De onconventionele monetaire maatregelen

22

Er wordt één factor het meest genoemd als oorzaak voor de stijging van de goudprijs in de afgelopen jaren; de steeds groter wordende steunoperaties van de centrale banken over de hele wereld. Sinds 2001, bij het knappen van de internetzeepbel, zijn de balansen van de centrale banken flink gegroeid. Alles wordt in het werk gesteld door centrale bankiers om fiscale problemen op te lossen nu conventioneel beleid niet meer werkt. Vooral sinds 2008 is deze trend duidelijker zichtbaar.

4 redenen voor de onconventionele maatregelen:

1.) Het inflatierisico zou laag zijn, dus kan er meer worden gestimuleerd. Het inflatierisico zou een positief effect hebben op de goudprijs. Hoewel we nog niet te maken hebben met gierende inflatie, is de geldontwaarding de afgelopen jaren wel degelijk toegenomen.

2.) De tweede reden is het effect dat de beleidsmaatregelen hebben op de nationale valuta’s. Goedkopere valuta’s hebben een positief effect op de export van een land of valutagebied. Hiermee verbetert de lopende rekening en versterkt men de concurrentiepositie

3.) Als derde reden wordt vaak aangegeven dat de maatregelen als impliciete ‘put’ option gelden waardoor activa prijzen een effectieve vloer krijgen. Hoewel het gevaar ontstaat van inefficiënte kapitaalstromen, wordt het bedwingen van volatiliteit steeds belangrijker voor centrale bankiers.

4.) Als vierde en laatste reden noemt men dat negatieve reële rentes ervoor zorgen dat huishoudens en investeerders inmiddels gedwongen worden om te ‘ontsparen’ en juist extra uit te geven.

Lees verder op Goudvergelijken.nl