De Woekerpolis ClaimCrisis

30 miljard euro. Dat is de totaal berekende historische schade in de 7 miljoen woekerpolissen door productdefecten en zorgplichtschendingen. De verzekeraars zullen het dus wel druk hebben met het schadeloos stellen van hun klanten. Nou, dat neemt een iets andere wending.  Daar waar Volkswagen miljoenen auto’s terugroept, daar concentreren de Volksverzekeraars zich vooral op het centraal stellen van de klant door geen cent terug te betalen. Een overzicht hoe in 2015 de Woekerpolis ClaimCrisis is ontstaan.

woekerpolis

De generieke compensatie truc

In 2008 werd met veel bombarie een generieke compensatieregeling voor woekerpolissen overeengekomen. Deze zogenaamde Wabeke-regeling zou de fouten uit het verleden corrigeren en een plafond leggen in de kosten van miljoenen woekerpolissen. Meneer Wabeke was de toenmalige ombudsman van het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) en zou als ombudsman een sleutelrol spelen in de totstandkoming van de regeling. Diezelfde onafhankelijke ombudsman liet zich vlak na de historische deal (met partner) fêteren op een luxueus buitenlandtripje, aangeboden door een van de betrokken verzekeraars.

Al snel brak het dunne laagje chroom van de Wabeke-regeling en werd het schroot van de deal zichtbaar. Nog geen 10% van de werkelijke schade wordt met de regeling gedekt. De politiek en belangenorganisaties waren er met open ogen ingetuind. Pas dit jaar drong de volle omvang van deze waardeloze regeling door en nam een meerderheid van de Tweede Kamer afstand van de nepregeling. Net zoals de Consumentenbond en andere zichzelf respecterende consumentenorganisaties. De roep om een betere generieke regeling voor alle 7 miljoen woekerpolishouders werd steeds harder. Oorverdovend hard.

Maar de verzekeraars konden wederom rekenen op hun politieke vrinden. Door een knap stukje regie vanuit de top van de macht werden in de afgelopen maanden, via de “Commissie Verzekeraars”, toezichthouder DNB (die zich openlijk uitsprak tegen een verbeterde regeling), het CPB en Minister Jeroen Dijsselbloem, alle woekerpolishouders in het Wabeke-gevang terug gesmeten. Een verbeterde generieke regeling is definitief van de baan.

De Wabeke-regeling heeft vorige week tenslotte zijn absolute dieptepunt bereikt. Tros Radar onthulde dat verzekeraars zelfs deze flutregeling nog proberen uit te knijpen door gesjoemel in de compensatieberekeningen.

Van generiek naar massa

Experts in Nederland zagen al snel het schroot van de Wabeke-regeling en startten massaclaims tegen verzekeraars. In de afgelopen jaren hebben zich zo’n 200.000 consumenten aangemeld bij de verschillende claimorganisaties. Tegen alle grote verzekeraars lopen inmiddels een of meer schadeclaims van enkele miljarden euro’s. Honderdduizenden euro’s verslindende rechtszaken hebben tot dit moment slechts een enkele bescheiden regeling opgeleverd.

In april dit jaar was er bij de massaclaim experts hoop op een belangrijke doorbraak. Het Europese Hof moest een uitspraak doen over verzwegen kosten in een woekerpolis van Nationale Nederlanden. De eiser was door Nederlandse rechters in het gelijk gesteld, maar Nationale Nederlanden tilde de zaak naar Europees niveau. Ditzelfde Nationale Nederlanden had al eerder geprobeerd zelfs het woord woekerpolis van internet te verbannen!

Groot was de teleurstelling toen het Hof de zaak weer terugverwees naar de Nederlandse rechters. Het was een harde ‘terug naar af’ uitspraak en een klap in het gezicht van de massaclaim organisaties. Maar er was wel hoop. De Nederlandse rechters hadden immers al eerder in het voordeel van de eiser beslist. Tijd om de zaak nogmaals voor te leggen aan de Nederlandse rechters kwam er echter niet meer. Nationale Nederlanden was er als de kippen bij om na de uitspraak van het Europese Hof de zaak met een succesvolle ‘make him an offer he can’t refuse’ te schikken met de eiser. Geen uitspraak, geen jurisprudentie maar slechts een geluidloze woede uitbarsting van de betrokken experts waren het gevolg.

Van massa naar individueel

Andere claimexperts hadden hun kaarten gezet op de individuele claimprocedure. Daarbij wordt per polishouder eerst via de interne klachtenprocedure (IKP) van de verzekeraars naar een oplossing gezocht. Als dat niet lukt wordt de zaak aan het al eerder genoemde KiFiD (Klachteninstituut Financiële Diensteverlening) voorgelegd. Van alle procedures is individueel claimen misschien wel de meest succesvolle. Achter gesloten deuren wordt tot wel 100 keer meer gecompenseerd dan via de generieke Wabeke-regeling is aangeboden. Van enige logica in schikkingen is echter geen sprake, alhoewel imagoschade voor verzekeraars een goede motivator blijkt te zijn om de portemonnee te trekken. Zo bleek dit jaar bijvoorbeeld uit de politiepolis affaire.

Inmiddels wordt ook de route voor individueel claimen langzaam maar zeker onbegaanbaar gemaakt door verzekeraars. In de IKP fase worden claimexperts steeds vaker afgescheept met een fooi (coulancevergoeding) van € 750,00, waarmee deze grotendeels no cure no pay werkende ‘crime fighters’ knockout worden geslagen door de verzekeraars. Dat kunnen verzekeraars ook zonder consequenties doen, omdat de volgende stap in het proces het inmiddels volkomen vastgelopen KiFiD loket is. Daar liggen inmiddels zoveel dossiers dat de algehele continuïteit van het KiFiD in gevaar komt.

Het KiFiD beoogt een voor consumenten laagdrempelig loket te zijn om problemen te helpen oplossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. De werkelijkheid is een stroperige procedure vol juridische valkuilen en nauwelijks baanbrekende uitspraken die andere consumenten kunnen helpen. Ook hier wordt uiteindelijk geschikt om jurisprudentie te voorkomen, waardoor elke volgende individuele zaak weer maximaal kan worden gefrustreerd.

Het KiFiD heeft inmiddels onder druk van de markt beloofd voor het einde van dit jaar met richtinggevende uitspraken te komen om nieuwe zaken sneller te kunnen behandelen. Met alle kennis die er is over productfouten, zorgplichtschendingen, geheime deals en bij Nederlandse rechters gewonnen rechtszaken lijkt de richting volstrekt voorspelbaar. Maar wie de recent gewijzigde KiFiD reglementen tot zich neemt en de lessen trekt uit de gebeurtenissen bij de generieke regeling en massaclaim organisaties, kon weleens tot een volstrekt andere conclusie komen.

Van individueel naar intifada?

Als ook de IKP/KiFiD route wordt afgeknepen blijft er feitelijk alleen nog de individuele route via de rechter over. Maar die is voor de meeste mensen onbetaalbaar. Miljoenen consumenten blijven zo slachtoffer van het grootste financiële schandaal in de Nederlandse geschiedenis. We kunnen en mogen niet accepteren dat miljoenen mensen jarenlang straffeloos van hun geld zijn beroofd. Er moet tegenactie komen.

Intifada is een Arabisch woord dat ‘afschudden’ betekent en vooral bekend is geworden door de opstand van verschillende volken in het Midden-Oosten tegen hun bezetters. De fouten die zijn gemaakt in de ontwikkeling en marketing van woekerpolissen zijn al erg genoeg. Maar het categorisch weigeren de fout toe te geven en alle wegen naar eerzame compensaties te torpederen, schreeuwt om een krachtige intifada tegen dit bolwerk van onrecht.

28 reacties

 1. “Maar het categorisch weigeren de fout toe te geven en alle wegen naar
  eerzame compensaties te torpederen, schreeuwt om een krachtige intifada
  tegen dit bolwerk van onrecht.”

  Hier kan ik persoonlijk in meegaan en volledig achter staan.

  De verzekeraars proberen er een afmatting procedure van te maken en zijn voortdurend bezig calculaties te maken op hun zakjapanner om te zien hoe het staat met het % gemaakte / te maken kosten ten opzichte van de uit te keren vergoedingen.

  Het lijkt nu nog steeds in hun voordeel uit te pakken.
  Wanneer het naar break-even gaat, of er voorbij, kan er een omslag komen en kunnen ze uit de kast tevoorschijn komen.
  Dit zullen ze dan doen, om hun vege huid te redden.

  De eisers zullen zich moeten beraden op onverwachte doeltreffende reacties.
  Ze zijn nu steeds behoorlijk voorspelbaar voor de verzekeraars.

  Een belangrijk punt is wel, wie heeft de diepste zakken.

  1. De diepste zakken hebben de verzekeraars maar wat er in die diepste zakken zit is niet van hun dus wat hebben ze verliezen , niets toch ?
   Ze moeten in het ergste geval teruggeven wat ze eerder gejat hebben

   1. Zolang de mensen het morrend pikken gaan ze er mee door.

    De mensen moeten opstaan en werkelijk actie voeren.. het zogenaamde rechtssysteem wordt misbruikt…nutteloos gemaakt voor gewone mensen.

    Dus wat blijft er op het laatst over?

   2. Daar zit een kern van waarheid in, maar volgens wettelijke regels behoren ze ook over een zeker % eigen vermogen te beschikken meen ik.
    Dat ze misschien stiekem gebruik maken van ingelegde gelden zou kunnen, om in een benarde situatie te overleven.
    Ze hoeven het pas uit te keren aan het eind van de looptijd.

 2. Vele zijn door hebberigheid erin getuind, een ieder die logisch nadenkt, zoals ik dus, snapt dat wat er voor geschoteld onmogelijk de waarheid kon zijn.
  Financiële producten altijd na laten rekenen door een onafhankelijk accounthand en jurist.

  1. We hebben vandaag wel een ander bewustzijn richting die instellingen.. In de jaren negentig had ik ook een goed vertrouwen in banken en verzekeraars. Op het dorp bij ons was het ook prettig zaken doen met bekenden uit het dorp die al jaren werkzaam waren in die sector.. Maar die tijd is verdwenen. Ik heb ook de papieren ingezien destijds van mensen die echt dik en dik verdiend hebben met dat soort spaarplan-speculeer verzekeringen.. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen het financieel op kan brengen om alles dubbel te laten checken door derden. Voor anno nu zeg ik , Je moet wel ! Ook rechtsbijstandverzekering is een must vandaag de dag wat vroeger echt niet noodzakelijk was. Het systeem word harder en harder..

  1. Ik vind het beschamend dat de overheid dit allemaal liet gebeuren,en er miljoenen hardwerkende en belasting betalende Nederlanders zo besodemieterd werden.Dankjewel roverheid !

   1. Het is beschamend dat de bevolking dit laat gebeuren.. Okay , okay nog niet iedereen is wakker maar dat komt in een rap tempo.. Het kleinere groepje wat al wel wakker is zou meer moeten doen om de achterblijvers ook wakker te schudden..
    Koen heeft is verteld dat in de toptijd van Biflatie , de site meer dan 100.000 bezoekers had per maand.. Een beetje crowdfunding van 5 euro de man en je had een budget van 500.000 euro om alle reclame masten te voorzien van een biflatie link.. , advertenties te plaatsen in kranten , flyers enz.. enz..
    Uiteindelijk ligt ons lot in onze eigen handen.. maar dan wel met borst vooruit de straat op..

 3. Het belangrijkste is dat de producten van de financiële wereld, dus pensioenen, een lening, een polis, een deposito, hypotheken enorm worden vereenvoudigd. De bankiers maken het onnodig gecompliceerd, waardoor een gemiddelde Nederlander er geen touw aan vast kan knopen.

  Laat een controlerende instantie nu eens simpele, duidelijke regels opstellen waaraan de services en producten moeten voldoen. Pas als er aan de 1-2-3- regels wordt voldaan mag je deze pas op de markt brengen.

  Niemand begrijpt het nog!

  1. of uhh misschien omdraaien…waarom kopen als je het niet begrijpt?! koopt u ook Chinese boeken > legt ze in de kast omdat u ze niet kan lezen > en geeft u vervolgens de schrijver de schuld omdat het in Chinees geschreven is?

 4. De woekerpolissen vallen in het niet tav de pensioenverzekeringen, die door dezelfde maatschappijen zijn uitgebracht!
  Pensioenverzekeraar steelt nog veel meer, door in de berekening ervan uit te gaan dat U 110 jaar oud wordt, de maandelijkse uitkering wordt dus over vele extra jaren uitgesmeert, onder het mom van we worden met zijn alle ouder!……drie keer raden waar het geld heen gaat als u voor u 110 verjaardag overlijdt, juist!………stelen blijft legaal.

  1. Het grote probleem voor pensioenfondsen is, dat ze veel te hoge operationele bedrijfskosten hebben, deze drukken zwaar op het rendement en knagen gestaag de bovenkant van de taart eraf, jaar in jaar uit.

   Wen hier maar vast aan, de pensioenkas is het volgende doel.

   Na de aftrekposten voor particulieren bijna volledig te hebben geëlimineerd, zijn ze begonnen met het terugschroeven van de huur en zorg toeslag in stilzwijgende stapjes.

   De energiebelasting verhoging op aardgas ingaande januari 2016 van 32%, werd vlak voor de kerstdagen nog even stiekem erdoor gedrukt.

   Wie heeft dat nou door, als hij/zij bezig is om een kerstmaaltijd voor elkaar te boksen?

   Zelf auto rijden doe ik alleen als het noodzakelijk is, pak meestal de fiets, geeft meer ontspanning is gezonder.

   De Rotterdamse haven ligt momenteel vol met volle olie tankers, ze zijn in afwachting van hogere olie prijzen op de futuresmarkt om hun gegenereerde winsten te kunnen verzilveren.

   Wat mij betreft, blijven ze daar nog 5 jaar liggen, tot ze de bagger uit de ruimen moeten scheppen.
   Burgers, u heeft net zoveel invloed en macht, als dat u zich zelf toedicht of toekent.

 5. Alle reacties nog eens overgelezen te hebben, vind ik toch, dat we met elkaar wel zinnige reacties hebben neergezet.
  Ik plaats mezelf uit voorzorg even onder aan het lijstje qua inhoud, haha.
  De deur naar het bewustzijn portaal is ook open geweest.

 6. Dat er veel woekerpolissen gecreëerd zijn, kun je de meesten ook niet kwalijk nemen.

  De meeste hypotheekgevers zijn ook niet goed ingelicht en voorbereid op dergelijke financiële constructies.
  Vaak is er sprake geweest van misleiding en bewust ingewikkeld ogende brochures.

  Dan vraagt die rat ‘ is het allemaal duidelijk voor u?’ en de meeste mensen houden zich dan groot, door ja te zeggen, ook al is het hun volkomen onduidelijk.
  Maar daar speculeerden de meeste banken en geldverstrekkers op.

  Nu rijst de vraag, wie is hier nu schuldig aan.
  Naar mijn idee allebei, maar de hypotheeknemer het meest, omdat zij vaak bewust in gebreken bleven om de kopers goed te informeren.

  De kopers zijn vaak gemakzuchtig en laten het liever allemaal uitzoeken en uitrekenen door een zogenaamde voorlichter/oplichter.

  Hiermee legden ze hun eigen verantwoordelijkheid in handen van een ander, omdat ze het te druk hebben, of +/- 25 uur per week moeten besteden aan maile,appen of facebooken, want dat is pas echt belangrijk.

  Ze hebben het wel eens over ‘geld of drank ‘, maar dit maakt nog meer kapot in je leven dan je lief is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: