Debet aan schuldbeladen maatschappij

Ondanks de luxe van de welvaartsmaatschappij om ons heen en de vrijheid waarin we leven, is er wel degelijk een andere kant, of beter gezegd, een onderkant in onze samenleving. We leggen de ellende alleen niet zo makkelijk aan de oppervlakte want we leven nu eenmaal in een (westerse) wereld van overdaad en daarin zou het ons allen maatschappelijk gezien goed moeten gaan toch? We kennen natuurlijk allemaal onze eigen problemen en beslommeringen die voornamelijk op het persoonlijke vlak liggen. Geluk en onmin in de liefde en andere emotie. Allemaal privézaken die strikt persoonlijk zijn. Toch kunnen we hier een kanttekening bij maken. Veel persoonlijk leed wordt namelijk veroorzaakt door financiële ellende. Daar staan we niet zo direct bij stil, maar in deze maatschappij van luxe en overvloed is de grote verleiding vaak de grootste veroorzaker van veel financieel leed en daaraan gekoppeld persoonlijk drama. Even geen geld meer? Vaak is een pé-elletje zo afgesloten.

schulden

Schuldencrisis wordt nationale ramp

Ondanks de (macro) kredietcrisis van 2009 schijnt het nog heel gemakkelijk te zijn om via een doorlopend (micro) krediet of persoonlijke lening bedragen te verkrijgen om daarmee luxe goederen te kopen. De marktonderzoeker Experian maakte via een publicatie in het AD onlangs bekend dat een stijgend aantal mensen zich onnodig in de schulden steken om producten te kopen die ze niet per se nodig hebben. De grote verleiding dus. Vooral huishoudens uit de achterstandswijken van de grote steden lenen meer dan ze zich kunnen veroorloven. Jonge en vaak laag opgeleide gezinnen kopen van het geleende geld luxe goederen als auto’s, plasmaschermen en reizen. De rente- en aflossingsverplichtingen tasten hun netto koopkracht aan met als gevolg dat het aantal gezinnen met problematische schulden is gestegen van 176.000 naar 210.000. Een groei van bijna 20 procent. Als dit de trend is dan staat ons polderlandje nog veel financiële ellende te wachten.

Steeds meer schulden

Doen we er nog een schepje bovenop door te verwijzen naar een publicatie van de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK). Deze club zegt dat het afgelopen jaar al 90.000 mensen met een gemiddelde schuld van 38.000 euro zich hebben gemeld bij hulpinstanties. Een verdubbeling in enkele jaren. Uiteraard kunnen we niet om de 1,3 miljoen huishoudens heen die hun hypotheek onder water hebben staan. Voor het gemak vergeten we even de staatsschuld van 452 miljard. Tellen we de krediet-ellende en de hypotheken-sores bij elkaar op dan kunnen we terecht spreken over een schuldencrisis van nationale omvang met een status van een nationale ramp. Alleen zal deze benaming er nooit aan worden gegeven in de mainstream media. We zijn gekke Gerritje niet. We gaan beslist niet op internationaal niveau roepen dat we weer een kredietcrisis hebben. Kom op zeg, die hebben we al gehad in 2009? Het gaat nu allemaal weer beter toch? Schulden horen er nu eenmaal bij in deze ‘welvaart-gebouwd-op-schuld-maatschappij’. Dat we nu juist schulden moeten gaan aflossen in een tijd dat het even wat minder gaat. moeten we op de koop toenemen. Deze woordspeling is heel bewust, want dit gezegde betekent namelijk: een onbedoeld gevolg accepteren. We moeten nu, anno 2014 en nog vele jaren hierna, aanvaarden dat we onze geleende welvaart gaan afbetalen met alle gevolgen van dien.

Financiële problemen oorzaak van persoonlijk drama

De gevolgen van onze aflossingsverplichting zijn al goed zichtbaar, alleen onderkennen we deze niet. Het aflossen van schuld en de daaraan gekoppelde rentebetalingen verlagen de koopkracht. Hoe meer schuld in Nederland , hoeveel minder koopkracht, is een logische gevolgtrekking. Een lager te besteden inkomen is vaak voer voor een stevige discussie tussen de verschillende gezinsleden met allemaal hun eigen wensen. Wat te denken van de vele gruwelijke gezinsdrama’s die extreem toenemen en de voorpagina’s ontsieren van onze dagbladen. Was zoiets een aantal jaren geleden nog een hoge uitzondering, de laatste tijd wordt het een bijna wekelijks drama dat weer een landgenoot z’n gezin meeneemt naar het hiernamaals. Totaal doorgedraaid door alle rampspoed waarin de persoon of het gezin terecht is gekomen. Tegelijk is ook het aantal personen die alleen zichzelf van het leven beroven de laatste jaren dramatisch toegenomen. Vanaf 2008 tot en met 2013 is het aantal zelfmoorden met 30% gestegen. In 2013 piepten 1753 mensen er tussen uit. Dat financiële problemen hieraan vaak ten grondslag liggen mag wel duidelijk zijn. De oorzaak van persoonlijke tragedies worden nooit diepgaand belicht in onze vaderlandse pers. We moeten er naar gissen. Vaak blijkt uit de voorgeschiedenis dat veel problemen direct dan wel indirect worden veroorzaakt door financiële problemen / ons financiële systeem.

Minder, minder, minder…

Een kapitalistisch systeem wat is gebaseerd op groei betekent meestal dat we flink ons best moeten doen om telkens wat meer te verdienen om ons hoofd boven water te houden. Geert Wilders heeft ten dele gelijk met z’n kreet “minder, minder, minder.” We zitten in een tijdperk dat we met minder genoegen moeten nemen op diverse fronten. Maar nog altijd laten we ons verleiden om al die leuke spullen te kopen die via de mediareclame over ons heen worden gestort. In de race van de grote verleiding zijn er uiteraard veel afvallers, of zo u wilt, verliezers. Daarvan zijn er 2 groepen. De ene groep zegt “bekijk het maar, hier doe ik niet meer aan mee, ik leef lekker m’n eigen leven en doe wat ik doe en iedereen kan me de kont kussen.”

Een onomkeerbaar proces

Een andere groep heeft het gevoel dat ze gefaald hebben in de maalstroom van een prestatiegerichte maatschappij en zakken geestelijk in en bezorgen de GGZ handen vol werk. Onze maatschappij kent op deze manier veel afvallers en het worden er alsmaar meer. Want gaandeweg raakt de balans in deze kapitalistische welvaart-gebouwd-op-schuld-maatschappij steeds meer uit z’n evenwicht. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Dit fenomeen wordt inmiddels massaal onderkend en in veel maatschappelijke discussies steeds vaker benoemd. Echter lijkt het een onomkeerbaar proces, want tot op heden lijkt niets en ook niemand in staat om de boel op het laatste moment nog ten goede te keren. De echte doordenkers zullen al lang snappen dat een dergelijk complex en zich wereldwijd voltrekkend proces eenvoudigweg niet valt te stuiten.

Menselijk ingrijpen faalt

Het menselijk ingrijpen in ons complexe systeem, wat momenteel volop gebeurt via centrale banken en overheden, zal uiteindelijk op verzet stuiten door het systeem zelf. Het is net als bij een computer. Na verloop van tijd is de machine door allerlei ingrepen zo traag geworden dat een herstart vanaf fabrieksinstelling noodzakelijk is. We weten allemaal dat we vlak voor een herstart veel “dingen” moeten veilig stellen. Ondanks dat we er min of meer gewillig naar toe werken is de beslissing voor de reset toch altijd weer op een onverwacht of verkeerd moment. Hoe complexer het systeem, hoe moeilijker het is om te besluiten voor een reset. De mens zal het zo lang mogelijk uit willen stellen omdat de mens maar een radertje is in het geheel en als zodanig niet eens beslissingsbevoegd is, zoals centrale banken denken dat wel te zijn.

Onbalans mondt uit in klassenstrijd

Helaas, het is niet anders, we gaan het meemaken. Wanneer? Dat ligt aan u. Als we nu met ons allen besluiten om veel geld uit te gaan geven, zoals ooit Mark Rutte ons adviseerde in de veronderstelling daarmee de hele economie uit het moeras te trekken. Maar helaas, de grote meute heeft het geld niet meer in handen om te laten rollen. Het grote geld is namelijk in bezit van de 10 procent elite. Wanneer de volkshuishouding geld nodig heeft om de boel draaiend te houden dan moet het (grote) geld worden los geweekt van die kleine club rijksten der aarde. Maar de kip die broedt op z’n ei haal je er niet makkelijk van af. Dus forget it. De maatschappij is uit balans, dat is volkomen duidelijk. Het besef dat dit werkelijk zo is leeft nog niet bij de grote meute. De volksopstand lijkt nog ver weg. Maar als de controverse tussen arm en rijk alleen maar groeit zal uiteindelijk de tegenstelling door z’n enorme onevenwichtigheid uitmonden in een klassenstrijd. Zonder het te beseffen is deze in feite al gaande. Wat te denken van het collectieve (voetbal)supportersgedrag van de laatste tijd. Is dit niet een vorm van verzet tegen het gezaghebbende establishment? Het gaat niet meer om het voetbal. Het gaat meestal om kansloze jeugd die in grote getale hun ontevredenheid uiten tegen het gevestigde gezag. Ze gaan niet voor het leuke voetbalspelletje maar voor de strijd, spanning en sensatie tussen revancherende supporters die allemaal één ding gemeen hebben. Het leven in volksbuurten en achterstandswijken zonder toekomst. Sensatie vind je nog in de buurt van voetbalstadions waar tegenstanders elkaar ontmoeten. Daar kun je lekker matten met de ME en kun je je opgekropte woede kwijt tegen alles en nog wat wat boven jou staat. Je hebt lak aan de overheid in politie-uniformen en kunt eindelijk je agressie kwijt.

Wanneer begint de volkswoede?

Allemaal de gevolgen van onze mooie welvaartsmaatschappij in een stevige onbalans. We beseffen het misschien niet echt, maar de foute structuur in onze maatschappij wreekt zich op deze wijze. De volkswoede begint vaak op een plaats waar we niet direct een verband leggen met de weeffouten in ons financieel systeem, maar waarin feitelijk wel de basis ligt van veel onvrede. Daarom wordt via agressief gedrag afgereageerd op de vertegenwoordigers van het foute systeem, de overheid, de banken en de multinationals. Zo kunnen we nog wel verder zoeken naar meer gevolgen van het huidige deficit van ons kapitalistisch systeem, die ongetwijfeld volop aanwezig zijn maar waar we vaak niet eens bij stil staan. Het borrelt in ons moerassige polderlandje, maar het komt nog niet echt naar boven. Ach ja, na ons de zondvloed.

Gerrit Welbergen

58 reacties

 1. “De gevolgen van onze aflossingsverplichting zijn al goed zichtbaar, alleen onderkennen we deze niet. Het aflossen van schuld en de daaraan gekoppelde rentebetalingen verlagen de koopkracht. Hoe meer schuld in NL, hoeveel minder koopkracht, is een logische gevolgtrekking,” zo schrijft Gerrit. Ik neem aan dat met de gevolgen bedoeld wordt de grote werkloosheid en de leegstand van winkelunits en kantoorpanden. Nu er langzaam aan het besef komt dat schuld moet worden afgelost, en aflossing kan lang duren, gaat dat zeker betekenen dat er nog lange tijd minder koopkracht is onder een groot deel van onze bevolking. Door de schuldbewustwording wordt er zelfs versneld afgelost. Dus aanhoudend dalende omzetten bij het MKB met als gevolg nog minder werkgelegenheid. Een neergaande spiraal dus.

  Ik snap nog steeds niet waar de economische groei vandaan komt waar Distelbloem het over had. Dat kan alleen veroorzaakt worden door onze multinationals en de banken. Alleen daar vloeit het grote geld naar toe wat vervolgens bijdraagt aan een groter BBP. Het opportunisme van onze bewindslieden moet ons verleiden om weer geld uit te gaan geven, althans diegenen die het nog bezitten. Oké dus, het laatste spaargeld bij de bovenlaag van de middenklasse nog even uitgeven. De onderlaag in de middenklasse heeft dat al niet meer. Op deze manier praat men het laatste restje spaargeld nog even los; rente brengt het toch niet meer op, dus beter is het om het dan maar uit te geven. Uiteindelijk blijft er nog minder over onder de middenklasse. Hier trappen we weer massaal in.

  Volgens mij is het nu hoog tijd om te investeren in werkgelegenheid, en dan vooral in het MKB en beslist niet naar de multinationals toe, want daar verdwijnt het geld naar het buitenland. Het is tijd voor een acute koopstaking zodat onze regering inziet dat de stimulans niet bij de bevolking maar bij de 10 procent elite moet worden weggehaald door middel van een forse belastingverhoging op vermogensbezit. Maar ja, ik zie het probleem al. De mogelijkheden bij hen om hun geld weg te sluizen naar het buitenland zijn legio. Dus komen we terecht bij de aloude stelling dat door de macht van het grootkapitaal de rest van de samenleving de eeuwige verliezers zijn. Het wordt tijd dat een nieuwe Robin Hood opstaat. Het feit dat wij al jarenlang worden bestolen door de elite geeft ons het recht om het terug te halen.

  1. Economische groei, yeah sure..
   De rekenwijze van inflatie is a tig keren aangepast en dat is maar 1 van de vele voorbeelden.

   Zolang we niet dezelfde rekenwijze hanteren als 20 jaar gelden klopt er geen hout van..

   Daarbij hebben we meer dan 1% nodig aan economische groei…. tekort is nog altijd 3% en we lopen allesbehalve in op onze groeiende staatsschuld…

 2. ‘Directe schuldencrisis voorbij’, dat zei premier Rutte vrijdag na de ministerraad (http://www.nu.nl/economie/3771573/directe-schuldencrisis-voorbij.html) . De allergrootste leugen tot nu toe. Hoe durf je dat te beweren met de allerhoogste schuld sinds mensenheugenis in ons kikkerlandje. Ja oké, door het omlaag manipuleren van de rente door de centrale banken is de schuld vooral in de zuidelijke eurolanden weer een beetje betaalbaar. Maar de schuld is niet minder maar zelfs hoger. Alle inkomsten van de schuldenlanden gaan zo ongeveer op aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Als straks blijkt dat sommige landen niet meer aan aflossen toekomen maar een oplossing voorstellen in de vorm van afschrijven dan raken de rapen gaar. Dan moet er namelijk verlies worden geleden door veel beleggers, pensioenfondsen en banken. De vraag is of deze dat accepteren, m.a.w. als wij dat accepteren, want verliezen op de balans worden uiteindelijk afgewenteld op de klanten. Al dat zogenaamde herstel wat momenteel is bereikt is alleen maar een uitstel van executie.

  1. De Nederlandse burger gedraagt zich net als Griekenland ( of algemener gesteld, de meeste zoniet alle westerse landen ) : steeds meer schulden maken en NOOIT aflossen. Ik heb zo rond 2002 “ontdekt” hoe jullie systeem van lenen op de overwaarde van huizen werkte inclusief de onbeperkte rentaftrek en ik kon mijn ogen niet geloven : mijn eerste reactie ( domme Belg zijnde ) was “en wat als de huizenprijzen ooit gaan dalen”? IEDEREEN keek me aan alsof ik de grootste idioot van de planeet was – wat een idee zeg, dalende huizenprijzen, ’t is weer een Belg … excuus aan de gemiddelde Nederlandse inwoner maar jullie gelo(o)v(fd)en echt dat Sinterklaas bestaat. Idem dito bij aankoop van een auto : ik heb nog NOOIT geleend voor een auto ( ben initieel maar een paar jaar langer met de bus/trein/fiets blijven rijden ), in Nederland denk ik is er geen kat die z’n auto cash betaalt. En NU komen de rekeningen, leer eens tellen zeg. Met alle respect. In België is het OOK een financiële puinhoop maar die is wel gemaakt door de socialistische ( lees : communistische ) franstalig gedomineerde REGERING en niet door de Vlaamse burgers, die hebben nog spaargeld – dat ze beter zo snel mogelijk uit het bancaire systeem halen voordat het geconfisqueerd wordt.

   1. Goede reactie tot het moment dat je België socialistisch en communistisch noemt. Er is geen enkel land in Europa dat zich socialistisch en communistisch mag noemen en zolang België een belastingparadijs is voor vermogenden mag het deze stempel ook zeker niet dragen. In een land waar de rijken worden ontzien en de armen worden uitgezogen (oa Nederland en België) is simpelweg geen sprake van socialisme of communisme. Binnen een socialistisch systeem was het verschil tussen arm en rijk nooit zo groot geworden als nu het geval is.

   2. “niet door de Vlaamse burgers, die hebben nog spaargeld”

    Jouw generatie misschien wel, maar die na jullie ook niet meer. Voor die generatie zijn er in België voortaan ook hypotheken met 30 jaar looptijd ipv 20, (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheken, en al dat soort “moois”…. Zowel de gemiddelde Belgische als Nederlandse jongere is volgens mij dommer/onwetender dan ooit, helaas.

  2. Het eerlijke verhaal hoor je natuurlijk niet van de firma Rutte. Ook niet van de massamedia. Past gewoon niet in hun marketingplaatje.

   Het eerlijke verhaal is dat Nederlanders intussen drie jaar voor noppes zouden moeten werken (én leven) om hun schulden, gegarandeerde verplichtingen in EU-verband en de waardevermindering op hun ingestorte vastgoedmarkt op te hoesten.
   Dat doet niemand ons na, zelfs de Grieken niet.

 3. Het is in elk geval een heel originele kijk op agressie in de samenleving. Het is niet de schuld van de agressor maar van de overheid.

  Ergens vraag ik me af of we de mogelijkheden/macht van de overheid niet overschatten. Volgens mij kunnen ze juist door alle politieke tegenstrijdigheden steeds minder echte invloed uitoefenen. Zoveel positief als negatief. Dat alle politici er vooral voor zichzelf zitten geloof ik meteen. Maar dat ze een gezamenlijk evil masterplan hebben geloof ik niet zo.

  Volgens mij zit het probleem vooral in de consumptiemaatschappij. Iedereen wordt constant en overal (smartphones) door marketingguru’s verleidt om meer geld uit te geven dan nodig of verstandig is. Daar trappen vooral de lager opgeleiden in, zoals in het stuk beschreven.

  Wat dus vooral wringt is dat iedereen vooral aan zichzelf denkt. Dat is ook een fundamentele gedachte achter kapitalisme. Greed is good. Het is die gedachte die we veel te ver hebben doorgetrokken. Een blind geloof dat ‘de markt’ altijd voor de beste uitkomst zorgt. Dat is helemaal niet zo. In alle economische theorieboeken waarschuwt men ook altijd dat het regelmatig gruwelijk verkeerd gaat met de vrije markt. En daarom hebben we ook een geleidde vrije markteconomie.

  Vooral nu marketing tot een wetenschap verheven is, kunnen de dommere vaak geen weerstand bieden. En moet er dus meer geleid worden. Maar dat lukt niet omdat de dommen zelf niet begrijpen dat ze gezwendeld worden. Ze oefenen dus ook geen politieke druk uit tot verandering. Probeer niet de domme te redden maar begin bij jezelf.

  De kapitalistische gedachte dat er altijd groei moet zijn, is zo ongelofelijk dom en onlogisch.
  Dit klemt te meer nu de aarde steeds meer overbevolkt raakt. Het groei en concurrentie-model werkt niet meer. We zitten samen in dezelfde boot en moeten samen de ons beschikbare rantsoenen zo zuinig mogelijk gebruiken.

  Niet uitdelen aan de dommen maar belonen van spaarzin en vlijt. Van een uitkering moet je heel goed eten en beschutting kunnen betalen. Het is de overconsumptie die de dommen nekt. Maar daar kunnen we ze niet bij helpen. Iedereen moet zichzelf helpen zijn eigen hebzucht te bedwingen. Hoewel een SIRE spotje tegen hebzucht geen kwaad zou kunnen…

  Zuinigheid verdraagt zich niet met het groeimodel. Maar dat is wel waar we heen moeten.

  Genoeg is genoeg. Als je een klein huis hebt en een tuin (permacultuur) moet je je hebzucht uit zetten. Geen auto’s smartphones en vliegreizen. Dat draagt allemaal niet wezenlijk bij aan je welzijn.

  Meer huis dan je nodig hebt, meer auto dan je nodig hebt of meer spullen dan je nodig hebt zorgt voor ellende. Het is iets wat we onszelf aan doen. Niet de overheid de schuld geven maar zelf consuminderen en vroom maar simpel leven.

  Minder werken op kantoor. Meer werk in je tuin. Dat zorgt voor beter voedsel en een sterker lijf. Laat je niet verleiden al die troep aan te schaffen. Het corrumpeert je geluk.

  1. Dat doe IK al zo lang ik leef. Ik heb geen smartphone, I-pad, buitenverblijf, 3 reizen per jaar, geen cruises, citytrips, blitze auto’s, zware hypotheek met bakken geleend op de overwaarde …. en ik mis dat helemaal NIET. Ik moet dan ook niet wakker liggen over onbetaalde rekeningen.

 4. PietP…er is en komt geen economische groei meer….nou ja , misschien rond de 1% een paar kwartalen, voordat de volgende golf down in een lange neerwaartse tred de groei weer meer dan te niet doet…..werkgelegenheid gaat helemaal niet meer aantrekken….die stabiliseert telkens even als we een klein beetje groei hebben en die daalt weer des te sneller wanneer het weer mis gaat…..ik schat in dat we een heel zwakke groei krijgen tot ergens de zomer 2015, dan gaat het weer dik fout een jaar of 3-4….en dat gaat zo door totdat de zaak ploft……en dat laatste wordt gewoon afwachten…..Goede column overigens Gerrit, zit flink wat origineel denkwerk in….

 5. Mooi artikel GW. Het systeem kraakt in haar voegen, centrale banken en overheden blussen brandjes en branden met leugens, kunstmatig lage rentes en verse liquiditeit. En de virusscanner hebben ze uitgeschakeld. Wat ik de laatste paar jaar zo hier en daar heb gelezen, ongelooflijk, wat een kolerezooi zeg…. Alles wordt gemanipuleerd, opgepompt of overgewaardeerd, ik kom woorden tekort om het hier neer te plempen.

  Als de rest van Nederland zou weten wat ik weet, samen met een aardige pluk ingelezen andere biflaten, zou de economie binnen 2 weken zijn ingestort door gebrek aan vertrouwen. Huh, wat zeg ik nu? Heheh, gebrek aan vertrouwen, het pompen van liquiditeit in een insolvabel schuldenststeem… nog effetjes biflaten, nog effetjes, ff doorbijten.

  1. Geen goede woorden voor dit klote systeem, deze planeet kan voor de hele wereldbevolking genoeg eten produceren. Waarom bestaat armoede? Het is het kunstmatige geld(schuld) wat dit veroorzaakt.

  2. Houtskool, het is interressant te zien hoeveel mensen wel degelijk zien of voelen aan hun thee water dat er iets aan de knikker is. Maar als je net rond kan komen en in de schulden zit, dan kan je ook weinig vuist maken. Je slaat niet de hand die je nog een beetje voed, je hebt ook te weinig kapitaal om massaal een munt te dumpen en goud of bitcoins te kopen. Het vertrouwen is er evenwel niet, maar je kan alleen zitten afwachten. Oh ja je kan nog stemmen op de volgende politicus die het weer helemaal anders wil gaan doen, maar ook alleen maar brandjes kan blussen.

   Weet niet of we blij moeten zijn met jouw wens om de boel in elkaar te zien klappen. Maar lijkt me wel waar we op af stevenen. Sterker nog hoe meer je je best doet als overheid om het te maskeren met praatjes en fiat geld hoe harder de klap wordt. We hadden die banken in 2008 al om moeten laten vallen in mijn optiek. Ze verdienden niet beter. Er is ook NIETS geleerd van 2008. We gaan vrolijk verder.

   Heb al jaren voor 2008 voorspelt.

   Financiele crisis-> economische crisis -> humanitaire crisis.

   Helaas………

   1. Vrijwel iedereen is bang om de status quo te zien instorten, een humanitaire ramp is idd in the cards….

    De huidige ratrace echter is niet lang meer houdbaar. Alleen een crash kan deze planeet omvormen naar een duurzamer geheel. Maar ik besef dat hetgeen wij lezen ook bekend is bij de roergangers, en deze laatsten hebben ongetwijfeld meerdere scenario’s op de plank liggen om na de afschrijving van overtollig papier het roer weer ter hand te nemen via een nieuw systeem dat ons uiteindelijk weer niet dienstbaar zal blijken te zijn.

    Vooralsnog houd ik fossiele energie in de gaten, als dat fors gaat krimpen is het over en uit met de globalisering. Ook de referenda in Ukraine, Venetie, Schotland en Catalonie zijn tekenen van de wens tot verandering. Wellicht blijft het boeltje overeind, alle infra blijft gewoon bestaan, maar de risico’s op een puinhoop zijn m.i. duidelijk aanwezig.

    Mensen gaan langzaam kapot aan stress, overconsumptie en teveel schuld, en dat ‘systeem’ mag van mij omvallen.

  3. Tsja houtskool,

   Ik had het er laatst nog met iemand over. zo’n 25 % van de generatie tot 40 jaar koopt van z’n euroos goud.
   Werkelijk als ik echt veel geld had, zou ik een centrale bank beginnen met goud-gedekt geld.
   Wat hebben ze er een puinhoop van gemaakt.
   Zowel 2e, 1e kamer als toezichthouders. Werkelijk niet te geloven en niet te ferfilmen. Alhoewel de the wolf van wallstreet of hoe die film ook heet geloof ik wel een leuke poging doet.

   Ik ben benieuwd wat er bij de europese verkiezingen gaat uitkomen.

   Voor mezelf ben ik er nog altijd niet uit of ik ga emigreren uit nederland.

   Maar ergens in een regenwoud zitten in een boomhutje dat lijkt me veel beter dan hier te blijven in nederland.

   1. Neem aan dat die 25% tot de “nieuwe” elite behoren. Voor vaders en moeders met -laten we zeggen- 2 inkomens middenklasse wordt het goud sprokkelen als je tenminste ook nog wilt leven. Voor een-inkomensgezinnen, zzp-ers etc lijkt goud mij zo-wie-zo window shopping. Met andere woorden: mooi dat je je het kunt veroorloven, waarschijnlijk ook slim als je een lange adem hebt maar weinig realistisch voor de gemidelde burger.

 6. Wat een berg onzin, weet niet eens waar ik moet beginnen. Als mensen het hebben over kapitalisme, grootkapitaal, elite en het volk. Dan weet je gelijk uit welke hoek de wind waait en moet je terug naar de basis en uitleggen dat die denk visie buitengewoon gevaarlijk is en leidt tot totale onderdrukking, kampen en moorden van medeburgers. Denk aan socialisten en landen zoals Hitler, Stalin, Pol Pot, Noord Korea. Nee dank je zelf milde vormen als DDR en Cuba achtige constructies waarbij je niet eens het land mag verlaten zijn een gewapend verzet waard. Kapitalisme heeft nimmer zich van een zo’n slechte kant laten zien. Tevens is het fout te veronderstellen dat NL een kapitalistisch land is. Hoe kan dat met 80% belasting druk? Nou dan die 10% mensen die op hun geld zouden zitten als een kip op de eieren. Wat een flauwekul ook weer dit. Dat geld van die mensen is geïnvesteerd in bedrijven en zorgt voor werkgelegenheid en welvaartverdeling, en anders staat het wel op de bank en zoals je weet lenen diezelfde banken dat geld uit aan diezelfde onverantwoordelijke credit card plebs als waar u het over heeft. Maar dat geld zit absoluut al in de economie. Wie denk je dat er een probleem hebben als een bank omvalt?? Juist die 10% elite van u. Wartaal dus en feitelijk praat geleid door jaloezie en afgunst en het besef dat iemand beroven makkelijker is dan gewoon werken voor je geld. Je probeert alleen een politiek draagvlak te vinden. Want roof is bij een democratische meerderheid wel toegestaan en heet het belasting. Heb liever dat het geld bij de elite zit, die hebben namelijk bewezen groei te kunnen bewerkstelligen en van die groei profiteert iedereen. Belangrijk is dat wel iedereen min of meer gelijke kansen moet hebben en dat is in NL wel degelijk het geval. Van die 10% grootkapitaal is misschien maar 1% via overerving rijk. De rest Gates, Apple, Zuckerberg, Vrigin, etc. hebben het allemaal gewoon zelf gedaan, van de grond af aan, en vrijwel alle CEO’s in NL zijn ook gewoon binnen het bedrijf opgeklommen na netjes hun school te hebben afgerond. Dhr. Welbergen leeft nog in de romantiek van Marx vrees ik, maar die wereld bestaat niet meer als hij al ooit heeft bestaan.

  1. Bullshit. We ‘leven’ niet in een kapitalistisch systeem pmagistra. Je pleidooi is overigens wel voor een deel ‘waarheid’, in die zin dat het plebs zoekt naar een ‘scapegoat’, wat helemaal verkeerd kan aflopen. Het systeem corrumpeert, het heeft geen zin om 100 miljardairs te guillotineren, het zijn mensen die de viool beter spelen. En dat geld komt weer in de economie. Het huidige ‘crony capitalism’ echter zorgt ervoor dat de bovenlaag rendement geniet uit assets, en de rest verdrinkt in schuld en rente. Maar toch een min, want u begrijpt het OOK niet.

   1. De Multinationals bepalen via lobbyen, smeergeld, etc. het beleid in NL. Daar zit een weeffout, maar het probleem zit dus bij de overheid dat ze dit toelaten niet bij een “elite”. Maar aan de andere kant dit compenseert dit nog enigszins voor het feit dat mensen die niets (willen) bijdragen en geen visie hebben aan de maatschappij wel stemrecht hebben en schaamteloos stemmen voor het beroven van hun succesvollere medeburger.
    Maar hoe onze democratie ook in elkaar zit. Per saldo is het eindresultaat vanuit de burger gezien zo langzamerhand gelijk aan de DDR. 25 staats TV zenders, staatsscholen, staatsgezondheidszorg. Je hebt gelukkig nog wel vrijheid van menings uiting (hoe lang nog?) maar je wordt dus overspoeld met staatspropaganda en kinderen staan tegenwoordig allemaal met de via school verplichte koningspelen met vlaggetjes te wuiven voor Willem Alexander als een Noord-Koreanse leider, maar iedereen weet dat je alleen met geld ECHT wat kan bewerkstellingen en dat wordt je afgenomen -voor veel mensen dat ze nog maar net kunnen rondkomen- en je kan vervolgens via een ingewikkeld systeem van stemmen en brieven schrijven aan de gemeente smeken of ze aub bijv. van je eigen geld nieuwe ballen voor de voetbal vereniging kunnen subsidiëren. De overheid bepaald wel of dat nodig is, niet jij.

    Iedereen die praat over kapitalisme, grootkapitaal, elite en het volk. Hebben jullie ooit nog het ijzeren gordijn meegemaakt en die landen bezocht? Ik wel en dat is NIET wat je wilt en het is GEEN oplossing voor armoede om een paar rijken hun geld af te pakken in tegendeel je wordt er alleen maar armer van. Maar je kan met verstand zien dat we steeds meer die kan op gaan. Eigen volk eerst, steeds meer protectionisme van de eigen markt via import heffingen, buitenlanders niet welkom, maar ook de eerste tekenen van uitreisverboden door zorg in het buitenland en uitkeringen te minimaliseren.

    1. Iedereen zoekt naar zijn/haar Utopia. Soms beredeneerd, meestentijds echter alleen vanuit onderbuikgevoelens. En dan gebeurt het al snel dat iets of iemand ergens de schuld van moet krijgen, terecht of niet. Overal een antwoord op te weten, is nu eenmaal een onmogelijkheid. Neemt niet weg dat sommigen op deelgebieden hier toch iets meer kaas van gegeten hebben dan anderen. Ook de hele grote geesten uit het verleden waren een product van hun tijd, hoewel sommigen daarvan toch wel heel goede ideeën of leermeesters hadden. Vaak ging het bij hen om veelheid aan onderwerpen waarin zij zich uitten. Daarbij werden de verschillende aspecten in een logisch groter verband gezet. Tegenwoordig kennen we alleen maar experts en guru’s in deelgebiedjes waarop we blindvaren. Expert zijn in een vakgebied wil nog niet zeggen dat je daarvan alles weet. Je bent waarschijnlijk – en dat hoop ik dan maar – alleen maar iets verder dan de rest. Is daarom alles je zegt en beweert echt zo, of zie je het toch nog door een gekleurde bril? Ik zou het echt niet weten.

    2. @Pmagistra,

     Jouw twee reacties klinken vaag.
     Volgens jou gaat het niet om elite maar om grootbedrijf…
     Maar grootbedrijf is elite, nou ja, min of meer dan…
     Verder heb je het over 15 staatsomroepen.
     Ik zou zeggen 15 omroepen in handen van graaiers…
     Verder geef ik je wel gelijk en een tegengeluid is ook belangrijk maar je bent ergens op tegen maar toch schrijf je min of meer hetzelfde maar dan in andere bewoordingen…
     Je klinkt gewoon vaag!

     1. Hi Moerstaal,

      De elite bestaat ook helemaal niet en grootbedrijf is helemaal geen elite.

      Stel je wilt wat veranderen in NL en je gaat met je bokshandschoenen naar Den Haag om de politiek mores te leren. Wie is dan de politiek? Bottom line is dat de hele NL-se bevolking die zijn vertegenwoordigers kiest. De schrijver probeert een vijandbeeld te schetsen van de elite maar geen me even het adres waar “de elite” woont dan bel ik ze wel even?

      Multinationals worden net zo neergezet als een 1 entiteit, met een klein clubje CEO’s met dikke bonussen cq de elite. Ze vertegenwoordigen een soort godzilla die de aarde probeert te veroveren van de gewone burger. Maar dat schrikbeeld wordt vooral door de politiek neergezet om het idee te geven dat de burger beschermt moet worden en het werkt ook nog.

      Maar bij de meeste multinationals staan de CEO’s gewoon op de loonlijst en kunnen ontslagen worden door de aandeelhouders/RvB, en daarnaast heeft het bedrijf vele, vele aandeelhouders (eigenaren), ook u buurman kan zomaar een paar aandelen shell oid hebben en he’ uw buurman blijkt gewoon een burger, daar blijkt weinig elitair aan. Of u buurman werkt zelfs bij die multinational. Dus als het goed gaat met de multinational dan gaat het met heel veel (100 duizenden mensen -gewone burgers, geen elite- ook goed. Wat is daar mis mee? En het mooie is iedereen kan solliciteren bij een multinational of aandelen kopen of verkopen en meeprofiteren.
      Dus waar is de elite als we praten over het grootbedrijf?

 7. In de oudheid was het probleem v/d steeds toenemende schuldenberg die op een gegeven moment niet meer betaald kon worden al bekend. Om dit op te lossen had men een “jubilee”jaar, het 50ste jaar waarin alle schulden werden vergeven. Uit de Engelse wikipedia; “In Judaism and Christianity, the concept of the Jubilee is a special year of remission of sins and universal pardon. In the Biblical Book of Leviticus, a Jubilee year is mentioned to occur every fiftieth year, in which slaves and prisoners would be freed, debts would be forgiven and the mercies of God would be particularly manifest.”
  Opvallend dat we dit vergeten zijn, ook de (echt) rijken moeten zich op een gegeven moment gaan beseffen dat deze situatie onhoudbaar is; ze hebben alleen niet zo veel zin om alles met ons te delen en hebben blijkbaar een zetje nodig. Ook opvallend dat we alles zo passief over ons heen laten komen, en niet het echte probleem kunnen ontwaren, het privilege dat private banken hebben gekregen om geld te creëren uit het niets, een ruilmiddel dat duidelijk een publieke functie heeft.
  1] Schulden saneren
  2] corrupte politici eruit
  3] het privilege van private banken om zo maar geld uit het niets te creëren onmiddelijk te beëindigen
  Martin Wolf v/d FT, DE roeptoeter v/h kapitalisme heeft hier een artikel over geschreven, NB genaamd; Strip private banks of their power to create money. Uit het artikel;
  “Our financial system is so unstable because the state first allowed it to create almost all the money in the economy and was then forced to insure it when performing that function. This is a giant hole at the heart of our market economies. It could be closed by separating the provision of money, rightly a function of the state, from the provision of finance, a function of the private sector. This will not happen now. But remember the possibility. When the next crisis comes – and it surely will – we need to be ready.”
  Ik denk dat het wel nu moet gebeuren, het heeft lang genoeg geduurd!
  Het huidige geldsysteem is simpelweg een distributie-mechanisme van rijkdom die zorgt dat deze bij de 0,01% terecht komt.

 8. Beste schrijver van het artikel,

  Je mag er vanuit gaan dat wanneer een j. dijsselbloem aangeeft dat we uit de crisis zijn dat we dan kunnen wachten op versie 1.2 van de crisis (ervanuit gaande dat in najaar 2008 versie 1.1 van de crisis begon).

  Wellicht gaan we dit jaar een echt serieuze stress-test zien vanuit de ecb.
  En als het goed is, moeten, de centrale banken en dus ook de ecb, het schuldpapier nog onder de loep nemen die ze gekregen hebben van de systeem-banken.
  De ecb bijvoorbeeld heeft hiervoor in ruil bijzonder veel computer-euroos verstrekt ( met extreem lage rente) aan de systeem-banken.

  In Japan had men ook de hoop, na nikkei 40.000, dat men telkens weer uit de crisis kwam. Alhoewel de nikkei nooit meer die 40.000 punten bereikt heeft, heeft japan zichzelf, als ik w. middelkoop moet geloven, toch wel redelijk uit de crisis weten te exporteren.

  Om een lang verhaal kort te houden.

  W. bos had het in februari 2008 dat consumenten die hun hypotheek niet meer konden terugbetalen dat dat absoluut de nederlandse economie niet zou raken.
  Nou goed nog geen half-jaar later was de hele nederlandse banken-sector zo goed als failliet, technisch-failliet of hoe je het ook maar noemen wilt.

  En vergeet niet, adolje h. zat in de film der untergang ook met divisies te schuiven die op papier wel bestonden maar in het echt al lang niet meer.

  Wat mij opvalt is dat steeds meer mensen van de generatie tot 40 jaar (echt) goud aan het kopen zijn…

 9. Als we ons weer door de elite tot een nog grotere schuldenberg laten verleiden,wordt het inderdaad nooit meer wat hier.Als mijn medemens een hogere schuld creeert hoef ik daarvan niet de dupe te worden.Maar overheden van nu(d66,vvd en helemaal de pvda) vinden dat ik daar wel absoluut de dupe
  van moet worden,en bijv.de knoflookperiferie weet dat ook heel goed!Het zal altijd gaan om stemgedrag,meebetalen of afbetalen.

  1. Besef wel, carthago, dat noord Europa, met als voorbeeld Deutsche Bank, leveraged to the bone, met haar €52 miljard blootstelling aan derivaten, enig belang heeft aan kunstmatige periferie rentes op staatspapier, als Spanje gaat, gaat Duitsland, en (dus) de hele westerse wereld, op papier althans.

   En aangezien onze kunstmatige wereld enige afhankelijkheid kent van ‘papier’, lees:99%, mag u zichzelf verheugen in een constante, zelfs exponentieel toenemende, belangstelling voor perifeer papier……

   Ik zal het u niet uitleggen, uw nazaten zullen het u wel kwalijk nemen.

   1. beste Houtskool, DB heeft geen E 52 miljard naakte blootstelling aan een zee van derivaten maar E 52 biljoen het is maar een detail hehehe

    gelukkig zijn de kosten van papier in de huidige fiat hel minimaal

    1. Tuurlijk, 52 biljoen is de balans, met fictieve assets aan de andere kant. Het was laat…
     Weet je, de huidige schulden worden nooit meer terugbetaald, het nieuwe equilibrium. Benieuwd hoe dat gaat uitpakken.

     ‘Deficits don’t matter’ wie zei dat toch?

     1. Zerohedge….Japan Debt Update: ¥1,020,000,000,000,000.00……daar gaat de ellende vandaan komen…..die derivaten van oa DB ontploffen dan…..daarom is het ook zo tricky…..wie durft nu Japan te laten zinken( a la Soros of Kyle Bass) wanneer je beseft dat dit winst die je kan maken(en die is astronomisch) direct het einde van het hele globale financiele systeem inluidt…..Catch 22

   2. Beste Houtskool, de blootstelling van de Deutsche Bank aan derivaten is geen 52 miljard € maar 52.000miljard. En dat is geen kommafout. Het globale bankensysteem wordt geschat voor 1.000.000 tot 1.500.000 miljard € blootgesteld te zijn aan derivaten, de ganse wereldeconomie is slechts 70.000 miljard € groot. Ook dat zijn geen kommafouten. Wie nu nog massaal spaargeld op banken heeft geparkeerd is compleet GEK.

    1. Gelijk heb je. Maar denk jij niet dat de eurozone een veilige haven zou worden voor Amerikaans kapitaal / Chinees en Russisch kapitaal als de bubbel barst, die zoals altijd als eerste in Amerika barst? Dat zou zomaar een enorme waardestijging voor de euro op kunnen leveren, waardoor we voor onze spaarcentjes eventjes spotgoedkoop goud en zilver kunnen kopen. Waarna vervolgens ook de euro mee wordt gesleurd, aangezien de vlucht naar de eurozone van die biljoenen aan buitenlands kapitaal enkel een paniekreactie is, maar wij ondertussen al vol zitten met goud en zilver die wij vlak daarvoor tijdens De Momentopname hebben gekocht.

     1. Neen. Alle grote banken opereren internationaal, alle munten interageren via de wisselmarkten. Plus dat de Europese banken er qua kapitaalsreserves slechter voorstaan dan de Amerikaanse – die werden via de drukpersen van de FED terug leven ingeblazen. Ik heb geen geld meer in het bancaire systeem, volgens mij komt de tsunami stijl Cyprus NA de verkiezingen van mei aanstaande tijdens de verlofperiode – iedereen is op vakantie, dat voorkomt al een pak onmiddellijk protest. Alternatief : hyperinflatie bij ELKE grote munt, dat is het alternatief om schulden kwijt te raken. Dikke pech dan wel voor de pensioenen, die gaan NIETS meer waard zijn.

     2. Uiteraard zal elke valuta in hyperinflatie belanden. Maar we zijn het er denk ik wel over eens dat de dollar absoluut de eerste zal zijn. De anderen komen niet lang daarna, dus zal er wel een korte tussenperiode zijn omdat al het geld van de wereld wat in Amerika staat zo snel mogelijk wordt weggetrokken.. en dan komt het (grootste deel) toch in de eurozone terecht, wat zorgt voor een belachelijke waardestijging van de euro t.o.v. andere munten. En dan kunnen we toch nog eventjes een stuk goedkoper edelmetaal inslaan, want kort daarna gaat de euro en alle andere valuta gezellig met de dollar mee naar hyperinflatie.

      De Massale Graai-actie 2.0 komt uiteraard na de verkiezingen. Wie slim is haalt z’n centjes van de bank af en bewaart het in een sok of koopt er goud mee.

      En zo sluw zijn de eurofielen wel inderdaad… terwijl iedereen lekker van het zonnetje geniet in Zuid-Europa worden onze spaarrekeningen geplunderd onder het mom van “het is onvermijdelijk” en komen we terug van vakantie en zijn we boos en willen we nu écht gaan protesteren. Maar het zonnetje schijnt en Geer en Goor zijn vanavond op tv. We gaan dus eerst naar Zandvoort en daarna lekker voor de buis hangen.

      Veel spaarsucces iedereen!

    2. Ja, hendrik1730, ik lees bijna alleen engels en gooi altijd trillions en billions en miljarden door elkaar….

     Rente op zuid Europees staatspapier staat zo laag omdat Draghi ‘whatever it takes’ heeft beloofd. Zodra het daar fout gaat dan gaat DB mee, en de rest van het bankensysteem. Het vertrouwen in de economie is weg, dus cb’s zullen wel blijven pompen. Ook de goedkope energie is op.

     Men blijft schaken op het bord dat steeds verder schuin komt te staan. En dan komt de bekende uitspraak in beeld; collapse will happen, first slowly, then suddenly.

 10. dirty harry, Japan leeft op de pof.
  Vorig jaar pompten ze 85 miljard euro in hun economie daardoor liep de schuld op tot 220 procent van het bruto nationaal product.

 11. Nog niet zolang terug konden we toch regelmatig lezen dat staatsschulden boven de 100% van het bnp het landen erg moeilijk zou maken er weer bovenop te komen.

  Het verhaal met Japan gaat al lang. Van de Nikkei bubbel >40.000 tot de recente verdubbeling van de monetaire basis. Verhalen over een paar procent rentestijging met als gevolg dat de geldpers zou worden ingehaald door de renteverplichtingen, tot verhalen over dat het allemaal niet zo’n probleem was aangezien de schulden veelal binnenlands gefinancierd zouden zijn.

  Waarom is er niet meer paniek, is het een soort berusting of kan het dan blijkbaar wel? Ik bedoel Japan is toch één van de wereldeconomieën.

  1. Het is in de 21ste eeuw meer dan in het verleden een groot mondiaal gebeuren wat betreft het kunstmatig overeind houden van de belangrijkste economieën. Er is behalve een competitie tegelijk ook sprake van een soort van samenwerking. Overal gooien centrale banken de geldkraan wagenwijd open om de schuldencaroussel draaiende te houden. Het schijnt moeilijk te zijn om te berekenen en te voorspellen wanneer de boel gaat schuiven. Je zou kunnen denken dat wanneer centrale banken er toe over gaan om negatieve rente in te voeren, dat we dan de feestverlichting kunnen opbergen. Dan is gauw het moment daar dat de gemiddelde burger de stroomrekening niet meer kan betalen. Onze laatste spaarcentjes gaan dan in waarde hollend achteruit en het duurt niet lang of de straatverlichting kan ook uit omdat de schuldenlast van de overheid nog harder gaat drukken op het BBP. Koop lampenolie.

 12. Het leuke spelletje voetbal wordt zachtjes aan helemaal kapot gemaakt door de eigen supporters. Elke week ergens raak. Kost ons veel inzet van de ME. Door de alsmaar groeiende onvrede in de onderlaag begint de onrust zich al te openbaren. Eerst afreageren op de eigen (falende) helden.
  http://nu.nl/binnenland/3772729/onrust-in-en-rond-stadion-degradatie-nec.html
  Straks is het voetbalveld helemaal afgegrendeld en zoekt de agressie een andere weg. De onvrede wordt groter bij steeds meer mensen. Het zal niet lang meer duren dat onze maatschappij verder ontwricht wordt en de ontevreden meute zich gaat richten tegen de heersende klasse.

 13. Hieronder volgt in eenvoudige bewoordingen een suggestie voor het oplossen van de huidige impasse. De bedragen die er genoemd worden zijn uiteraard indicatief. Het gaat om het idee.

  Een globaal voorstel tot een eerlijker verdeling van de
  aardse rijkdommen.
  a. Een minimum-inkomen (basisinkomen) dat ruim voldoende is om te voorzien
  in de materiële basisbehoeften (voeding, kleding, onderdak) en een beetje
  extra voor cultuur, ontspanning enz.
  b. Een maximum-inkomen. De hoogte hiervan is moeilijk vast te stellen. Maar er
  is niemand die zoveel harder kan werken dan een ander dat hij of zij 100 x
  meer verdient. Bovendien is niemand meer of minder waard dan een ander.
  c. Een maximumvermogen. Hiermee wordt onbeperkt verzamelen en omzetten
  van geld in macht voorkomen. Geld is slechts een hulpmiddel.
  d. Gratis gezondheidszorg, onderwijs en openbaar vervoer. Dit zijn fundamentele
  maatschappelijke voorzieningen.
  Voordeel van een basisinkomen is, dat meer mensen werk kunnen doen dat beter bij
  hen past omdat ze niet worden gedwongen te werken om een inkomen te verwerven.
  Er is dan werk voor iedereen die wil werken want vrijwilligerswerk wordt gewoon werk
  en het wordt mogelijk om werk te scheppen dat enkel bedoeld is om mensen op een
  prettige wijze bezig te houden.
  Het bezwaar dat niemand meer iets zou doen omdat men niet meer hoeft te werken
  voor het geld, is onterecht.
  Er zijn hoogstwaarschijnlijk heel weinig mensen die naast hun dagelijkse primaire
  behoeften, hun hele leven lang niets anders willen doen dan slapen of voor zich uit
  zitten staren.
  Iemand die dat kan, is wellicht mentaal ziek en heeft eventueel hulp nodig in plaats
  van te worden verheven tot voorbeeld.
  De meeste mensen die momenteel niet willen of kunnen werken, doen dit omdat er
  geen passend werk is of omdat ze “te duur” zijn of omdat ze niet (vrijwillig) mogen
  werken vanwege een uitkering.
  Mensen die mogelijk bezwaar hebben tegen een minimum/maximum-inkomen en
  een maximumvermogen, zijn onder anderen mensen die:
  – een hoog inkomen hebben
  – veel kapitaal en bezit hebben
  – “rijk” willen worden
  – het nu goed hebben
  – denken door meer geld te bezitten, beter te zijn dan anderen
  – geld als machtsmiddel zien of gebruiken
  – uitsluitend aan zichzelf denken
  – geen vertrouwen hebben in anderen
  – geen eerlijker verdeling van de aardse rijkdommen wensen
  – niet begrijpen dat het zou kunnen werken
  Bedragen die ik redelijk zou vinden volgens de huidige Nederlandse situatie:
  Basisinkomen 1500 euro per maand voor volwassenen en 750 euro per maand voor
  minderjarigen.
  Maximum-inkomen 10.000 euro per maand.
  Maximum vermogen 1.000.000 euro per persoon. Een eerste woning wordt niet tot
  het vermogen gerekend. Grond (inclusief woning) wordt tot 1000 vierkante meter niet
  tot het vermogen gerekend.
  Alles wat de gestelde grenzen overschrijdt, komt ten bate van de samenleving.
  Het bovenstaande is uiteraard sterk vereenvoudigd. (17-9-2009)

 14. Maar…, Het gaat juist geweldig met Nederland !
  We “verdienen ‘ dik geld met de rente wat we moeten betalen om het geld te lenen wat we dagelijks tekort komen..

  ” In 1995 betaalde de Nederlandse overheid 17,2 miljard euro aan rente over een staatsschuld van toen iets minder dan 250 miljard euro. Vorig jaar betaalde de staat over bijna 450 miljard euro schuld slechts 10,4 miljard euro aan rente. Nederland bespaart dus miljarden euro’s dankzij de uitzonderlijk lage rente. ”

  http://nos.nl/artikel/647688-nederland-goedkoop-uit-met-schuld.html

  Hier word ik nu zo kwaad om he ! Het continu verdraaien van de feiten in het nieuws , Het weg laten van hele belangrijke achtergronden , nieuwsfeiten of statistieken… Hoe lang in vredesnaam nog laten we dit over ons heen komen ???

  1. Ik krijg een heel raar gevoel bij dit artikel op de NOS website.
   Lezen wij biflaten nou met zo’n negatieve kijk?
   NOS zit de boel toch niet bewust te belazeren?
   Wie heeft dit artikel op NOS trouwens geschreven?
   Heeft Nederland collectief het hoofd in het zand?
   Wie kan hier een wat meer objectieve kijk opgeven?
   Koen, Dick, Gerrit, Ben, Teun… kom er maar in…

   1. Sommige berichten zijn nu eenmaal alleen maar met een grote korrel zout te nemen. Er staat geen leugen, maar de waarheid is het ook niet. De schrijver van het artikel begrijpt blijkbaar niet wat een schuld betekent. Ik kan er alleen maar om lachen, als mensen dit serieus nemen.
    Verdienen door minder uit te geven is ook al zo’n onmogelijke opmerking net zoals dat je goedkoop uit bent met je schuld. Volgens mij ben je goedkoper uit als je geen schuld hebt in een wereld waar geldschulden bestaan.
    Het enige wat het artikel echt zegt is dat we in 1995 17.2 miljard aan rente betaalden en nu 10.4 miljard en daar valt geen speld tussen te krijgen, als de cijfers kloppen.

    1. Goedkope journalistiek van de NOS. De grote verleiding is nu om juist met die lage rente nog meer te lenen, wat dus volop gebeurt. Dat zoiets later verkeerd gaat aflopen bij een oplopende rente moet je het volk niet onnodig gaan opdringen, dan gaat met die uitleg het artikel te lang worden en zaai je onrust. Dat zal een ‘staatsomroep’ niet direct willen. De Telegraaf deed het vandaag(14 mei) iets anders met dit bericht: http://www.telegraaf.nl/dft/22622387/__Rentedomper_dreigt__.html . Hier wel een waarschuwende vinger van de econoom. Overigens is de MSM langzaam bezig wakker te worden. De enorme schuldenlast van NL komt vaker op de voorpagina en vanavond is door de NOS in Nieuwsuur ruim aandacht besteed aan de groeiende verschillen tussen heel rijk en heel arm. Ook was er ruimte voor een bericht over toename van de aantallen faillissementen en dat de economische groei weer terugviel naar het nulpunt in het eerste kwartaal 2014. Dit betekent niet dat biflaten de wereld aanschouwen met een negatieve blik maar oplettende lezers zijn en de realiteitswaarde van berichtgevingen goed weten te analyseren.

     1. Als we spreken over goedkope journalistiek. Misschien dat deze videolink daarvan een goed voorbeeld geeft. Hier komt het journalisme nog eens aan bod en op deze manier kan een interview dus ook plaatsvinden:
      http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/aktuelle-weltnachrichten-vom-mai-2-14.html;jsessionid=2D818FD6311DC2C96B4F94FED218FD96
      Men krijgt weer eens de kans zich volledig uit te spreken, zonder door hinderlijke irritante aan zelfoverschatting leidende mannetjes constant onderbroken te worden. Als je luistert naar wat er gezegd wordt heb je vele van die irritante onderbrekingen niet meer nodig en ontstaat er een duidelijkerbeeld van de situatie. En daar is journalisme m.i. voor bedoeld.

     2. Zoals bij VPRO of het Belgische Canvas maar ook bij Duitse publieke omroep en Arte kon ik juweeltjes van documentaires zien. Vroeger was het al niet anders met die riool journalistiek en was een Adriaan van Dis een oase. Respectvol uit laten spreken en ipv. een zo groot mogelijk leger aan zombies vast te houden teneinde de adverteerders en aandeelhouders tevreden te houden.
      Meest vreselijke vorm van hersenloze journalistiek zie je wel bij PowNed met -ik voel me een beetje misselijk- Jan Roos (wat deed die zeikerd bij BNR?), slechte persiflage van Buster Fontijn.

      Jongeluy

    2. Erg makkelijk om het zo te zien , Dick . Er staat wel degelijk meer in dit hele artikel als je het goed leest . Dit is manipulatie ten top omdat men een hele positieve draai aan schuld en rentelast geeft zonder ook de gevaren te tonen. Ook de onderbouwing dat de rente zo laag is omdat we zo economisch stabiel zijn is complete waanzin. Het gevaar van een kleine rente verhoging is zeker aanwezig.
     Ook zijn juist dit soort berichten op deze manier een gemiste kans om de massa te informeren maar wel een bewuste keuze om het zo mooi en gladjes mogelijk te houden. Jammer dat je er om moet lachen en de ernst er totaal niet van in ziet.
     Als we lachend onze schouders ophalen bij extreem eenzijdige berichtgevingen van een groot media orgaan waar dagelijks miljoenen mensen hun nieuws checken dan weet ik het ook niet meer..
     Wat maakt het allemaal uit ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.