De val van de dollar – Is het nu zover?

Al enige jaren lang voorspellen financiële analisten – vooral zij, buiten het mainstream academische gebeuren – dat er elk moment een ineenstorting van de dollar aan kan komen. En dat deze gebeurtenis een einde zal maken aan de hegemonie van de Verenigde Staten als bewaarder van de wereldreservemunt. Die dag schijnt onlangs aangebroken te zijn toen een voormalige hoofdtrader van één van de grootste financiële instituten een verklaring uitgaf waarin gesteld werd dat 23 landen en die 60% van het wereld GDP omvatten, nu bezig zijn nieuwe richtlijnen uit te zetten die de dollar, het SWIFT systeem en de BIS buiten spel gaan zetten en een nieuw globaal valutasysteem zullen gaan invoeren.

val van de dollar

Wanneer is het zover?

De gedachte, die dan onmiddellijk opkomt bij de mensen die zich bewust zijn van wat er zich op alle beurzen ter wereld afspeelt, is dan ook de vraag ‘wanneer zal dit gebeuren’? Wanneer weten we dat het zover is?  Dat zal het moment zijn dat al diegenen die goederen voor dollars verhandelen, niet langer het waardeloze papier van de dollar en de intimiderende politiek van de Verenigde Staten zullen accepteren, óf dat zij het vertrouwen in de Verenigde Staten in hun economie en valuta hebben verloren om een goed regentschap over de wereldreservemunt te kunnen voeren. Het ziet er naar uit dat deze dag is aangebroken. Alle economieën ter wereld die zichzelf nog niet in de voet geschoten hebben door mee te doen met het gokken in het Anglo-Amerikaanse casino zijn nu bezig verschillende valutabeurzen op te zetten met als doel uitsluiting van de dollar als wereldreservemunt.

Transitie

De lijst met landen die zich hiermee actief bezighouden wordt met de dag langer en bevatten natuurlijk de BRICS landen, Brazilië, Rusland, China, India en Zuid-Afrika. Maar verbazingwekkend genoeg nu ook landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland. En deze laatste groep van EU-landen betekent dat de Eurozone zelf ook de dollar verlaat en zich opmaakt voor een transitie naar een nieuw Centraal Banken systeem.

BRICS Bank

Om deze overgang te kunnen doen is het noodzakelijk dat er een bank komt, die voldoende groot is en voldoende vertrouwen wereldwijd geniet om te helpen in deze immense taak. Ongeveer een jaar geleden hebben de BRICS landen geld uitgeleend aan een nieuw financieel instituut, wat we maar even de BRICS bank zullen noemen. Deze bank werd opgericht met de intentie de dollar buiten spel te zetten. Deze bank zou vrije handel tussen de verschillende naties toestaan, zonder dat er eerst in dollars gewisseld zou moeten worden, zoals onder het huidige petro-dollar systeem nog wel het geval is. In feite zou deze BRICS bank dienst kunnen doen als Bank voor Internationale betalingen en tevens als Bank voor laatste toevluchtsoord en daarmee zowel de BIS als het IMF kunnen vervangen, die nu nog onder het dollar regime opereren.

Petro-dollar

Het enige dat de wereld nog in de weg staat in een afwijzing van het dollar systeem is het (afnemende) vertrouwen tussen Saudi-Arabië, de OPEC-landen en de Verenigde Staten. Deze olie producerende naties hebben nog steeds de verplichting olie in dollars te leveren onder de Petro-dollar overeenkomst uit 1970. Maar we kunnen nu zien dat Saudi-Arabië ook steeds meer neigt naar een nieuw globaal systeem en dekt zich zelfs al in door bilaterale verdragen aan te gaan met o.a. China. Ook heeft Saudi-Arabië zelfs publiekelijk aangekondigd dat hun banden met de Verenigde Staten nu openstaan voor nieuwe onderhandelingen.

De toekomst

Wat in september vorig jaar startte met een overeenkomst tussen Rusland en China om de ketenen van de dollar over de olieprijs te verbreken en hoe dit aangekocht moest worden, zien we de aard van deze zaken nu sterk veranderen. Het gaat niet langer alleen nog om olie. In de afgelopen 14 maanden hebben we een enorme stap voorwaarts gezet, gezien het opzetten van een infrastructuur om de dollar volledig in globale grondstoffen- en handelstransacties buiten spel te zetten. En met tot nu toe 23 landen, waaronder de BRICS-landen en een aantal EU-landen, die naar nieuwe mogelijkheden uitzien om onder de hegemonie van de dollar uit te komen, is de lont van kruitvat aangestoken. De vraag van ‘wanneer zal dit gebeuren’ is al voor een deel beantwoord, het ligt nu in de meer nabije toekomst.

Bron: K.Schortgen

29 reacties

 1. Het zou best zo kunnen wezen dat deze ‘val van de Dollar’ helemaal niet met een grote allesverwoestende crash gepaard gaat, maar dat we geleidelijk overgaan naar een nieuw mondiaal financieel systeem. Eerst zal het huidige op de Dollar gebaseerde systeem blijven, naast het nieuwe systeem dat geleidelijk opgebouwd en ingevoerd wordt.

  1. Het gaat natuurlijk chaos opleveren in de VS en op de langere termijn wordt iedereen beter van een nieuw systeem, maar de veranderingen zullen gepaard gaan met een schokgolf.

   Waarom? De aandelenbeurzen zullen instorten, Amerikaanse obligaties zullen niets meer waard zijn, dus pensioenen, banken en overheden komen zwaar in de problemen.

   Je kan in een kaartenhuis wel een paar kaarten verwisselen, maar dat kaartenhuis zal je wel helemaal opnieuw op moeten bouwen

 2. Maart t/m juni 2014 komt ‘The Big Reset’ lees ik her en der.

  Zou best kunnen.

  Maar of dit een ‘winst’ is voor de Mensheid .. hmm … ik weet ’t niet…

  Kijk, die petro-dollar stelde de Amerikanen Oa ook in staat zo’n 700 militaire bases in wereldwijd 160 landen (cijfers +of-10% hè ?) in stand te houden.

  Vallen deze weg dan ontstaat er een kompleet nieuwe situatie op àlle continenten, en breken er ongetwijfeld overal ‘stammenstrijden’ uit, geheid.

  Deze nieuwe instabiliteit zal de wereld meezuigen in een serie ongekende geweldsspiralen en militaire conflicten, vrees ik.

  Samengevat : Het loopt allemaal ‘lekker’ volgens (het) K-Plan-gn-gnnn ….

  Rothschild RULES since 1850 AD, bitchez … :

  ■ Rothschild-familie bezit totaal zo’n 490 TR$ / helft wereldrijkdom :

  http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/11/voor-iedereen-op-aarde-70-miljoen-als-rothschild-zijn-vermogen-deelt/#.Und0hicqc_f

  1. 70 miljoen?
   Ik zie dat linkje telkens weer opduiken en blijkbaar hebben die lullo’s dat nog steeds niet rechtgezet.
   Het is 70.000, lees zeventig duizend.
   Simpel, Amerikaanse 490 trillion / 7 billion = 70.000!!!
   Million x 1.000 = billion x 1.000 = trillion.
   Zie wikipedia
   zucht…

  2. En wanneer deze Big Reset nog voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei volgend jaar gebeurt, zal dat enorme consequenties hebben voor de verkiezingsuitslag. Wie weet, zal extreem rechts dan winnen en dat er een sterke leider aan de macht komt.

 3. En wat gaan onze kontenkruipers doen behalve het beste voor hun privé vermogen. Het land verraden of opofferen. Ik houd mijn hart vast voor de daden van onze graadloze bestuurders en aanverwante nichten clubjes van onder andere de omroepen en media.

 4. Een nieuwe ‘reserve’ currency, ook wel Marshall wisselgeld genoemd; een majeure graai uit de kassa, ligt vooralsnog niet op tafel.

  Brics ‘sneu’velt as we speak, afhankelijk dat ze zijn van de door schuld-accumulatie opgevoerde consumptie van het westen.

  PBOC, de ironie; “PEOPLES” bank of China; in Nederland zou het de PBLL heten; de Plebs Bank van de Lage Landen…

  1. En zo is dat , Bertus, maar dat is vloeken tegenwoordig.

   Zeg dat maar eens in het verjaardagskringetje…kijken ze je aan of je van pluto komt… praat maar gewoon mee over je de nieuwste 80 inch flatscreen…dan heb je nergens last van.

 5. Toen men in september verwachtte dat het QE-programma van de FED teruggeschaald zou worden, al was het maar met een 7 miljard per maand,donderden de ETF´s van opkomende landen in elkaar. Wezenloos veel geld werd er direct teruggevloeid van de in het artikel genoemde landen weer terug naar Amerika. Toen de ´tapering´ niet doorging was er een snelle reactie in de ETF´s de andere kant op. Kortom, de landen zijn nog lang niet zo ver. Het vertrouwen in de dollar zal eerder komen als er weer een politiek conflict komt in januari .a.s. gelijk aan een paar maanden geleden.

 6. In januari 2012 stond de Chinese munt nog op de vierde plaats in de ranglijst van meest gebruikte valuta, aldus Bloomberg. Op dat moment had de yuan een marktaandeel van slechts 1,89% en werd de euro gebruikt voor 7,87% van alle transacties. Het zijn nog steeds kruimeltjes in vergelijking met de Amerikaanse dollar, de munt die ondanks alle kritiek en ondanks de talloze valutaswaps momenteel nog steeds gebruikt wordt voor 81,08% van alle transacties. In januari 2012 was het marktaandeel van de Amerikaanse munt in de internationale handel nog iets groter, namelijk 84,96%.

  Dat de Amerikaanse dollar anno 2013 nog steeds de dienst uitmaakt blijkt ook wel uit de verdeling binnen de top vier. De Japanse yen stond in januari 2012 nog boven China met een marktaandeel van 1,94%, maar werd in oktober 2013 nog maar voor 1,36% van alle transacties gebruikt. Dat een valuta met een dergelijk klein marktaandeel op de vierde plaats komt zegt genoeg over de macht die de dollar al vanaf het Bretton Woods akkoord uit 1944 heeft.

 7. Langzaam maar zeker krijgen nuchter nadenkende burgers het in gaten dat er iets volkomen mis in onze schuldeneconomie. Centrale banken en overheden maken rare bokkesprongen en proberen op onorthodoxe wijze “het systeem” te redden. Het meest idiote momenteel is wel de laagste rente en de hoogste schuld sinds mensenheugenis in de VS en in de EU, de westerse “schuldenberglanden” dus. Dat betekent toch heel duidelijk het einde van een schuldencyclus. Bij het principe “geld lenen kost geld” hoort een normale rente en een normaal aflossingspatroon. Wanneer dat principe binnen bepaalde kaders blijft binnen een normaal draaiende economie dan kan een dergelijk systeem nog lang mee. Maar ja, vrijwel iedereen kon geld lenen de laatste decennia, en zie, met alle gevolgen van dien. De laagste rente en de hoogste schuld. Het wachten is op de volgende renteverlaging van de ECB, wellicht in 2014. Dan helemaal gratis geld en nog hogere schuld. Een enorme schuldenbubbel staat dan op knappen. Pensioenfondsen en (centrale)banken met staatsleningen en uitgeleende gelden kunnen dan gaan beginnen met afschrijven/afwaarderen van hun balansen. En wie is dan de pisang? Juist ja, Piet Pineut.

  1. PP….je schrijft “Langzaam maar zeker krijgen nuchter nadenkende burgers het in gaten dat er iets volkomen mis in onze schuldeneconomie.”…..ik weet niet waar jij ze ziet….ik zie daar helemaal niets van, bijna iedereen zit nog steeds met z’n kop in het zand….

 8. Dit artikel geeft voldoende duidelijkheid over de mogelijke gevolgen die Amerika teweeg brengt.

  Nogmaals het verschil tussen Amerika en de rest van de wereld.

  1. Amerika heeft al jaren een handel tekort op de balans (mega).
  2. Amerika heeft de overheidsschuld tot boven de 100% van het BNP laten stijgen, dit neemt elk jaar nog eens explosief toe door het beleid van Obama.

  Heel simpel gesteld kunnen we gewoon zeggen dat Amerika op te ruime voet leeft, om maar niet te zeggen een gat in de hand.

  In Europa hebben we sterke broer Duitsland, wat een flink handeloverschot heeft (al jaren). Ook heeft Duitsland geen grote te korte op de overheidsbalans en er is dus geen sprake van dat de Duitsers op te ruime voet leven. Samen met wat andere kleine landen (o.a. Nederland) kan de broek dus omhoog worden gehouden (de broek van Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje, Cyprus etc.).

  Dat is het grote verschil met Amerika. De Amerikanen leven gewoon op de pof (Geen zuinige Nederlandse mentaliteit).

  Een mooi voorbeeld hiervan is het pensioenstelsel.
  In Nederland hoeft de overheid maar 50% van de uitkeringen voor de ouderen bij te leggen (namelijk AOW). Ieder heeft zijn werkzame leven pensioepremie betaald.
  In Belgie ziet men dit anders, daar legt de overheid 80% van de kosten bij. De Belgen hebben zelf maar 20% in de pensioenpot gespaard. Dat is een enorm verschil met Nedeland, het gaat hier over miljarden.

  De zuinige Nederlander heeft dus zijn zaakjes beter geregeld dan de vlieren fluitende Belgen.

  In Amerika is het nog zotter, daar garandeerd Obama nog meer als 80% voor de pensioengerechtigde. Daar komt bij dat 50% van de Amerikanen nooit 1 dollar heeft gestort in een pensioenpot!

  Als je nuchter naar de cijfers kijkt kan zelfs een blinde zien dat Amerika in een onhoudbare situatie verkeerd. De Amerikannse overheid heeft boter op het hoofd en is de realiteit volledig uit het oog verloren.
  De Amerikaanse droom zal langzaam verdampen en hierbij is te hopen dat dit een langzaam proces gaat worden.

  Ik reken erop dat over 10 jaar de dollar 50% van zijn koopkracht gaat verliezen (geleidelijk proces). Dit ten aanzien van andere valuta, zoals de Renminbi.
  Ook de Euro heeft geen harde toekomst en zal wat inleveren ten aanzien van de Chinezen.

  Daarmee gezegd gaat Amerika dus een kleinere rol spelen op het speelveld (de helft minder). Dit is terecht, de Chinezen werken harder en verdienen het om hiervoor te worden beloond. Zo werkt dat in een economie.

  De Chinezen (eigenlijk iedereen) zien dat de Amerikanen moeten gaan inleveren. De Chinezen hebben ook openlijk gezegd geen Amerikaanse overheidsschulden meer te financieren. Dit is het begin van het einde. De Dollar is gedoemt te gaan verliezen.

  Vandaar dat onderling naar andere opties wordt gekeken. De Dollar zal dus steeds meer gaan inleveren, ongeacht de hoeveelheid die van de geldpers rolt. Sterker nog hoe meer de Amerikanen gaan printen hoe sneller dit proces gaat verlopen. Yellen weet dit maar al te goed. De kans op verruiming is dus ook niet heel groot te noemen, net zoals er geen tapering gaat plaatsvinden. Amerika zit gevangen in de eigen leugens en het onvermogen om het tij te keren, met dank aan de zwakke Amerikaanse politici.

  1. “Dit is terecht, de Chinezen werken harder en verdienen het om hiervoor te worden beloond. Zo werkt dat in een economie.”

   De aanhaling uit jouw reactie is een ontegenzeggelijke economische waarheid. De geschiedenis herhaalt zich als het gaat om opkomende en neergaande wereldmachten. Een natie die aan de verliezende kant staat zal op het laatste moment alles uit de kast halen om te redden wat er nog te redden valt. Dat zijn de bekende laatste stuiptrekkingen. We kunnen dat momenteel heel duidelijk herkennen aan de economische groei van de laatste maanden, welke is gebaseerd op onorthodoxe maatregelen, zoals het printen van de geldhoeveelheid wat nu aan tapering toe is, maar waarvan niemand de afloop en ook de aanloop er naar toe durft te voorspellen. Wel, één ding kun je hierbij voorop stellen dat, wanneer een onorthodoxe reddingsoperatie zoals het QE-programma wordt ingezet in een maatschappij die geheel dogmatisch tot stand is gekomen, ook de gevolgen tegengesteld zullen zijn. M.a.w. stel de trainer van de verliezende partij vervangt in de laatste minuut 3 achterhoedespelers door 3 voorhoedespelers. Echter wordt de bal door de keeper van de tegenstander over het hele middenveld gespeeld en valt voor de voet van de doorgebroken verdekt opgestelde spits en pats is het 2 tegen 0 i.p.v. de af te dwingen 1 tegen 1. Op deze manier wordt ook nu het spel in Amerika gespeeld. De trainer(Bernanke) lijkt een goede keus te hebben gemaakt met z’n wisselspelers QE. Veel spelers op de helft van de tegenpartij(economische groei). Echter die ene onverwachte bal van welke tegenspeler(Chinese goudreserves) dan ook kan het spel in de laatste minuut onaangenaam beslissen. Of te wel, de heerschappij van de ene natie kan makkelijk worden vervangen door de heerschappij van de andere. Net als in een voetbalwedstrijd zal zoiets niet gaan zonder slag of stoot. Plotselinge golfbewegingen in de economie zijn ook niet wereldvreemd.

  2. Even een denkfout corrigeren die in Nederland te vaak gemaakt wordt:

   De Nederlandse pensioenfondsen zijn niet bedoeld om pensioen uit te keren.

   De Nederlandse pensioenfondsen zijn een (heel slim) middel om mee te kunnen praten in de wereld. Door het hebben van een enorme berg aandelen/staatsobligaties heeft Nederland een vinger in de wereld economie pap gekregen. Door de waarde van de pensioenpot heeft Nederland internationale zeggenschap.

   Een aantal landen hebben dit trucje toegepast, Saoedi Arabie heeft bijvoorbeeld enorm veel aandelen en dus enorm veel zeggenschap bij zeer veel bedrijven wereldwijd, zij kunnen hierdoor invloed uitoefenen bij aandeelhoudersvergaderingen e.d.

   Uit de dividenden en rente kunnen de pensioengerechtigden misschien een beetje pensioen krijgen, maar je moet niet denken dat de pensioenfondsen een spaarpot zijn, dat zijn zij niet, het is een middel voor Nederland om internationaal invloed mee uit te kunnen oefenen.

   Vandaar dat de EU heel graag de Nederlandse pensioenen “voor ons” wil gaan beheren.

 9. @Pietje : Met ‘Big Reset’ doelde ik niet op het einde van de dollar of zo, wèl met een halvering van haar waarde.

  En dus ook van in de dollar genoteerde treasuries bijv

  1. Dollar denominated assets… Vraag me wel af of het Huis Saoud haar olie nog wil ruilen tegen die dollars. Petrogold ktm…

 10. Er worden weer veel goede punten aangehaald in de reacties. Hoe dit gaat aflopen, er zijn zoveel brandhaarden in de wereld. De dollar-alliantie gaat nog heel wat uithalen om de macht te behouden. Maar ook Europa moet nog steeds een keus maken, zonder het echt samen gaan zal ook de Euro niet overleven. In de huidige toestand zal het gevecht om de (economische) macht zeker voor zuid te zwaar blijken.

 11. De USA is wanhopig op zoek naar manieren om de dollar te redden, zelfs door het veroorzaken van een oorlog, want dat zwengelt de economie aan als een dolle. Syrië is dus mislukt dankzij Putin, Iran heeft zichzelf nog een half jaartje tijd gekocht en nu rest dus de Aziatische driehoek Korea-China-Japan. China heeft eenzijdig een zg. “air defence identification zone – ADIZ” ingesteld in de Zuid-Chinese zee, (dit wil zeggen dat vliegtuigen die zich in dit gebied bevinden zich moeten identificeren bij de Chinezen), deze zee is rijk aan olie/gas. Amerikaanse B52’s provoceren de Chinezen en vliegen vervolgens pontificaal onaangekondigd zonder zich te identificeren vluchten in Chinees luchtruim door de ADIZ. B52’s kunnen (inwendig) nogal wat bommenlast meenemen, ik ben de Chinezen dankbaar dat ze zich niet hebben laten provoceren tot een militaire tegenactie, want dan was de oorlog al begonnen! Putin had een tijdje terug de Amerikanen al gewaarschuwd om toch vooral voorzichtig te zijn met militaire ‘oefen’-manoeuvres waarbij duikboten conventionele ballistische raketten afschieten, omdat de tegenstander onmogelijk kan bepalen of het hier een nucleaire aanval betreft of niet: dit geldt ook voor B52’s!Japan praat over een ‘pre-emptive strike’ tegen Noord-Korea om een nucleaire dreiging tegen te gaan. Zuid-Korea breidt zijn Air defence gebied uit en al deze genoemde ‘zones’ overlappen elkaar rond olie/gas. Dit gaat knallen, zoals Kyle Bass vorig jaar al had gezegd, alleen dan wel door militaire provocatie. De Japanners kunnen samen met de Koreanen en gesteund door de Amerikanen China aanvallen ( China is gestopt met het financieren van de Amerikaanse staatsschuld en staat vol met goud, dus geen vriendjes meer), hun rijkdom roven en en de buit delen onder de winnaars, de verliezer krijgt de gehele schuld in zijn mik geschoven.

 12. China zal echt niet zo hard lopen voor een andere munt. China bezit namelijk voor honderden miljarden aan dollars. Opgekochte staatsobligaties om de amerikaanse begrotingstekorten te dekken (en de oorlogen te financieren) Verder is China voor haar export nog heel erg afhankelijk van de amerikaanse consumentmarkt. En die betalen in dollars. Het is een stap-voor-stap proces. Er zijn weer wat stappen gezet maar het is zeker geen hardloopwedstrijd. Laat staan op korte termijn. Wat wel kan gebeuren is dat de volgende economische luchtbel op klappen staat. Veel rentevasteperiodes (10 jaar) lopen in 2014 af. Dan moeten honderdduizenden huizenbezitters een nieuwe rente overeenkomen. De verwachting is dat huizenbezitters fors duurder uit zullen zijn, waardoor een 2e huizenmarktcrisis wordt gevreesd.

  1. China is al jaren dollars en obligaties aan het dumpen en omzetten in goederen, grondstoffen en vastgoed, afgelopen jaar is het alleen maar in een stroom versnelling gekomen als u goed hebt opgelet.
   Wees maar niet bang China heeft al hele huizenblokken in EU en USA opgekocht om al dat waardeloze uit lucht gedrukte papier geld te dumpen.
   Als u denkt dat het oosten nog niet klaar is met de Dollar dan vergist u zich schromelijk.

 13. Voordat de dollar echt valt , regelen ze wel een oorlog….een flinke deze keer…geen Vietnam of die Mickey Mouse oorlogjes in het MO….een echte deze keer….helaas, helaas….en zoals altijd zullen de veroorzakers veilig zitten, wij zitten met de ellende….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.