Dit is hoe ons geldsysteem eigenlijk werkt

14

Veel mensen denken nog steeds dat banken spaargeld van spaarders gebruiken om dit uit te lenen aan anderen en van het renteverschil leven. Dit is echter niet het geval. In het huidige systeem mogen banken véél meer geld uitlenen dan dat zij daadwerkelijk in kas hebben. Dit heet fractioneel bankieren. Voorwaarde is wel dat banken een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen (geld wat ze daadwerkelijk hebben) aanhouden als buffer om eventuele leningen die niet (volledig) worden terugbetaald op te kunnen vangen (kapitaalratio). Grote banken hebben vaak een kapitaalratio van < 5%. Dit betekent dat voor elke € 100,- die zij uitlenen zij minder als € 5,- ook daadwerkelijk hebben. De overige € 95,- typt de bank simpelweg in een bankcomputer als zijnde een vordering die ze op u heeft. Zodra iemand een (gedeelte van een) lening afbetaald word dit geld weer ‘gedelete’ in de computer. Dit is hoe ons geldsysteem eigenlijk werkt.

banken

Geld uit het niets

Banken kunnen hierdoor behoorlijke winsten boeken. Ze kunnen namelijk iets uit het niets creëren en daar een vergoeding voor vragen. Dit komt door de rente Deze opbrengsten gebruikt de bank vervolgens weer voor verschillende doeleinden:

 • Uitkeren van rente aan depositohouders of dividend aan aandeelhouders
 • Betalen van allerlei operationele kosten zoals bijv. de huur van het pand en personeelskosten
 • Afdragen van belasting
 • Een deel word geparkeerd om oninbare leningen te dekken of kan worden gebruikt om nieuwe investeringen mee te doen

De verhouding tussen de hoeveelheid geld wat richting de financiële sector rolt en de hoeveelheid geld wat de sector afdraagt is enorm uit balans. Banken hebben namelijk niet alleen het privilege om geld te creëren uit het niets, ze hebben zelf het monopolie (alleenrecht) op het creëren van geld. Veel mensen denken echter dat geld gecreëerd word door de overheid. Dit is waar, maar slecht tot op zekere hoogte. Er bestaat niet voor niets zoiets als een staatsschuld!

Geld = schuld

In de meeste Westerse landen is meer als 95% van al het geld dat in omloop i, gecreëerd door banken d.m.v. het verstrekken van kredieten (schulden). Oftewel, meer als 95% van al ons geld is gebaseerd op schuld. Over al dit geld moet ook rente (en in veel gevallen ook rente op rente) worden betaald. Het probleem hierbij is dat bij het verstrekken van een lening alleen de hoofdsom word gecreëerd. De (samengestelde) rente die over al deze leningen moet worden betaald wordt op dat moment niet in omloop gebracht, met als gevolg dat er altijd meer schuld in de economie is dan dat er geld in omloop is. Individueel gezien is het mogelijk om een schuld af te betalen, collectief gezien is dit echter onmogelijk binnen het huidige geldsysteem. Sterker nog, als alle leningen in één keer zouden worden afbetaald zou er geen geld meer in omloop zijn, maar nog wel schuld. Namelijk de rentes die terugbetaald moeten worden, maar nooit in omloop zijn gebracht!

Exponentiële functie

Dit is ook één van de hoofdredenen waarom de economie exponentieel (oftewel, steeds harder en harder) moet blijven groeien (wat onmogelijk is op een planeet met eindige resources). Er moeten namelijk voortdurend nieuwe leningen worden afgesloten om de huidige leningen te kunnen afbetalen (aangezien de geldhoeveelheid afneemt zodra leningen worden afbetaald). Echter over deze nieuwe leningen moet ook weer (samengestelde) rente worden betaald. Zie onderstaande video:

http://www.youtube.com/watch?v=Zc2RD6HL0Sw[youtube id=”Zc2RD6HL0Sw” align=”center”]

Slimme trucjes

Naast het feit dat banken de monopolie hebben op het creëren van ons geld, zijn er ook allerlei manieren waarop zij de kapitaalratio’s die zij moeten aanhouden kunnen omzeilen. Banken kunnen hun eigen vermogen bijvoorbeeld verhogen door nieuwe aandelen uit te geven of door het genereren van nieuwe winsten. Eén ander voorbeeld is d.m.v. securitisatie. Dit houdt in dat banken de leningen die zij verstrekken kunnen doorverkopen aan institutionele beleggers zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen (die vervolgens de renteopbrengsten beuren). Zodra een bank geld uit het niets creëert d.m.v. het uitzetten van een lening en deze lening vervolgens doorverkoopt aan een derde partij, dan verdwijnt deze lening uit de boekhouding van de bank (staat niet meer op de balans). Met als gevolg dat ze voor dit nieuw gecreëerde geld ook geen eigen vermogen hoeven aan te houden. Doordat banken hierdoor onbeperkt geld konden creëren door het verstrekken van zoveel mogelijk leningen werd de kwantiteit van de leningen belangrijker dan de kwaliteit van de leningen. In de onderstaande video word duidelijk uitgelegd hoe banken bakken met geld konden verdienen door op slinkse wijzen allerlei onverantwoorde leningen door te verkopen aan verschillende partijen. Zo werden er bijvoorbeeld NINJA-leningen verstrekt aan mensen zonder inkomen, zonder baan of bezittingen (No-Income-No-Job-or-Assets):

De kredietcrisis

Onderstaande afbeelding geeft dan ook perfect weer waarom financiële crises voorkomen in onze economie. Tijdens het uitbreken van de crisis in 2008 moesten veel grote banken enorme verliezen nemen op leningen die niet konden worden terugbetaald. Aangezien deze banken slechts een paar procent eigen vermogen aanhielden, kwam de stabiliteit van deze banken per direct in gevaar. Door het bovenstaande beschreven zakenmodel zijn sommige banken echter zo groot geworden in omvang dat het laten omvallen van dergelijke banken zulke grote gevolgen zou hebben voor de economie (het spaargeld van miljarden mensen en bedrijven zou verdampen), dat overheden genoodzaakt waren om de banken overeind te houden met uw belastinggeld! Bankiers waren zich er dan ook zeker van bewust dat onder deze omstandigheden winsten zouden worden geprivatiseerd en verliezen gesocialiseerd. (NielsMonetairehervormingennu)

14 REACTIES

 1. Het fractioneel bankieren m.b. computers is levensgevaarlijk. Want wanneer banken omvallen door bijv. massabankruns, of wanneer computersystemen van banken massaal uitvallen, zal het gehele financiële en monetaire systeem in 1 klap niet meer bestaan.

  • ‘Technical glitches’ heet een uitvallende beurs DrM. Tegenwoordig.

   En een gifgasaanval noemen ze een ‘Bushje’.

   En 10 miljard verlies op ABN noemen ze ‘een marginale blip’ op de digitale staatsschuld.

   Haaaaahh!! Spijker op de kop! Digitale staatsschuld! Ctrl-p en nooit meer belasting betalen!

 2. Thomas Jefferson, een van de eerste Amerikaanse presidenten, wist al meer dan twee eeuwen geleden dat;

  “If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered…I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies… The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.”

  Want een zekere heer Rothschild wist dat;
  “Give me control over a nation’s currency, and I care not who makes it’s laws”

  Toch jammer dat we er meer dan twee eeuwen over doen om erachter te komen dat we al die tijd al genaaid worden. Oh ja, nu even snel ABN AMRO privatiseren….

   • Weer een rijmpje van mijn grote favoriet John O’Mill:
    De Nederlander spreekt van water,
    De Fransman spreekt van l’eau,
    De Belg die beide kent,
    spreekt van Waterloo.

 3. Dat er een vette MO oorlog aan zit te komen om de FED de door die oorlog ontstane tekorten te kunnen laten ‘bijdrukken’, verdere verruiming dus om het wealth effect op te pompen, mag enige vraagtekens oproepen.

  Ik zat laatst op de kermis in de “Keynesian Multiplier”, shit zeg, wat werd ik ziek.

  • Dat er een grote oorlog in het Midden-Oosten aan zit te komen, moge duidelijk zijn. Juist door de exploderende olieprijs zal er gierende inflatie ontstaan, waardoor schulden zullen verdampen.

 4. Ik mis hier enkele punten:
  – omdat de renteverplichtingen geen dekking hebben is het “systeem” mathematisch onhoudbaar;
  – de derivatenproblematiek en de noodzaak om de banken te splitsen conform de Glass-Steagall norm.

  = = =

  DE EUROCRISIS

  De Eurocrisis is hoofdzakelijk een onderdeel van twee grotere problemen:
  1 Schuldencrisis
  2 Bankencrisis.
  De schuldencrisis kan niet begrepen worden zonder het monetaristische systeem te begrijpen.
  De schuldencrisis zal aanblijven, zal zich uitbreiden en uitdiepen zolang het monetarisme aanblijft.
  De bankencrisis kan niet begrepen worden zonder de uitwerking te begrijpen van de Glass-Steagall Act en de Securities Exchange Act.
  De bankencrisis zal aanblijven, zal zich uitbreiden en uitdiepen zolang er geen wetgeving ingevoerd wordt met de inhoud van de Glass-Steagall Act en de Securities Exchange Act.

  1 Monetarisme
  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschapen werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.

  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.
  Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen:
  1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening.
  2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.
  De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, leent de ECB fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone bij voorkeur niet aan de overheden maar aan de banken (voor circa 0,5%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu ruim10%).
  Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.

  Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET
  De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
  • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
  • Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.

  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlaginen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.
  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.
  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie” etc.

  2 Glass-Steagall Act, Securities Exchange Act

  Na ruim 3 jaar voortdurende economische krimp (depressie), laat President F.D. Roosevelt twee wetten in werking treden:
  a. Glass-Steagall – 1933
  b. Securities Exchange Act – 1934.
  De voorzieningen van deze twee wetten hebben de VS en de rest van de wereld behoed voor een nieuwe depressie voor meer dan 70 jaar. Onder de invloed van de machtige Wall Street lobby zijn deze wetten sinds de jaren ’80 stap voor stap afgebouwd. De Securities Exchange Act heeft de derivaten verboden tot in 1982. In 1999 is Glass-Steagall volledig afgeschaft door de Gramm-Leach-Bliley Act. De meest relevante uitwerking van Glass-Steagall was de separatie tussen het veilige geld (pensioenen, spaarfondsen, verzekeringsgelden) en het speculatieve kapitaal. Anders gesteld, Glass-Steagall zorgde voor een splitsing van de bankensector in nutsbanken en investeringsbanken. Na 1999 mochten de speculanten verzekeringsbuffers, pensioenfondsen en spaarbanken plunderen in hun onverzadigbare speurtocht naar meer winst. En omdat er gespeculeerd werd met derivaten, niets hiervan is ten goede gekomen van de fysieke economie. Een fenomenale bubble van een nog onbekende omvang heeft zich opgebouwd tussen 1999 en 2007. De bubble barstte in jul. 2007 en is door de overheid in de VS als een probleem pas in sep.2008 erkend. De “reddingsoperatie” (bailout) na sep. 2008 van in totaal 20 trillion US Dollar is door de speculanten gebruikt om nieuwe speculatieve vehikels te creëren en zo een bubble opbouwen van een nog grotere omvang dan in 2007 juist omdat er nog steeds geen Glass-Steagall wet bestaat om de wereld economie te behoeden voor zulke speculaties.
  De “redding” voor deze nieuwe bubble zal zeker 150 trillion omvatten. De enige oplossing hiervoor is niet wat de EU en de VS proberen te doen (de speculanten “redden” met geleend geld van diezelfde speculanten), maar Glass-Steagall weer toepassen met terugwerkende kracht vanaf sep. 2008. Waarom vanaf sep. 2008 met terugwerkende kracht? Wel, omdat de omvang van de leningen voor deze “reddingsoperaties” zo groot is dat de overheden nooit meer uit de schuldenspiraal kunnen komen, de fysieke economie is op wereldschaal in coma geraakt (“death spiral”) onder het gewicht van deze schulden en de rente daarvan (“debt servicing”).
  Doe je eigen research: zoek met de Search optie op http://www.larouchepac.com “Glass-Steagall” en “Angelides Report”.
  http://www.youtube.com/watch?v=8Srh0HaN8XA&feature=player_embedded
  http://www.youtube.com/watch?v=swkq2E8mswI
  http://www.youtube.com/watch?v=8Kt2De98Bck
  http://www.youtube.com/watch?v=lEV5AFFcZ-s

  = = =

  Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.

 5. De smit bankierde ook al fractioneel. De smit nam goud in bewaring en schreef recu’s uit. Het huidige bankbiljet. Toen de smit ontdekte dat de mensen hun goud niet steeds in volle omvang kwamen ophalen, schreef hij meer recu’s uit dan dat hij aan goud had. Kortom niets nieuws onder de zon. Het werd al gedaan ruim voor het digitale tijdperk. En ruim voordat er systeembanken bestonden.

 6. Okay,
  dus exponentieel (steeds snellere) groei is onmogelijk op een planeet met eindige resources…
  Hoe dan verder, wat is de oplossing?
  En is de politiek weer eens met niets bezig, behalve rekken en erbij blijven?
  Zijn de bezuinigingen die de economie nog verder de grond in boren eigenlijk zinloos zonder wijziging van het systeem?

 7. Het werd vroeger addergebroed genoemd en het is nooit veranderd. Waar ik wel mijn vraagtekens bijzet is de macht die zij hebben over de politiek. Is heel de politiek corrupt? Ik denk het niet, ook onder politici zullen mensen aanwezig zijn die best de handschoen willen aantrekken tegen de bankiers. Waar zit de angst om een vuist te maken tegen de Fed?

 8. Ik ben e wat gaan verdiepen in geld en alle narigheid eromheen ,of noem het een bizar avontuur van de mensheid ? Ik vind het nogal chaotisc .
  Ik ben captainall ships ,mijn leeftijd is een struikelblok nog aan werk te komen ,maar i kom niet door die hypocriete muur van bureaucrie heen .
  Ik zoek 200.000 euro wat toch een druppel op de gleoiende bank isof niet dan .Mijn plan helpt 8 mensen aan een prima loon en ik ben weer gelukkig om mijn professie door tezetten .
  Wie weet een ga in dee markt ?? een ening van200.000 in 2 jaar met 0% trugbetaald of anders en een bonus van +- 50.000 voor dgene die het me leent over 2 jaar .
  met respect
  emiel rijs

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.