De kernproblemen van ruilhandel

8

geld vragenNu er in het vorige stuk is vastgesteld dat alle vormen van geld zijn ontstaan, en moeten ontstaan zijn uit de vrije markt, gaan we hier verder met de voordelen van geld en de voorwaarden waaraan geld moet voldoen. Het gebruik van betaalmiddelen maakt indirecte ruil mogelijk. Het stelt specialisten in staat hun producten te verhandelen tegen geld. Een samenleving kan moeilijk industrialiseren en specialiseren als het enkel gebaseerd is op ruilhandel. Er zijn namelijk een aantal kernproblemen met ruilhandel.

Allereerst is ruilhandel gebaseerd op de toevalligheid dat er twee wants bijeenkomen. Als er maar één actor iets wil van de ander en niet andersom, dan kan er geen handel plaatsvinden. Beide actoren moeten elkaars producten willen hebben. Wil er één niet, dan wordt de handel ernstig bemoeilijkt. Vervolgens is er het probleem van de ondeelbaarheid. Kleine producten zoals brood, hamburgers, eieren of vissen zijn gemakkelijk qua hoeveelheid aan te passen voor ruilhandel, maar voor grotere producten gaat dat moeilijker. Hoe kan iemand een huis ruilen tegen een wasmachine, paard of auto?

De persoon kan het huis niet delen in kleinere onderdelen om die vervolgens te ruilen. Een huis is in die zin ondeelbaar, omdat het zijn waarde zal verliezen als het aangeboden wordt in kleinere onderdelen. Het concept ‘huis’ is pas van toepassing als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een garage is geen huis. Het is niet waarschijnlijk dat iemand gemakkelijk zijn keuken kan ruilen voor een fiets. Als het paard hier als voorbeeld gebruikt wordt, dan wordt het helemaal een bloederige toestand, tenzij een actor het paard wil hebben om het vlees. Als er alleen ruilhandel is, zal het bovendien problematisch zijn om huizen voor anderen te bouwen, want ze zijn niet snel verhandelbaar tegen andere producten.

Tenslotte is er het probleem van de bedrijfsboekhouding. Een bedrijf moet weten wanneer het winst of verlies maakt bij transacties. In ruilhandel is het een hopeloze taak om te bepalen of er winst of verlies wordt gemaakt op een transactie. Het bestuur van een bedrijf kan dan ook geen strategie uitdenken. Het is duidelijk geworden dat er moeilijk een geavanceerde geïndustrialiseerde samenleving kan ontstaan zijn puur op basis van ruilhandel. Stap voor stap heeft de vindingrijkheid van de mensheid ertoe geleid dat de problemen van ruilhandel zijn overwonnen. Het middel waarmee men dit doel bereikt kon worden was geld.

Lees verder op Solidor.