De grootste problemen van ons monetair beleid

4

Deze week is het 46 jaar geleden dat er een keerpunt in de financiële wereldgeschiedenis plaatsvond: op 15 augustus 1971 koppelde President Nixon de dollar los van het goud. En een hoop problemen in onze hedendaagse economie kunnen worden herleid naar dit moment.

Bretton Woods, juli 1944. Terwijl de Tweede Wereldoorlog nog in volle gang is, zijn de geallieerden al begonnen met bedenken hoe de wereld er ná de oorlog uit moet gaan zien. Daarom komen er deze zomer vertegenwoordigers van 44 landen samen in het Mount Washington-hotel. Daar, ver weg van al het wapengekletter, praten de vertegenwoordigers over het internationale geldstelsel dat na de oorlog gestalte moet krijgen.

Één ding is duidelijk: een terugkeer naar de in de jaren dertig afgeschafte goudstandaard zit er niet in. Als het al niet onmogelijk was, dan is het toch in ieder geval onwenselijk. Aan de andere kant is men het er echter ook over eens dat een stelsel helemaal zonder regels of anker ook geen goede oplossing zou zijn. Wat uiteindelijk uit de onderhandelingen kwam, is de geschiedenisboeken ingegaan als het ‘stelsel van Bretton Woods’. Daarin werd de Amerikaanse dollar gekoppeld aan het goud; de munten van andere landen werden op hun beurt vastgeklonken aan de dollar, met een mogelijkheid die spilkoers te veranderen. De inwisselbaarheid van dollars voor goud bleef overeind, zij het alleen voor overheden.

Als anker garandeerden de VS dat wanneer een andere regering verzocht om dollars in te wisselen voor goud, dit verzoek altijd gehonoreerd zou worden. Om alles in goede banen te leiden werden een aantal instellingen opgericht, zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Lees het hele artikel en bekijk de grafieken op FTM.nl

Over de auteur

Berichten van externe websites en andere bronnen.