De matheid van de maatschappelijke discussie, we praten liever over onze poes

Je moet tegenwoordig erg op je woorden passen. Voor je het weet zit je in een vurig corona debat dat maar één richting kent, namelijk vaccineren. Een tegengeluid onderbouwd met feiten doet er niet eens meer toe, waar is het oprechte debat? Het lijkt wel of de prikdiscussie van bovenaf gesmoord wordt. Al eerder heeft via sociale media ook de censuur z’n intrede gedaan. Hoe zou dat komen.

Twistgesprekken

Via twitter, telegram, instagram, facebook en whatsapp bestoken we elkaar met de laatste familienieuwtjes, roddels, regionieuws, vakantiefoto’s, maar we kunnen elkaar ook de oren wassen. De digitale manier om je mening op te dringen aan anderen. De toetsjes en de verzendknop zijn gewillig. Je krijgt pas later een weerwoord van je opponent maar kunt er in één keer alles uit gooien. Het toetsenbord stribbelt nooit tegen, tenzij het batterijtje leeg is. In de vorige eeuw, toen we nog geen sociale media hadden, wisselden we met elkaar nieuwtjes en roddels uit op de (verjaardag)visites. Een scherpe opmerking werd direct bekritiseerd, wisten we gelijk waar we aan toe waren. Sinds de opkomst van whatsapp, twitter en facebook bestoken we elkaar op afstand met meningen en statements. We onderbouwen een stelling met bewezen feiten waarvan we de bron meesturen om onze mening te bekrachtigen. Hetzelfde doen we op discussieplatforms zoals Biflatie.nl.  

Globalisering en Big Tech

Via discussieplatforms kunnen we het debat van aanvullende informatie voorzien. Een mening kan worden bekritiseerd door de lezer die een linkje met info kan bijplaatsen om feiten aan te dragen. Een groot voordeel van het digitale debat. Nieuwsitems worden snel gedeeld via sociale media. Afhankelijk van de gevoeligheid van het onderwerp kan een discussie ook ontsporen. Juist in deze tijd van globalisering en schaalvergroting, klimaatalarm en coronacrisis. Bedrijven zijn gefuseerd tot machtige multinationals, lokale media en tv-zenders zijn opgekocht door kapitaalkrachtige mediagiganten. Allen volgen de doorzichtige Agenda 2030 van het WEF/VN. Supranationale organisaties zoals de VN, WEF, IMF, EU e.a. zijn uitgegroeid tot machtige koepels die de bestuurders van democratische aangesloten lidstaten regeltjes opleggen die uitgaan boven het landsbelang. De soevereiniteit van democratische landen wordt uitgehold. Maar de macht van de grote techbedrijven zoals Google, Facebook, Amazon, e.a. is al zo invloedrijk dat ze kunnen bepalen wat er gezegd mag worden op sociale media waarvan ze eigenaar zijn.

Magneetwerking van het kapitaal

Zet ik alles op een rijtje, de machtige multinationals, de machtige supranationale en gouvernementele organisaties, en de machtige mediagiganten, dan zal duidelijk zijn dat sinds de opkomst van het globalisme het kapitaal regeert. Geld maakt macht, veel geld geeft veel macht. De elite bezit 90 % van het mondiale kapitaal. De geschiedenis heeft ons geleerd dat wanneer de macht van het kapitaal te groot wordt er een dictatuur ontstaat van een elitair clubje machthebbers. Politiek corrumpeert door de kapitaalkrachtige lobby van de elite. Het kapitaal doet automatisch z’n werk. Politici zijn behalve mensen vaak narcisten die zich willen bewijzen. Geld speelt een belangrijke rol. Is heel menselijk. Iedere werknemer is blij met promotie op z’n werk waardoor hij zich thuis op z’n borst kan kloppen. De geschiedenis leert dat kapitaal een magneetwerking heeft.

Sociale onrust

Na een lange cyclus van scheve economische groei slaat de scheefgroei door en leidt de inkomens- en vermogensongelijkheid tot sociale onrust. Een normaal verschijnsel als de maatschappij uit balans raakt. Kijk om je heen en zie dat de jongere generatie niet meer in staat is een huis te kopen. Niet met rente kan sparen maar wel bijna gratis kan lenen waardoor vermogenswaarden door het dak gaan. Extremen stapelen zich op, scheefgroei ontspoort. Sociale onrust veert op en wordt door meerdere factoren aangewakkerd. De corona crisis wordt door de gouvernementele officials(WHO en cs) i.s.m. nationale regeringen aangegrepen om burgers te beperken in hun vrijheden. De angst voor het virus wordt aangewakkerd door de media die samen werkt met de overheid omdat een crisissfeer is gecreëerd. Toevallig was emotie-tv in opkomst. De lach werd ouderwets toen de praatshows en talentenjachten geïntroduceerd werden. De platte schermen staan prominent in de huiskamers en daarom is de programmering oppervlakkig en vooral niet diepgravend. Willen we niet na een drukke school- of werkdag. Intellectuelen en andersdenkenden zoeken hun heil op het “vrije” internet. Helaas doorzien door Big Tech die zich met de discussie bemoeit door ‘nep nieuws’ te censureren.

Gaat de grondwet er aan?

Maar wat is eigenlijk nep nieuws? Na bijna 2 jaar in een opgeklopte corona crisis worden wakkere mensen onrustig. Men benadert elkaar via sociale media terwijl de discussie over de maatschappelijke tweedeling verhardt. We zien grote demonstraties in Europese hoofdsteden. Burgers zien dat vrijheden worden ingeruild voor controle over hun gezondheid en vrezen voor meer controles in de toekomst. Men ziet dat de bescherming door vaccinatie tegen het virus afneemt en dat boosterprikken nodig zijn om een QR-code te ontvangen die recht geeft op een ticket. De discussie over de (waan)zin van de prikpropaganda escaleert. De QRankzinnigheid van het covid paspoort dringt langzaam door. Mensen verdringen zich om de gratis boosterprikjes. Toch bestaat er nog zoiets als lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht, maar hoe lang nog? Gaat onze grondwet er aan?

Wijze woorden

Eerst gaan we de winter in onder beperking. Door de massa nog steeds geaccepteerd maar hoe lang nog. Sociale onrust laait op. Eens zal de druppel de emmer doen overlopen, namelijk hierom: gezondheid en geld gaan hand in hand. Met een slechte gezondheid is het lastig om voldoende geld te vergaren. Andersom geldt hetzelfde, met te weinig geld is het lastig om goed gezond te blijven. Stel dat een financiële crisis uitbreekt, de ramp waarvoor economen waarschuwen. We verkeren in het stadium van een ondergrondse veenbrand die niet wordt geblust. Kijk naar de zorgcrisis waar gezondheidseconomen voor waarschuwden. Er is niet preventief geblust. De afstraffing komt pas als de vlammen bovengronds uitslaan. Maar eerst de economische winter, hopelijk met strenge vorst die de veenbrand dooft en het coronavirus. Echter zal de thermostaat bij velen noodgedwongen een graadje lager gaan. Wen er maar aan zeggen sommigen, hoezo? Wijs ik even op de wijze woorden van hoogleraar Staatsrecht, Wim Voermans:

 

16 reacties

 1. Inderdaad goed artikel, maar ruim 80% van de bevolking zegt gelukkig te zijn met dit leven en nemen al wat ze reeds is afgenomen op de koop toe en zullen ook zwijgen in de toekomst.

  Geeft als reactie, het gaat toch goed, kijk om je heen, wat hebben we nu te klagen en genieten wekelijks met miljoenen van een avondje van The Masked Singer.

  Dit is een verloren land!

 2. Er worden al bijna 2 jaar allerlei noodmaatregelen getroffen terwijl we weten dat we het coronavirus niet kunnen doodslaan en er bijgevolg nog jaren mee opgescheept zitten. Is het dan niet tijd om een breder maatschappelijk debat te voeren over hoe we die komende jaren verder moeten met het leven. We zullen nieuwe evenwichten moeten zoeken waarbij de keuzes niet door de deskundigen worden gemaakt maar door het volk. Zo hoort het immers in een democratie. Welke restricties aanvaarden we? Mag er oversterfte zijn vanwege het coronavirus of willen we net zo weinig mogelijk coronadoden. Mogen de kinderen nog spelen, naar school gaan en sporten? Moeten de kinderen mondkapjes dragen en gevaccineerd zijn? Is er nog plaats voor cultuur en hoe vullen we dat in? Moeten er meer bedden komen voor de intensieve zorg en moet er sowieso meer worden geïnvesteerd in de gezondheidszorg? Wat doen we met het onderwijs en het lerarentekort? Kortom, in welke maatschappij willen we de volgende jaren leven, wetende dat er verhoogde gezondheidsrisico´s zijn. Het gaat om welzijn en welvaart en de prijs hiervan. Een marathon win je niet met tussensprintjes. Je moet je krachten goed doseren. Het gaat om meer dan ieder volgend brandje blussen. Wanneer beginnen we eraan?

  1. Dit is dus wat ik bedoel, mooi statement Ivo. “Mag er oversterfte zijn vanwege het coronavirus of willen we net zo weinig mogelijk coronadoden.”

   Waar ik niet bang voor ben is het virus dat mij al te grazen heeft genomen. (Nog niet 100 procent hersteld, heb nog af en toe een droge hoest en uitvallende stem. Duurt langer dan ik aanvankelijk dacht maar zijn problemen van voorbijgaande aard. Er zijn ergere dingen).
   Waar ik wel bang voor ben is de grote meute die echt bang is voor het virus. Bang gemaakt door de media die de angstpsychose blijft doorpompen naar de massa toe. De senioren vinden het prima dat Hugo de Jonge zich zo inzet voor hen. Ze vergeten de jeugd die een enorm offer brengt. Ik word moe van hun opmerkingen dat ze het vroeger ook niet te breed hadden. Alsof daarom de jeugd nu mag lijden, ten gerieve van de ouderen.

   Er zijn meer zelfdodingen dan ooit en ook de vaccinatieschade begint op te vallen. Zelfs de oplopende oversterfte wordt nu op verzoek van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt onderzocht: https://pieteromtzigt.nl/blog/oversterfte-verdient-nader-onderzoek

   Ik vrees dat de vele beperkende maatregelen van invloed zijn. Met een mortaliteit van 0,15 procent momenteel is deze pandemie hooguit een epidemie en rechtvaardigt geen vermelding op de A-lijst en de invoering van een Noodwet. En helemaal niet de 3G en mogelijk straks 2G-maatregel. Mensen beseffen niet hoe kinderen op de basisscholen de coronacrisis ervaren.

   Ik zou mij als jonge senior van 68 kapot schamen als de regering roept dat de maatregelen zijn bedoeld om de oudjes te beschermen. Hoezo? Senioren kunnen terug kijken op hun levensjaren die de jongeren nog moeten maken. Altijd riepen we, “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.” Nu is het omgedraaid, “spaar de oudjes, we gaan terug in de tijd…”

   1. Dag Gerrit. Hopelijk herstel je nog verder en laat de ziekte geen sporen meer na. Het beleid concentreert zich op het overleven van het coronavirus en er is te weinig oog voor hoe we kunnen leven met het virus. Wat is de levenskwaliteit als je alleen aandacht hebt voor het overleven? Als iedereen thuis blijft vallen er geen verkeersdoden. Als niemand bouwt vallen er geen doden in de bouwsector. Leven houdt zekere risico´s in maar moet je dan kiezen om maar niet te leven? Dan kan je evengoed sterven. Als we nu eens inzetten op betere preventie in de gezondheid. Als we ervoor zorgen dat onze kinderen hun weerstandsvermogen wordt verbeterd door een betere mentale gezondheid, een normaal sociaal en cultureel leven en sporten. Dat zorgt ook voor minder vroegtijdige overlijdens. Die gezonde jongeren kunnen dan bijdragen tot een hoger BBP zodat er ook meteen meer middelen zijn voor een betere gezondheidszorg. Het is tijd dat gezondheidseconomen zich mogen uitspreken over wat de beste opties zijn voor de volgende jaren. Omdat men het coronavirus als een acuut probleem ziet in plaats van een endemisch ontbreekt de ruimere visie.

    1. Beste Ivo, ik ben het helemaal eens met jouw statement. Het Ministerie van VWS stuurt alleen op de bescherming van mensen met zwakke gezondheid en stuurt veel te weinig op preventie. Wat meer voorlichting over gezonde levensstijl schijnt erg moeilijk te zijn. Een dochter is voedingsdeskundige en heeft wat jaartjes geleden meegewerkt aan het project “Gezonde Schoolkantines.” Een tijdelijk project van het voedingscentrum van Min. van VWS. Er was een (klein) potje open getrokken. Voorlichting over gezonde levensstijl is meestal een sluitpost op de begroting. Een kostenpost van hooguit een paar miljoen. Maar als de angst regeert vanwege een virus zijn tientallen miljarden geen probleem en komt de lobby van Big Farma snel op gang. Overheidsbeleid is puur korte termijn beleid. Gezien de huidige deplorabele toestand op de scholen was dat project weg gegooid geld. Zo sneu. Zo wordt er om gegaan met onze belastingcentjes. Oorzaak: narcistische politici die puur voor eigen gewin carrière maken. Daar moet veel beter op gestuurd worden, d.m.v. screening en zo.

  2. Beste @Ivo, hebt u wel eens achter een totaal versplinterde voorruit op de inhaalstrook van de snelweg gereden? Plots een erg kleine wereld en van alle kanten loert het gevaar. Vraagt iemand van de mede-inzittenden om een discussie of visie om zo snel en heelhuids mogelijk de vluchtstrook te bereiken?

   Het gaat niet alleen om een virus en de zorg. Het volledige systeem van de rijke wereld staat op springen.
   De kudde die voor het overgrote deel alleen groene, grazige weiden heeft gezien, zal radeloos en redeloos in een ravijn storten als de volledige waarheid tot haar doordringt.

   Tijd voor een brede, maatschappelijke discussie? Nee, het is tijd voor leiderschap. Maar ook dat is een illusie. Kunnen leiders die zelfs in goede tijden slechts de kaasschaaf hebben gehanteerd en daarbij absoluut niet werden gehinderd door zoiets als ‘visie’ of een vooruitziende blik, een bevrijdend pad uit de wildernis vinden die zij zelf hebben geschapen?

   Ik heb mijn blinde kar tussen daverende trucks naar de kant geschipperd. Niet alleen mijn verdienste. We hadden veel geluk. En zeer zeker ook hulp van boven.

   1. Engelen bestaan dus. Nog nooit gezien maar in ieders leven ooit een keer onzichtbaar op de schouder aanwezig. Er komt een moment dat ze je overslaan. Niets aan te doen, eens komt de tijd om te gaan.

   2. We rijden al bijna 2 jaar met een “versplinterde voorruit” rond en ik weet dat een “breder maatschappelijk debat” misschien wat lullig klinkt, maar ik heb toch liever dat U en ik de krijtlijnen voor de volgende jaren uittekenen in plaats van autocratische politici die “leiderschap” vertonen. Liever geen China 2.0 voor mij. Referenda zijn zo gek nog niet zoals we kunnen vaststellen in Zwitserland. In welk land willen we leven? Als ons voor de volgende jaren vrijheden worden afgenomen onder het voorwendsel dat het dient om acute problemen op te lossen, dan leg ik me daar bij neer als de meerderheid van de bevolking daar achter staat. Als het “leiderschap” zou beslissen dat kinderen verplicht moeten worden gevaccineerd als bescherming tegen het coronavirus dan had ik liever dat U en ik daarin een stem hadden. Onze maatschappij is gewoon niet gereed om de fundamentele problemen van de volgende jaren aan te pakken. De pandemie (van sommigen mag ik het zo niet noemen) is geen tijdelijk probleem dat enkel met crisismaatregelen moet worden aangepakt. We zullen op een andere manier moeten gaan leven en dat kan enkel met de steun van de meerderheid van de bevolking. Kiezen voor een minder opgeleide jeugd die zowel fysisch als mentaal minder gezond zijn heeft ook zijn prijs.

    1. Citaat: “We zullen op een andere manier moeten gaan leven en dat kan enkel met de steun van de meerderheid van de bevolking.”
     Ik kijk hier anders tegenaan. Ik zou weer terug willen naar normaal. Leren leven met het virus dat uiteindelijk door de mutaties vanzelf verzwakt. Leren leven met het idee dat er tijdelijk meer (ouderen) sterven, zoals dat alle jaren met de griep ook het geval was. Leren om te gaan met de fatsoensnorm die we elkaar opleggen, blijf thuis met klachten. Ik ben van mening dat er geen sprake is van een pandemie bij een mortaliteit van 0,15 procent. We spreken niet over ebola. We hebben het natuurlijk wel over een ernstig virus en daar moet iedereen van bewust zijn. Dat bewustzijn moet vanuit de bevolking komen en daarbij kan de overheid van dienst zijn met de juiste voorlichting. Nu hebben we alles overgelaten aan de regering die een soort van medische dictatuur heeft ingesteld.

     1. De terugkeer naar het oude normaal is ook een keuzemogelijkheid. Maar dan blijven bijvoorbeeld de problemen van de over-bevraging van de gezondheidszorg en het lerarentekort onopgelost. Problemen die al bestonden voor de coronacrisis.

    2. @Ivo: De Zwitsers: vier talen, nog veel meer culturen, toch één in hun relativerende gemoedelijkheid: “We laten het eerst overal in de wereld gebeuren en kijken dan of het bij ons ook kan”.

  1. M.i. een vergezochte toevalligheid. Er is veel (science)fictie, zoals het boek 1984 van George Orwell waarin ook veel dingen zijn voorzien. Kwestie van de ontwikkelingen doorzien en vooruit denken. We moeten ons focussen op de werkelijkheid en ons afvragen hoe het komt dat er zoveel angst is onder de massa.

   Is er ook een auteur die heeft voorzien dat de media door de globalisering is opgekocht door de elite en is vergroeid tot een overheidspropagandakanaal? En dat de overheid is omgekocht door Big Tech en Big Farma? Zo kunnen we doorgaan. Zie mijn fictie als halve waarheid en wacht op het moment dat de andere helft van mijn fictie is ingehaald door de werkelijkheid.

   1. Wie betaalt, bepaalt. De ideale wereld voor de 1%. Letterlijk alles vergroeid met de globale banken. Natuurlijk ook de mainstreammedia én het leeuwendeel van het ‘vrije’ web. Waarin zelfs ‘alternatief’ en ‘kritisch’ worden ge(mis)bruikt om te influenceren of beïnvloeden.
    De goed bedoelende ‘zieners’ blinken niet uit door eenduidigheid en overtuigingskracht. Hun stellingen vormen daarom geen probleem voor de 1%.

    Alles is handel, alles is marketing. Zelfs ‘het volk’ is ‘verhandelbaar’. De verongelijkte auteur of journalist houdt het voor gezien en schrijft een boek over de misstanden, in de hoop dat het een bestseller wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: