De val van de dollar – Is het nu zover?

29

Al enige jaren lang voorspellen financiële analisten – vooral zij, buiten het mainstream academische gebeuren – dat er elk moment een ineenstorting van de dollar aan kan komen. En dat deze gebeurtenis een einde zal maken aan de hegemonie van de Verenigde Staten als bewaarder van de wereldreservemunt. Die dag schijnt onlangs aangebroken te zijn toen een voormalige hoofdtrader van één van de grootste financiële instituten een verklaring uitgaf waarin gesteld werd dat 23 landen en die 60% van het wereld GDP omvatten, nu bezig zijn nieuwe richtlijnen uit te zetten die de dollar, het SWIFT systeem en de BIS buiten spel gaan zetten en een nieuw globaal valutasysteem zullen gaan invoeren.

val van de dollar

Wanneer is het zover?

De gedachte, die dan onmiddellijk opkomt bij de mensen die zich bewust zijn van wat er zich op alle beurzen ter wereld afspeelt, is dan ook de vraag ‘wanneer zal dit gebeuren’? Wanneer weten we dat het zover is?  Dat zal het moment zijn dat al diegenen die goederen voor dollars verhandelen, niet langer het waardeloze papier van de dollar en de intimiderende politiek van de Verenigde Staten zullen accepteren, óf dat zij het vertrouwen in de Verenigde Staten in hun economie en valuta hebben verloren om een goed regentschap over de wereldreservemunt te kunnen voeren. Het ziet er naar uit dat deze dag is aangebroken. Alle economieën ter wereld die zichzelf nog niet in de voet geschoten hebben door mee te doen met het gokken in het Anglo-Amerikaanse casino zijn nu bezig verschillende valutabeurzen op te zetten met als doel uitsluiting van de dollar als wereldreservemunt.

Transitie

De lijst met landen die zich hiermee actief bezighouden wordt met de dag langer en bevatten natuurlijk de BRICS landen, Brazilië, Rusland, China, India en Zuid-Afrika. Maar verbazingwekkend genoeg nu ook landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland. En deze laatste groep van EU-landen betekent dat de Eurozone zelf ook de dollar verlaat en zich opmaakt voor een transitie naar een nieuw Centraal Banken systeem.

BRICS Bank

Om deze overgang te kunnen doen is het noodzakelijk dat er een bank komt, die voldoende groot is en voldoende vertrouwen wereldwijd geniet om te helpen in deze immense taak. Ongeveer een jaar geleden hebben de BRICS landen geld uitgeleend aan een nieuw financieel instituut, wat we maar even de BRICS bank zullen noemen. Deze bank werd opgericht met de intentie de dollar buiten spel te zetten. Deze bank zou vrije handel tussen de verschillende naties toestaan, zonder dat er eerst in dollars gewisseld zou moeten worden, zoals onder het huidige petro-dollar systeem nog wel het geval is. In feite zou deze BRICS bank dienst kunnen doen als Bank voor Internationale betalingen en tevens als Bank voor laatste toevluchtsoord en daarmee zowel de BIS als het IMF kunnen vervangen, die nu nog onder het dollar regime opereren.

Petro-dollar

Het enige dat de wereld nog in de weg staat in een afwijzing van het dollar systeem is het (afnemende) vertrouwen tussen Saudi-Arabië, de OPEC-landen en de Verenigde Staten. Deze olie producerende naties hebben nog steeds de verplichting olie in dollars te leveren onder de Petro-dollar overeenkomst uit 1970. Maar we kunnen nu zien dat Saudi-Arabië ook steeds meer neigt naar een nieuw globaal systeem en dekt zich zelfs al in door bilaterale verdragen aan te gaan met o.a. China. Ook heeft Saudi-Arabië zelfs publiekelijk aangekondigd dat hun banden met de Verenigde Staten nu openstaan voor nieuwe onderhandelingen.

De toekomst

Wat in september vorig jaar startte met een overeenkomst tussen Rusland en China om de ketenen van de dollar over de olieprijs te verbreken en hoe dit aangekocht moest worden, zien we de aard van deze zaken nu sterk veranderen. Het gaat niet langer alleen nog om olie. In de afgelopen 14 maanden hebben we een enorme stap voorwaarts gezet, gezien het opzetten van een infrastructuur om de dollar volledig in globale grondstoffen- en handelstransacties buiten spel te zetten. En met tot nu toe 23 landen, waaronder de BRICS-landen en een aantal EU-landen, die naar nieuwe mogelijkheden uitzien om onder de hegemonie van de dollar uit te komen, is de lont van kruitvat aangestoken. De vraag van ‘wanneer zal dit gebeuren’ is al voor een deel beantwoord, het ligt nu in de meer nabije toekomst.

Bron: K.Schortgen