De Vijf Pilaren van een Stabiele Maatschappij (zijn aan het wankelen)

Auteur Wim Grommen herinnert ons in een tweet aan de The Five Pillars for a Stable Society. Dat zijn dan: voedsel, veiligheid, gezondheid, welvaart en kennis. Zijn deze nog allemaal intact? Dat scheelt natuurlijk naargelang in welk land je woont. Nederland is in deze niet te vergelijken met Jemen. Noord Korea niet met Zuid Korea. Het is ook alles relatief naar in welke positie je jezelf bevindt. Hoe je e.e.a. ervaart eveneens. Ben je een optimist of een pessimist. Vanuit micro zicht zou Jan Somber kunnen zeggen: dat voedsel is duur en kwaliteit is ver te zoeken. Veilig voel ik me niet echt wanneer ik ’s avonds laat op straat loop. Mijn gezondheid wordt bedreigd door het Coronavirus. Mijn welvaart is er de laatste jaren danig op achteruitgegaan. En wat kennis betreft? Met wel drie keer per week om de oren geslagen met termen als ‘fake news’ weet ik niet meer wat of wie te geloven!

Gaan we naar rechts of naar links, met de bestemming onbekend:

De geschiedenis herschrijven

Wim Grommen neemt de macro look in deze. Volgens hem staan we als moderne mens voor een transitie anno 2020. En zoals bij elke overgang wordt de pilaar ‘Welvaart’ bedreigd. De geschiedenis toont aan, aldus de schrijver, dat dit de laatste pilaar is die dan valt. Wat wil zeggen dat de overige vier reeds wankelen of omgevallen zijn. Wanneer dan die laatste ondersteuning wegvalt, zou dat steeds in een revolutie uitmonden. De hoge werkloosheidcijfers geven vaak aanleiding tot een oorlogseconomie. Die bijzonder floreerde in de jaren ’40 tot ’45. Vandaag moeten samenlevingen een keuze maken wat voor transitie het wordt. ‘Zonder kennis van het verleden is er geen toekomst’, voegt de schrijver (o.m. van ‘Deflatie in aantocht’) er nog aan toe. Daar kunnen we het alleen maar grondig mee eens zijn. Geschiedenis wordt veel te weinig onderwezen op scholen. Het vak raakte behoorlijk ondergesneeuwd met de jaren. De belangrijkheid ervan wordt nochtans overduidelijk aangegeven door het feit dat nogal wat overheden de geschiedenis trachten te herschrijven.

Everyday I write the book

Geschiedenis is ook heel belangrijk op het persoonlijke vlak. Weten waar je vandaan komt, wie je bent, en waar je naartoe wilt (of nog kunt!). Je bent je verleden. Aan de andere kant is niet alles determinerend. Elke dag schrijf je je eigen geschiedenis. Elke dag kun je…niet met een schone lei beginnen. Maar elke dag is wel de eerste dag van je toekomst. De eerste dag van de rest van je leven. Laat ons er zuinig op zijn en voorzichtig mee omspringen. We hebben er tenslotte maar één…

Het nieuwe (ab)normaal

‘Digital anthropologist Dr. Caitlin McDonald‘ heeft het ook over transities, overgangen. Zal als top media item het Coronavirus of de Coronacrisis ons verdere leven bepalen? In 2020, of zelfs het volgende decennium? Tegelijk staat de mensheid, willen of niet, voor de overgang naar de digitale maatschappij. Met alle bekende maar vooral nog onbekende consequenties. Gaan we die met man en macht nog trachten af te weren? Of moeten we ze net verwelkomen en omarmen? Een heel interessant vraaggesprek, watch and learn zo u wilt:

Veranderingen, overgangen, transities, ze komen:

Wijlen David Bowie was ook een filosoof en een dichter in zijn teksten…

Nog pilaren maar dan andere

Hoogleraar Robert George van Princeton University had het in een toespraak eens over vijf heel andere ‘pilaren’. Namelijk ‘the Five Pillars of a Decent and Dynamic Society‘. Die zijn dan volgens hem:

  • Respect for the human person
  • Support for the institution of the family
  • Fair and effective system of law and government
  • Support for institutions of research
  • Support for business because this will guarantee social mobility

Menselijke waardigheid/Respect

De professor heeft het wat ouderwets over de vereniging van man en vrouw. Terwijl de maatschappij wel naar andere samenlevingsvormen is geëvolueerd. Maar wat hij zegt over familie, opvoeding en het aanleren van waarden, is wel van alle tijden, dunkt ons. Lazen we niet ergens dat de eerste vijf jaren voor een kind bepalend zijn voor wie hij wordt later? Dat zijn karakter precies dan gevormd wordt? Wat geeft het gezin het kind mee. Welke voorbeelden ziet hij. Welke waarden, lessen en raad krijgt hij mee. Komt het niet altijd en overal neer op RESPECT? Respect voor de ander, zelfrespect zeker ook. Doe niet aan een ander wat gij niet wilt dat men u aandoet? Met het volgende zijn wij het ook grondig eens: (maar we vernemen natuurlijk graag ùw opinie…)

Where families fail to form, as they so often do today, or where there is widespread family breakdown, the effective transmission of the essential virtues of honesty, civility, self-restraint, concern for the welfare of others, justice, compassion, and personal responsibility, is imperiled. If they are not transmitted by the family, these virtues are simply not going to be transmitted. No government agency is going to transmit them to anybody’s children.Without those virtues, respect for the dignity for the human person, that first pillar of a decent society, will be undermined and sooner or later, lost. For even the most laudable formal institutions cannot uphold respect for human dignity where people do not have the virtues that make that respect a reality and give it vitality in actual social practice.’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.