Een demografische ramp komt recht op ons af

32

Terwijl we ons druk maken om enkele oorzaken die de algehele globalisering tegenwerken, zoals onlangs de Brexit, bestaat er een fenomeen van demografische aard, een niet te stuiten trend waar we ons echt zorgen om kunnen gaan maken.

Het is waar dat de globale economische groei door enkele huidige ontwikkelingen wordt belemmerd, en zo zijn er vele andere voorbeelden te noemen die de wereldwijde economische groei tegenwerken zoals de sancties van de NAVO en Rusland tegenover elkaar, handelsverdragen zoals een TTIP dat maar niet wilt vlotten, de zojuist in de media genoemde botsende en demotiverende regelgeving van Europa en India tegen over elkaar.

Maar waar we ons op termijn toch eerder zorgen over kunnen maken is de afnemende jonge generatie. De generatie die de grootste bijdrage levert aan groei en productiviteit. De generatie die het bruto nationaal product in stand moet houden en het potje voor de ‘oude dag voorziening’ dient te vullen. We hebben het hier over de grootste demografische uitdaging in de wereldgeschiedenis!

Enkele demografische feiten

Niet alleen neemt het aantal jonge mensen op deze planeet af, tevens groeit de bevolking met een leeftijd van 65 jaar of ouder. Voor het eerst in de geschiedenis zal het aantal mensen dat ouder is dan 30 jaar hoger liggen dan het aantal mensen dat jonger is dan 30 jaar. Al in 2020 zullen er meer 65-plussers bestaan dan kinderen jonger dan 5 jaar.

demografische demografie

Dit zal gevolgen hebben voor het Bruto Nationaal Product voor vrijwel elk land in de wereld. De beroepsbevolking zal afzwakken wat ervoor zal zorgen dat de productiviteit pijlsnel zal afnemen.

Een mix van een mensheid dat langer leeft en een afzwakkende productiviteit ten gevolge van de vergrijzing kan op termijn enkel maar tot één groot dramaspektakel leiden. In 2050 is de gemiddelde leeftijdsverwachting wereldwijd 77 jaar. Vergelijk dat met 100 jaar terug toen de gemiddelde leeftijdsverwachting wereldwijd nog 48 jaar was! Momenteel lopen er ruim 900 miljoen 60-plussers rond op deze aardbodem. Tegen 2050 zullen dat er ruim 2 miljard zijn.

Een andere factor waar we ons op kunnen verheugen is de ‘support ratio’, een ratio dat de beroepsbevolking (15 – 64 jaar) afzet tegen 65-plussers. Waar deze ratio in 1950 nog lag op 12 werkenden tegenover één 65-plusser, stond deze ratio in 2013 al op 8:1. In de ontwikkelde landen staat deze ratio zelfs al op 4:1 en ergens tegen 2050 zal deze ratio op 2:1 staan in de ontwikkelde landen.

Waar we het in bovenstaand voorbeeld hebben over relatieve aantallen, zullen tegen 2050 in ontwikkelde landen ook in absolute termen een daling gaan ervaren op de arbeidsmarkt. Een groei van het bnp is dan eigenlijk al haast onmogelijk, laat staan als elke 2 werknemers de kosten van een 65-plusser moeten gaan bekostigen.

En laten we maar liever zwijgen over de oplopende staatsschulden die niet meer zullen stoppen met uitgroeien. Vallen dergelijke situaties nog met elkaar te rijmen en staat de mensheid niet te wachten op een revolutionaire verandering in deze hedendaagse wankelende wereldeconomie?

Zelfs al dit jaar zullen sommige economieën getroffen worden door een dalende arbeidsmarkt in absolute cijfers. Economieën als Duitsland, Japan en Italië maken dit fenomeen reeds mee. Zullen we in staat zijn om een even groot bnp neer te zetten met een aftakelende arbeidsmarkt? Kunnen we blijven doorgroeien met minder mankracht en hogere kosten?

Ongeacht leeftijd, van overheden, hoe goed de huidige sociale voorzieningen dan ook nog zijn, kunnen we in de toekomst steeds minder gaan verwachten. Kijk naar de ziekenfondskosten van nu en 20 jaar geleden. Kijk naar de gerechtigde pensioensleeftijd van nu en 20 jaar geleden. Kijk naar de koopkracht van de munten in uw portemonnee. Denkt u dat het nog beter zal worden? Heb respect voor uw toekomst en investeer met uw hart. GoudVergelijken.nl.