De Federal Reserve in werkelijkheid

6

Ik heb al eens vaker beweerd dat er niet zoiets als één elite bestaat. Er zijn er in mijn ogen meerdere, waarvan soms de belangen parallel lopen, maar soms ook totaal tegenstrijdig zijn. Maar dat er binnen één elite ook nog eens tegengestelde meningen zijn kan misschien wel eens verhelderend werken, vooral als die naar buiten komen.

Wat te denken van de FED en Dallas FED president Fisher?

Ik wil eerst een voorbehoud maken voor het waarheidsgehalte, maar het verhaal komt bij mij in ieder geval heel humoristisch (niet hilarisch) over. Het schijnt dat deze FED president in Toronto een aantal discutabele opmerkingen heeft gemaakt t.a.v. de FED politiek. Uitspraken die er niet om logen.

Hij had geen goed woord over voor het gelddrukken van de Federal Reserve, ook niet voor het opkoopprogramma van bonds met haar gevolgen, waaronder ‘het speculatief najagen’ van de impulsen die daarvan uitgaan. Hij constateerde dat zelfs de rente op de meest risicovolle junk bonds nu beneden de 7% waren gevallen, daar waar ze een jaar geleden nog tweecijferig (double-digits) waren. Velen hebben gebruik gemaakt van deze gekte en hebben deze bonds verkocht tot een bedrag van $ 187 miljard (onze telling) alleen al dit jaar.

Stijgende aandelenmarkten

En dan is er de enorme stijging van de aandelenmarkten. Dat terwijl het risico alleen maar toenam in een economie die sinds 2009 een gemiddelde groei kende van amper 2,1%. Voordat hij bereid was zijn visie te geven over de economie voor de komende maanden, waarschuwde hij dat zijn voorspelling – net zoals de meeste voorspellingen –  zouden moeten worden bekeken vanuit ‘Arrow’s Caveat lector’. Een waarschuwing aan de lezer en haalde daarbij het navolgende voorbeeld aan.

Gedurende de 2e Wereldoorlog diende de toekomstige voor de Nobelprijs voorgedragen Ken Arrow als officier meteorologie bij de luchtmacht. Hem en zijn team werd gevraagd weersvoorspellingen op maandbasis te doen. En als rechtgeaard analyticus, liep Arrow nog eens door al zijn verzamelde data en kwam tot de conclusie dat zijn voorspellingen echt niet beter waren dan die van het gooien met dobbelstenen. Daarop vroeg hij om ontheffing van deze onmogelijke taak en kreeg het navolgende onweerstaanbaar grappige antwoord van zijn superieuren: ‘De bevelhebbende generaal realiseert zich heel goed dat voorspellingen nietszeggend zijn. Echter, hij heeft ze toch nodig om zijn planning te kunnen maken.’

En met dit verhaal gezegd hebbende, kwam hij met zijn voorspelling dat de kansen dat inflatie de kop op zou steken in de komende zes maanden extreem laag ingeschat konden worden. Hij noemde inflatie verder ‘de meest omvattende belasting’, hetgeen toch echt wel als een ontboezeming voor een Centrale Bankier gezien kan worden. Ook zag hij een economische groei die licht boven de recente trend zou liggen.

Vervolgens ter onderstreping gaf hij de volgende videolink:

[youtube id=”Df_6r_tZqGo” align=”center”]

Bron: Wolf Richter