Deflatie Eurozone naar nieuw record

0

De consumentenprijzen in de Eurozone zijn in juli iets lager uitgekomen dan verwacht ten opzichte van een maand eerder. Daarmee bereikt de inflatie in de Eurozone een dieptepunt van -0,7%. Ook op jaarbasis was sprake van een daling. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie.

De daling op maandbasis van 0,7% is iets groter dan de marktverwachting die uitging van een daling van 0,6%. De kerninflatie, waarin volatiele zaken als energie, voeding, tabak en alcohol buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg 1,3% op jaarbasis. Op maandbasis was sprake van een daling van 0,6%. De ECB heeft de doelstelling de inflatie onder, maar in ieder geval vlakbij de 2% te houden.