‘De geschiedenis kan zich niet herhalen’

Vraag aan Armstrong: In diverse boeken over de crisis, zoals Conquer the Crash van Robert Prechter en Aftershock van de New York Times best seller auteur Robert Wiedemer, wordt voorspeld dat we te maken zullen krijgen met een nieuwe Grote Depressie, met werkloosheid die tot boven de 50% gaat stijgen en een crash van aandelenmarkten, 90% zullen dalen. Wiedemer voorspelt daarnaast stijgende inflatie tot wel 100%. Wat is jouw mening daarover?

Antwoord Armstrong: Wat er in deze boeken wordt geschreven is totale onzin. Ze denken alleen vanuit het binnenlandse perspectief en gaan ervan uit dat de geschiedenis zich op dit punt zal herhalen. Ze hebben geen idee van wat ze voorspellen, omdat ze niet denken vanuit de globale wereld. Met de komst van globalisering is alles met elkaar verbonden.

De crash op Wall Street tussen 1929 en 1930 was een normale correctie. In 1931 herstelde de beurs zich, maar toen kwam in datzelfde jaar de overheidsschulden crisis om de hoek kijken: Europa, China en Zuid-Amerika konden hun schulden niet meer betalen, gingen in default en zorgen voor massieve deflatie en de destructie van welvaart. De defaults zorgden ervoor dat meer dan 3000 banken over de kop gingen en daardoor crashte de aandelenmarkten. De waarde van geld steeg door de deflatie, daarom confisqueerde Franklin Roosevelt goud en devalueerde de dollar in 1934. Tot de devaluatie van de dollar was inflatie volkomen afwezig, na de devaluatie was er weer inflatie en steeg de aandelenmarkt.

Dus waarom denken deze schrijvers dat we een crash van 90% in de aandelenmarkt krijgen, terwijl we nu gewoon inflatie hebben? Dat is onmogelijk! Ze hebben dus geen idee waarover ze het hebben. Meerdere keren heb ik uitgelegd dat de werkloosheid tijdens de Grote Depressie zo hard steeg door de Dust Bowl en omdat 40% van de bevolking in de landbouwsector werkte. DAAROM steeg de werkloosheid, niet door faillissementen in de industrie. Tegenwoordig werkt nog maar 3% van de Amerikanen in de landbouwsector. In de huidige tijd zal de werkloosheid stijgen door het verlies van banen bij de nationale en lokale overheden, omdat ze moeten bezuinigen. Ook stijgende belastingdruk zorgt voor meer werkloosheid.

De voorspelling dat de Dow Jones met 90% zal gaan crashen, betekent dat al het aandelenkapitaal zal gaan vluchten naar Amerikaanse staatsobligaties, de dollar sterk zal gaan stijgen en dat obligatierentes verder zullen moeten dalen. Om dit alles voor elkaar te krijgen, zouden deze obligatierentes dus negatief moeten worden. En hoe denkt Wiedemer dat je in dit scenario 100% inflatie kunt krijgen? Volstrekt tegenstrijdig en onmogelijk.

Via: Nikolaos’s overheidsschulden crisis | Bron: armstrongeconomics.com

11 reacties

 1. Armstrong heeft hier wel een punt,Bernanke van de fed is ookeen kenner van de jaren 30 vandaar ook de vele QE”s om maar uit de deflatie te blijven,maar eens is ook die truuk uitgewerkt,en naar mijn idee komt dan toch Prechter en Mecking en dus deflatie in beeld,en juist dat we globaal verbonden zijn maakt de uitkomst van deze crisis zeer onzeker,het bekende domino effect kan hierdoor ontstaan.

 2. Ik denk dat het wel degelijk mogelijk is. Het is nog maar een paar jaar geleden toen we bijna allemaal getuigen waren van een complete ineenstorting van het financiële systeem. Dit had op een enkeling na niemand zien aankomen. Dit roept voor mij grote vragen op over:
  A het voorspellende vermogen van de financiële sector in zijn geheel.
  B het controlerende vermogen van de financiële sector.
  C het aan kunnen dragen van de juiste oplossingen vanuit deze positie.

  Als ik kijk naar de recente openbaringen van het IMF als ook de voorspellingen die bijvoorbeeld het CPB blijft doen dan blijft de vraag voor mij of het amateurisme is of pure manipulatie waarom ze in al hun voorspellingen veel te positief zijn en er regelrecht naast zitten.

  Het gaat wat mij betreft ook alleen maar slechter en niet beter. Ondanks de gigantische wereldwijde stimulering. China koelt af. Amerika wil ik zien draaien zonder het infuus van de FED.
  Europa blijft in de gevarenzone. Geld blijft wereldwijd stromen naar enkele monopolisten en de staat.

  Ik denk dat een ineenstorting nog steeds heel goed mogelijk is. De oorzaak zal misschien net alleen iets anders zijn.

 3. Soms heeft de ene analist (deels) gelijk, soms de andere. Natuurlijk blijkt achteraf pas wie er gelijk heeft gehad. Verder, mensen die op relatief niveau heel makkelijk allerlei absoluties uitspreken kun je mi maar beter sceptisch bezien.

 4. Ik ben het met Armstrong eens.
  Bij 100% inflatie kunnen mensen net anders dan vluchten in aandele. Niet iedereen kan immers voor goud of zilver gaan, en ook niet in obligaties.
  Dat houdt volgens mij in dat zulke inflatiecijfers, vandaag de dag niet gepaard zullen gaan met extreem dalende aandelenmarkten.
  Niet op de hele wereld gaat het economisch slecht. Kijk naar jezelf. ik zou bij extreme inflatie, mijn consumptie tot minimum beperken, en de rest besteden aan aandelen in BRIC landen of zoiets.

 5. beste biflaten:

  Vrije samenlevingen en vrije mensen gebruiken geen Nep Fiat Geld maar goud en zilver zo was het en zal het altijd blijven. Als je nu nog steeds blijft vertrouwen op een overheid en banksters die het beste met jou geld voor hebben dan moet je straks niet klagen dat je als een makke schaap vakkundig bent geschoren beeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhh….

  Ja de aandelen zullen geweldige crash tegemoet zien in de oostenrijks school ook wel genaamd de befaamde : Katastrophe Hausse waar we nu midden in zitten. Zorg voor een goede schuilplaats want het Fiat Nep Geld gaat hemelen en dan is het niets meer waard .

 6. Even off topic:

  Ik wil de site Biflatie complimenteren. Wat mij betreft mag het nieuws in de toekomst er zo uit gaan zien zoals jullie het brengen.
  Ik vind jullie namelijk 1 van de beste sites van heel internet wat deze crisis betreft. Ook Goudportal is niet mis natuurlijk.

  Maar wordt het niet eens tijd dat jullie je talent gaan gebruiken om door te breken? Er ligt een enorme gat in de markt wat dit betreft……Jullie zouden de MSM leugens kunnen verpletteren met het werk dat jullie hier leveren.

  Zijn jullie je daar bewust van?

 7. Ok, vergelijk trekken met de jaren 30 is natuurlijk niet reeel.

  Toen werkten men nog massaal (voor de crisis), wat ook blijkt uit de cijfers.
  Nu is werken taboo, hier zijn creative oplossingen voor bedacht. Het aantal WW (ers) noemt men, de geregistreerde werklozen. Wat zegt dit cijfer?

  Hieronder tellen NIET de WAO’ers (Nederland 9%, Amerika 25%), de bijstand en IOAW’ers (Amerika, voedselbonnenprogramma, 15%), de AOW’ers (bestonden niet in de jaren 30!), pensioen en wachtgeldregelingen en natuurlijk de WW ‘ers (Nederland 7,2% en Amerika 8%). Ambtenaren (Nederland en Amerika, heel leger waakt over het land, tja het mag iets kosten)

  Dat percentage WW ‘ers kan niet veel stijgen, omdat al bijna niemand meer werkt (zitten in een ander potje).

  Fabrieken zijn jaren achtereen gesloten, om in Azie de deur te openen. Er werkt geen hond meer in de productie en waarom moeten we iets maken, dat krijgen we bijna gratis van China.

  Er zit een punt waar ik sterk over twijfel, dat is het aantal ambtenaren, ruim 2 keer zoveel als vroeger, goed men doet nu net of dat wordt teruggedrongen…..daar geloof ik niets van. De enige manier om nog iemand aan het werk te houden, is door de overheid…..of we dat nu een ambtenaar noemen, of subsidie, het wordt bekostigt met belastingcenten.

  In de dertiger jaren ging Amerika en Europa weer produceren, ofwel productiefabrieken bouwen, dat is nu niet meer denkbaar, dus inderdaad de geschiedenis gaat zich niet herhalen.

  Wat gaat dan wel gebeuren, inderdaad inflatie, wie zelf boodschappen doet, is het misschien al opgevallen, dat de prijzen in de supermarkten fors stijgen (veel meer als 10%).

  Wat gezegd moet worden ,als we eerlijk zijn, is dat de koopkracht of welvaart de komende jaren achteruit zullen gaan.
  Misschien kan de Westerse wereld weer de draad oppakken als er zo’n 50% is ingeleverd, maar misschien is het al te laat.

  Mijn advies, leer Chinees, daar is werk en de Chinese valuta zal sterker uit de strijd komen. Ik hoef niet te zeggen, dat het werkvaartsniveau in China flink omhoog zal gaan, terwijl de Westerse wereld de eindjes aan elkaar moet knopen.

  Wat leren we hiervan…….diegene die fabrieken bezitten en produceren zullen rijker worden en diegene die liever zelf niets doen zullen het steeds slechter krijgen. Eigenlijk is het niet zo moeilijk.

  Willen we dus echt een oplossing voor de Westerse wereld, dan zullen er hier fabrieken moeten worden gebouwd, die natuurlijk wel moeten kunnen concureren met de Aziaten.

  Met pappen en nathouden gaan we het niet redden en zullen we steeds verder de stront in zakken. Helaas vrees ik voor dit laatste.

 8. De gevreesde totale crash van het financiële systeem laat nog steeds op zich wachten. Al suggereren sites als Xandernieuws dat het elk moment zal gebeuren.

 9. Een aanstaande crash lijkt volkomen zeker maar duidelijk anders dan in 2009. 4 Jaar geleden zag bijna niemand deze aankomen, maar tegelijk waren we met z’n allen er nog niet echt aan toe. Nu zijn er veel websites waarop wordt geschreven en gewaarschuwd dat het fiatgeldsysteem z’n einde nadert en zijn er steeds meer mensen die zich daarvan bewust worden. Het lijkt een soort veenbrand die stiekem ondergronds voort woekert. Je ziet de vele reddingspogingen van centrale banken en overheden die totaal niet helpen, althans zeker in de EU niet. Je ziet alle foute voorspellingen van banken en planburo’s waardoor burgers nu zelf na gaan denken over hoe het in de toekomst wel eens heel anders zou kunnen worden dan men wil doen geloven. Kortom, menigeen lijkt te zijn wakker geschud en gelooft inmiddels dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Ooit slaat groei om in krimp en wordt straks het “Rijke Westen” in de geschiedenisboeken omschreven als de schuldenwelvaart van de twintigste eeuw. Het is afgelopen met Japan, de VS en het oude Europa. Wordt wakker en kijk nuchter om je heen. Manipulatie en fraude in de hoogste kringen, foute voorspellingen, foute overheidsbeslissingen en ga zo maar door. Hierdoor gaan (gemaakte) geldstromen totaal de verkeerde kant op en raakt het vertrouwen van de burger werkelijk helemaal zoek. Geen enkele crisis is dezelfde en is nooit exact te voorspellen. Toch voelen velen met mij deze wel aankomen. Maar door de enorme verwevenheid van onze economieën komt de echte crash altijd onverwacht. Meestal veroorzaakt door een niet helemaal opgemerkt element. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
  We gaan zien dat we in een stroomversnelling geraken. Wat in NL heel duidelijk zichtbaar is gebeurt in de andere EU-landen min of meer hetzelfde.

  1. De doorsnee burger heeft al 5 jaren op rij minder te besteden door hogere lasten.
  2. De eigenwoning-bezitters met hypotheek lossen bijna allemaal extra af, waardoor geld uit omloop verdwijnt.
  3. Loonstijgingen in CAO’s zijn lager dan inflatie.
  4. Rente op spaartegoeden is lager dan inflatie.
  5. MKB met investeringsplannen krijgt nauwelijks leningen bij de bank.
  6. Record aantal mensen werkloos.
  7. Door huizencrisis ook banencrisis. Woning niet verkopen, dan geen nieuwe baan op afstand.
  8. Door slechtere vooruitzichten wordt steeds meer gespaard en tegelijk ook meer afgelost op leningen.
  9. Door alle opgesomde punten alsmaar dalend consumentenvertrouwen.
  10. De optelsom van zoveel negatieve factoren kan maar tot één conclusie leiden.

  Het is beter om maar 10 punten te noemen. Er zijn nog veel meer aanwijzingen, zoals aangetaste pensioenen, vergrijzing, verloedering, etc, etc. We kijken met z’n allen alleen maar strak vooruit en laten met een bepaalde gelatenheid alle ellende over ons heen komen zonder noemenswaardige protesten. Of het moet al zo zijn dat het reageren op biflatie.nl een vorm van protest is. Alleen verandert de boel daarmee totaal niet. Het Malieveld in Den Haag blijft akelig leeg. We lijken met z’n allen in slaap te zijn gesukkeld. Of zou het toch vanzelf weer goed komen doordat bijvoorbeeld volgend jaar door alle bezuinigingen veel mensen niet met vakantie naar buitenland gaan maar hun vakantiecenten in NL spenderen? Nee dus, want deze 1,3 miljoen mensen hebben juist hun vakantiegeld gebruikt om extra af te lossen op hun hypotheek die onder water staat.

  1. Wanneer zal het Malieveld vol staan met protesterenden en zal het Openbaar Vervoer platgelegd worden? Wanneer de gewone burger massaal verarmt en massaal uit hun woningen gezet worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: