draghi op  26 juli 2012, dat hij “alles zal doen om de Eurozone bij elkaar te houden”, had een positief effect op de markten. De Eurocrisis is volgens mij echt nog niet opgelost.

Weinig tekenen van economisch herstel

Economische verbeteringen zien we namelijk nog niet. De zwakkere landen (Spanje, Italië, Griekenland, Portugal) in de Eurozone hebben nog steeds te maken met economische krimp. Dit door de aanhoudende  bezuinigingen (ja, bezuinigen maakt juist alles slechter in plaats van beter), de relatief sterke Euro, de nog steeds aanwezige bankencrisis (kapitaal tekort) en het lage vertrouwen van zowel consument als  producent. Sterker nog, het lijkt er op dat de economische krimp nu ook over slaat naar de kern van de Eurozone.

Kicking the can down the road

Het grootste probleem van de zwakke landen, de zwakke concurrentiepositie, wordt echter niet of slechts deels aangepakt, dit terwijl de economie blijft krimpen en de werkloosheid blijft stijgen. Het lijkt er dus  gewoon meer op dat de Europese leiders weer – dat hebben ze afgelopen jaren meerdere keren gedaan – tijd hebben gekocht. Kicking the can down the road, zoals dat mooi in het Engels heet. Indien er geen  daadwerkelijke oplossingen komen, is het zogenaamde doormodderen (nog jaren weinig tot geen economische groei) nog het meest positieve scenario.

Frankrijk de volgende dominosteen?

Naast de zwakke landen heeft ook Frankrijk heeft zijn problemen. In 2012 groeide het land met amper 0.1%, waar de werkloosheid rond de 11% bleef hangen. Daarnaast heeft het land een schuldenlast van ruim  86% en een begrotingstekort van 4.5%. Ook hier is de slechte concurrentiepositie een grote oorzaak; de hoge arbeids- en fabriekskosten zorgen ervoor dat het land minder kan exporteren. Echte hervormingen  willen ze dan ook niet doorvoeren. Ook het plan om op de rijkste inwoners 75% belasting te heffen faalde. Dit zorgde er zelfs voor dat veel rijke Fransen het land verlieten of zelfs een andere nationaliteit hebben  aangenomen. Gezien het land zijn begrotingstekort zal moeten terugdringen, zal de economische groei hier ook alleen maar krimpen. Ook hier zijn weinig positieve kanten te ontdekken.

Grafiek Jeugdwerkloosheid Europa

Enorme jeugdwerkloosheid groot probleem

Misschien het grootste probleem is de enorme jeugdwerkloosheid. In Spanje en Griekenland is deze boven de 55% en in Portugal en Italië is deze boven de 35%. Maar ook in Frankrijk is het jeugdwerkloosheidspercentage 27.5%, zie grafiek hierboven, via ZeroHedge. Gezien de situatie waar we als Eurozone nu in zitten, is het ook niet te verwachten dat de werkloosheid dit jaar zal dalen. De vraag is wat er met al deze jongeren gaat gebeuren…

Lees ook: Europe’s Cognitive Dissonance